فجیره

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran.png
فجیره

Icon-United Arab Emirates.png United Arab Emirates

Flag of the owner  Coat of Arms of فجیره
Map of فجیره
Society
Capital Kharkiv
Residents 120
Visitors 147
Productivity
Resource Icon - Iron.png

فجیره یک شهر از هفت شهر کشور امارات متحده عربی است.

که در حال حاضر توسط کشور ایران گرفته شده است.

مکان

Fujairah is neighbored by the following regions: