One:Rules Addendum/Polski

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
БългарскиIcon-Bulgaria.png
中文(简体)Icon-China.png
HrvatskiIcon-Croatia.png
فارسیIcon-Iran2.png
ΕλληνικάIcon-Greece.png
ItalianoIcon-Italy.png
PolskiIcon-Poland.png
PortuguêsIcon-Portugal.png
РусскийIcon-Russia.png
СрпскиIcon-Serbia.png
УкраїнськаIcon-Ukraine.png
Administracja eRepublik

Zasady eRepublik · Dodatek do zasad · Forfeit points · Apelacje · Kontakt

Na tej stronie znajdziesz dalsze wyjaśnienia odnośnie poszczególnych punktów prawa eRepublik. Nie jest to ani wyjątkowa, ani wyczerpująca cały temat lista, a jedynie generalne wyjaśnienia. Jest to nieoficjalne tłumaczenie oficjalnego artykułu Administracji eRepublik.

"Wszyscy obywatele rodzą się wolni i równi, jeżeli chodzi o godność i prawa."

Następujące akcje są uznawane jako naruszenie wolności, godności i praw obywateli:

 • zwalnianie lub sugerowanie zwalniania ich z pracy z powodów innych niż produktywność (jednak samo zwalnianie jest legalne, dopóki nie zostanie udowodnione, że było ono przejawem dyskryminacji);
 • tworzenie wszelkiego typu zawartości zawierającej bezpośrednie linki do wykonania danej czynności (praca, trening, walka, itp.)

"Żaden obywatel nie powinien wywierać presji na innym mieszkańcu."

Rasizm

 Wyrażenie "dyskryminacja rasowa" oznacza wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry tudzież pochodzenia narodowego lub etnicznego, którego celem lub skutkiem jest przekreślenie bądź uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego. 

Następujące akcje NIE są uznawane za rasistowskie:

 • krytyka narodu lub narodowości.

Następujące akcje SĄ uznawane za rasistowskie:

 • mówienie o "gorszej" narodowości;
 • używanie pejoratywnych lub bolących zwrotów tudzież stereotypów w stosunku do narodu/narodowości.

Ekstremizm, flaming, trolling

Flame jest negatywnym określeniem dyskusji ze strony osoby, która uważa swoją opinię za jedyną słuszną i nie ma zamiaru jej zmieniać. Jest to termin używany do określenia rozmowy dwóch osób myślących, że ich opinia jest najważniejsza.

 • gorące debaty/polityczne dyskusje NIE są uważane za flame;
 • jakakolwiek debata, która przeradza się w osobiste zniewagi lub personalne ataki JEST uważana za flame;
 • użycie zwrotów "gwałt", "kradzież" i "ludobójstwo" (lub innych form tychże) w odniesieniu personalnym (na przykład: skierowane do konkretnej osoby) JEST uważane za flame. Używanie wymienionych terminów w sposób generalny, nieopisowy, takich jak skierowanie ich w kierunku konkretnej opcji politycznej albo na przykład całego narodu, NIE jest uważane za flame.

Trollowanie jest definiowane jako ustawiczna akcja lub reakcja nie na temat, mająca za zadanie skierować na siebie atak personalny innej osoby (próba zachęcenia graczy do naruszenia prawa).

Akcje wymienione poniżej SĄ uważane za ekstremizm/flame/trollowanie:

 • wprowadzanie kontrowersji z realnego życia do Nowego Świata;
 • tworzenie nieodpowiedniej nazwy użytkownika (np. "Adolf Hitler");
 • używanie avataru lub zdjęć kryminalistów wojennych w celu sprowokowania reakcji innych graczy.

Pornografia

Będąc międzynarodową społecznością, nasze standardy uznawania pornografii są zmienne. Nagość i zmysłowość nie zawsze są pornografią. Każdy taki przypadek jest analizowany indywidualnie. Generalne zasady:

 • erotyczne zdjęcia NIE są uznawane za pornografię;
 • zdjęcia, na których pozujący nie mają przynajmniej majtek (i biustonoszy - w przypadku kobiet), SĄ uważane za pornografię.

"Wolność prasy jest absolutna."

Wulgarność

Za wulgarność uznaje się (chociaż nie tylko) następujące przypadki:

 • używanie słów powszechnie uważanych za wulgarne i wyzywanie innych;
 • używanie wulgarnych nazw użytkownika/organizacji lub avatarów.

Zniewagi

Między nieporozumieniem a zniewagą jest pewna różnica. Ironiczny typ zawartości i propaganda nie będą uważane za zniewagi.

Przyjacielskie żarty nie będą brane pod uwagę przy zgłaszaniu ich przez osoby trzecie. Osoba, do której są skierowane dane słowa, powinna zgłosić artykuł/komentarz/etc., jeśli czuje się znieważona.

Spam

Spam definiuje się jako tekst w postaci niespójnej lub sam brak tegoż. Jest to także publikowanie artykułów skopiowanych z innego źródła, które mają służyć tylko celowi zapchania mediów, tak aby nie można było zobaczyć innych artykułów.

