Piratpartiet/Svenska

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
SvenskaIcon-Sweden.png

Piratpartiet

Unknown Party

General information
Country Flag-Sweden.jpg Sweden
Abbreviation PP
Forum link Forum
Dissolution April 2009 (est)
Political
Congress 0 seats, 0%
Succeded By Bahamot Super army of Death
Orientation Center
Ideology Liberal

Piratpartiet (English: The Pirate Party) är ett parti som värnar för individens frihet.

Vi jobbar för individuell frihet, ett trevligare politiskt klimat och för demokrati.

Politik

 • Vi vill främja tillväxten av eSveriges media som ska präglas av öppenhet, diskussion, och en trevlig diskussion utan personliga påhopp. Detta ska sker genom att kräva en ökad respekt för medborgarna och deras tankar.
 • Vi vill ha ett trevligare politiskt klimat där det finns en fungerande diskussion över partigränserna. Vi vill se nya fräscha tankar från både nya spelare som gamla och vi bjuder gärna in till debatt.
 • Vi jobbar för en mer hållbar, långtänkande politik som inte behöver några dumdristiga förhastade åtgärder.
 • Vi är inte partiet som har tänkt att ta över varken Sverige eller världen, utan vill vara ett välsmort kugghjul i Sveriges organisation.

Militär

Vi ser utanför landets gränser

 • Under den senaste tiden har Sverige tappat många invånare och detta tror vi i Piratparitet har en koppling till att Sverige inte längre är intresserade av att ta regioner från våra grannländer. Det kanske inte låter så roligt att anfalla ens grannland men vi tror att om Sverige skulle börja kriga från hemmaplan så skulle det bli en kraftig ökning av invånare i Sverige. Men det är inte bara starta ett krig, det behövs noggrann planering.
 • Vi anser inte att krig för att överta en provins där det finns god produktivitet är något fel, dock vill vi som sagt att Sverige ska vara fullt förberedda på att allt kan hända. Detta gör vi genom att tidigare ha byggt upp ett stort lager av vapen, gåvor och mat innan vi ger oss ut i krig för att inte kriget ska drabba den enskilda spelaren med skyhöga matpriser. Detta gör att spelaren tappar wellness och då inte producerar lika mycket vilket skadar marknaden ännu mer och priserna fortsätter att stiga. Vi vill kunna vara säkra på att vinna kriget innan vi ger oss ut.
 • För tillfället saknar eSverige regioner med high-produktion vilket betyder att vi måste jobba dubbelt så mycket för samma produktion i ett annat land, detta är en fråga där krigshandling krävs. Här kan vi inte låta övriga länder stärka deras ekonomi och fylla upp deras lager, utan vi måste så fort som möjligt komma fram till ett strategiskt bra mål, och som sagt, slå till väl förberedda.

Utlandstjänst

Den svenska militären tjänstgör den mesta tiden i andra länder. Och vi i Piratpartiet tycker att den svenska staten ska ge våra tappra soldater mera pengar, vapen och wellness. Så våra soldater kan göra ett ännu bättre jobb utomlands.

Värnplikt

Många nya spelare slutar eftersom dem upplever att hela spelet går ut på att trycka på två stycken knappar. Men om den svenska staten skulle hjälpa till med att sponsra med vapen och moving tickets, så tror vi på Piratpartiet att många av de nya spelarna skulle fortsätta med Erepublik.

Ekonomi

 • Vi vill se att svenskar jobbar svenskt, detta genom att erbjuda ett lockande marknadsklimat med höga löner som ger hög wellness eftersom man då kan köpa mer kvalitativ mat vilket gör att produktiviteten hos spelaren är hög och därav kan priserna på till exempel mat hållas nere.
 • Vi vill ha en fri marknad utan att staten ska lägga sig i med höga skatter för den lilla individen (läs mer under skatter). Vi vill inte att spelaren ska betala av halva sin lön i inkomstskatt utan vill hålla denna på en låg nivå och istället få in pengar till statskassan genom att ha högre importskatt på de varor som kan produceras i Sverige vilket även främjar svenskt småföretagande. Resurser det finns dåligt av i Sverige ska finnas tillgängliga till ett bra pris genom handelsavtal med länder i ett närliggande område, som vi har goda relationer med, vilka vi kan erbjuda våra produkter och resurser till.
 • Vi vill inte se privata monopol på marknaden, det vill säga, storägare som slår ut mindre företag som kanske har minst lika stor kunskap kring området, goda idéer och innovativa framtidsplaner.

Statliga bolag

Som de flesta vet så äger den svenska staten ett antal företag. Detta är givetvis på gott och ont. Det ger en bra och säker inkomst till den svenska staten. Dock så hämmar det de nya småföretagen eftersom dem inte har samma resurser som de statliga företagen. Så Piratpartiet förespråkar att man noga ska väga upp vilka statliga företag som verkligen behövs och vilka som man kan sälja eller avveckla.

Privata företag

De privata företagen sitter på mycket kunskap, detta ska självklart användas för Sveriges bästa. Men för att få all kunskap så måste vi få Sverige att bli ett land där folk vill jobba och där privata personer vill starta företag. Detta måste ske via skatter (se skatter) Så individer vågar att starta företag, utan att vara rädda för att bli ruinerade. Ju flera privata företag det skapas inom våra gränser desto bättre, eftersom det gör att vi rör oss mot en mer öppen marknadsekonomi och det kan bara vara bra för Sverige.

Skatter

 • Inkomstskatt – Piratpartiets generella uppfattning om inkomstskatten är att den ska vara så låg som möjligt, eftersom detta gynnar individen. Dock så är det en självklarhet att den kan tvingas höjs för visa arbetare om Sverige drabbas av en ekonomisk kris. Annars så ska inkomstskatterna ligga så lågt som möjligt.
 • Importskatt – Importskatten ska anpassas efter efterfrågan och tillgång på en vara. Importskatten på råvaror ska hållas låg så länge som Sverige inte har någon high region för just den råvaran. Sedan på alla andra varor (ej råvaror) där är det verkligen viktigt att känna av efterfrågan och vad tillgången på just den varan är. Om det är hög efterfrågan och dålig tillgång inom de svenska gränserna så bör importskatten sänkas. Men om det är en låg efterfrågan och hög tillgång då ska importskatten höjas och ligga på en nivå vilken gynnar de svenska företagarna före utländska.
 • VAT (moms) – Detta är något som heller ska höjas än att höja inkomstskatten.


Samhälle

 • Vi tycker att alla har rätt till ett sjukhus av hög kvalité och därav ser vi gärna att staten fortsätter sitt utbyggningsarbete av högkvalitativa sjukhus i alla svenska regioner. Detta även för att motverka urbaniseringen vilken ger en obalans i kongressvalets nuvarande system.
 • Vi vill ha alla svenskar engagerade i spelet. Både genom artiklar på erepublik.com men även genom en god diskussion på det svenska erepublik forumet [1]
 • Vi är för ett trevligt politiskt klimat, istället för all onödig och dum smutskastning som finns mellan de olika partierna. Vi alla strävar efter samma mål, ett bättre Sverige. Detta gör vi bara på olika sätt.
 • Vi är troligen det mest nybörjarvänliga partiet i Sverige. Din åsikt är viktigare i Piratpartiet än någon annanstans.

Utrikes

Vi är för ett nordiskt handelssamarbete men tycker dock att vi ska tänka igenom vilka länder som egentligen är värdiga samarbetspartners. Vi måste även hålla dörrarna öppna för expansion utav vårat land, för att ta del av de high-regioner som finns. Det finns även svagare nationer i vår närområde vilka inte hade klarat ett anfall från större makter. Här har vi en bra chans att expandera våra gränser. Vi har redan tidigare haft dessa regioner men lämnat tillbaka dessa. Dessa är inte high-regioner men vi anser att regionerna tillhör det forna eSverige.

Vi i Piratpartiet är öppna för ett fortsatt militärt samarbete med ATLANTIS länderna, dock så måste det svenska folket få veta mer om vad som händer i ATLANTIS eftersom det berör ju dem och inte bara högt uppsatta politiker. Vi tycker även att ATLANTIS ska fortsätta sitt arbete med att skydda utsatta länderna, och att krafttag mot PEACE måste tas.

Kongressen

Du hittar oss här

Vi har ett eget forum här: Erepublik.se

Historia

 • 9 December 2008 - Partiet grundas av The Pirate Bay
 • 12 December 2008 - Piratpartiets eRepublik wiki grundas.
 • 5 Januari 2009 - The Pirate Bay ställer upp i presidentvalet och får 9,07% av alla röster (44st), vilket är ett mycket bra resultat.
 • 25 Februari 2009 - * Mona Sahlin tar den första kongressplatsen för Piratpartiet.
 • 5 Februari 2009 - The Pirate Bay blir trea i presidentvalet, före bland annat gamla storpartiet DNS kandidat, Trisen.
 • 25 Mars 2009 - Piratpartiet fördubblar sina platser i kongressen och har nu mera 2 medlemmar i kongressen, lika många som DNS.