Erik Jarl

From eRepublik Official Wiki
Revision as of 14:00, 21 February 2011 by Sampo555 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Erik Jarl

20 Message

SDR(f).jpg
Society
Nationality Flag-Sweden.jpg Swedish
National rank 739
Date of birth 981
Residence Svealand
Sex Male
Newspaper Gjallarhornet
Military
Rank Icon rank Private.png Private
edit

Babelfish.jpg This page requires translation!

You can help by translating this page to English. Please review Help:Translating Pages for the appropriate guidelines.Erik Jarl är en av ledarna innom terroristnätverket SDR FRAKTIONEN som kämpar för att återinföra styrelseskicket som rådde under den Svenska Demokratiska Republiken och president Per-Otto - hans övriga status är okänd utanför terroristcellen.