Second Baltic War/Polski

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
PolskiIcon-Poland.png


Druga Wojna Bałtycka
BlankMap-World.png
Date April 29, 2011 –
June 8, 2011
Location Europa (regiony bałtyckie)
Result
  • Białoruś okupowana przez siły ABC
  • Ukraina okupowana przez Turcję
  • Rosja pod okupacją ABC, ONE i Turcji
Belligerents
Flag-Belarus.jpg Belarus
Flag-Denmark.jpg Denmark

Icon-EDEN.png EDEN

Flag-Terra.png Terra
Flag-ABC.png ABC

Flag-Order of New EWorld.jpg ONE
Druga Wojna Bałtycka była konfliktem w regionach bałtyckich rozpoczętym 29 kwietnia 2011, w którym uczestniczyły państwa-członkowie czterech różnych sojuszy oraz kilka państw niepodległych. Była to druga duża wojna skupiona głównie na regionach nadbałtyckich, postępując od Pierwszej Wojny Bałtyckiej.

Wojna rozpoczęła się w Białorusi, która trafiła pod okupację Sojuszu Państw Bałtyckich (ABC) w tygodniach poprzedzających wojnę. Co ważne dla ABC, wojna mogła również doprowadzić do osiągnięcia sąsiedztwa z krajami sojuszy EDEN, Terra i ONE.

W czasie wojny, trzy z czterech zaangażowanych sojuszy zagmatwały się w potężnych konfliktach w całym Nowym Świecie, choć jest to pierwszy raz kiedy ABC zaangażuje się w wojnę z krajami sprzymierzonymi.

Z włączeniem akcji militarnych ONE, Terry i EDENu, Druga Wojna Bałtycka stała się kolejnym frontem w o wiele większym konflikcie znanym jako V Wojna Światowa.Tło

Główny artykuł: First Baltic War

Druga Wojna Bałtycka była bezpośrednim skutkiem Pierwszej Wojny Bałtyckiej, w której nowo powstały Sojusz Państw Bałtyckich najechał i z sukcesem podbił Białoruś. Po tygodniach okupacji Białoruś ostatecznie wyzwoliła Homelskaya i pilnie poszukiwała wsparcia od zaprzyjaźnionych sąsiedzkich państw by odepchnąć ataki członków ABC, Litwy, Łotwy i Estonii i kontynuować próby odzyskania białoruskiej niepodległości.

W powiączanych działaniach, Estonia zaatakowała również Finlandię w dniach przed oficjalnym otwarciem Drugiej Wojny Bałtyckiej, wciągając kolejnego członka EDENu do wojny. Szwecja, w tamtym czasie również członek EDENu, włączyła się do wojny pomagając Finlandii w wymianie regionów by zapobiec postępom Estonii w głąb Finlandii a osiągnięciu orzez nią szwedzkiej granicy z Rosją.

W odpowiedzi na białoruską i fińską prośbę pomocy, Ukraina i Rosja również wsparły siły ABC. Ukraina byłaa członkiem sojuszu EDEN a Rosja członkiem Terry. Międzysojuszowa kooperacja była kolejną z długiej listy połączonych akcji Terry/EDENu, które były prowadzone od czasu rozpoczęcia V Wojny Światowej.

Początki Wojny

Ukraina i Rosja przeprowadziły połączone ataki na okupowaną Białoruś, aczkolwiek mogły poszerzyć ich działania o planowaną inwazję na regiony ABC. Ukraina na początku skupiła się na wyzwoleniu południowej Białorusi, kiedy Rosja zaatakuje okupowaną Białoruś od północy.

Krótko po zainicjowaniu ataków na okupowane białoruskie regiony, członek ABC - Estonia rozpoczęła kontratak przeciwko Rosji w Leningrad Oblast.

W międzyczasie, ABC szukało wsparcia sąsiadującej Szwecji, która niedawno stała się nowym krajem członkowskim ONE, prowadząc do szwedzkiego ataku na Rosję. Był to pierwszy raz kiedy Szwecja zaangażowała się jako oficjalny członek sojuszu ONE i pierwszy raz kiedy ABC formalnie współdziałał z ONE w czasie wojny. Szwecja kontynuowała w tym czasie przeważnie pokojowe relacje z Finlandią lecz w końcu stały się one rozbiezne w obliczu nacierających sił chińskich w nadchodzących tygodniach.

