Kapiteni (Njësitë Ushatarake)

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search

Captains janë lider të zgjedhur të regjimenteve dhe jane pjesë e një zinxhiri të urdhërave në njësitë ushtarake.

Me qdo datë 14,anëtar të njësitëve ushtarake që kanë mbërritur rankun Captain mund të kandidojnë për këtë pozicion.Qdo datë të 15 mbahen zgjedhjet për kapiten,ku anëtarët e regjimentit zgjedhin Kapitenin e tyre.

Captain ka aftësi të jap Daily order për regjimentin e vet dhe të largoj anëtar prej regjimentit që kanë qenë në njësitin ushtarak për më shumë se 2 ditë.