Kansan Voimat

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
SuomiIcon-Finland.pngKansan Voimat

Unknown Party

Yhteisö
Valtio Flag-Finland.jpg Finland
Lyhenne KooVee
Keskustelu http://erepublik.fi
Värit Sininen ja valkoinen
Politiikka
Eduskunta 0 /40 seats, 0%
Seuraaja Unioni
Suuntautuminen Center
Ideologia Liberaali

Kansan Voima on suomalainen demokratiaa ajava puolue ja on tällä hetkellä sijalla 5.

Puolueohjelma

Sisäpolitiikka:

Suomen ylin päätösvalta on eduskunnan harteilla. Kuitenkin presidentti hallituksineen toimii yhteistyössä eduskunnan kanssa, joskin tämänhetkisten säädösten mukaisesti tarpeen vaatiessa myös itsenäisesti. Toiminnan on oltava avointa niin eduskunnan kuin hallituksenkin taholta niin kansalaisille kuin toiselle vallankäyttäjällekin. Tämänhetkiset säännöt pyritään pääasiassa pitämään voimassa, ja tarpeen tullen demokraattisesti tehdä lisäyksiä sääntöjen joukkoon.

Kansan Voima ei kannata virkakieltojen päämäärätöntä jakamista joka ainoasta keskustelemattomasta veromuutosesityksestä tai inhimillisestä virheestä. Toivomme, että jokainen puolue sekä valtio käyttää omaa järkeään estämään tahallisia haitantekijöitä sekä häiritsijöitä tekemästä lisää haittaa. Kansan Voima itse tulee pitämään kyseiset vastuuttomat henkilöt poissa puolueen kaikista viroista sekä evää heiltä vaikuttamismahdollisuudet puolueen sisällä. Kansan Voima toivoo, että myös muut puolueet sekä valtio toimisi samalla tavoin omissa asemissaan. Nykyinen oikeusjärjestelmä ei toimi, jonka takia Kansan Voima ajaa uutta toimivampaa, selkeämpää, ja laajempaa oikeusjärjestelmää, joka pyrkii nykyistä enemmän puolueettomuuteen ja rehellisyyteen. Konkreettisia uudistuksia järjestelmässä olisivat sakko, virkakieltoa pahempi tuomio, rikosrekisteri ja nykyistä tarkemmat rangaistustiedot eri teoista. Puoluekaappaus-tlanteissa on järkevää tehdä yhteistyötä puolueiden kesken ja niihin on myös syytä varautua vaikkapa feed-esivaaleilla, jotta vältetään sekavat äänestystilanteet.


Ulkopolitiikka:

Kansan Voima on Asgard-myönteinen, ulkopolitiikassa demokratiaa ja diplomaattisuhteita korostava puolue, joka ajaa niin Suomen kuin Asgardinkin ulkopolitiikkaan vakautta, vahvuutta ja suuntaa. MPP:t on mietittävä huolella yhdessä Asgardin kanssa suunnitellen, vanhoja ystäviä unohtamatta. Vanhojen suhteiden ylläpidon lisäksi uusia on jatkuvasti solmittava alati muuttuvassa eMaailmassa. Asgard on lähtökohtaisesti neutraali liittouma, joten MPP:iden on kuvastettava sitä, tarjoten kuitenkin mahdollisimman taloudellisen ja voimakkaan ryhmän MPP:itä. Käytännössä tämä tarkoittaa liittouman ulkopuolelta vain vahvojen maiden lisäystä MPP-ryhmään. Kuitenkaan jäykästi papereita ei kannata tuijottaa, vaan on sopeuduttava tilanteeseen kuin tilanteeseen jatkuvasti muuttuvassa liittoumapolitiikassa.

Asgardiin on saatava kuria. Asgardiin on saatava sellainen henkilöstö joka osaa asiansa, ja joka kunnioittaa Asgard Treatya. Joka kunnioittaa demokratiaa ja Asgardin syvintä olemusta. Lyhyesti Asgard tarvitsee siis Kansan Voimaa.

Kansan Voima kannattaa Asgardin hallittua ja rauhallista laajentumista, kunhan laajentumisen toteutuessa noudatetaan demokratian ja Asgard treatyn periaatteita. Liittymistä hakevan valtion taustat, motiivit ja aikomukset on tutkittava tarkasti presidentin tai hallituksen toimesta muun perustiedon keräämisen ohella. Tämän kattavan selvityksen perusteella Suomen eduskunnan tulisi tehdä harkittu ja kauaskantoinen päätös, joka pitää, eikä sitä ole tarve muuttaa muutaman kuukauden jälkeen.

Kansan Voima siis peräänkuuluttaa vastuullista, kattavaa ja kauaskantoista päätöksentekoa sekä asennetta niin maamme eduskunnalta, hallitukselta kuin Asgard HQ:ltakin. Yhdessä voimme luoda vakaan geopoliittisen voiman, joka on merkittävä tekijä Pohjois-Euroopassa. Se onnistuu kuitenkin vain, kun nämä arvot toteutuvat.