Chociaż większość Białorusi została wyzwolona przez ukraińskie i rosyjskie siły, zapoczątkowany atak na ABC zakończył się porażką. Ponadto Szwecja robiła postępy na terenach Rosji.

Map-Second Baltic War-5 May 2011.png

Mapa Drugiej Wojny Bałtyckiej krótko po tym jak Chiny włączyły się do konfliktu, pokazująca
wyzwolenie Finlandii, i Szwecję odnoszącą porażki w wyniku ataków
EDENu/Terry. - May 5, 2011


W tym samym czasie Finlandia cierpiała z powodu nieustannych ataków Estonia z przerwami między Pierwszą a Drugą Wojną Bałtycką. Geograficzne położenie Finlandii utrudniało członkom EDENu zapewnienie wsparcia. W rezultacie Finlandia musiała odpierać ataki przy niewielkim wsparciu jej sojuszników kiedy EDEN nasilił swoje zaangażowanie w innych miejscach Środkowej Europy. Sytuacja skomplikowała się przez fakt że Szwecja była wcześniej członkiem EDENu i opuściła ten sojusz by przyłączyć się do ONE jednak Szwecja nie traktowała Finlandii jak wroga przez całą wojnę.

Po tym jak Homelskaya została wyzwolona przez białoruskie siły wyzwoleńcze, Ukraina była pierwszym krajem który oficjalnie zaproponował swą pomoc proponując uznanie za wroga naturalnego sprzymierzonej z ABC Litwy 28 kwietnia 2011. Litwa natychmiast zrewanżowała się podobną propozycją po swojej stronie. 29 kiwtnia Rosja ogłosiła Łotwę jako swojego wroga a z kolei Estonia Rosję. Następnego dnia Łotwa i Szwecja zadeklarowały Rosję jako ich naturalnego wroga i scena została ustawiona dla pełnej wielowątkowej wołny nad Bałtykiem.

Chiny włączają się do wojny

W odpowiedzi na wejście Szwecji do wojny, Chiny również otworzyły własny front poprzez pierwotnie rosyjskie regiony które były okupowane podczas Wojny serbsko-rosyjskiej w próbie wsparcia ich sojuszników w regionie. Chiny zwolniły swoje postępy w terytoriach utrzymywanych przez Szwecję natrafiając na twardy szwedzki opór w Norrland and Sameland.

Gdy Chiny przeszły już dalej w głąb szwedzkich terytoriów, państwa ABC były zmuszone zmierzyć się z rosyjskimi siłami samodzielnie. W rezultacie, Łotwa została tymczasowo podbita przez siły rosyjskie 12 maja 2011.

Tymczasem, nad Zachodnim Bałtykiem, Norwegia i Dania potraktowały chińską inwazję na Szwecję jako okazję do odzyskania części z ich terytoriów które były znajdowały się dotychczas pod kontrolą Szwecji, wyzwalając je w powstaniach.

Chiny wgryzły się głęboko w Szwecję ale ostatecznie zostały wyrzucone z frontu po powtarzających się zwycięstwach a później utracie terenów nad północnym Bałtykiem. Chińskie uderzenie skutkowało zepchnięciem Szwecji z powrotem do ich macierzystych regionów. To ostatecznie doprowadziło do rozpoczęcia przez Estonię wojny przeciwko Finlandii kiedy Litwa, Łotwa i Turcja przesuwały front daleko w głąb ziem rosyjskich.

Turcja przyłącza się do wojny


W czasie gdy zaangażowanie Chin w wojnę zaczęło się wzmagać, ukraińska granica z wrogimi państwami ABC została zamknięta przez białoruskie wojny powstańcze, skutecznie zamykając ukraiński front. W wyniku tego Ukraina skierowała swoje siły na południe, skupiając się na Turcji. 12 maja Ukraina i Turcja ogłosiły się wzajemnie wrogami. Następnego dnia, Ukraina rozpoczęła morską inwazję poprzez Morze Czarne, uderzając na region Black Sea Coast of Turkey. Zainicjowało to oddzielny konflikt znany jako Wojna ukraińsko-turecka która zakończyła się porażką Ukrainy i położyła podwaliny pod Wojnę turecko-rosyjską. Ta nowa wojna miała potężny wpływ na zdolność Rosji do walki z siłami ABC i skutkowała poważną utratą rosyjskich terytoriów.

