تقویت کننده

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
HrvatskiIcon-Croatia.png
فارسیIcon-Iran2.png


Erepublik-rising-logo.jpg

این صفحه بعنوان اطلاعات تاریخی طلوع ارپابلیک ذخیره شده است.
این اطلاعات منقضی شده هست و نباید در بازی کنونی خود تاثیر بدهید.

بوستر یک قابلیت برای افزایش قدرت نظامی است.

تاریخچه

بوسترها اولین بار در نسخه طلوع ارپابلیک برای افزایش شادی ، بالابردن بازده کاری ، افزایش توان نظامی و سرعت بخشیدن به یادگیری مورد استفاده قرار میگرفتند. بعد از حذف منطقه مسکونی و کتابخانه ، بوستر فقط برای تمرین نظامی و کار کردن مورد استفاده قرار گرفتند. بعد از روز 1269 ، بوستر کار نیز حذف شد.

همچنین ببینید