Aircraft rank/中文(繁體)

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
ShqipIcon-Albania.png
БългарскиIcon-Bulgaria.png
中文(繁體)Icon-Republic of China (Taiwan).png
FrançaisIcon-France.png
DeutschIcon-Germany.png
Bahasa IndonesiaIcon-Indonesia.png
한글Icon-South Korea.png
PolskiIcon-Poland.png
PortuguêsIcon-Portugal.png
Portugues BrasileiroIcon-Brazil.png
RomânăIcon-Romania.png
РусскийIcon-Russia.png
СрпскиIcon-Serbia.png
TürkçeIcon-Turkey.png
УкраїнськаIcon-Ukraine.png


軍事行動相關

士兵訓練戰鬥游擊戰戰場空戰戰場車廠坦克外觀軍階空戰軍階軍事公式

每個玩家的軍階將分別於地面戰場空中戰場。軍階反映每個玩家空中戰及地面戰所獲得的影響力。而空戰軍階從第 3,165 天開始引入。

提升空戰軍階的方法唯有在空中戰場中擊敗你的對手。成功的擊敗對手後將會獲得軍階點數,軍階點數獲得的數量將取決於玩家所造成的影響力。

例如,一個玩家擊敗了對手,並在任何空中戰場造成了50點影響力,他將會獲得5點軍階點數(影響力/10)。

注意:和地面戰場一樣,天敵獲得的加成並不會讓軍階點數增加。

空戰軍階

等級 臂章 階級 到下一級所需
1 Airman 0.png Airman 二等駕駛員 0
2 Airman 1st class 0.png Airman 1st 一等駕駛員 10
3 Airman 1st class 1.png Airman 1st Class* 一等駕駛員* 25
4 Airman 1st class 2.png Airman 1st Class** 一等駕駛員** 45
5 Airman 1st class 3.png Airman 1st Class*** 一等駕駛員*** 70
6 Airman 1st class 4.png Airman 1st Class**** 一等駕駛員**** 100
7 Airman 1st class 5.png Airman 1st Class***** 一等駕駛員***** 140
8 Senior airman 0.png Senior Airman 資深駕駛員 190
9 Senior airman 1.png Senior Airman* 資深駕駛員* 270
10 Senior airman 2.png Senior Airman** 資深駕駛員** 380
11 Senior airman 3.png Senior Airman*** 資深駕駛員*** 530
12 Senior airman 4.png Senior Airman**** 資深駕駛員**** 850
13 Senior airman 5.png Senior Airman***** 資深駕駛員***** 1,300
14 Staff sergeant 0.png Staff Sergeant 上士 2,340
15 Staff sergeant 1.png Staff Sergeant* 上士* 3,300
16 Staff sergeant 2.png Staff Sergeant** 上士** 4,200
17 Staff sergeant 3.png Staff Sergeant*** 上士*** 5,150
18 Staff sergeant 4.png Staff Sergeant**** 上士**** 6,100
19 Staff sergeant 5.png Staff Sergeant***** 上士***** 7,020
20 Aviator 0.png Aviator 飛行員 9,100
21 Aviator 1.png Aviator* 飛行員* 12,750
22 Aviator 2.png Aviator** 飛行員** 16,400
23 Aviator 3.png Aviator*** 飛行員*** 20,000
24 Aviator 4.png Aviator**** 飛行員**** 23,650
25 Aviator 5.png Aviator***** 飛行員***** 27,300
26 Flight lieutenant 0.png Flight Lieutenant 空軍上尉 35,500
27 Flight lieutenant 1.png Flight Lieutenant* 空軍上尉* 48,000
28 Flight lieutenant 2.png Flight Lieutenant** 空軍上尉** 60,000
29 Flight lieutenant 3.png Flight Lieutenant*** 空軍上尉*** 72,400
30 Flight lieutenant 4.png Flight Lieutenant**** 空軍上尉**** 84,500
31 Flight lieutenant 5.png Flight Lieutenant***** 空軍上尉***** 97,000
32 Squadron leader 0.png Squadron Leader 中隊長 110,000
33 Squadron leader 1.png Squadron Leader* 中隊長* 140,000
34 Squadron leader 2.png Squadron Leader** 中隊長** 170,000
35 Squadron leader 3.png Squadron Leader*** 中隊長*** 210,000
36 Squadron leader 4.png Squadron Leader**** 中隊長**** 290,000
37 Squadron leader 5.png Squadron Leader***** 中隊長***** 350,000
38 Chief master sergeant 0.png Chief Master Sergeant 空軍總軍士長 429,000
39 Chief master sergeant 1.png Chief Master Sergeant* 空軍總軍士長* 601,000
40 Chief master sergeant 2.png Chief Master Sergeant** 空軍總軍士長** 772,000
41 Chief master sergeant 3.png Chief Master Sergeant*** 空軍總軍士長*** 944,000
42 Chief master sergeant 4.png Chief Master Sergeant**** 空軍總軍士長**** 1,115,000
43 Chief master sergeant 5.png Chief Master Sergeant***** 空軍總軍士長***** 1,287,000
44 Wing commander 0.png Wing Commander 大隊長 1,673,000
45 Wing commander 1.png Wing Commander* 大隊長* 2,238,000
46 Wing commander 2.png Wing Commander** 大隊長** 2,804,000
47 Wing commander 3.png Wing Commander*** 大隊長*** 3,369,000
48 Wing commander 4.png Wing Commander**** 大隊長**** 3,935,000
49 Wing commander 5.png Wing Commander***** 大隊長***** 4,500,000
50 Group captain 0.png Group Captain 聯隊長 5,020,000
51 Group captain 1.png Group Captain* 聯隊長* 7,028,000
52 Group captain 2.png Group Captain** 聯隊長** 9,036,000
53 Group captain 3.png Group Captain*** 聯隊長*** 11,044,000
54 Group captain 4.png Group Captain**** 聯隊長**** 13,052,000
55 Group captain 5.png Group Captain***** 聯隊長***** 15,060,000
56 Air commodore 0.png Air Commodore 上校 19,580,000
57 Air commodore 1.png Air Commodore* 上校* 27,412,000
58 Air commodore 2.png Air Commodore** 上校** 35,244,000
59 Air commodore 3.png Air Commodore*** 上校*** 43,076,000
60 Air commodore 4.png Air Commodore**** 上校**** 50,908,000
61 Air commodore 5.png Air Commodore***** 上校***** 58,740,000
62 Air vice marshal 0.png Air Vice Marshal 76,360,000
63 Air vice marshal 1.png Air Vice Marshal* coming soon
64 Air vice marshal 2.png Air Vice Marshal** coming soon
65 Air vice marshal 3.png Air Vice Marshal*** coming soon
66 Air vice marshal 4.png Air Vice Marshal**** coming soon
67 Air vice marshal 5.png Air Vice Marshal***** coming soon
68 Air marshal 0.png Air Marshal coming soon
69 Air marshal 1.png Air Marshal* coming soon
70 Air marshal 2.png Air Marshal** coming soon
71 Air marshal 3.png Air Marshal*** coming soon
72 Air marshal 4.png Air Marshal**** coming soon
73 Air marshal 5.png Air Marshal***** coming soon
74 Air chief marshal 0.png Air Chief Marshal coming soon
75 Air chief marshal 1.png Air Chief Marshal* coming soon
76 Air chief marshal 2.png Air Chief Marshal** coming soon
77 Air chief marshal 3.png Air Chief Marshal*** coming soon
78 Air chief marshal 4.png Air Chief Marshal**** coming soon
79 Air chief marshal 5.png Air Chief Marshal***** coming soon