فجیره

From eRepublik Official Wiki
Jump to navigation Jump to search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran.png
فجیره

Icon-United Arab Emirates.png United Arab Emirates

Flag of the owner  Coat of Arms of فجیره
Map of فجیره
Society
Capital Fujairah
Residents 52
Visitors 3
Language Arabic, Serbian
Moving Zone B3
Productivity
Resource None

فجیره یک شهر از هفت شهر کشور امارات متحده عربی است.

که در حال حاضر توسط کشور ایران گرفته شده است.

مکان

Fujairah is neighbored by the following regions: