History of Poland/Polski

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
PolskiIcon-Poland.png


Zabór

Polska należała do grona państw dodanych od samego początku do eRepublik. Z początku, tak jak wszystkie pozostałe państwa Polska była słabo zaludniona (dosłownie kilkunastu graczy). 1 Maja 2008 roku za naszą zachodnią granicą wybuchła wojna. Była to pierwsza wojna Szwedzko-Niemiecka. Wynikiem było okrojenie Niemiec do zaledwie czterech regionów.
Chcąc sobie powetować tę stratę Niemcy postanowiły zająć słabą Polskę.

Mimo wszystko walka nie była łatwa, głównie dzięki pomocy naszych sojuszników, jednak po pewnym okresie walk pomoc zaczęła się wykruszać, co ostatecznie doprowadziło do zajęcia całej Polski przez agresorów.
Jednym z chwalebnych epizodów tej wojny był kontratak ówczesnego prezydenta USA, który w pojedynkę niemal zdobył Berlin.

Polska przestała istnieć na mapach eRepublik 6 Czerwca 2008.

Epoka Net Wars

Jak na ironię, to właśnie ten koniec stał się początkiem prawdziwej działalności Polaków w nowym świecie.
Kilka dni po aneksji kraju pewna grupa polaków zrzeszyła się – pod hasłem bij Niemca – bo też jakim prawem Niemcy zajmują Polskę?

NW przybywają na ziemię Polski
Zwycięski Popolo wjeżdża do Berlina

Graczami tymi byli użytkownicy forum Net Wars.

Szybko założono Polską partię, mającą zrzeszać wszystkich polaków pod swoim skrzydłem – PSF – Polish Secessionist Front. Powstawały polskie firmy, a graczy wciąż przybywało.
Wkrótce stali się wiodącą siłą w kraju.


Nadszedł czas pierwszych wyborów – były to wybory lokalne, mające wyłonić burmistrza każdego regionu (dziś ten rodzaj wyborów jest wycofany z gry).


Wybory okazały się wielkim sukcesem – wygrano wszystkie stanowiska burmistrzów ziem polskich. Jednak prawdziwym celem były kolejne wybory – Prezydent Kraju oraz Kongres.

Polskim kandydatem został jeden z najbardziej doświadczonych Polaków – Popolo.
Od pierwszych godzin zarysowała się i utrzymała przewaga kandydata PSF.
Równie wielkim sukcesem były wybory do kongresu – zdobyto 2/3 głosów.

Tak więc Niemcy znalazły się dosłownie i w przenośni w rękach Polskich.


Mieliśmy władzę, nie było jednak sposobu na odbicie i ponowne ustanowienie Polski.
Nie istniał wtedy moduł pozwalający wzniecać powstania.
Narodził się zatem plan alternatywny.


Szwecji przedstawiono niezwykle interesującą propozycję – poddanie pozostałych regonów Niemieckich, wraz z regionami Polskimi.
W międzyczasie zaczęto psuć niemiecką gospodarkę. Zmiany podatków, no i oczywiście masowe drukowanie niemieckich marek. (dokładniej ujmując jeden bilion DEM).
Zwykli Niemcy musieli żyć z olbrzymią inflacją, brakiem towarów na rynku, podczas gdy polakom nigdy niczego nie brakowało.

Szwedzi w końcu zgodzili się na propozycję Popolo. Wypowiedziano wojnę – reszta dokonała się sama – Niemcy znikają z map.

W razie braku zgody Szwecji istniał także plan awaryjny – w Czechach przygotowywano silny korpus bojowy, gotowy wkroczyć do Niemiec. Plan został zawieszony po ataku Szwedzkim, niemniej czekając na moduł powstań nasi rodacy podzielili się – część z nich pozostała w Czechach budując tam zaplecze i bazę pod rozwój rodaków, pozostali mieszkali dalej na terenach PL w obecnej Szwecji, a wielu po pomyślnie zakończonej akcji opuściło grę.

Czekając na Niepodległość

Pozostali gracze nie ustawali w wysiłkach, powoli wprowadzali w grę nowych graczy.
Zarówno w Szwecji, jak i w Czechach nasi rodacy stali się drugą siłą.
Trenowali, zakładali własne firmy, zdobywali kapitał i doświadczenie, czekając na możliwość odbudowy kraju.

W końcu nadszedł wrzesień 2008.
Miesiąc wiele znaczący dla w wszystkich graczy.
Rozpoczęła się trwająca do dziś wojna pomiędzy Rumunią, a Węgrami – wojna wciąż angażuje większą część państw eświata, mimo tego że do niedawna Rumunia była praktycznie nieaktywna. Były to pierwsze dni dwóch światowych potęg PEACE i ATLANTIS, w końcu we wrześniu wprowadzono nową wersję gry, dającą w końcu możliwość odzyskania naszej niepodległości.

Zaczęliśmy zbierać się ponownie na terenach Polski. Planować przyszłość i kolejność rewolucji. Zaczęła się narodowa zbiórka pieniędzy pozwalających rozpocząć walkę.
Było nas kilkuset aktywnych graczy, oraz kilkuset mniej aktywnych ludzi nie udzielających się w eżyciu.

20 Października 2008 roku, po porozumieniu z rządem Szwedzkim rozpoczęto pierwsze powstanie w Małopolsce

Niepodległość

Wojna!
Polskie oddziały ruszają na olbrzymi mur stojący w Małopolsce.

Niestety administracja planując moduł powstań uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie ustawić wysokość każdego muru na bagatela 100k punktów. Powstanie w Małopolsce było dopiero drugim powstaniem w całym eRepublik (zostaliśmy uprzedzeni o kilka dni przez Finów).
W tamtych czasach taki mur był czymś, przed czym respekt musiał odczuwać każdy kraj, każdy naród.
Nie byliśmy wyjątkiem, garstka powstańców, mimo dobrego zaopatrzenia, rozdawnictwa giftów oraz broni, pomocy Szwedzkiej i zagranicznej zmuszona była szturmować umocnienia przez dziesięć długich dni.

W końcu odzyskano pierwszą cząstkę kraju. Powstanie kosztowało 300 sztuk złota. Kolejne fundusze został przeznaczone na rozdawanie darmowej broni, prezentów, jedzenia.
W ogólnym rozrachunku powstanie bardzo nas Polaków zmęczyło, choć to nie zatarło radości z powodu odzyskania kraju.


Powstańcy szturmują mur w Małopolsce

Problemy

Niestety, jak to zwykle bywa, rozwiązanie jednego problemu skutkuje pojawieniem się kolejnego.
Odzyskano już kraj, – ale brakowało rządu.
Wybory odbywają się, co miesiąc, w wyżej ustalonych datach – Powstańcy spóźnili się o kilka dni na wybory do kongresu.
Oznaczało to automatycznie ustalone wartości podatków, płacy minimalnej – oraz co najważniejsze – brak PLN na rynku, gdyż tylko kongres może rozpocząć nowe drukowanie.

Brakowało pieniędzy na wypłaty, przedsiębiorcy starali się zatrzymać każdą złotówkę, by chociaż w minimalny sposób móc funkcjonować bez większych strat. Pracownicy oddawali swoje wypłaty z powrotem do organizacji prowadzących firmy. Duża część społeczeństwa nie mogła w ogóle znaleźć pracy z powodu wysokiej płacy minimalnej – 5 PLN, co przy braku tychże na rynku było katastrofalne.
Jedynym ratunkiem dla tych osób było dalsze rozdawnictwo jedzenia.

Jednocześnie postarano się zabezpieczyć polityczną przyszłość Polski.
BuzzY założył pierwszą partię na terenie Polski - PWL - Partia Wolnych Ludzi. Zrzeszała wszystkich Polaków, szybko przekraczając liczebnością 300 członków.
W tej atmosferze, BuzzY został jednogłośnie obrany pierwszym prezydentem Polski.
Dzięki dobrej woli Szwecji, wkrótce w Małopolsce zainstalowano ofiarowany Polsce szpital wysokiej jakości - Q4.

Dalsze Walki

Na szczęście powstańców, po kilku pierwszych walkach administracja postanowiła zrewidować swoje poglądy na temat modułu wojennego (widząc, że 100k muru to ewidentnie za dużo).

Od tej pory, do dziś, wartość muru, oraz koszt wypowiedzenia powstania, lub rozpoczęcia bitwy zależy jedynie od ilości mieszkańców regionu. Dzięki temu w okresie od 18 do 22 listopada odbito kolejne trzy regiony: Śląsk, Mazury oraz Mazowsze, tracąc zaledwie dobę na każdą z bitew.


- - - -
Ciekawostka – Lista Polskich powstańców
- - - -


W ten sposób w pierwszych wyborach parlamentarnych pojawiła już możliwość pełnej obsady parlamentu (Mając tylko Małopolskę, można było wybrać tylko 10 kongresmanów).
Oczywiście system jednopartyjny nie mógł długo przetrwać, i wkrótce po wyborach scena polityczna podzieliła się – powstała PPP - Polska Partia Patriotyczna.
Dziś, na moment pisania tego artykułu, na Polskiej scenie politycznej istnieje już dziesięć partii politycznych. (w tej chwili nawet 15)

Zaczął się okres powolnego rozwoju. Nowi kongresmani zaprowadzili porządek z podatkami.
Płaca minimalna została ustalona na poziomie 1 PLN. Powstał Narodowy Bank Polski utrzymujący kurs PLN na poziomie 0,03 gold. Powstały zalążki oddziałów Wojska Polskiego.

8 i 11 Grudnia wybuchły powstania w Wielkopolsce i na Pomorzu.
12 Grudnia Polska odzyskała wszystkie swoje regiony.

Świt

ePolska na początku stycznia jest już tworem stabilnym.
Wszystkie regiony wracają do macierzy.
Rozpoczyna się długi okres krystalizacji państwa.

W kraju za rządów kolejnych prezydentów – BuzzY’ego, sekretarza oraz Miudyka raczej na pierwszy rzut oka, niewiele się dzieje. A jednak powstają podwaliny struktur państwowych. Rozwijają się ministerstwa Spraw Zagranicznych, Gospodarki i Finansów, Obrony Narodowej, Edukacji.

Powstają struktury Wojska Polskiego – Wg. Propozycji PWL i Prezydenta BuzzY’ego:

     Głównodowodzący (marszałek lub Prezydent)
-> 6 Generałów -> 18 Kapitanów -> 108 Żołnierzy Dyrektor medyczny -> 6 Ordynatorów -> 18 Medyków


Niestety takiego stanu nie udało się nigdy osiągnąć. Udało się stworzyć kilka oddziałów (z tego co pamiętam trzy lub cztery) zrzeszające najaktywniejszych Polaków.


Zabezpieczono także na przyszłość Zachodnią granicę. Niemcy, tak jak wcześniej my, także miały odzyskać niepodległość. Zawarto więc traktat:

1. Poniższy traktat zostaje zawarty pomiędzy BuzzYm (prezydent Polski), a DKN uznawanym za przywódcę narodu niemieckiego.
2. Traktat reguluje relacje pomiędzy Polską, a odroczonymi Niemcami.
3. Obie strony porozumienia uznają niepodległą Polskę składającą się z Great Poland, Mazovii, Mazurii, Silesii, Little Poland oraz Pomeranii.
4. Obie strony porozumienia uznają niepodległe Niemcy składające się z Baden-Wurttemberg, Bavarii, Brandenburg and Berlin, Hesse,
Lower Saxony, North Rhine-Westphalii, Mecklenburg-Western Pomeranii, Rhineland-Palatinate, Saarlandii, Saxonii, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein and Hamburg*,
Thuringii).
5. Zarowno Niemcy, jak i Polska obowiązują się do wzajemnej, dożywotniej nieagresji. W przypadku ataku (wywołania wojny) strona atakująca traci 
wszystkie posiadane regiony na rzecz strony zaatakowanej.
6. Polska jako świadectwo dobrych relacji i nadziei na ich dobrą przyszłość przekazuje wszystkie Marki Niemieckie (DEM) ze swoich kont na konto 
Państwa Niemieckiego.
7. Niemcy obowiązują się do wystosowania oficjalnych przeprosin za swoją wcześniejszą, niczym nie uzasadnioną agresję.
8. Wszelkie inne roszczenia za minione konflikty nie będą tolerowane.
* który zawsze będzie niemiecki, natomiast rządzony przez rząd Szwecji na podstawie specjalnych postanowień traktatowych. 

To właśnie nastawienie do Niemiec było powodem pierwszego podziału na Polskiej scenie politycznej. PWL przedstawiało bardziej neutralną postawę, podczas gdy PPP było raczej agresywne względem sąsiada. Traktat obowiązywał do momentu, w którym Niemcy, przy pomocy PEACE odbili Schleswig-Holstein and Hamburg, który według traktatu miał należeć do Szwecji.


Politykę pierwszego rządu można znaleźć w tym artykule.

Mapa Walk z Węgrami

Bez wątpienia, priorytetem było członkostwo Polski w sojuszu ATLANTIS.
Dzięki pracy kilku ludzi, głównie prezydenta BuzzY’ego, przy poparciu członków ATLANTIS,
12 Stycznia ePolska została przyjęta w poczet sojuszu.


Polska nie było silnym państwem, brakowało nam wytrenowanych żołnierzy, mieliśmy niewielką populację (trochę ponad 1000 mieszkańców, z czego wielu martwych), a jednak jeszcze przed przyjęciem do sojuszu, obywatele na własną rękę, lub rzadziej, z ramienia WP walczyli na wszystkich frontach ATLANTIS.


Kolejne miesiące to dalsze wzmacnianie gospodarki, stabilny przypływ nowych graczy, oraz trening przyszłych wojowników.
Już pod koniec stycznia powstała pierwsza prywatna grupa bojowa – GROM.
Po niej zaczęły pojawiać się kolejne – POG, PMTF.
Jednocześnie był to koniec pierwszej wersji WP.
Okazało się że członkowie oddziałów (jak wspomniałem, aktywniejsi wówczas gracze), zaczęli przechodzić do prywatnych grup, bądź byli kongresmanami – co w praktyce oznaczało uziemienie w kraju.
Wojsko Polskie zaczęło przechodzić przez kolejne reorganizacje – na krótko nowe oddziały, następnie pospolite ruszenie.
Do niedawna strukturą WP był oddział PASU – Polish Army Suport Unit – wzorowany na organizacji prywatnych oddziałów.


W końcu zaczęto postrzegać brak w Polsce jakiegokolwiek regionu High surowców, a zwłaszcza jedynego surowca będącego w naszym zasięgu – Grain.
Rozwiązaniem okazała się Rumunia – ówczesny hegemon i najsilniejszy członek naszego sojuszu.
Dzięki naszym przyjacielskim stosunkom, oraz w uznaniu pomocy jaką Rumunia otrzymywała od Polskich żołnierzy, podczas prezydenckiej kadencji Miudyka otrzymaliśmy w prezencie rdzennie Ukraiński region z High Grain – Wołyń. Był Maj 2009.

Wojna z Węgrami

Niestety, to co dobre nie trwa długo.
Wkrótce rząd Rumunii, będący w środku ofensywy na kraje PEACE, zwrócił się do rządu Miudyka o tymczasowe przejęcie kontroli nad dwoma regionami – Słowacką Wschodnią Słowację oraz rdzennie Węgierskie Północne Węgry.
Niestety posunięcie to rozwścieczyło rosnące wówczas w siłę Węgry.
Wybuchła trwająca do tej pory wojna.
Pierwszy atak Węgier został powstrzymany przy pomocy Rumunii (ponowna zamiana właściciela regionu). Kolejna walki jednak okazały się porażką dla Polski.

Mapa Walk z Niemcami

Stracono na rzecz Węgier kolejno Northern Hungary, Eastern Slovakia, Galicia and Lodomeria (kolejny region otrzymany chwilowo od Rumunii), oraz na końcu po ciężkiej walce – Wołyń. Niestety Rumunia tocząca wówczas największą bitwę tamtych czasów w Western Siberia, nie była nam w stanie pomóc, mimo wszystko bitwa została przegrana o włos.
Polskie kontrataki nie na wiele się zdały, choć udało się na krótki okres czasu podbić Subcarpathie, niemniej i ten region padł.
Polska okazała się za słaba na próbę rozszerzenia granic.

