Per-Otto

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
edit

Babelfish.jpg This page requires translation!

You can help by translating this page to English. Please review Help:Translating Pages for the appropriate guidelines.

Per-Otto

20 Message

Per-Otto.jpg
Society
Nationality Flag-Sweden.jpg Swedish
National rank 726
Date of birth 917
Residence Smaland
Sex Male
Newspaper ANTIKRIST
Politics
Succeeded by Radsoc
Military
Military rank Icon rank Private.png Private
Aircraft rank Airman 0.png Airman


Per-Otto Mombassason. Son till den socialistiske politikern Mombassa. Per-Otto valdes till president över Republiken Sverige efter att kandiderat för Liberala Vikingar. Som ledare för landet tog han upp kampen mot den tyska ockupationen i Skåne. Per-Otto förrådde senare sitt fosterland och avsattes som president efter en motarbetad statskupp. Mest känd är han för upprättandet av den autokratiska regimen SDR.

Vem var Per-Otto?

Per-Ottos lojale Propaganda & Inrikesminister Kapten Oberlach beskrev honom såhär: "P-O var för folket en ledare av stora mått. När han tog plats i talarstolen så tystnade folkmassan och man kunde lyssna på hans retorik i flera timmar. Han enade ett döende land och skapade SDR ur aska och sten. Men han var också osäker. Hans närmaste vet att ena tiden kunde han vara beslutsam och i nästa minut ett psykotiskt vrak. Han hade svåra depressioner och behandlade dem med sprit och arbete. Men Per-Otto var inte bara president, han var min vän."