Wojna turecko-rosyjska stała się najważniejszym frontem w dalszej części wojny kiedy Rosja została zepchnieta daleko na wschód. Z Finlandią okupowaną przez siły ABC, Ukrainą przez Turcję i Chinami, które opuściły front, została tylko Rosja jako ostateczna przeszkoda do dominacji ABC, ONE i Turcji w tym rejonie.

Rosja została podbita 8 czerwca 2011 roku, doprowadzając do zakończenia wojny.

Icon-art-of-warfare.gif Bitwy

Dzień 1255

Date Attacker Region Defender Result
Apr 28, 2011
Day 1255
Resistance-forces.png Belarusian Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Homelskaya.png Homelskaya
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-0.png
Icon-RW.gif Flag-Belarus.jpg

Dzień 1256

Date Attacker Region Defender Result
Apr 29, 2011
Day 1256
Resistance-forces.png Belarusian Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Mahilyowskaya.png Mahilyowskaya
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-0.png
Icon-RW.gif Flag-Belarus.jpg
Apr 29, 2011
Day 1256
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Attacker-8.png
Region-Brestskaya.png Brestskaya
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-1.png
Icon conquered.jpg Flag-Ukraine.jpg
Apr 29, 2011
Day 1256
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Vitsebskaya.png Vitsebskaya
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg
Apr 29, 2011
Day 1256
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Attacker-8.png
Region-Leningrad Oblast.png Leningrad Oblast
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Estonia.jpg

Dzień 1257

Date Attacker Region Defender Result
Apr 30, 2011
Day 1257
Resistance-forces.png Belarusian Resistance
Battle-Attacker-4.png
Region-Hrodzienskaya.png Hrodzienskaya
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg
Apr 30, 2011
Day 1257
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Attacker-8.png
Region-Hrodzienskaya.png Hrodzienskaya
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-2.png
Icon conquered.jpg Flag-Ukraine.jpg
Apr 30, 2011
Day 1257
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Attacker-8.png
Region-Northern Russia.png Northern Russia
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-3.png
Icon conquered.jpg Flag-Sweden.jpg
Apr 30, 2011
Day 1257
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Minskaya.png Minskaya
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-1.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg
Apr 30, 2011
Day 1257
Resistance-forces.png Finnish Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Aland.png Aland
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-0.png
Icon-RW.gif Flag-Finland.jpg

Dzień 1258

Date Attacker Region Defender Result
May 01, 2011
Day 1258
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Attacker-0.png
Region-Dainava.png Dainava
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg
May 01, 2011
Day 1258
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Southern Finland.png Southern Finland
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Defender-3.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg

Dzień 1259

Date Attacker Region Defender Result
May 02, 2011
Day 1259
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Attacker-8.png
Region-Southern Finland.png Southern Finland
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Sweden.jpg
May 02, 2011
Day 1259
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-4.png
Region-Latgale.png Latgale
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Latvia.jpg
May 02, 2011
Day 1259
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-4.png
Region-Pohja-Eesti.png Pohja-Eesti
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Estonia.jpg
May 02, 2011
Day 1259
Resistance-forces.png Russian Resistance
Battle-Attacker-0.png
Region-Northern Russia.png Northern Russia
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Sweden.jpg

Dzień 1260

Date Attacker Region Defender Result
May 03, 2011
Day 1260
Flag-China.jpg China
Battle-Attacker-8.png
Region-Northern Russia.png Northern Russia
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-China.jpg
May 03, 2011
Day 1260
Resistance-forces.png Finnish Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Oulu.png Oulu
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-0.png
Icon-RW.gif Flag-Finland.jpg
May 03, 2011
Day 1260
Flag-China.jpg China
Battle-Attacker-8.png
Region-Lapland.png Lapland
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-China.jpg
May 03, 2011
Day 1260
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Attacker-0.png
Region-Moscow and Central Russia.png Moscow and Central Russia
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 03, 2011
Day 1260
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Attacker-8.png
Region-Hrodzienskaya.png Hrodzienskaya
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-3.png
Icon conquered.jpg Flag-Ukraine.jpg