Wojna z Niemcami

Kolejna okazja pojawiła się już w Czerwcu. Konflikt Szwedzko-Niemiecki rozszerzył się także na Polskę. Razem ze Szwecją, Polska za rządów Lewego oraz Fartmana/crc dokonała rozbioru Niemiec. Wojna ta doprowadziła do rozbicia Atlantis na Państwa popierające Polskę i Szwecję oraz państwa popierające Niemcy. U wczesny prezydent Polski crc podjął kwestionowaną przez niektórych decyzje o wybudowaniu Szpitala o jakości Q5 w Brandenburgii.

Po niedługim czasie Węgry i Włochy (Państwa PEACE) postanowiły pomóc Niemcom wysyłając swoje oddziały na tereny Nowej Polski. Węgry w dość krótkim czasie wyzwoliły większość Niemiec, wygrywając bitwę za bitwą, aż w końcu nadszedł czas na Brandenburgie.

Brandenburgia jako region z wysokimi zasobami zboża była dla Polski najcenniejszym zdobytym regionem. Mimo zaciekłych walk, jednostki Węgierskie ostatecznie wyparły Polskę oraz Szwecję z terenów Niemiec.


Historia ePolski od 5 IV 2010 do 5 IX 2010

5 IV 2010 – 5 V 2010

Do kwietniowych wyborów stanęło 3 kandydatów: adios_PL z Narodowej Demokracji, a także przy wsparciu Partii Imperialnej, Polskiej Partii Libertariańskiej i Stronnictwa Narodowego, Kernel_PL z Partii Wolnych Ludzi i poparciu Niezależnej Polski i Kaba z Polskiej Partii Patriotycznej. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się reprezentant ND – adios_PL. Już od pierwszych dni krewko wziął się za usprawnianie działania państwa. Postanowił w końcu utworzyć organizację Rzecznika Rzadu, co miało na celu usprawnić politykę informacyjną, a jednocześnie uniknąć uzyskiwania profitów w postaci subów, które zyskiwała osoba rzecznika. Początek kadencji to także zakończenie odzyskiwania terytoriów przez eFinlandie. Dla przypomnienia utraciła je krótko po aktywowaniu MPP eRosji w trakcie inwazji na Rhone Alps. W tym samym czasie miał miejsce fail kongresu eAustralii, przez który Australijczycy na długi czas utracili Zachodnią Australię, region bogaty w zboże i diamenty. Po więcej informacji odsyłam tutaj. W kraju natomiast postanowiono pozbyć się zbędnych nam terytoriów niemieckich i francuskich. Zmniejszenie ilości regionów w których mogły wybuchnąć powstania (drainy), zwiększało jednocześnie bezpieczeństwo ważnych regionów jak Rhone Alps i Brandenburgii z Berlinem. Utworzono program licytacji medali Resistance Hero (za wszczęcie udanego powstania), dla informacji cena medalu sięgała dużo ponad 100 gold. To także za adiosa utworzono projekt aTOm. Celem projektu było zebranie grupy graczy, którzy mieli pomagać naszym sojusznikom w obronie suwerenności w czasie wyborów. Jak wiemy przedsięwzięcie się udało, a aTOm istnieje do dzisiaj. Głównym zamysłem rządu Adiosa, było zdobycie przez nasz kraj regionu posiadającego high oil. W sztabie wojskowym zapadła decyzja o wypowiedzeniu wojny eMeksykowi. Plan w założeniu był banalnie prosty, dwudziestoczterogodzinne wypowiedzenie wojny, szybki atak na niechronione MPP Southeast of Mexico i ePolska posiada high oil. W założeniu prosty plan zaczął się komplikować pod wieczór 883 dnia eRepublik. Wtedy to eBrazylia zaatakowała eRPA, z którymi mieliśmy podpisane MPP, to spowodowało, że otworzyła się wojna pomiędzy eBrazylią, a nami. Dzięki temu Brazylijczycy mogli zaatakować Kanary i jednocześnie zablokować nas na czas trwania tej bitwy. Parę dni pózniej miał miejsce drugi w historii erepublik (pierwszy w czasach bety, kiedy to eNiemcy zagarnęły cały nasz kraj) atak na nasz rdzenny region. Rosjanie z powodzeniem zaatakowali Pomorze. Był to początek wielkiej akcji Phoenix skierowanej przeciwko ePolsce. Niedługo pózniej eSłowenia zaatakowała Rhone Alps (MPP aktywowane przez Cerbera się mszczą), a eRosja Brandenburgię z Berlinem. Pomimo zadania przez nasze społeczeństwo 22 milionów obrażeń, nie udało się obronić tych regionów. Przejawem niezadowolenia społeczeństwa był przedłożony kongresowi wniosek o odwołanie prezydenta ze stanowiska. Jego autorem był Drzewiec z Partii Wolnych Ludzi. Kongres głosował na tak, więc władzę po adiosie przejął drugi w wyborach Kernel.PL. Koniec kwietnia to odbicie przez Hiszpanów Rhone Alps z rąk eSłowenii. Niestety nie mogliśmy przyjąć z powrotem tego regionu, z powodu ciągłego zagrożenia ze strony Słoweńców. Udało nam się, niemal bez oporu ze strony eRosji, odzyskać utracone Pomorze. Zadaliśmy także potężny cios eWęgrom wygrywając bitwę o Heilongjiang, serce gospodarki naszego głównego wroga.


