eRepublik Laws

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
Administrations Principer

Regler · Tillägg · Varningspoäng · Överklagning · Kontaktsida

Medborgarens regler

Mer utarbetade regler kan hittas i regeltillägg.

 1. Alla medborgare är födda fria med lika rättigheter och värdighet.
  1. Alla medborgare har rätten att ta anställning och få lön för hans/hennes arbete.
  2. Alla medborgare har rätten att bestämma om de ska deltaga i krig eller inte.
 2. Inga medborgare får förtrycka en annan.
  1. Rasism, extremism, trolling och pornografi är förbjudet.
  2. Inga förolämpningar, förtal, eller indirekt anfall på en annan medborgare är tillåtet.
 3. Tryckfriheten är absolut (utan att bryta tilläggen 2, 2.1, 2.2, 3.1 och 3.2)
  1. Ingen oförskämdhet, förolämpning, spammande, eller reklam för en extern produkt är tillåtet.
  2. Citat av en text, om inte båda parter har kommit överens om det, får visas för någon annan. Om en medborgare rapporterar publicering av en privat text kommer moderatorerna att anta att texten inte har blivit tillåten att publiceras och handling kommer att ske därefter.
 4. Egendom som har erhållits via en förbjuden eller opassande metod kommer att beslagtas. Handlingar som dessa kan resultera i en permanent bannlysning. Dessutom, om denna egendom säljs eller förs vidare innan den har beslagtagits, kan alla parter inblandade bli permanent bannlysta.
 5. En riktig användare får endast erhålla en medborgares konto.
  1. Skapande eller administration av flera konton är förbjudet och kommer att sluta i en permanent bannlysning. Användandet av samma IP-adress för flera medborgare anses inte som administration av flera konton.
  2. Skapandet och användandet av opassande namn och profilbilder kommer att resultera i en permament bannlysning. Användandet av verkliga namn är inte rekommenderat då du kan bli tvingad att byta namn om varumärkets ägare ber om det.
 6. Varje spelare är tvungen att rapportera omedelbart till administratörerna om denne hittar systemutnyttjande eller kritiska fel i spelet.
  1. Användandet av systemutnyttjande är inte tillåtet. Allt användande av systemutnyttjande ger dig även en fördel gentemot andra spelare och därför är det inte tillåtet.
  2. Användandet av ett verktyg, skript eller annan mjukvara (som inte använder API:n utvecklad av eRepublik teamet) som direkt påverkar din medborgare och är programmerad för att göra viss aktion(er) som kan ge dig ett orättvis övertag är förbjudet.
 7. För att kontakta eRepublik teamet ska du användet kontaktsidan.
  1. Anklagelser eller klagomål riktade till eRepublik Teamet via en annan metod än den officiella är förbjuden och Du kommer inte att få några svar.
  2. Öppna debatter är stödda i den Nya Världen, dock öppna debatter och/eller klagamål angående eRepublik teamets aktioner mot en medborgare eller en grupp av medborgare är inte tillåtet. Endast eRepublik teamet har de nödvändiga verktygen för att avgöra om en medborgare eller en grupp av medborgare har utfört en förolämpning, och öppna diskussioner endast avsedda för att minska teamets beslut är inte tillåtet.
 8. Alla regler skrivna här gäller även på wikin och på forumet.
  1. Vid förbrytelse av en regel, en temporär eller permanent bannlysning av medborgarens wiki eller forumanvändare att utfärdas. Denna bannlysning kan även tillkomma på medborgares användare.
 9. Varje straff kommer att bli inräknad i medborgarens straffpoäng (Forfeit points, FP).
  1. För varje regelöverträdelse en varning (0,5 FP), en temporär bannlysning (straffpoängen är lika många som straffdagarna) eller en permanent bannlysning kommer att utfärdas vid åtanke av brottets allvarlighet.
  2. En permanent bannlysning kommer att utfärdas om antalet FP går till 5 eller högre.
  3. Varje straffpoäng blir borttagen två månader efter att den har utfärdas.
 10. Du måste vara över 14 år gammal för att spela eRepublik.
  1. Vi har rätten att stänga konton som är skapade eller administrerade av personer under 14 år.

