Szövetség egy Erős Magyarországért

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
MagyarIcon-Hungary.png


Szövetség egy Erős Magyarországért

Unknown Party

General information
Country Flag-Hungary.jpg Hungary
Abbreviation SzEM
Colors red, white, green
Political
President Nomakur
Members 5
Congress 0 /40 seats, 0%
Orientation Center
Ideology Authoritarian

A SzEM (teljes nevén Szövetség egy Erős Magyarországért) magyarországi politikai párt.

Alapszabály

A párt tagjai

A pártnak tagja lehet minden 13. szintet elért e-állampolgár feltéve hogy:

 • elfogadja a párt alapszabályát,
 • egyetért a párt nézeteivel,

A párt tagjainak joga van

 • részt venni és döntést hozni a Párttaggyűlés ülésein,
 • tisztségviselőnek jelöltetni magát
 • a képviselői választásokon jelöltetni magát,
 • a párt szóvivőjének jelöltetni magát,
 • a párt tagozataihoz tartozni,
 • a párttagozatok vezetőjének jelöltetnie magát.

A Párttaggyűlés

A Párttaggyűlés a párt legfelsőbb tanácskozó és döntéshozó testülete, amely a párt tagjaiból, illetve a párt társszervezeteinek egy küldöttéből áll.

 • A Párttaggyűlés minden hónapban legalább 1 alkalommal ülésezik (ezen időpont a kongresszusi választás és Magyarország elnökének megválasztása közötti hétre esik)
 • A Párttaggyűlés időpontjáról a vezérkar kijelölt tagja köteles hirdetményt elhelyezni a párt lapjában, illetve arról a lehető legtöbb párttagot értesíteni
 • A Párttaggyűlés egyszerű többséggel dönt.

Rendkívüli Párttaggyűlést kell összehívni, ha

 • a párt elnöke kéri
 • a párt elnöke lemond
 • a nyilvántartott tagok legalább 20%-a indítványozza
 • a párt vezérkarának 66%-a indítványozza

A Párttaggyűlés ülésein

 • dönt a napirendjéről és ügyrendjéről
 • elfogadhatja a párt Alapszabályát
 • módosíthatja a párt Alapszabályát
 • megválasztja tisztségviselőit (a kinevezés addig tart, amíg az elnök vagy a Párttaggyűlés fel nem menti
 • politikai állásfoglalásokat fogadhat el
 • saját nevében nyilatkozatot adhat ki
 • dönthet a párt jelképeiről, nevéről

A párt vezérkara

A párt vezérkara a párt irányító testülete, amely a párt elnökéből, a párt alelnökeiből, a párt szóvivőjéből, illetve a párttagozatok vezetőiből áll.

A párt vezérkara

 • a Párttaggyűlés egész időtartamára vagy az egyes napirendi pontokra tanácskozási jogot adhat annak, akinek a vitában való részvétele jelentős lehet
 • a Párttaggyűlés egész időtartamára vagy az egyes napirendi pontokra zárt ülést rendelhet el, amelyen csak a vezérkar által felhatalmazott tagok vehetnek részt
 • a párt Alapszabálya és programja alapján irányítja a pártot
 • dönt Magyarország elnökjelöltjének személyéről
 • irányítja a párt kampányait és propagandáját
 • a Párttaggyűlés elé terjeszti a párt célját és programját
 • felterjesztheti a Párttaggyűlés elé a párt elnökének leváltását
 • felterjesztheti a Párttaggyűlés elé a párt alelnökeinek leváltását
 • eljár mindazon ügyekben, melyeket az Alapszabály nem szabályoz.

A párt alelnöke

A párt alelnökének bármely 13. szintet elért párttag választható. A pártnak egyszerre két alelnöke van. Egy főt a pártgyűlés nevez ki, egyet a párt elnöke kér fel a poszt betöltésére.

A párt alelnöke

 • javaslatot tehet alapítványok, cégek létrehozásáról
 • felügyeli a párt pénzügyeit
 • felügyeli a párt tulajdonában lévő szervezetek tevékenységeit
 • a Pártelnök akadályoztatása esetén a pártelnöki tisztséget gyakorolja

A párt elnöke

A párt elnökét a párt tagsága választja titkos szavazással minden hónap 15-én. A párt elnökének minden 16. szintet elért tag választható. A párt elnöke egyidejűleg más párton belüli tisztséget nem vállalhat.

A pártelnök

 • irányítja a párt testületeinek munkáját
 • a párt bármely testületét összehívhatja
 • kiválasztja és felmentheti a tagozatok vezetőit
 • javaslatot tehet a párt céljainak meghatározására
 • javaslatot tehet a párt Alapszabályának megváltoztatására
 • kötelezően állást foglal a vezérkar és a Kongresszus bármely hivatalos témájában
 • dönt a választási együttműködések megkötéséről és felbontásáról
 • dönt a kongresszusi jelöltek sorrendjéről
 • dönt, ha a Párttaggyűlés ülésén szavazategyenlőség alakul ki.

A párt elnökének kötelező jeleznie az alelnököknek, amennyiben a következő 24 órában nem érhető el. Helyettesítésének idején az alelnökök által hozott döntéseket magára nézve elfogadja, sajátjaként kezeli.

A párttagozatok

A tagozatok a párt azonos jellegű szakmai tevékenységet folytató tagjai együttműködésére létrejött, önállóan működő szervezeti egységek. Tagozat működésének feltétele, hogy a párttagok közül minimum 3 fő tagja legyen adott tagozatnak, annak munkájában aktívan részt vegyen, dolgozzon.