5 V 2010 – 5 VI 2010

W majowych wyborach obywatele ePolski wybierali prezydenta spośród trzech kandydatów: StrozeR`a, startującego z Narodowej Demokracji, Miudyka z Polskiej Partii Patriotycznej i Muchozola z Polskiej Partii Libertariańskiej. Warto wspomnieć o ekscesie, który wydarzył się tuż przed wyborami. Mianowicie administracja gry postanowiła zbanować StrozeR`a za otrzymywanie korzyści z multi. Jednak dzięki szybkiej interwencji udało się wyjaśnić bana i kandydat mógł wystartować w wyborach, które de facto wygrał. Utworzono organizację Budujemy ePolskę, która miała na celu wyprodukowanie odpowiedniej ilości szpitali i systemów obronnych, aby w przyszłości mieć rezerwy na zabezpieczenie nowo zdobytych regionów. Natomiast w celu lepszej organizacji i mobilności wojsk naszego kraju utworzono kanał irc – #polskiesiłyzbrojne, który był pierwowzorem dzisiejszego kanału #obrona.narodowa. StrozeR wprowadził także w życie jedną z ważniejszych obietnic wyborczych. Jako chyba pierwszy prezydent organizował spotkania ze społeczeństwem na kanale irc, gdzie każdy mógł zadać prezydentowi pytanie i uzyskać od niego odpowiedz. W maju kolejny raz próbowaliśmy pomóc naszym chińskim sojusznikom w odbiciu Liaoning, czyli serca gospodarki eSerbii. Niestety, mimo ogromu zaangażowanych sił i spalonego golda, nie udało nam się zwyciężyć. Statystyki z bitwy można zobaczyć tutaj. Rząd StrozeR`a musiał się także zmierzyć ze sprawą eUkrainy. Podzielony wewnętrznie kraj, w którym walczyły ze sobą dwa obozy – proEDENowski i proPhoenixowski, stanowił nie lada problem dla rządzących, tym bardziej, że prorosyjski prezydent Geka, prowokacyjnie zaatakował ePolskę.


5 VI 2010 – 5 VII 2010

Czerwiec to kolejny ciekawy miesiąc w historii ePolski. 5 dnia tego miesiąca w szranki stanęli Ariakis niezależny kandydat startujący z Polskiej Partii Patriotycznej, Vingaer pierwsza kobieta startująca na prezydenta, niezależny kandydat startujący z Narodowej Demokracji i Swebuda z Partii Imperialnej. Warto wspomnieć, że przed wyborami lał się czarny pijar prowadzony przez Sylwestra Zwierza. Wypłynęło także prywatne zdjęcie Vingaer wraz z pejoratywnym podpisem, co wpłynęło na jej rezygnację z gry tuż po wyborach. Całe jego działanie miało na celu wypromowanie trzeciego kandydata Swebudy. Dodatkowo Zwierz obiecał przedstawić przyszłemu prezydentowi plan na wyciągnięcie ePolski z dołka, który został opublikowany przez zwycięzcę wyborów - Ariakisa w temacie New World Order – prawdziwe political fiction. Pierwsze dni prezydentury Ariakisa to informacja o kontynuacji prac, rozpoczętych jeszcze za prezydentury StrozeR`a, nad wypożyczeniem regionów high oil od eUSA. Po ustaleniu szczegółów 24 czerwca rozpoczęto akcję. Z powodzeniem zaatakowaliśmy Szkocję dzięki czemu mogliśmy w następnym ruchu zaatakować eKanadę, a pózniej eUSA. Gdy już przejęliśmy umówione regiony (czyli Illionois z high oil, Tennessee z high stone i South Dakota z high grain) opublikowana została treść kontraktu jaki podpisał nasz prezydent z Chocolate McSkittles prezydentem eUSA. Podpisując tą umowę zobowiązaliśmy się do co tygodniowej opłaty za korzystanie z tych regionów w wysokości 700 gold. Przed rządem Ariakisa stało także trudne zadanie wprowadzenia społeczeństwa ePolski do v2. Z racji małej ilości informacji na temat nowej wersji gry, MEN mógł tylko zachęcać do przeprowadzenia migracji skilli (w stworzonym specjalnie do tego celu poradniku). Okres przed wprowadzeniem v2 to czas kiedy ludzie powoli zaczęli opuszczać eRepublik, dlatego rząd postanowił także zorganizować akcję dla odchodzących. W każdym rządowym artykule nakłaniano odchodzących graczy do przekazywania posiadanych środków na rzecz państwa. W czerwcu miała miejsce także wpadka MGiF`a 3Xpro, który pomylił się wystawiając PLNy na monetary market po kursie 0.01 zamiast 0.02 przez co naraził ePolskę na utratę 347 gold. Po krytyce środowisk opozycyjnych zostało opublikowane oficjalne oświadczenie MGiF`a. Utracony gold został zwrócony. Czerwiec to także okres wytężonych działań dyplomatycznych. Podpisaliśmy MPP z eŁotwą – państwem, które przeszło na jasną stronę mocy (czyt. naszą). Drugim ważnym wydarzeniem są starania eChin o przyjęcie do EDEN`u. 5 lipca przeciwko Ariakisowi stanął Mescam z Partii Wolnych Ludzi i Kaczy z Narodowej Demokracji. Zwycięzcą z niemal 50% poparciem został Ariakis. Dzień po wyborach wprowadzona została przez wielu długo oczekiwana wersja v2, przez adminów zwana eRepublik Rising. Zaszło wiele zmian w gospodarce gry i w aspekcie militarnym. Wprowadzono wiele nowych zawodów, dokonano zmian w polu walki. Tuż po wprowadzeniu V2 zawieszono działanie Wojska Polskiego. Powodem tej decyzji były problemy organizacyjne, problemy z migracją firm (bug) i konieczność zmniejszenia wydatków państwa. Wpływ na to miało także wyłączenie w pierwszych dniach Rising modułu wojennego, czego dodatkowym skutkiem był duży kryzys gospodarczy w całym eŚwiecie. Spróbujmy sobie wyobrazić, że przez parę dni nikt nie kupuje broni ani chlebków. Spora część pada lub wstrzymuje produkcję, co ciągnie za sobą zwolnienia dużej ilości pracowników i w konsekwencji ogólno światowy spadek płac. Więcej o sytuacji gospodarczej naszego kraju możecie przeczytać w Biuletynie Informacyjnym NBP. Rząd Ariakisa w związku ze zmianami w gospodarce musiał zająć się renegocjacją niedawno zawartego traktatu. 700 gold było kwotą niewspółmierną do zysków jakie osiągaliśmy z wypożyczanych regionów, zwłaszcza przy ciągłym odpływie graczy i kryzysie gospodarczym. Już w drugim tygodniu obowiązywania umowy zapłaciliśmy tylko 435 gold . Warto także przypomnieć fakt zbugowania gazety MON. Przez dłuższy czas rozkazy wydawane były przez gazetę Rzecznika Rządu. Zmiany w module gospodarczym spowodowały, że opłacalnym stało się zatrudnianie graczy z niskim skillem. Umożliwiło to Rządowi zamknięcie firm Pierwszej Pracy (gracze zatrudniali się tam i pracowali aż osiągnęli 2 poziom umiejętności). Posunięcie te kolejny raz zmniejszyło wydatki ePolski. Pod koniec lipca zostaliśmy poproszeni przez eUSA o oddzielenie ich od eRosji i wyzwolenie utraconych przez amerykanów prowincji. Było to możliwe dzięki temu, że Rosjanie aktywowali 9 naszych MPP tuż przed wprowadzeniem v2. Koszt wszystkich ataków został w pełni pokryty przez rząd eStanów Zjednoczonych. 28 lipca w końcu zamknięto rozmowy nt. renegocjacji warunków wypożyczania przez nas amerykańskich regionów. Rzecznik Rządu podaje, że przez pierwsze 4 tygodnie płaciliśmy kolejno: 700G, 425G, 490G, 490G, natomiast ostatecznie udało nam się obniżyć tą sumę do 335 gold tygodniowo. Przedłużono także umowę o kolejne 12 tygodni. Ariakis w trakcie swoich rządów musiał także zmierzyć się z problemem rozbioru eChorwacji. W tym czasie w porozumieniu z kongresem rząd ePolski przekazał Chorwatom organizację z firmami pierwszej pracy oraz pieniądze potrzebne do ich funkcjonowania. Dodatkowo duża rzesza obywateli została skierowana 5 sierpnia do eChorwacji, aby udaremnić Phoenix`owi polityczne przejęcie w niej władzy.


