A KARD

From eRepublik Official Wiki
Revision as of 16:18, 20 December 2010 by Sampo555 (Talk | contribs) (Party logos naming policy)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

A KARD

Error: Image is invalid or non-existent.

General Information
Country Flag-Hungary.jpg Hungary
Abbreviation KARD
Forum mibbit.com/chat #kard
Founded 11 January 2009
Political
President esafrany
Members 333
Congress Occupancy 7 seat, 22%
Succeeds Demokratikus Konzervatív Párt
Orientation Center
Ideology Authoritarian

History

A KARD is a political party in Hungary. The name is an abbreviation of Konzervativ Anarchista Reform Diplomácia (Conservative-Anarchist Reform Diplomacy)

The party was originally founded as MDMP (Magyar Demokratikus MunkaPárt) in february 2008. with center-right, liberal attributes. As MDMP, it gave two Presidents (Prinz Eugen and ArCrimson), and in coalition with MHP and NEP another, Haglee. In November, 2008. the party is reformed, and gets a new nam, Demokratikus Konzervatív Párt (Demcratic Conservative Party, DKP). In December it is almost TO-ed by Romanians, only a cooperation saves it. In January 2009, sanya18, Feherlofia Koppany and Quicksilver reforms the party, and it is renamed as Konzervativ Anarchista Reform Diplomácia (Conservative-Anarchist Reform Diplomacy - KARD (meaning sword in Hungarian)). In 2008 February, Quicksilver wins the presidency with KARD, Szolidaritas Party and PPL. The party slowly grows into the top 5 and gives congress members - usually in minority, but the members are always active players, and so the party is giving mostly the congress president and several other government members. In April and May, Feherlofia Koppany wins presidency with a coalition of KARD and MHP; in July Kampec wins with KARD alone, in October Kolozs wins with MHP-KARD-CNRP, in December, again Feherlofia Koppany with KARD.

As a party, KARD and its members care little for political and IRL attributions and labels, and consider gameplay and fun as the defining attribute to their party. KARD is pragmatic and may, at any time make coalition with any other Hungarian parties, act in any way they see fit for the country and for the fun of the members.


A KARD egy politikai párt Magyarországon. A név a Konzervatív Anarchista Reform Diplomácia rövidítése.

A KARD elődje, az MDMP (Magyar Demokratikus MunkaPárt) 2008 februárban alakul, jobbközép-liberális beállítottsággal. Áprilistól májusig adja az elnököt (Prinz Eugen 2x, ArCrimson), majd koalícióra lépnek az MHP-vel és az NEP-pel (Haglee). 2008 novemberében a párt átalakul Demokratikus Konzervatív Párttá (DKP), és decemberben majdnem TO-zzák a románok, majd 2009 januárjában alakul át KARD-dá belőle, sanya18, Feherlofia Koppany és Quicksilver együttműködésével. 2008. februárjában adja az első elnökét KARD-ként, Quicksilvert (koalícióban az SZP-vel és a PPL-lel), majd április-májusban Feherlofia Koppany-t (KARD-MHP), júliusban Kampecet, októberben Kolozs-t (MHP-KARD-CNRP), és decemberben megint Feherlofia Koppany-t. A KARD megalakulása óta folyamatosan növeli taglétszámát, és a kongresszusi képviselők számát - tagjai többségükben aktív játékosok, így a párt szinte minden kormány és kongresszus aktív szereplője, tisztségviselőket adva abba.

A KARD és a párt tagjai nem törődnek sokat az IRL politikai címkékkel, és az erepes pártattribútumokkal, hanem a játékélményt, azaz a szórakozást tekintik a párt meghatározó jellemzőjének a játékban. A KARD pragmatikus, és bármely más magyar párttal hajlandó koalícióra lépni, vagy bármit megtenni, amit az ország és a tagok szórakozása, jó hangulata megkövetel.

Links

KARDlap info[1] - the party page

Radio KARD [2] - the party radio

KARD ujsag [[3]] - the party newspaper

KARD Alapitvany [[4]] - the party organisation

chat channel: www.mibbit.com #kard

Presidents

Term Party President
January 15, 2009 - February 15, 2009 Sanya18
February 15, 2009 - March 15, 2009 Feherlofia Koppany
March 15, 2009 - May 15th, 2009 Quicksilver
May 15th, 2009 - June 15th 2009 Feherlofia Koppany
June 15th, 2009 - July 15th 2009 Feherlofia Koppany
July 15th, 2009 - August 15th 2009 Kampec
August 15th, 2009 - September 15th 2009 Feherlofia Koppany
September 15th, 2009 - October 15th 2009 Feherlofia Koppany
October 15th, 2009 - November 15th 2009 sanya18
November 15th, 2009 - December 15th 2009 WalakyMas
December 15th, 2009 - January 15th 2010 lilmax
January 15th, 2010 - February 15th 2010 Kampec
February 15th, 2010 - March 15th 2010 Kampec
March 15th, 2010 - April 15th 2010 Nalaja
April 15th, 2010 - May 15th 2010 esafrany