Talous:

Johtuen pelaajien pienestä määrästä Suomessa, verotulot ovat erittäin alhaiset. Tämän takia verotusta on pidettävä suhteellisen korkealla, jotta rahaa saataisiin välttämättömiin menoihin kuten MPP:hin sekä puolustusbudjettiin. Verotusmallimme on tällä hetkellä seuraavanlainen: Work tax - Sopivan korkealla (5%-10%), sillä kyseessä on valtion varmin tulonlähde. Tällä katetaan lähes kokonaan valtion budjetti, joten veroprosentin pitäisi olla sopivan korkealla, jotta sopivan kokoinen budjetti saadaan järjestettyä, mutta kunhan ei aleta keräämään ylijäämää. Asevero (8%-15%) - Suhteellisen korkealla, että tuloja kertyy jonkin verran, mutta ei liian korkealla, että tankkien myynti kärsii. Ruokavero (1%-7%) - Mahdollisimman matala, sillä varsinkin uudet pelaajat hankkivat ruokaa, eikä tätä mahdollisuutta saa karsia pois. Tullivero - Todella korkealla aseiden suhteen, jotta markkinat olisivat lähes täysin kotimaisessa käytössä, taaten täten tulonlähteen kotimaisille asetehtailijoille. Ruoasta on tällä hetkellä pulaa markkinoilla, joten ruoan tulliveroa pitää mahdollisesti alentaa, jotta tarjonta kasvaisi.


Uusien pelaajien tukeminen:

Uusia pelaajia pyritään tukemaan hyvällä vuorovaikuttamisella, hyvänä esimerkkinä nykyinen mentoriohjelma. Uusille pelaajille myös pitäisi tarjota selkeät ja mieluisat oppaat niin pelimekaanikasta kuin tietoja liittoumista, military uniteista sekä puolueista. Rahallista tukea pitäisi myös järjestää uusille pelaajille, jotta he pääsisivät paremmin alkuun. Tukia olisi hyvä järjestää mm. treenipaikkojen parantamiselle sekä pienen oman tulonlähteen perustamiselle esim. aseiden raaka-aineiden tuottajana.

Puolustuspolitiikka

Kansan Voimat pyrkii ensisijaisesti luomaan Asgardille oman armeijan. Tämä tapahtuisi luomalla vahva, HQ-johtoinen MU, joka ylittäisi kansallisuusrajat Asgard-jäsenten osalta, nyt kun myös pelimekaniikka tukee tätä. Sen on tarkoitus toimia valtiollisen MU:n tapaan, mutta liittoumatasolla. MU tulisi olemaan HQ:n alaisuudessa SC:n johtamana, aivan kuten kansallisen tason MU:t toimivat hallituksen alaisuudessa. Armeijan varustus voitaisiin järjestää lukuisten tankkitehtailijoiden avulla, joita löytyy lukuisia kaikista jäsenmaista. Yhdistämällä maiden resurssit saamme varmasti aikaan kilpailukykyisen, suurehkon jaon joka houkuttelisi iskijöitä mahdollisesti myös liittoumarajojemme ulkopuolelta. Nykyisin on mahdollista liittyä armeijan jäseneksi riippumatta kansallisuudestasi, joten esteitä Asgardin sotilasyksikön luomiselle ei tämänkään suhteen ole. Keskustelut Asgardin omasta sotilasyksiköstä tulisi aloittaa eduskuntien kesken mahdollisimman nopeasti, jotta saisimme edes jollain aikataululla toteutettua tämän utopian.

Toissijaisesti, mikäli Asgardin sotilasyksikkö ei saa tuulta purjeisiinsa, Kansan Voima pyrkii luomaan valtiojohtoisen armeijan. Suomen oma armeija oli tunnettu maailmanlaajuisesti kurinpitoisuudestaan sekä täsmällisyydestää, jonka iskuvoimaan pystyi aina luottaamaan. Tavoitteena olisi luoda tämänkaltainen sotilasyksikkö uudelleen, jolloin Suomen iskukykyä voitaisiin hallinnoida paremmin varsinkin valtion toimesta ja voitaisiin luoda isänmaallista yhteishenkeä.


Puoluevirat

Puheenjohtaja (Party President)
Puolueen korkein virka, joka on vastuussa lähes kaikessa puolueessa ja toimii puolueen keulakuvana.
- Valitsee puoluehallituksen, paitsi eduskuntaryhmän vetäjän.
- Johtaa puoluehallitusta ja on vastuussa heidän toiminnastaan

Varapuheenjohtaja (Vice President)
Toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja tarvittaessa tuuraa puhenjohtajaa. Toiseksi suurin virka heti puheenjohtajan jälkeen.

Konsultti (Councillor)
Yleinen neuvoja. Vastaa tarvittaessa kommunikoinnista niin eri puolueiden kuin valtionkin kanssa puheenjohtajan ohella.

Eduskuntaryhmän vetäjä (Secretary General)
Ohjaa puolueen eduskuntaryhmää pääasiallisesti keskustelemalla muiden edustajien kanssa joko viestiketjujen tai IRC:n välityksellä. Valitaan puolueen kansanedustajien kesken.

Puhemies (Spokesman)
Tekee puheenjohtajan avustuksella/yhdessä puheenjohtajan kanssa puolueen viralliset artikkelit, ja tarvittaessa avustaa puolueen jäsenten artikkelien valmistamisessa.


Icon position party president.gif Puolueen Puheenjohtajat

Kuukausi Puolueen PJ Ääniä  %-osuus äänistä
Heinäkuu 2013 Sir Temski 6 100%
Elokuu 2013 Sir Temski 25 100%
Syyskuu 2013 TheJuliusCaesar 24 66.67%
Lokakuu 2013 Kammoli 31 79.49%
Marraskuu 2013 Sir Temski 26 100%
Syyskuu 2013 FinGhost 11 47.83%
January 2014 Sir Seppo Koski 48 66.67%

Icon - Congress.jpg Kansan Voiman tulokset Eduskuntavaaleissa

Vuosi Kuukausi Ääniä Kansanedustajia  %-osuus eduskunnasta
2013 Heinäkuu - - -
Elokuu 48 4 10%
Syyskuu - - -
Lokakuu 50 3 15%
Marraskuu 37 4 15%