5 VIII 2010 – 5 IX 2010

W sierpniu do wyborów stanęli Sztandarowy z Narodowej Demokracji, Mescam członek Partii Wolnych Ludzi, popierany przez Polską Partię Patriotyczną i Łowców Młodych Dziewic, a także Hochelus reprezentujący Partię Imperialną. Niespodziewanie, z 47,5% poparciem zwyciężył kandydat ND, Sztandarowy. Pierwsze dni jego prezydentury to przede wszystkim dobra wiadomość z USA. Nasi sojusznicy postanowili podziękować nam za pomoc podczas rosyjskiej inwazji na ich kraj, w zamian przedłużyli nam okres darmowego wynajmu Illinois, regionu zasobnego w olej, do 2 miesięcy. Oprócz tego rozpoczęto inwazję na Litwę, w dosyć szybkim tempie zdobyta została Sudovia, stolica naszych sąsiadów i region bogaty w zboże, tak potrzebne ePolskiej gospodarce.

W tym momencie do eŚwiata wmieszał się Phanis (haker pochodzący z ePolski). Udało mu się na dłuższy czas zatrząść eŚwiatem. Dzięki swoim zdolnościom włamał się na konta prezydentów eSerbii i eWęgier i wykasował MPP tych drugich. Dzięki temu Sztandarowy mógł zaatakować Galicję i Podolę bez walki z sojusznikami Madziarów. Nasza radość nie trwała jednak długo, admini przywrócili regiony w ręce eWęgier i przywrócili im MPP. Ciekawym pomysłem wprowadzonym za rządów Sztandarowego były Loterie Medali Resistance Hero. Każdy gracz mógł wykupić za 2 gold los, który przy odrobinie szczęścia mógł uczynić go właścicielem trudnego do zdobycia medalu (przyznawanego za rozpoczęcie udanego RW). Pierwszym regionem, który został przekazany w ten sposób był Nowy York. Warto także wspomnieć o udziale naszego społeczeństwa w akcji aPTO eChorwacji. Nasi sojusznicy zostali wykasowani, nie udało odbić się regionów przed wyborami kongresowymi – przez co obywatelstwo tego pięknego kraju mógł przyjąć każdy. Dzięki zorganizowanej akcji EDEN`u udało się zwyciężyć w oby wyborach – na stanowisku prezydenta eChorwacji znalazł się kandydat naszego sojuszu, a w kongresie zasiadła większość proChorwacka. 20 sierpnia na prośbę samego Sztandarowego rozpoczęta została procedura impeachmentu. Jako powód podany został problem z internetem, więcej wyjaśnia nam adios_PL w swoim artykule Impeachment prezydenta Sztandarowego – tym razem na serio. Po procedurze odwołania Sztandarowego, na czele rządu stanął mescam. Za jego rządów eUSA wraz z EDEN`em przeszło do kontrataku. Zdobyte zostały rosyjskie Western Siberia i Eastern Siberia. Miało to szczególnie duże znaczenie propagandowe (jak i ekonomiczne) w kontekście niedawnej inwazji eRosji na Stany Zjednoczone. W drodze swapów (przekazywanie regionów między sojuszniczymi państwami) Western Siberia została przekazana ePolsce. Nasi kongresmani postanowili zaszkodzić rosyjskim firmom w tym regionie obciążając branżę iron podatkiem dochodowym na wysokości 25%. Społeczeństwo zostało także poinformowane o „nieprzywiązywaniu się” do regionu, jako że nie był on chroniony MPP. W raz z wprowadzeniem v2 znacznie spadła aktywność graczy. Spora część z nas w ogóle nie walczyła, wiązało się to z dosyć trudnym do ogarnięcia polem bitwy i wymagającą czasu walką. W związku ze spadkiem aktywności naszych obywateli miał miejsce apel prezydenta o potrzebie walki. Tylko silne i zorganizowane społeczeństwa miały szanse na rozrost terytorialny i na uniknięcie zagłady. Musieliśmy, jako ePolacy, wziąć się za siebie i pokazać eŚwiatu – która nacja jest najsilniejsza! W tym celu nawoływano do korzystania z kanału irc #obronanarodowa, gdzie organizowane były rajdy na tyły wroga czy też inne akcje wojenne. Koniec miesiąca to wojna pomiędzy ePolską, a eSerbią wywołana poprzez użycie exploita w grze. Jednak i tym razem mogliśmy liczyć na reakcję adminów (może nie rychliwą ale sprawiedliwą). Wojna została cofnięta, a wszystkie regiony wróciły do prawowitych właścicieli.

EDEN

Założenie EDENu

Na 2 dni przed oficjalnym rozpadem ATLANTIS, 19 maja 2009 rozpoczęły się rozmowy nad utworzeniem nowego sprawniejszego sojuszu. Do pomysłodawców i założycieli nowego sojuszu musimy zaliczyć dwóch zasłużonych Polskich graczy, byli to przyszły prezydent Polski crc/Fartman oraz ex-prezydent BuzzY. Na początku czerwca ogłoszono powstanie nowego sojuszu o nazwie EDEN (Erepublik Defence & Economy Network). W skład EDENu weszły państwa byłego ATLANTIS, które cały czas ściśle ze sobą współpracowały, tj. Polska, Chorwacja, Hiszpania, Rumunia, Szwecja, Finlandia, Norwegia oraz Bośnia i Hercegowina. Jedną z istotnych kwestii przy ustaleniu takiego, a nie innego składu EDENu było to, że właśnie te państwa stanęły po stronie Szwecji w wojnie przeciwko Niemcom. Nowa organizacja odziedziczyła po ATLANTIS antyPEACE'owskie nastawienie, a pozostali członkowie byłego ATLANTIS połaczyli swoje siły w sojuszu FORTIS ( z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Niemiec, które dołączyły do PEACE GC).

Zarząd sojuszu EDEN tworzyli wówczas: shoot –głównodowodzący (Supreme Commander) Gabriel Lavanche -zastępca SC mogwaii - koordynator EMC (EDEN Mobile Corps- Elitarna armia EDENu). Sam zarząd wtedy jeszcze opisywał EDEN bardziej jako braterstwo państw ("The Brotherhood"), niż sojusz.

Flag-EDEN.jpg

III Wojna Światowa

Wkrótce dołączyła Grecja, która wcześniej była pasywnym członkiem ATLANTIS, a posiadała strategiczny wówczas region ze złożami żelaza. W sierpniu 2009 do EDENu dołączyła Kanada, stając się pierwszym nieeuropejskim członkiem sojuszu. Wkrótce, 9 września 2009, podpisano długo wyczekiwany oficjalny traktat EDEN (Treaty of the Brotherhood of EDEN), który jednak nie wniósł w funkcjonowanie organizacji żadnych istotnych zmian. Na początku listopada znudzona brakiem jakichkolwiek walk, choćby treningowych Szwajcaria rozpoczyna publiczną debatę na temat dołączenia do któregoś z sojuszy, przy poparciu prawie 90% aktywnych graczy decyduje się na dołączenie do EDEN, co stało się oficjalnie 9 listopada 2009.

Podczas III Wojny Światowej, kraje EDENu wspierały USA w walkach na ich terenie z dużo silniejszym wtedy PEACE, oprócz walk w Ameryce EDEN przeprowadzał udane bloki na terenie Europy, w efekcie 29 listopada 2009, Stany Zjednoczone dołączyły do EDEN, zwiększając liczbę jego członków do dwunastu. Zaś podczas IV Wojny Światowej Australia w wyniku ataku przeprowadzonego przez Brazylię (PHOENIX), postanowiła dołączyć do EDEN. Po wewnętrznym konflikcie interesów, 31 marca 2010 z sojuszu wystąpiły Stany Zjednoczone, chcąc utworzyć nową organizację o nazwie Brolliance. EDEN zaproponował członkostwo w sojuszu Chinom, które przystały na propozycję po 3 miesiącach pertraktacji, stając się tym samym pierwszym Azjatyckim członkiem sojuszu. 7 pażdziernika 2010 do EDEN dołączyły Włochy.