Organization Laws

 1. Every citizen has the right to own an unlimited number of organizations.
 2. Organizations can be used for (but are not only limited) to managing companies.
  1. Every organization has the right to choose in what way to interact with the eRepublik world, without breaking any of the eRepublik rules.
 3. Organizations must respect the dignity and the rights of other organizations and citizens.
  1. Racism, extremism, trolling, flaming and pornography are prohibited.
  2. Public accusations without proof, insults, or indirect attacks on an entity are not allowed.
  3. Vulgarity, spam, or advertising for external products or services are not allowed.
  4. Quotation of a private discussion without the consent of the parties involved is prohibited. If a citizen or organization reports a quotation of a private discussion, it goes without saying that the action has not been approved by the reporting party.
 4. Properties obtained by an organization through an illegal or unjust method will be impounded. Additionally, if these properties are sold or transferred before being impounded, entities involved in these transactions are liable to face penalties.
 5. The use of an unlawful or inappropriate avatar or organization name is prohibited. Using real world brands as an avatar or organization name is not recommended as you may be obliged to change it if the trademark owner requests it.
 6. Each organization is required to immediately report any system exploits or critical errors they find to game support.
  1. The use of a system exploit is not allowed. Also not allowed is any act which gives you an undeserved advantage over other players.
 7. The channel for contacting the eRepublik Team is the official contact form.
  1. Any accusations or complaints brought to the eRepublik Team via a channel other than the official one are prohibited and will not be addressed.
  2. Public debates are encouraged in the New World, however public debates and/or complaints regarding the eRepublik team's actions toward one citizen or a group of citizens will not be allowed. Only the eRepublik team has the necessary tools to determine if a citizen or group has made a violation, and public discussion only created to undermine the team's decision will not be permitted. These type of decisions are throughly researched and any concerns or suggestions regarding this topic are welcomed via the contact form.
 8. All the previous laws are also applicable to the Forum.
  1. For breaking the law, a temporary or permanent block will be applied for the forum account and a penalty can be applied to the organization account as well.
 9. Sharing the password of an organization makes its creator responsible for the actions of that organization and liable to face penalties for those actions.
 10. For every break of the law a temporary or a permanent ban will be applied taking into consideration its severity and frequency.
  1. Citizens that are managers or creators of organizations may also face penalties for the breach of the previous rules.

Företagsregler

 1. Organisationer och medborgare på nivå 9 eller högre, eller de som har köpt 'Unlock Features' (låsa upp alla möjligheter)paketet, har rätten att skapa, köpa och sälja företag.
 2. Användandet av förbjudna eller olämpliga profilbilder på ditt företag är inte tillåtet. Användandet av riktiga namn är inte rekommenderat då ägaren av varumärket kan begära att namnet ska ändras.
 3. Medborgare och organisationer kan bli straffade för överträdelse av dessa regler.
 4. When the access of a company owner to eRepublik is permanently restricted, all interactions of that company with the eRepublik world will be ceased.
 5. Företag kan bli avstängda för förbrytelse av dessa regler.

Party Laws

 1. Citizens of level seven and above, or those who have bought the 'Unlock Features' pack, have the right to join a party.
  1. Citizens of level 13 and above, or those who have bought the 'Unlock Features' pack, have the right to create a party.
 2. The use of unlawful or inappropriate avatars or party names is prohibited. Using real world brands as an avatar or party name is not recommended as you may be obliged to change it if the trademark owner requests it. Party presidents are responsible for the names and avatars of their parties.
 3. The formation of parties that encourage or promote discrimination is not allowed.
 4. The actions of party members comply with the citizen laws. If party members breach these laws their activity within parties may be restricted.
  1. Parties are liable to face penalties if the actions of their presidents break the citizen laws.
 5. If parties break the law they may be suspended and their members may be restricted from participating in presidential and congressional elections.


Citizen Advertisement Laws

 1. Organizations and citizens have the right to create and manage citizen ad campaigns. By initiating ad campaigns, new content called citizen ads is created (which contains pictures, links and text).
 2. Citizen ads can be used to promote companies, political parties or candidates, military organizations or any other entities, user generated content, services or products that exist within eRepublik.
 3. Citizen ads must respect the dignity and the rights of other entities.
  1. Insults, racism, extremism, vulgar and pornographic content, flaming and trolling are not allowed.
  2. Spam and advertising for external products are forbidden.
  3. Scams, promoting illegal activities or any deceptive offers are prohibited.
 4. Ads must clearly state the entity, service or product that is promoted therein. The link should lead to a page that is relevant to the ad.
 5. Citizen ads should employ proper grammar, spelling and punctuation.
  1. Repeated symbols and unnecessary punctuation and capitalization are not permitted.
  2. Citizen ads are only allowed in the available languages provided in the Advertise module.
 6. Only internal links are allowed. Links that automatically perform actions (buy, vote, fight etc.) are prohibited.
 7. The usage of the eRepublik logo or other content that emulates any eRepublik feature to express endorsement of an entity, product or service is not allowed.
 8. The usage of copyright and trademark infringing content is not permitted and it will be removed upon request of the owner.
 9. All other eRepublik Laws (Citizen, Organization, Company and Party laws) are also applicable for this type of content.
 10. For every break of the law a temporary or a permanent ban will be applied taking into consideration its severity and frequency.


Read also


Menu Rising

Homepage · Market · Community · Rules · History