Bonus štit

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
HrvatskiIcon-Croatia.png
Portugues BrasileiroIcon-Brazil.png
СрпскиIcon-Serbia.png
TürkçeIcon-Turkey.png

Bonus štit je zid koji napadač mora probiti ukoliko želi odnjeti pobjedu u bitki. Štit apsorbira određeni dio počinjene štete, ovisno o kvaliteti štita. Bonus štit je u eRepublik uveden 2093-čeg dana, nakon Nacionalni štit - turnira.

Dani su kao nagrada za ukupnu nacionalnu štetu u turnirima država, Epic Warfare Tournament i Nacionalni štit 2 - turnir.

Kvalitet štita

Možete provjeriti koliko je preostalo štita na stranici Vojska. U ovom slučaju, Indoneziji je preostalo još 488,565,706 štete koju če štit apsorbirat.

Bonus štitovima su nagrađene zemlje koje su sudjelovale u Nacionalni štit - turniru ovisno o njihovim mjestima na listi:

 • Mjesta 1–10: Kvalitet 7 Bonus štit (10 milijardi štete)
 • Mjesta 11–20: Kvalitet 6 Bonus štit (8 milijardi štete)
 • Mjesta 21–30: Kvalitet 5 Bonus štit (6 milijardi štete)
 • Mjesta 31–40: Kvalitet 4 Bonus štit (4 milijardi štete)
 • Mjesta 41–50: Kvalitet 3 Bonus štit (3 milijardi štete)
 • Mjesta 51–60: Kvalitet 2 Bonus štit (2 milijardi štete)
 • Mjesta 61–70: Kvalitet 1 Bonus štit (1 milijardi štete)

Kako to radi?

 • Štit se automatski aktivira kada je regija napadnuta (ili napadom kroz kampanje ili Ratom otpora). Ta regija će dobiti obrambeni bonus koji se sadrži od bodova štete.
 • Odobreni iznos bodova štete (Bonus štita) izračunava se dijeljenjem dostupnih bodova Bonus štita sa brojem regija koje država ima u posjedu u trenutku napada.
 • Dobiveni rezultat Bonusa štita je uvijek ravnomjerno raspoređen u prvih 5 bitki
 • Bonus štit je u konačnici raspodjeljen u svakoj bitci po divizijama na slijedeći način:
Divizija 1: 5%
Divizija 2: 10%
Divizija 3: 15%
Divizija 4: 70%
 • Počinjena šteta biti će prikazana na traki napretka za svaku od 5 bitki (runde bitki, ne cijela kampanja).

Primjer:

Država A ima Q7 Bonus štit i 10 regija. Napadnuta je više puta i od početnih 10 milijardi štita, preostalo je svega 5. Napadnuta regija dobiti će 5 milijardi / 10 = 0.5 milijardi bonus štita. Svaka od 5 bitki dobiti će 0.5 milijardi / 5 = 100 miliona bonus štita. Divizija 4 dobiti će 70% x 100 miliona = 70 miliona bonus štita. Tako da će prvih 5 rundi, divizija 4 započinjat sa 70 miliona štete u korist države A. Divizija 3 započet će sa 15 miliona štita, Divizija 2 sa 10 miliona i Divizija 1 sa 5 miliona.

U ovoj bitci, Indonezija ima 7,599,912 bonusa štita, što znači da Singapur mora napraviti toliko štete samo da postanu ravnopravni.
 • Ukoliko napadač napravi tijekom bitke manje štete nego što je bonus štita, preostali bonus biti će vraćen u predviđeni fond štita.
 • U 6-toj rundi, koristi se preostali štit iz predviđenog fonda štita. Šteta se ponovno dijeli po divizijama u postocima koji su prethodno navedeni: D1 - 5%, D2 - 10%, D3 - 15% i D4 - 70%
 • Ovaj proces se nastavlja dok se ne iskoristi ukupni kapacitet bonus štita.
 • U ekstremnim situacijama, kada štit preostane i na kraju cjelokupne bitke, taj ostatak se vraća nazad državi za buduće odbrane
 • Nacionalni štit nije vezan za određenu regiju, nego za državu. To znači da će regija dobijati Bonus štit neograničen broj puta, dokle god se ne potroši ukupni kapacitet Nacionalnog štita.

Vizuelni prikaz

 • Bonus štit biti će prikazan na tab-u Vojska svake zemlje ispod dijela o "Prirodnom neprijatelju".
 • U bitkama u kojima je aktivan Bonus štit biti će prikazana ikona koja će prikazivati količinu bonus štita.

Druge informacije

 • Bonus štit biti će dodijeljen svim zemljama u roku jednog dana nakon završetka turnira
 • Ukoliko država bude izbrisana sa karte svejedno će dobit Bonus štit. Koristiti će se onog trenutka kada država oslobodi prvu regiju i bude napadnuta.
 • Ukoliko država već ima aktivan Bonus štit, kapacitet novog štita pribrojiti će se postojećem.

Primjer: Državi A je preostalo 4 milijarde Bonus štita i osvoji novi Q5 Bonus štit. Novih 6 milijardi bonusa biti će pribrojeno postoječim 4 milijarde, što čini ukupno 10 milijardi bonusa štita. Ovo znači i da će štit postati Q7 kvalitete. Napomena: U slučajevima kada ukupni kumulirani kapacitet štita premaši 10 milijardi, rezultat će i dalje biti Q7 bonus štit.

Također pogledajte


Wars

Military tutorialDeclare warWarBattlefieldAircraft battleResistance warDeterminationEmpireDefence shieldWar listList of military conflicts