Per-Otto

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
edit

Babelfish.jpg This page requires translation!

You can help by translating this page to English. Please review Help:Translating Pages for the appropriate guidelines.

Per-Otto

20 Message

Per-Otto.jpg
Society
Nationality Flag-Sweden.jpg Swedish
National rank 726
Date of birth 917
Residence Smaland
Sex Male
Newspaper ANTIKRIST
Politics
Succeeded by Radsoc
Military
Rank Icon rank Private.png Private


Per-Otto Mombassason. Son till den socialistiske politikern Mombassa. Per-Otto valdes till president över Republiken Sverige efter att kandiderat för Liberala Vikingar. Som ledare för landet tog han upp kampen mot den tyska ockupationen i Skåne. Per-Otto förrådde senare sitt fosterland och avsattes som president efter en motarbetad statskupp. Mest känd är han för upprättandet av den autokratiska regimen SDR.

Vem var Per-Otto?

Per-Ottos lojale Propaganda & Inrikesminister Kapten Oberlach beskrev honom såhär: "P-O var för folket en ledare av stora mått. När han tog plats i talarstolen så tystnade folkmassan och man kunde lyssna på hans retorik i flera timmar. Han enade ett döende land och skapade SDR ur aska och sten. Men han var också osäker. Hans närmaste vet att ena tiden kunde han vara beslutsam och i nästa minut ett psykotiskt vrak. Han hade svåra depressioner och behandlade dem med sprit och arbete. Men Per-Otto var inte bara president, han var min vän."