طراحی تولید

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
БългарскиIcon-Bulgaria.png
中文(简体)Icon-China.png
中文(繁體)Icon-Republic of China (Taiwan).png
فارسیIcon-Iran2.png
DeutschIcon-Germany.png
ΕλληνικάIcon-Greece.png
MagyarIcon-Hungary.png
PortuguêsIcon-Portugal.png
Portugues BrasileiroIcon-Brazil.png
УкраїнськаIcon-Ukraine.png

Erepublik-rising-logo.jpg

این صفحه بعنوان اطلاعات تاریخی طلوع ارپابلیک ذخیره شده است.
این اطلاعات منقضی شده هست و نباید در بازی کنونی خود تاثیر بدهید.

طراحی تولید تنوع محصولاتی را که شما می توانید بخرید افزایش می دهد. محصولات متنوع طراحی می شوند و شما می توانید چیزی را که مورد نیازتان هست بخرید

امتیازات تولید

تنوع طراحی تولید بر اساس امتیاز تولید می باشد. مدیر کارحانه می تواند تصمیم بگیرد که امتیازات تولید چگونه بین اجزای محصول تقسیم شوند. امتیازات تولید محدودیت دارند و به سطح تولید کارخانه بستگی دارند. بنابر این هیچ راهی وجود ندارد که تمام خواص یک محصول حداکثر باشد

وفتی کارخانه را طراحی می کنید، شما برای هر جز حداکثر می توانید 100 امتیاز را اختصاص دهید. شما قبل از ذخیره طراحی باید تمام امتیازات خود را استفاده کنید

اجزای محصول

هر محصول 2 ، 3 و یا 4 جزء مختلف دارد . بعضی اجزاء امتیازات کمتری لازم دارند. اینجا اطلاعاتی درباره هر محصول و اجزایش وجود دارد:

Icon - Food.jpg غذا

اجزاء
Ingredients.png ترکیبات - تاثیر گذار بر سلامتی

 • 1 CP = 0.1 امتیاز سلامتی

Packaging food.png بسته بندی - تاثیر گذار بر شادی

 • 1 CP = 0.1 امتیاز شادی

مثال : شما یک کارخانه کیفیت دو غذا دارید. شما حداکثر 60 امتیاز دارید شما تصمیم می گیرید 15 امتیاز به ترکیبات و 45 امتیاز را به بسته بندی بدهید. غذای تولیدی کارخانه شما سلامت را 1.5 واحد در روز و شادی را 4.5 واحد در روز افزایش می دهد

Icon - Moving Ticket.jpg بلیط

اجزاء
Paper.png کاغذ- تاثیر گذار بر سلامتی

 • 1 CP = 0.1 امتساط سلامتی

Packaging MT.png بسته بندی - تاثیر گذار بر شادی

 • 1 CP = 0.1 امتیاز شادی

Itinerary.png برنامه سفر - مسافت سفر

 • 20 CP = یک منطقه (Minimum: 20 CP)

مثال: شما یک کارخانه کیفیت3 بلیط دارید. شما 120 امتیاز دارید. شما باید حداقل 20 امتیاز را برنامه سفر اختصاص دهید. ما 50 امتیاز به کاغذ و 50 امتیاز به بسته بندی می دهید. بلیط تولیدی شما سلامت و شادی را 5 واحد افزایش می دهد و می تواند فقط یک منطقه جابجا کند

Icon - Rifle.png تفنگ

اجزاء
Tankbarrel.png لوله تفنگ - قدرت حمله

 • 1 CP = حداقل 10 امتیاز تولید - 1 امتیاز حمله

Frame rifle.png بدنه - قدرت دفاع

 • 1 CP = حداقل 10 امتیاز تولید - 1 امتیاز دفاعی

Riflebutt.png قنداق تفنگ - دوام

 • 1 CP = حداقل 10 امتیاز تولید - 1 بار استقاده

Ammunition rifle.png مهمات - تخریب

 • 1 CP = 0.1 حداقل یک امتیاز تولید - امتیاز تخریب

مثال: شما یک کارخانه کیفیت چهار اسلجه دارید. شما 200 امتیاز دارید، شما 100 امتیاز به مهمات، 20 تا به قنداق، 40 تا به لوله و 40 تا به بدنه اختصاص می دهید. سلاح تولید شما حمله == 40, دفاع == 40, دوام == 20 و تخریب = 10 خواهد داشت. .

Icon - Tank.png تانک

اجزاء
Tankbarrel.png لوله تانک - قدرت حمله

 • 1 CP = 1 امتیاز حمله (Minimum: 10 CP)

Body tank.png بدنه - قدرت دفاع

 • 1 CP = 1 امتیاز دفاعی (Minimum: 10 CP)

Engine tank.png موتور - دوام

 • 1 CP = 1 بار استقاده (Minimum: 10 CP)

Ammunition.png مهمات - تخریب

 • 1 CP = 0.14 امتیاز تخریب (Minimum: 1 CP)

مثال: شما يك كارخانه كيفيت 5 تانك داريد. شا 250 امتياز داريد. شما 100 امتياز به مهمات, 20 تا به موتور, 60 تا به بدنه, 70 تا به لوله تانك اختصاص مي دهيد. تانك توليد شده: حمله == 70, دفاع == 60, دوام == 20 , تخريب == 14 دارد.

Icon - Airunit.png هلیکوپتر

اجزاء
Tankbarrel.png موشکها - قدرت حمله

 • 1 CP = 1 امتیاز حمله (Minimum: 10 CP)

Body au.png بدنه - قدرت دفاع

 • 1 CP = 1 امتیاز دفاعی (Minimum: 10 CP)

Engine tank.png موتور - دوام

 • 1 CP = 1 بار استقاده (Minimum: 10 CP)

Ammunition au.png مهمات - تخریب

 • 1 CP = 0.12 امتیاز تخریب (Minimum: 1 CP)

مثال: شما يك كارخانه كيفيت 1 هليكوپتر داريد. شا 50 امتياز داريد. شما 20 امتياز به مهمات, 10 تا به موتور, 10 تا به بدنه, 10 تا به موشك هليكوپتر اختصاص مي دهيد. هليكوپتر توليد شده: حمله == 10, دفاع == 10, دوام == 10 , تخريب == 2 دارد

Icon - Artillery.png پدافند

اجزاء
Tankbarrel.png لوله پدافند - قدرت حمله

 • 1 CP = 1 امتیاز حمله (Minimum: 10 CP)

Body art.png بدنه - قدرت دفاع

 • 1 CP = 1 امتیاز دفاعی (Minimum: 10 CP)

Engine tank.png موتور - دوام

 • 1 CP = 1 بار استقاده (Minimum: 10 CP)

Ammunition.png مهمات - تخریب

 • 1 CP = 0.12 امتیاز تخریب (Minimum: 1 CP)

مثال: شما يك كارخانه كيفيت 3 پدافند داريد. شا 150 امتياز داريد. شما 70 امتياز به مهمات, 40 تا به موتور, 20 تا به بدنه, 20 تا به لوله پدافند اختصاص مي دهيد. پدافند توليد شده: حمله == 20, دفاع == 20, دوام == 40 , تخريب == 7 دارد

Icon - House.jpg خانه

اجزاء
Icon - Roof.png سقف - اثر سلامتی

 • 1 CP = 0.1 امتياز سلامتي (Minimum: 10 CP)

Icon - Layout.png نقشه - اثر شادی

 • 1 CP = 0.1 امتياز شادي

Icon - Walls.png دیوار - دوام

 • 1 CP = 1 روز استفاده (Minimum: 10 CP)

مثال: شما يك كارخانه كيفيت 2 خانه داريد. شا 80 امتياز داريد. شما 20 امتياز به ديوار, 30 تا به سقف, 30 تا به نقشه خانه اختصاص مي دهيد. خانه توليد شده روزانه 3 سلامتي و 3 شادي به شما مي دهد و 20 روز دوام دارد

Icon - Hospital.jpg بیمارستان

اجزاء
Icon - Roof.png سقف - حداکثر سلامتی در هر دور

 • 1 CP = 1 امتياز سلامتي (Minimum: 10 CP)

Icon - Walls.png دیوار - دوام -حداکثر سلامتی که بیمارستان در کل می دهد

 • 1 CP = 100 امتياز سلامتي (Minimum: 10 CP)

Ambulances.png آمبولانس - محدوده تاثیر

 • 10 CP = 1 كاشي (Minimum: 10 CP)

مثال: شما يك كارخانه كيفيت 5 بيمارستان داريد. شا 200 امتياز داريد. شما 60 امتياز به آمبولانس, 100 تا به سقف, 50 تا به ديوار بيمارستان اختصاص مي دهيد. بيمارستان توليد شده هر دور 50 سلامتي به هر شهروند مي دهد و مجموع سلامتي كه دارد 250،000 است و محدوده آن شعاعي به اندازه 3 كاشي است

Icon - Defense System.jpg سیستم دفاعی

اجزاء
Icon - Layout.png نقشه - حداکثر امتیاز در هر دور

 • 1 CP = 0.5 امتياز (Minimum: 10 CP)

Icon - Walls.png دیوار - دوام -تعداد دورهایی مه امتیاز به بازیکنان می دهد ، دوام حتی اگر یک بازیکنتن در محدوده تاثیرش باشد کاهش می یابد

 • 1 CP = 100 امتياز دفاعي (Minimum: 10 CP)

Cannons.png توپ - محدوده تاثیر

 • 10 CP = 1 كاشي (Minimum: 10 CP)

مثال: شما يك كارخانه كيفيت 5 سيستم دفاعي داريد. شا 200 امتياز داريد. شما 70 امتياز به نقشه, 70 تا به ديوار, 60 تا به توپ سيستم دفاعي اختصاص مي دهيد. سيستم دفاعي توليد شده هر دور 35 امتياز دفاعي به هر شهروند مي دهد و وقتي به 8000 بازيكن امتياز دفاعي داد خراب مي شود و محدوده آن شعاعي به اندازه 3 كاشي است

مواد خام

مواد خام نیاز به هیچ گونه طراحی ندارند