eRepublik Official Wiki:To-do list/Polish

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search


Potrzebujemy edytorów i tłumaczy!
Drodzy edytorzy i tłumacze, potrzebujemy Was, abyście:

  • Zaaktualizowali strony w kategoriach Outdated i Stub,
  • Tłumacze: Wyszukać strony z kategorii Outdated i Stub, które są w języku polskim i zaaktualizować je.
  • Tłumacze: nie tłumaczyć stron z angielskiego, dopóki oryginalna wersja danego artykułu nie zostanie ukończona.
  • Recenzja i aktualizacja stron z kategorii: eRepublik Rising Pages
  • Poprawić odnośniki w redirects.