Dzień 1261

Date Attacker Region Defender Result
May 04, 2011
Day 1261
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Attacker-0.png
Region-Moscow and Central Russia.png Moscow and Central Russia
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 04, 2011
Day 1261
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Southern Finland.png Southern Finland
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-5.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg
May 04, 2011
Day 1261
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Latgale.png Latgale
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-2.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg
May 04, 2011
Day 1261
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Attacker-8.png
Region-Dainava.png Dainava
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-6.png
Icon conquered.jpg Flag-Ukraine.jpg
May 04, 2011
Day 1261
Resistance-forces.png Finnish Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Western Finland.png Western Finland
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-0.png
Icon-RW.gif Flag-Finland.jpg
May 04, 2011
Day 1261
Flag-China.jpg China
Battle-Attacker-8.png
Region-Norrland and Sameland.png Norrland and Sameland
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-China.jpg

Dzień 1262

Date Attacker Region Defender Result
May 05, 2011
Day 1262
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-1.png
Region-Kirde-Eesti.png Kirde-Eesti
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Estonia.jpg
May 05, 2011
Day 1262
Flag-China.jpg China
Battle-Attacker-2.png
Region-Svealand.png Svealand
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Sweden.jpg
May 05, 2011
Day 1262
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Zemgale.png Zemgale
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg
May 05, 2011
Day 1262
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Attacker-6.png
Region-Southern Finland.png Southern Finland
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 05, 2011
Day 1262
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Attacker-8.png
Region-Sudovia.png Sudovia
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-2.png
Icon conquered.jpg Flag-Ukraine.jpg

Dzień 1263

Date Attacker Region Defender Result
May 06, 2011
Day 1263
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Kurzeme.png Kurzeme
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg
May 06, 2011
Day 1263
Resistance-forces.png Finnish Resistance
Battle-Attacker-1.png
Region-Lapland.png Lapland
Flag-China.jpg China
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-China.jpg

Dzień 1264

Date Attacker Region Defender Result
May 07, 2011
Day 1264
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Attacker-1.png
Region-Lithuania Minor.png Lithuania Minor
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg
May 07, 2011
Day 1264
Resistance-forces.png Lithuanian Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Dainava.png Dainava
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Defender-2.png
Icon-RW.gif Flag-Lithuania.jpg
May 07, 2011
Day 1264
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Attacker-7.png
Region-Norrland and Sameland.png Norrland and Sameland
Flag-China.jpg China
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-China.jpg
May 07, 2011
Day 1264
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-6.png
Region-Kirde-Eesti.png Kirde-Eesti
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Estonia.jpg

Dzień 1266

Date Attacker Region Defender Result
May 09, 2011
Day 1266
Resistance-forces.png Russian Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Eastern Siberia.png Eastern Siberia
Flag-China.jpg China
Battle-Defender-6.png
Icon-RW.gif Flag-Russia.jpg
May 09, 2011
Day 1266
Flag-China.jpg China
Battle-Attacker-4.png
Region-Svealand.png Svealand
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Sweden.jpg
May 09, 2011
Day 1266
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Attacker-4.png
Region-Kurzeme.png Kurzeme
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 09, 2011
Day 1266
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Zemgale.png Zemgale
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-4.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg
May 09, 2011
Day 1266
Resistance-forces.png Latvian Resistance
Battle-Attacker-3.png
Region-Latgale.png Latgale
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg

Dzień 1267

Date Attacker Region Defender Result
May 10, 2011
Day 1267
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Attacker-5.png
Region-Dainava.png Dainava
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg

Dzień 1268

Date Attacker Region Defender Result
May 11, 2011
Day 1268
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Vidzeme.png Vidzeme
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg
May 11, 2011
Day 1268
Resistance-forces.png Belarusian Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Hrodzienskaya.png Hrodzienskaya
Flag-Ukraine.jpg Ukraine
Battle-Defender-1.png
Icon-RW.gif Flag-Belarus.jpg
May 11, 2011
Day 1268
Resistance-forces.png Latvian Resistance
Battle-Attacker-1.png
Region-Latgale.png Latgale
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 11, 2011
Day 1268
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Attacker-0.png
Region-Norrland and Sameland.png Norrland and Sameland
Flag-China.jpg China
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-China.jpg
Victory.png
Łotwa upada!