Odejście ePolski z sojuszu EDEN

Zaczęło się niewinnie, a była to kadencja jednego z najpopularniejszych ePolaków - StrozeR. Narastała ogólnopolska nuda. Po raz wtóry podbiliśmy prawie całe eNiemcy i zdobyliśmy gumę, a raczej dostaliśmy od eFrancji, która skapitulowała. Tym samym ePolska weszła w posiadanie wszystkich dostępnych surowców. ePolacy byli znudzeni brakiem perspektyw, a tym bardziej "Świętymi Wojnami" eRumunii i eWęgier. Kongres postanowił działać - odrzucił propozycję sojuszu z eRumunią!

Powstał szum w prasie, którego głównymi inicjatorami byli: smrtan, Mixliarder i Vingaer. Ci ePolacy nie mogli znieść tego, że eRumunia traktuje ePolskę jak swojego pachołka. Pierwszy z inicjatorów przywołał czarną historię eRumunii oraz przypomniał Polakom o ich przyjaźni Węgrami. Powstał prawdziwy galimatias! Dołączali się nowi, wyciekały logi z tajnych kanałów i pojawiały się kolejne kompromitujące wiadomości związane z niejakim Bogdan_L - ówczesnym głównodowodzącym EDEN. ePolacy chcieli zmian! Pokazali to wybierając na prezydenta ePolski smrtan, który obiecał przerwać dyktaturę eRumunii w EDEN. Wszystko rozkręcało się w mgnieniu oka, jednak cały czas nieoficjalnie. To nie trwało długo. Juk kilkanaście dni po wyborach prezydenckich Rzecznik Rządu wydał krótki komunikat. Fala odzewu uderzyła w rząd, ePolskie społeczeństwo, aż w końcu rozeszła się po całym eŚwiecie. Wszystkie oczy w eRepublik były skierowane tylko i wyłącznie na ePolskę. Prezydent, rząd i kongres nie owijali w bawełnę. Kilka dni po wcześniejszym krótkim komunikacie pojawiło się u Rzecznika Rządu referendum w sprawie odejścia z EDEN. Świat zadrżał. Rząd przemówił otwarcie i dał ludowi dwie drogi do wyboru.

Wszystkiemu towarzyszył chaos. Bo z jednej strony byliśmy w EDEN, a z drugiej nie. ePolska stanęła w trudnej sytuacji - była bez obrażonych sojuszników i nowych przyjaciół. Wszyscy czekali na jakieś konkretne, widoczne kroki. W między czasie ogłoszono wyniki referendum. ePolacy przemówili. Teraz odejście z EDEN pozostawało jedynie kwestią czasu i odpowiedniego oświadczenia. Nie trzeba było długo czekać. Już po kilku dniach ukazało się w gazetce Rzecznika Rządu oficjalne oświadczenie - ePolska opuściła EDEN!

Tym samy ePolacy stanęli na końcu swojej przygody z EDEN i na początku nowej, z wielkimi nadziejami i perspektywami. Jedno było pewne - ePolska wypędziła nudę z eRepublik.


ONE

Powstanie sojuszu ONE

Po rozpadzie sojuszu Phoenix oraz odejściu Polski i Hiszpanii z EDENU powstał sojusz ONE.Datuje się jego powstanie na 31 marca 2011 roku.Działał on już jednak jako luźna formacja kilkanaście tygodni wcześniej pod nazwą NWO. Polska jako kraj miała bardzo duży udział w tworzeniu sojuszu. Do państw założycielskich należą:Węgry, Serbia, Hiszpania (w tym Polska) 12 kwietnia 2011r do sojuszu dołączają Szwecja oraz Republika Macedonii.

Piąta Wojna Światowa

Wojna polsko-holenderska (maj 2011)

Na początku maja 2011 roku Niderlandy oswobodziły Zachodnie Niderlandy korzystając na przeciągającej się wojnie polsko-francuskiej. W przeciągu 10 dni wojna potoczyła się po myśli Polaków, ostatecznie podpisując Układ poznański.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

05-06.2008 – Wojna Polsko-Niemiecka

06.06.2008 – Rozbiór Polski przez Niemcy

20-31.10.2008 – Pierwsze Polskie powstanie – na Małopolsce

06.11.2008 – Pierwsze wolne wybory na prezydenta Polski

10.2008 – Powstała pierwsza Polska partia – Partia Wolnych Ludzi

18-22.11.2008 – Powstania na Śląsku, Mazurach i Mazowszu

08.12.2008 – Powstanie na Wielkopolsce

11-12.12.2008 – Powstanie na Pomorzu

07.12.2008-18.12.2008 – II Wojna Światowa

12.12.2008 – Polska odzyskała niepodległość

13.01.2009-19.11.2009 – III Wojna Światowa

15.01.2009 – Polska dołączyła do sojuszu ATLANTIS

23.01.2009 – Powstała pierwsza Polska prywatna grupa bojowa – GROM

05.2009 – Wojna Polsko-Węgierska

21.05.2009 – Rozpuszczenie sojuszu ATLANTIS. Polska zostaje członkiem sojuszu EDEN

06-07.2009 – Wojna Polsko-Niemiecka

12.2009-04.2010 – Wojna Polsko-Niemiecka

31.03.2011 - Opuszczenie sojuszu EDEN. Założenie sojuszu ONE

03.2011-05.2013 - V Wojna Światowa

9.05.2011-19.05.2011- Wojna polsko-niderlandzka (Maj 2011)

19.05.2011 - podpisanie Układu Poznańskiego.