Następujące akcje SĄ uważane za spam:

 • przesyłanie niezamówionych i nieautoryzowanych materiałów lub inne formy akwizycji, które według ERPK Web będą uważane za takowy;
 • publikowanie komentarzy niezwiązanych z komentowanym artykułem;
 • publikowanie artykułów lub informacji o wydarzeniach niezwiązanych z eRepublik (czasem jednak administratorzy ustanawiają wyjątki, jak np. w przypadku katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku [temat na forum];
 • wielokrotne postowanie artykułów lub komentarzy w krótkim odstępie czasu i duplikowanie tychże;
 • publikowanie materiału nieautoryzowanego przez jego twórcę;
 • publikowanie artykułów o nieistotnej treści, które tylko zapychają listę najnowszych artykułów (na przykład, artykuły w stylu Króliczków Playboya);
 • publikowanie artykułów lub komentarzy w celu promowania produktu bądź firmy;
 • promowanie jednego artykułu poprzez publikowanie go w różnych krajach lub publikowanie innych artykułów, zawierających wyłącznie link do tegoż;
 • publikacja artykułów o loteriach lub zakładach.

Następujące akcje NIE są uważane za spam:

 • publikacja artykułów w języku innym, niż ten w kraju, gdzie artykuł jest publikowany;
 • tworzenie artykułów z poezją, humorem lub ironią, o ile nie łamie on prawa eRepublik.

Reklamowanie zewnętrznych produktów

Następujące akcje są uważane za reklamę zewnętrznych produktów:

 • publikacja jakichkolwiek linków lub wzmianek o innych grach;
 • publikacja linków lub wzmianek o innych stronach niezwiązanych z eRepubliik;
 • reklamowanie innych rzeczy niezwiązanych z eRepublik, takich jak organizacje charytatywne, usługi, religie, itp.

Cytowanie prywatnych dyskusji bez zgody osób zainteresowanych

Prywatne dyskusje są definiowane jako wymiana wypowiedzi środkami innymi niż te dostępne w eRepublik I/LUB prywatne wiadomości w grze.

"Własności, dobra uzyskane przez obywateli poprzez nielegalne lub niesprawiedliwe metody zostaną zatrzymane."

Następujące rzeczy są uznawane za nielegalne:

 • Gold/krajowa waluta uzyskana dzięki tworzeniu i/lub używaniu wielu kont;
 • Gold/krajowa waluta/ekwipunek uzyskane w wyniku hackowania, wykorzystywania bugów lub innej, podobnie nielegalnej działalności.

Organizacje tworzone przez obywatela łamiące piąty punkt prawa eRepublik są uznawane za nielegalne własności i mogą zostać zbanowane.

Obywatele powinni chronić się poprzez akceptowanie donacji tylko od osób zaufanych. Jeśli do obywatela zostanie wykonana "dziwna" donacja, najlepszym wyjściem jest odesłanie jej z powrotem.

"Jeden prawdziwy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w grze."

Następujące akcje są traktowane jako złamanie praw eRepublik:

 • tworzenie wielu kont;
 • kontrolowanie więcej niż jednego niezbanowanego permanentnie obywatela w jakimkolwiek okresie czasu;
 • "opieka nad kontem" - wchodzenie na konto obywatela, gdy jest on na wakacjach, lub po prostu w celu wykonywania czynności w imieniu tej osoby.

"Każdy gracz ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić bug, nielegalne wykorzystywanie gry, itp."

Jakiekolwiek użycie skryptów lub narzędzi wykonujących automatyczne czynności (na przykład: automatyczna praca, automatyczna walka, automatyczne zwolnienie, itp.) dla danego obywatela lub organizacji nie jest dozwolone. Twórca takiego skryptu lub narzędzia oraz OSOBY lub ORGANIZACJE używające tegoż mogą zostać zbanowane permanentnie.

"Oficjalny formularz kontaktowy jest jedyną drogą kontaktu z administracją eRepublik."

Następujące typy wiadomości powinny zostać wysłane poprzez dany kanał kontaktowy:

 • skargi i zażalenia na oficerów ds. społeczności lub moderatorów eRepublik należy wysyłać poprzez formularz kontaktowy (department: "Feedback");
 • odwołania od nałożonych kar powinny być wysyłane poprzez system apelacyjny;
 • obywatele, którzy odkryli bugi, hacki, próby phishingowe lub błędy w grze, powinni zgłosić ten fakt poprzez formularz kontaktowy (department: "Report a bug").

"Tylko zespół eRepublik ma prawo i narzędzia do ustalenia, czy dany gracz popełnił przestępstwo"

Jakiekolwiek publiczne oskarżenie o łamanie prawa eRepublik lub Terms of Service wypowiedziane bez dowodu będzie traktowane jako złamanie prawa eRepublik. Następujące typy zdań SĄ uważane za łamiące prawo eRepublik.

 • "Obywatel XYZ jest podejrzewany o używanie wielu kont."
 • "Obywatel ABC wzbudza strach jako złośliwy haker."
 • "Reportujcie obywatela DEF za używanie bugów!"

"Wszystkie poprzednie punkty dotyczą również eRepublik Wiki i Forum."

 • Przeczytaj specyficzne poradniki dotyczące forum eRepublik;
 • Przeczytaj specyficzne poradniki dotyczące eRepublik Wiki.

"Każda kara będzie dodana do prywatnych dla każdego gracza punktów karnych"

 • Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

"Musisz mieć co najmniej 14 lat, aby móc grać w eRepublik."

Każde konto, którego właścicielowi zostanie udowodnione, że ma poniżej 14 lat, będzie permanentnie zbanowane.Back.gif Powrót do Rules/Polski


Menu Rising

Homepage · Rynek · Reguły · Historia · Społeczeństwo