مهارت کارگری

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
中文(繁體)Icon-Republic of China (Taiwan).png
فارسیIcon-Iran2.png
ΕλληνικάIcon-Greece.png
Erepublik-rising-logo.jpg

این صفحه بعنوان اطلاعات تاریخی طلوع ارپابلیک ذخیره شده است.
این اطلاعات منقضی شده هست و نباید در بازی کنونی خود تاثیر بدهید.

Economy skill.png مهارت کارگری شهروندان قدرت و تجربه کار کردن آنها را نشان می دهد


افزایش مهارت

مهارت شما با کارکردن و یا رفتن به کتابخانه افزایش پیدا خواهد کرد

سطح مهارت

مبنای محاسیات 8 ساعت کار در روز و مطالعه 4 ساعتی با شادی و سلامتی 100 می باشد

سطح عنوان امتیاز مهارتی که مورد نیاز است افزایش تولید مدت به روز تعداد کل روزی که طول می کشد
1 Apprentice 0 0 0 0
2 Assistant 20 100% 1 1
3 Junior 100 200% 2 3
4 Senior 500 300% 4 7
5 Coordinator 2000 400% 15 22
6 Specialist 5000 500% 23 45
7 Expert 10000 600% 32 77
8 Master 20000 700% 54 131
9 Guru 40000 800% 95 226
10 Guru * 80000 900% 168 394
... Guru ... x2 = 2 * x1 ... ... ...

همچنین ببینید