Polska Partia Libertariańska

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
PolskiIcon-Poland.png


Polska Partia Libertariańska

Unknown Party

General information
Country Flag-Poland.jpg Poland
Abbreviation PPL
Forum link [1]
Political
President Czarny1922
Members 46
Congress 0 seats
Orientation Far-Right
Ideology Libertarian

Polska Partia Libertariańska (PPL) to skrajnie prawicowa, libertariańska polska partia. Jest to jedna z najaktywniejszych polskich partii. Obecnie prezesem partii jest Nowaker.

Program PPL

[2]

1) PAŃSTWO

Uważamy że rola państwa powinna być ograniczona do niezbędnego minimum - czyli do roli "nocnego stróża". Państwo powinno się zajmować: kwestiami związanymi z obroną kraju (czyli stawianiem szpitali i systemów obronnych), wojną, dyplomacją, polityką monetarną, ustalaniem podatków i finansami. Państwo powinno natomiast ograniczać politykę społeczną i ingerencję w gospodarkę, pozostawiając tę rolę oddolnej inicjatywie obywateli, prywatnym podmiotom, oraz mechanizmom wolnego rynku.

Główny nacisk stawiamy na ciężką pracę, oraz na współpracę międzypartyjną w celu osiągania kompromisów mających na celu dobro Polski - wszystko w duchu dyskursu politycznego i kultury.

Chcemy zlikwidować "koryto" stwarzając możliwość wpływania na losy państwa każdemu, kto ma zapał, zdolności i kocha Polskę. Niemniej jednak pragniemy, aby ci, którzy rozpoczęli wdrażanie określonych projektów, mieli szansę je zakończyć. Czasem jedna kadencja to zbyt mało dla wypełnienia długoterminowego planu przez danego Ministra lub Prezydenta. Jednak nigdy nie można przesadzać w żadną ze stron i w pełni szanować wybory Obywateli.

Stanowczo potępiamy stosowanie mutlikont, szczególnie w głosowaniach. Podstawowym wymogiem potrzebnym do reprezentowania PPL w jakikolwiek sposób jest przede wszystkim uczciwa gra. Potępiamy również stosowanie agresywnej polityki flame, spamowania, oraz agresywnych reklam, trafiających z reguły w prymitywne rejony.


2) GOSPODARKA

- Fundacja Pomocy Początkującym - byliśmy za zniesieniem tej instytucji, jako, że dawała ona "rybę", a nie "wędkę". Wiele osób, które wzięło całkiem wysoką zapomogę, wkrótce rezygnowało z dalszej gry. Uważamy, że zamiast FPP lepiej spisują się Mentorzy, którzy prowadzą nowych graczy przez grę i wprowadzają ich w to, co daje najwięcej przyjemności z gry - kontakty między graczami (szczególnie na IRCu). Dlatego też jesteśmy za nieprzywracaniem FPP.

- Państwowe firmy Pierwsza Praca - dążymy do ich stopniowego odciążania poprzez zakładanie prywatnych firm Pierwsza Praca (aktualnie posiadamy już 6 takich firm, z oczywistych względów działają one charytatywnie, ale często przynoszą zyski, gdyż są dobrze zarządzane - jak swoje, a nie jak państwowe) i zachęcanie innych do podobnych gestów na zasadzie oddolnych inicjatyw społecznych. W ten sposób po pewnym czasie w firmach państwowych będzie pracowała optymalna liczba pracowników, dzięki czemu firmy te nie będą przynosić strat, a zawsze będzie "zaplecze" na wypadek Baby Boomu. Straty państwa (czyli nas wszystkich) zamienimy na zyski przedsiębiorców. Nie ma chyba lepszej opcji?

W dalszej perspektywie planujemy reformę polegającą na oddzieleniu od NBP firm zatrudniających nowych graczy i utworzeniu odrębnej organizacji o nazwie: Społeczny Fundusz Pracy. Organizacja ta - o charakterze społecznym i charytatywnym - zajmowałaby się zatrudnianiem nowych graczy w swoich firmach. Byłaby ona finansowana w pierwszym etapie przez Państwo, a następnie stopniowo stawałaby się organizacja społeczną i pozarządową, finansowaną z datków i sprzedaży swoich produktów na rynku. Pozwoli to państwu wycofać się z polityki społecznej jednocześnie nie pozostawiając 0-skillowców na "lodzie".

- Płaca minimalna - Będziemy za utrzymaniem minimalnej płacy jak najmniejszej. Przeciwstawiamy się odgórnym regulacjom w tym zakresie.

- Interwencje państwowe - likwidacja państwowych dotacji na cele społeczne: wszelkie dofinansowywania, dotacje, sztuczne utrzymywanie cen (ingerencja państwa w wolny rynek). Dobrym przykładem na to jest pozytywny skutek likwidacji FPP. Uważamy, iż lepiej jest, kiedy mamy do czynienia z oddolnymi inicjatywami obywatelskimi. Wtedy rozdaje ten, kto chce, a nie każdy, kto płaci podatki (czyli mówiąc krótko: wszyscy).

- Budżet państwa - będąc w Kongresie, będziemy się domagać większej kontroli nad firmami Pierwsza Praca i wydatkami z Budżetu Państwa, a także składkami członkowskimi w sojuszach. Chcemy wiedzieć, w jakiej sprawie tak naprawdę mamy głosować - nie jesteśmy maszynkami do głosowania w ciemno.

- Bardzo niskie podatki liniowe – jedynym celem polityki podatkowej będzie finansowanie wydatków państwa wynikających z mechanizmu gry (zakładanie MPP, wypowiadanie wojen i bitew, kupowanie struktur itp.). Równolegle z wycofaniem się Państwa z polityki społecznej, będziemy obniżać podatki. Wszystko to stopniowo aż do uzyskania "raju podatkowego", który ściągnie do naszego kraju siłę roboczą (a co za tym idzie - militarną) i kapitał zagraniczny, który zwiększy nasz dochód z podatków. Polska będzie zarabiała nie tylko na swoich Obywatelach, ale również na licznej imigracji. Dodatkowe cięcia wydatków pozwolą nam na prowadzenie polityki ekspansywnej i zdobywanie cennych regionów. Dodatkowo, nasze partyjne firmy dla nowych graczy odciążają Budżet Państwa, zatrudniając nowych graczy, którzy początkowo przynoszą niewielkie zyski lub nawet straty (w państwowych molochach są to olbrzymie straty!).

- Wolny rynek - jako libertarianie, wierzymy w "niewidzialną rękę" wolnego rynku. Państwo nie będzie ingerować poprzez zróżnicowanie stawek podatkowych lub interwencyjną sprzedaż.


3) POLITYKA WEWNĘTRZNA

Zgodnie z pierwszym punktem naszego programu, stawiamy na zgranie, kooperację, oraz solidarność narodową. Jako wolnościowcy, jesteśmy za równym traktowaniem Obywateli, bez względu na poglądy, jakie reprezentują. Nie ma "jedynej słusznej prawdy" - każdemu należy się szacunek i godność, oraz przywileje obywatelskie wynikające z mechanizmu gry. Każdy jest również tylko człowiekiem - może być omylny. Dlatego nie powinno się stosować jakichkolwiek uprzedzeń, a dyskryminacja powinna być poparta mocnymi i ogólnie potwierdzonymi dowodami.


Prowadząc politykę międzypartyjną, ściśle związaliśmy się z Polską Partią Patriotyczną, partią Wielka Rzeczpospolita, oraz niektórymi członkami dawnej Harmonii Timokratycznej i Partii Imperialnej. Prowadząc ją patrzymy nie tyle na program, co na postawę wobec Polski, uczciwość, oraz nastawienie do gry - to właśnie od tych cech zależy, czy z naszej sceny politycznej będzie można być dumnym, czy nie. Ważnym aspektem tej polityki jest również obrona małych partii przed przejęciem politycznym, gdyż po wejściu obywatelstw istnienie małych partii nie jest zagrożeniem dla państwa, a założenie takiej kosztuje 40 gold. Obroniliśmy już kilka partii (np. Wielka Rzeczpospolita, Unia Neo, Polska Nowoczesna Inicjatywa) i pomagaliśmy w obronie szeregu innych, nawet tych największych partii jako sumienne wypełnianie międzypartyjnych porozumień. Naszych sojuszników traktujemy poważnie i oferujemy im konkretną, wielopłaszczyznową współpracę nie kończącą się tylko na wątkach związanych z głosowaniami.

Stanowczo odcinamy się od zagrań "pod publiczkę". Znamy procesy socjologiczne i socjotechniczne, więc potrafimy odróżnić szczere intencje od szukania kozła ofiarnego winnego za wszelkie zło. Tak samo z rozdawnictwem w zamian za głos w wyborach (to po prostu kupowanie głosu!) lub za członkostwo w partii (prymitywne zagranie). Wiemy również, że kłamstwo ma krótkie nogi - najgorsza prawda jest lepsza od pięknego kłamstwa.

Jesteśmy za jak najszybszym i jak najdokładniejszym napisaniem i uchwaleniem Konstytucji. Ten akt prawny znacznie usprawni działania naszych władz, oraz będzie fundamentem tożsamości kulturowej, narodowej, oraz prawodawstwa w Polsce. Mimo, iż niektórzy twierdzą, że Konstytucja jest niepotrzebna i będzie zbyt długa, my jednak pokładamy nadzieję w tym, że Społeczeństwo nie ogląda tylko obrazków i potrzebuje czasami dłuższej, dokładniejszej lektury. Konstytucja w żaden sposób nie zaszkodzi, a wielu osobom pomoże. Na chwilę obecna jest już Preambuła napisana przez Mr Grandmę i zatwierdzona przez Kongres.

Podobnie jak wiele razy Ustawy Kongresowe lub Regulamin Kongresu, również Konstytucja mogłaby być w przyszłości nagminnie łamana. Jesteśmy za jak najostrzejszym napiętnowaniem osób łamiących prawo, które to napiętnowanie ma charakter informacyjny i restrykcyjny na tyle, na ile pozwala mechanika gry (niedopuszczenie do wyborów, bojkot gazety autora łamiącego prawo) i mechanika innych stron internetowych związanych z eRepublik (np. ban na forum partyjnym). U nas "kolesiostwo" nie znajduje poklasku.


4) POLITYKA WEWNĄTRZPARTYJNA

Jeśli natomiast jakiś członek partii nie łamie prawa, ale potrzebuje wyjaśnień związanych z mechaniką gry lub pomocy materialnej bądź organizacyjnej, zawsze taką pomoc znajdzie. Swoją działalność prowadzi Akademia PPL, która posiada własnych Mentorów - doświadczonych graczy grających nawet ponad rok - którzy z przyjemnością pomogą nowicjuszom. Oprócz nich bardzo pomocni są zwykli, "szarzy" członkowie, o czym wielu graczy, nawet spoza naszej partii, przekonało się wielokrotnie.

W grze pomaga również luźna atmosfera i koleżeńskie stosunki panujące w naszej partii. Każdy czuje się tutaj jak równy z równym, nawet w rozmowach między gimnazjalistą, studentem a ponad 40-letnim graczem. Oczywiście, nasze forum i kanał IRC nie są pozbawione również dyskusji poważnych, często także o sprawach spoza wirtualnego życia. Na szczególną uwagę zasługuje wątek "Biblioteka" znajdujący się w dziale "Wolne Dyskusje" na naszym forum.

Dbamy o dyscyplinę wewnątrz partii, jednak szanujemy wolność słowa i poglądów. Nie wnikamy również w to, "kto ile ma". Każdy ewentualny datek na działalność partii, oraz zakładanie i prowadzenie firm charytatywnych, jest całkowicie dobrowolny i zawsze doceniany. Jako partia jesteśmy moralistami. Przy decydowaniu, kto ma nas reprezentować, wszystko zależy od zaangażowania i kompetencji chętnych, a nie od nas czy od ilości "zer" na koncie.

Polska Partia Libertariańska posiada własny Zarząd, który wybierany jest raz na trzy miesiące w demokratycznych wyborach wewnątrzpartyjnych. Zarząd prowadzi rozmowy międzypartyjne (w ePolsce i poza jej granicami), oraz kieruje najważniejszymi partyjnymi przedsięwzięciami. Najważniejsze decyzje podejmowane są natomiast na zasadzie głosowania w formie wysyłania Prywatnych Wiadomości na organizację KoLiber w grze.

W PPL prowadzi się wiele dyskusji, często na zasadzie "burzy mózgów". Taka organizacja dyskusji daje najlepsze efekty. Być może znajdzie się gdzieś dwóch libertarian, którzy zgadzają się ze sobą we wszystkim, ale ja nie jestem jednym z nich. - David D. Friedman

Wolność słowa, poglądów i działania (dopóki nie kandyduje się do Kongresu i nie reprezentuje się PPL w jakikolwiek inny sposób niż szare członkostwo) jest u nas standardem. Dopiero wtedy, kiedy udowodni się komuś nieetyczne praktyki w Rządzie, Kongresie lub w drodze do nich, partia decyduje o niepopieraniu danego kandydata przy kolejnych wyborach i wyrzeczenie się go. Cenimy wolność, ale również uczciwość i fair play. Za nieprzestrzeganie regulaminu gry jest się z niej wykluczonym przez Adminów, a za inna szkodę na rzecz państwa (w tym np. kupowanie głosów) nie da się kogoś siłą wyrzucić z partii, ale da się wykluczyć z udziału w wyborach z naszym poparciem.

Pamiętamy o naszych Rodakach za granicą. Oni też pragną silnej Polski. Wielu z nich utożsamia się z grupą KoLibra (Polacy, wracajcie do kraju!).

Dbanie o aktywność na forum www.elibertarianie.fora.pl oraz na kanale IRC #koliber zachęci Was do aktywnego uczestnictwa w życiu partii.

Prowadzimy również oddolne, prywatne akcje charytatywne.

Mamy świadomość, iż sytuacja ekonomiczna i geopolityczna ciągle się zmienia. Dlatego też czasami modyfikujemy program tak, aby był jak najlepszy do danej sytuacji. Jednak cel zawsze jest ten sam - dobro Polski i Polaków.


5) POLITYKA ZAGRANICZNA

- Doktryna Trumana - zwalczanie światowego komunizmu (dla przykrywki w eRepie noszącego nazwę PHOENIX) ;)

- Wojny - w przeciwieństwie do mrzonek o internacjonalizmie i „życiu w zgodzie” ze wszystkimi narodami, polscy eLibertarianie stawiają na korzystanie z każdej okazji, by móc toczyć wojny. W eRepublik nie ma śmierci ani cierpienia. Wojna rozkręca tutaj gospodarkę i wolny rynek! Wojna przyciąga graczy i dostarcza zabawy, umożliwia rozwój, oraz zdobycie rangi wojskowej, doświadczenia, oraz utrzymanie wysokiego wellness, co pozytywnie wpływa również na obronność kraju. Każda wojna, która wyjdzie nam na plus (zarówno krótko- jak i długoterminowo) ma nasze poparcie.

- Wrogowie - pragniemy szacunku wobec Polski, więc darzymy wrogów szacunkiem - traktujemy ich bardziej jak przeciwników niż zaprzysiężonych wrogów. Owszem, walczymy z nimi ze wszystkich sił, jednak zachowujemy przy tym klasę i pamiętamy, że każdy wróg może w przyszłości stać się przyjacielem (efekty już widać - o tym niżej). Bardzo dobrą techniką osłabiania przeciwników jest doprowadzanie do kłótni między nimi (jak to np. było widoczne przy ataku Węgrów na Słowację, gdzie Rosja i Serbia broniły tej ostatniej, mimo, że są w jednym sojuszu z Węgrami).

- Sojusznicy - zacieśnianie więzi z naszymi sojusznikami: Hiszpanią, Chorwacją, Rumunią, Słowacją, Czechami i Szwecją, współpraca i właściwa postawa wobec państw naszego sojuszu (jesteśmy sojusznikami, a nie sługami). W jak najbliższej przyszłości chcemy utworzyć perfekcyjnie zorganizowany sojusz państw słowiańskich. Na chwilę obecną grupa KoLibra (do której należał m.in. prezydent Słowacji) prowadzi politykę promowania panslawizmu i pod polskim kierownictwem zacieśnia przyjazne stosunki. Dzięki zręcznym działaniom zagranicznym, wzrosły nadzieje na poprawne stosunki z Serbią, oraz Rosją (widać to w wypowiedziach i działaniach, np. wspomniana Słowacja).

- Infiltracja - oczywiście nie szpiegostwo (zadanie Państwa lub specjalnych grup), ale obserwowanie ustroju i rozwiązań stosowanych w innych (niekoniecznie przyjaznych nam) państwach. Uczenie się na błędach innych i stopniowa adaptacja rozwiązań, które dobrze przyjęły się w innych krajach i dobrze wpływają na ich działanie.

- Plan alternatywny - zastanawiamy się nad koncepcją eRepublikowego panslawizmu, gdzie Węgry otoczone byłyby przez państwa wrogie (a co za tym idzie - rozbiory Węgier), a Niemcy byłyby potraktowane jak "Ziemie Odzyskane" ;) W tym celu należy tworzyć podwaliny pod nowy sojusz, co na pewno zostanie dostrzeżone przez EDEN i sprawi, że będziemy przez nich traktowani poważnie, nie tak jak do tej pory.

- Nastawienie - zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja geopolityczna jest płynna i może się zmieniać diametralnie w przeciągu godzin. Dlatego też zawsze będziemy starali się wybierać optymalne rozwiązania i myśleć z wyprzedzeniem, oraz brać pod uwagę wszelkie możliwe konsekwencje działań militarnych.


6) NASZE MARZENIA

Naszym marzeniem jest przede wszystkim to, aby ePolska była krajem o ustroju normalnym, gdzie zarówno Naród, Kongres jak i Prezydent wraz z Rządem potrafią wybrać wspólną drogę rozwoju bez rozdrabniania potencjału narodowego, działając w duchu solidarności narodowej, sprzeczając się merytorycznie i na poziomie, z użyciem właściwego języka.

Aby ePolska nie okradała swoich Obywateli poprzez wysokie wydatki, a jej rządzący nie trwonili ich pieniędzy na nieprzemyślane i nieodpowiednio przygotowane akcje i zbędne instytucje.

Abyśmy jako Obywatele byli dumni z tego, że udało nam się zbudować kraj lepszy niż ten rzeczywisty i żebyśmy chcieli to urzeczywistnić również w zwykłym życiu.


7) PODSUMOWANIE

Spory ten program, nieprawdaż? Czy taka mała grupa jest w stanie go wypełnić? Dokonaliśmy już wiele - możesz do nas dołączyć! Nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Nie zawiedziemy naszych wyborców. Jak to mówił Milton Friedman - Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów.

Swoją troskę opieramy się na ludziach - na każdym Obywatelu. Staramy się ciągle uatrakcyjniać grę (np. Liga Żużlowa, KoLibrowy Turniej Szachowy), oraz łączyć Obywateli we wspólnych przedsięwzięciach (np. Wielka Zbiórka Żołnierskiej Pomocy, akcje rozdawania broni i chlebków).

Pamiętamy, że to jest tylko gra, która ma dostarczać nam wszystkim rozrywki i satysfakcji. Dbamy o to, żeby rozrywka była na wysokim poziomie, a do satysfakcji były powody. Siła eRepublik leży nie w klikaniu w przeglądarce, a w Społeczności. eRepublik to przede wszystkim żywi ludzie.

Niniejszym zapraszamy do wstępowania w rzędy i szeregi naszej partii. My nie gryziemy - z nami rozpoczniesz poważną karierę polityczną, a przy okazji miło spędzisz czas. Jesteśmy partią małą, ale żywotną i ambitną, co widać m.in. w Kongresie (aktualnie 3 Kongresmenów) i w Rządzie (Mr Grandma to trzykrotny MSZ, Muchozol były MGiF, szereg viceministrów pochodziło i pochodzi właśnie z naszej partii). W PPL zaczynały osoby takie jak smrtan czy Moozgy, które to bardzo długo aktywnie grały w naszej partii.


Socyjalizm każdemu równo nosa utrze: Bogatych zdusi jutro – a biednych: pojutrze… - Aleksander Fredro


8) ZAKOŃCZENIE

Jesteśmy grupą ludzi o poglądach liberalnych, konserwatywno-liberalnych, libertariańskich, kapitalistyczno-dyktatorskich (pinochetyzm), anarcho-kapitalistycznych i pokrewnych... wyznających minarchizm, leseferyzm, oraz idee tzw. austriackiej szkoły ekonomicznej. Nasza formacja polityczna otwarta jest również dla ludzi o umiarkowanych poglądach liberalnych. Skupiamy wielu sympatyków m.in. Janusza Korwina-Mikke, Ronalda Reagana czy Margaret Thatcher.


Akademia PPL

Akademia PPL to organizacja działająca pod patronatem Polskiej Partii Libertariańskiej zajmująca się pomocą nowym graczom. Organizuje ona dla nich różne konkursy (staramy się by były nieszablonowe, a nie polegały tylko na "wygooglowaniu" odpowiedzi), wydaje ciekawe zbiory poradników a także własne materiały. Każdemu graczowi który zgłosi się do nas z jakimkolwiek pytaniem związanym z eRepublik postaramy się pomóc. Prosimy o przysyłanie porad, jak można usprawnić działanie Akademii, jak i o wsparcie finansowe - pięniądze oraz przedmioty przesyłane do Akademii są przeznaczane na pomoc i konkursy dla graczy.

Zarząd PPL

Obecnie w Zarządzie znajdują się: Nowaker - prezes, Emmanuel Kant, Wittman105, Dark Nemo, Raid666

Kontakt

Oficjalnym, otwartym dla wszystkich kanałem PPL jest kanał #ppl (w sieci IRC Quakenet). Członków PPL zapraszamy na nasze forum partyjne (prosimy o rejestrację pod nickami z erepublik). Aby uzyskać tam pełny dostęp, prosimy o wpisanie się w tym wątku. Oficjalną gazetą Polskiej Partii Libertariańskiej jest Głos Wolności.