Dzień 1269

Date Attacker Region Defender Result
May 12, 2011
Day 1269
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Kirde-Eesti.png Kirde-Eesti
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Defender-4.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg
May 12, 2011
Day 1269
Resistance-forces.png Latvian Resistance
Battle-Attacker-0.png
Region-Zemgale.png Zemgale
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 12, 2011
Day 1269
Flag-China.jpg China
Battle-Attacker-8.png
Region-Svealand.png Svealand
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-4.png
Icon conquered.jpg Flag-China.jpg

Dzień 1270

13 maja 2011 z powodu braku wspólnej granicy z państwami ABC, Ukraina rozpoczęła niezależne działania wojskowe przeciwko Turcji prowadzące do Wojny ukraińsko-tureckiej. Od tego momentu Ukraina nie jest już dłużej zaangażowana w Drugiej Wojnie Bałtyckiej i w kolejnych dniach zostanie podbita przez Turcję.


Date Attacker Region Defender Result
May 13, 2011
Day 1270
Resistance-forces.png Latvian Resistance
Battle-Attacker-0.png
Region-Vidzeme.png Vidzeme
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 13, 2011
Day 1270
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-5.png
Region-Louna-Eesti.png Louna-Eesti
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Estonia.jpg

Dzień 1271

Date Attacker Region Defender Result
May 14, 2011
Day 1271
Flag-China.jpg China
Battle-Attacker-0.png
Region-Gotaland.png Gotaland
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Sweden.jpg

Dzień 1272

Date Attacker Region Defender Result
May 15, 2011
Day 1272
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Attacker-8.png
Region-Svealand.png Svealand
Flag-China.jpg China
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Sweden.jpg
May 15, 2011
Day 1272
Resistance-forces.png Latvian Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Vidzeme.png Vidzeme
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-0.png
Icon-RW.gif Flag-Latvia.jpg
May 15, 2011
Day 1272
Resistance-forces.png Danish Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Syddanmark.png Syddanmark
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-5.png
Icon-RW.gif Flag-Denmark.jpg
May 15, 2011
Day 1272
Resistance-forces.png Norwegian Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Sorlandet.png Sorlandet
Flag-Sweden.jpg Sweden
Battle-Defender-3.png
Icon-RW.gif Flag-Norway.jpg
May 15, 2011
Day 1272
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Attacker-5.png
Region-Moscow and Central Russia.png Moscow and Central Russia
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-5.png
?

Dzień 1273

Date Attacker Region Defender Result
May 16, 2011
Day 1273
Resistance-forces.png Latvian Resistance
Battle-Attacker-0.png
Region-Zemgale.png Zemgale
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-3.png
?


Dzień 1274

Date Attacker Region Defender Result
May 17, 2011
Day 1274
Resistance-forces.png Latvian Resistance
Battle-Attacker-1.png
Region-Zemgale.png Zemgale
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 17, 2011
Day 1274
Resistance-forces.png Latvian Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Kurzeme.png Kurzeme
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-0.png
Icon-RW.gif Flag-Latvia.jpg
May 17, 2011
Day 1274
Flag-Estonia.jpg Estonia
Battle-Attacker-8.png
Region-Moscow and Central Russia.png Moscow and Central Russia
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Estonia.jpg

Dzień 1275

Date Attacker Region Defender Result
May 18, 2011
Day 1275
Resistance-forces.png Latvian Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Zemgale.png Zemgale
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-6.png
Icon-RW.gif Flag-Latvia.jpg

Dzień 1278

Date Attacker Region Defender Result
May 21, 2011
Day 1278
Resistance-forces.png Russian Resistance
Battle-Attacker-0.png
Region-Leningrad Oblast.png Leningrad Oblast
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg

Dzień 1279

Date Attacker Region Defender Result
May 22, 2011
Day 1279
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Attacker-8.png
Region-Vitsebskaya.png Vitsebskaya
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Latvia.jpg
May 22, 2011
Day 1279
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Attacker-6.png
Region-Northern Russia.png Northern Russia
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg

Dzień 1280

Date Attacker Region Defender Result
May 23, 2011
Day 1280
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Attacker-2.png
Region-Moscow and Central Russia.png Moscow and Central Russia
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 23, 2011
Day 1280
Resistance-forces.png Russian Resistance
Battle-Attacker-2.png
Region-Kaliningrad.png Kaliningrad
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg
May 23, 2011
Day 1280
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-8.png
Region-Leningrad Oblast.png Leningrad Oblast
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Russia.jpg

Dzień 1281

Date Attacker Region Defender Result
May 24, 2011
Day 1281
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-2.png
Region-Latgale.png Latgale
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Latvia.jpg
May 24, 2011
Day 1281
Resistance-forces.png Russian Resistance
Battle-Attacker-2.png
Region-Kaliningrad.png Kaliningrad
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg

Dzień 1282

Date Attacker Region Defender Result
May 25, 2011
Day 1282
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Attacker-3.png
Region-Moscow and Central Russia.png Moscow and Central Russia
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg
May 25, 2011
Day 1282
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-2.png
Region-Kaliningrad.png Kaliningrad
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg
May 25, 2011
Day 1282
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Attacker-8.png
Region-Minskaya.png Minskaya
Flag-Belarus.jpg Belarus
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Lithuania.jpg
May 25, 2011
Day 1282
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Attacker-1.png
Region-Leningrad Oblast.png Leningrad Oblast
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Russia.jpg

Dzień 1283

Date Attacker Region Defender Result
May 26, 2011
Day 1283
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-1.png
Region-Vitsebskaya.png Vitsebskaya
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Latvia.jpg
May 26, 2011
Day 1283
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Attacker-8.png
Region-Mahilyowskaya.png Mahilyowskaya
Flag-Belarus.jpg Belarus
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Lithuania.jpg

Dzień 1284

Date Attacker Region Defender Result
May 27, 2011
Day 1284
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-2.png
Region-Latgale.png Latgale
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Latvia.jpg
May 27, 2011
Day 1284
Resistance-forces.png Belarusian Resistance
Battle-Attacker-2.png
Region-Hrodzienskaya.png Hrodzienskaya
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg
May 27, 2011
Day 1284
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Attacker-1.png
Region-Minskaya.png Minskaya
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-8.png
Icon secured.jpg Flag-Lithuania.jpg

Dzień 1285

Date Attacker Region Defender Result
May 28, 2011
Day 1285
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Attacker-8.png
Region-Vitsebskaya.png Vitsebskaya
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-1.png
Icon conquered.jpg Flag-Latvia.jpg
May 28, 2011
Day 1285
Resistance-forces.png Finnish Resistance
Battle-Attacker-8.png
Region-Southern Finland.png Southern Finland
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Defender-1.png
Icon-RW.gif Flag-Finland.jpg
May 28, 2011
Day 1285
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Attacker-8.png
Region-Leningrad Oblast.png Leningrad Oblast
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-0.png
Icon conquered.jpg Flag-Lithuania.jpg

Dzień 1286

Date Attacker Region Defender Result
May 29, 2011
Day 1286
Flag-Latvia.jpg Latvia
Battle-Attacker-7.png
Region-Mahilyowskaya.png Mahilyowskaya
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-3.png
?
May 29, 2011
Day 1286
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Battle-Attacker-0.png
Region-Northern Russia.png Northern Russia
Flag-Russia.jpg Russia
Battle-Defender-8.png
?

Rezultat

Wojna była wielkim niepowodzeniem EDENu i Terry skutkującym starciem z mapy Ukrainy, Rosji, Finlandii i Białorusi. Ekspansja Szwecji została zatrzymana, ale z niewieloma pozostałym w regionie wrogami utrzymała silną pozycję jako dominująca siła nad Bałtykiem. ABC znacząco poszerzyło swoje granice i umocniło swoją pozycję jako niepodzielną siłę w regionie. Turcja zebrała żniwo nie tylko podbijając wielką część Rosji ale również Ukrainy. Nawet Polska poszerzyła swoją granice zabezpieczając Leningrad Oblast i część Ukrainy.

Mając pod kontrolą cały region, ONE i sprzymierzone z nim siły ABC i tureckie mogły zreorganizować swoje priorytety by utrzymać kontrolę na Bałkanach by przygotować się do zachodniego najazdu w trakcie Drugiej inwazji ONE na Francję i możliwego ataku na pozostałe siły Terry w Amerykach.

Zobacz również

Odnośniki