Tagozatok

 • Belpolitikai tagozat
 • Külpolitikai tagozat
 • Pártpolitikai tagozat

A tagozatok tagsága

 • részt vesz a tagozat működésében
 • részt vesz a tagozati üléseken

A tagozat vezetője

 • a pártelnök által kerül kiválasztásra
 • irányítja a tagozat munkáját
 • minden hónapban beszámolót tart a Párttaggyűlésnek a tagozat munkájáról
 • összeállítja a tagozati ülések témáit
 • összehívja a tagozati üléseket, és levezetésüket koordinálja

Indító nyilatkozat

A párt létrejöttekor ez a cikk jelent meg a párt lapjában:

Tegnap este már észrevehettétek, hogy az indExpanzió Párt helyett egy új, ismeretlen név virít a párt profiloknál. Még mielőtt bárki TO-ra, vagy valami őrült vezetőségcserére gondolna, nem, az indExpanzió nem szűnt meg, és nincs is bajban. Egy olyan változás érett be, amelyre már egy ideje szükségünk volt.

Amikor három hónapja megalakultunk, az egész ország az első Index-cikk lázában égett. A régiek közül sokan reménykedtek, hogy Magyarország végre a felemelkedés útjára léphet, az újak pedig nagy ambíciókkal és célokkal vágtak neki a játéknak, hogy ehazájuk felszabaduljon a román uralom alól. Az Index-generáció egy sajátos, sok jó és rossz tulajdonsággal rendelkező, ellentmondásoktól sem mentes csoport volt, és ennek a csoportnak szükség volt képviseletre, közösségre, és kommunikációs csatornákra.

Az egyik ilyen alternatíva az indExpanzió lett, amely gyakorlatilag a semmiből, kizárólag új játékosok részvételével jött létre. Határozott véleménye és ideológiája, valamint a vezetőség kemény munkája hamar a top5 párt közé emelte a szervezetet, fiatal politikusai pedig a közélet ismert alakjaivá váltak. A szakmai írások, a kezdetben igen sűrű ellenzéki feedback és a konstruktív tanácsok hatással voltak az akkori eMagyarországra. Azonban az iE – már csak a nevéből adódóan is – mindig megmaradt rétegpártnak, és ebből a szempontból bizonyos irányokban korlátozta is magát.

Az első két ciklus pártelnöke, Xevax Tavax, valamint az egyik alelnök, Kacsatom eközben áldozatai lettek a románok áprilisi nagy ban sorozatának. Hekkat-tal ellentében őket nem unbannolták, Kacsatom így végleg abbahagyta a játékot, Xevax pedig újraregisztrált, és egy hónapig a politikától visszavonultan tengette e-életét. David93, majd Csezarro elnöksége alatt a párt rendületlenül folytatta munkáját, s egy egyre nagyobb, és egyre összetartóbb vezetői gárda kezdett el kirajzolódni. Kifelé nem sok látszódott a műhelyből, az újságírást elsősorban Drith, Count Adyn és Nomakur remek cikkei képviselték, a hivatalos pártkommunikáció már csak a háborúk miatti utasítások és az összefogás segítése érdekében is visszafogottabbá vált.

A nagy romániai hadjárat alatt bebizonyosodott, hogy eMagyarország más, mint IRL hazánk. A pártok nem bántották egymást, erős volt az együttműködés, nagy az összetartás, a sikereknek együtt örültünk – és örülünk sokan még most is. A generációs szakadékok gyakorlatilag megszűntek, ma már ritkán elevenítjük fel, ki „indexes”, és ki nem. Éppen ezért az IndExpanziónak is új kihívásokkal szemben kellett szembenéznie. Centralista, totalitárius ideológiánk változatlan maradt, de rétegpártiságunk fokozatosan megszűnt. Így a név, és az önmeghatározás újraértelmezésre szorult, és Adam the Engineer elnöksége alatt végül meg is történt a változás.

SZEM - Szövetség egy Erős Magyarországért. Mit takar ez? Nagyjából azt, amit a kezdetek óta magunkénak vallunk: eMagyarországért létezni és cselekedni. Ha kell, támogatni a kormányunkat, ha kell, kritizálni. Ha kell, cikkekkel elárasztani a sajtót, ha kell, inkább csöndben cselekedni. Továbbra sem vagyunk sem baloldaliak, sem jobboldaliak, nem játszunk rá az IRL érzelmekre. Pragmatikusan működünk, de nem vetjük el teljesen a valódi politika párhuzamait, hiszen az eRepublik számos téren tényleg „szocioszimulátor” – ezért vagyunk centralisták. Mindig is célunk volt egy erős magyar birodalom létrehozása – mind politikailag, mind katonailag, mind gazdaságilag. Most, hogy ez sikerült, a cél nem lehet más, mint hogy megtartani ezt a helyzetet.

SZEM - a rövidítés nem a véletlen műve. Szeretnénk vigyázó szemmel tekinteni Magyarországra, figyelni minden eseményt, ellenőrizni a kormány munkáját és reagálni, amikor kell. A továbbiakban nagy hangsúlyt helyezünk a cikkekre, a szakmai munkára és lehetőségeinkhez képest az aktív politikai döntéshozatalra. Szeretnénk az eddigiekhez hasonlóan az e-magyar politikai élet üde színfoltja lenni, és működésünkkel hozzájárulni az izgalmasabb játékhoz.

SZEM - a név mellett a logónk is megváltozik. Reméljük, mindannyiótok tetszését elnyeri majd.

Bízunk benne, hogy az eddigi tagjaink, szimpatizánsaink továbbra is támogatnak minket, a többi politikai résztvevővel pedig szeretnénk a későbbiekben is jó kapcsolatot ápolni.

Jó játékot mindenkinek, és ne feledjétek: most Indonézia és Ukrajna a legfontosabb!

Üdvözlettel: Szövetség egy Erős Magyarországért