History of Hungary/Magyar

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
edit

Wall of text.jpg This page is a Wall Of Text

Please break it up with some images, tables or formatting(e.g. lists, paragraphs, ...)

Consider splitting it into different sub-articles.


Languages: 
EnglishIcon-English.png
MagyarIcon-Hungary.png

Történelmi előadások a chates egyetemen

Első rész - A kezdetek

Az eRepublik indulásától a román megszállásig

Az eRepublik 2007. november 20-án indult el, 43 országgal, köztük Magyarországgal, és cca. 200 meghívott felhasználóval világszerte. Ezután 2008 januárjáig nem sokat lehet tudni a történtekről, csak szájhagyomány őrzi, hogy francia és román kalandorok éltek az országban, és ellopták az állam vagyonát.

2008 januárjában a pápai Türr István gimnázium tanulói fedezték fel a játékot, és adták az első, immáron magyar lakosságot, és elnököt. Az első feljegyzett elnök, Imre Barbarossza is közülük került ki, és a MNP (mai SZP) színeiben februárban és márciusban győzött, és próbálta meg a semmiből megalkotni az országot. A méretek érzékeltetésére: Magyarország lakossága ekkor 72 fő, amiből 46 aktív - a kor legerősebb állama Svédország, a maga cca. 2800 fős lakosságával.

Ekkor alakul meg a 2. párt, az MDMP (a mai KARD őse), a Nemzeti Kincstár, és az államszervezet első, kezdetleges formációi is. A külügyminiszter Haglee, aki megpróbál a környező országokkal diplomáciai viszonyt létesíteni, és felkészülni az áprilisban induló háborús modulra. A kor nemzetközi diplomáciája a formálódó szövetségek körül mozognak; míg Európában az Északi és a Mediterrán szövetségek, addig Ázsiában a FIST alakul meg ekkor. A Mediterrán Szövetség, amelyhez eMo. is húz ekkor még Romániát is magába foglalja - Haglee őket hívja a mérleg nyelvének a kettő között - később ők az Északi Szövetséghez, az ATLANTIS, majd a mai EDEN elődjéhez csatlakoznak.

2008 áprilisában az MDMP színeiben Prinz Eugen lesz az elnök, és a legfontosabb feladata a gazdaság felélénkítése, ami ekkor még mindig gyerekcipőben jár. A lakosság eléri a 200 főt, amivel még mindig gyenge államnak számítunk a régióban. Ekkor alapítja meg Haglee az első bankot, és próbál hiteleket adni a cégek indításához.

Április 9-én indul el a háborús modul, és ez Magyarországon is élénk érdeklődést vált ki - a Felvidékre vetettünk szemet akkor, akik még nálunk is gyengébbek voltak. Azonban mielőtt mi léptünk volna, a szlovákok megtámadták a cseheket, de azok pakisztáni segítséggel nemcsak megvédték magukat, de elfoglalták a teljes Szlovákiát is.

Magyarország számára, mind a román fenyegetettség (amikor átléptek az ÉSZ-be), mind a Felvidék jövőbeni megszerzése miatt fontossá válik, hogy része legyen a Mediterrán Szövetségnek és a tárgyalások eredményeként májusban annak tagjává is válik. Májusban ismét Prinz Eugen az elnök, ekkor alakul meg a MRP (későbbi Corvin Párt) és az MHP is, valamint a MNP (későbbi PPL) is.


Nemzetközi kitekintés: 2008 április végén-május elején zajlik le az, amit valójában I. vh.-nak nevezhetnénk; az északi országok, Norvégia, és Svédország hódításai. 2008. április 18-21. Norvégia lerohanja és magába olvasztja Finnországot. 2008. április 21-23 Svédország megtámadja és elfoglalja Dániát 2008. május 1-6. Svédország lerohanja Németországot, és egyetlen tartományon kívül összes területét elfoglalja Norvégia ugyanezekben a napokban elfoglalja az ekkor kommunizmussal próbálkozó, de ebben kudarcot valló Oroszország területeit 2008. május 11-13. Franciaország szövetségesei támogatásával lerohanja Svájcot 2008. május 27- június 6. Németország megtámadja és annektálja Lengyelországot


Eközben Mo-on a vita Csehország megtámadásáról szól; tartanak az ez esetben szomszéddá váló Svédországtól is, és az addig semleges Románia átállásától is. ArCrimson hadügyminiszter ekkor hozza létre a Magyar Hadserget és az elit alakulatot, a Szent László hadosztályt. A hadseregbe való belépéshez ekkor 2.5-ös erő volt szükséges, az elithez pedig min. 4-es erő kellett. A lakosság száma ebben az időszakban 400 főre saccolható.

2008 júniusában ArCrimson lesz az elnök, és hosszú hónapok tervezését és politikai vitáit követően június 6-án a magyar hadsereg lerohanják a Felvidéket. A cseh elnök, Yugi inaktív, az országot Vaclav vezeti, aki az időt próbálja húzni, amíg az Északi Szövetséggel egyezkedik támogatásért. Hivatalos támogatás nem jön, azonban az amerikai, svéd és román alakulatok segítik a cseh erőket, és átmenetileg Budapest is cseh kézre kerül, mielőtt a MSZ erői Mo-ra jönnének. Ekkor visszafoglaljuk Bp-t, majd Pozsony, Nyitra és végül az egész Felvidék magyar kézre kerül. Június 23-án a két fél aláírja a békeszerződést, és ezzel a csehek megússzák, hogy eredeti régiót veszítsenek. Románia ebben az időszakban Ukrajnával és Törökországgal áll háborúban, és nem avatkozik be hivatalosan a magyar-cseh konfliktusba. A háborút követően megkezdődik gazdaság újjáépítése és a sereg átszervezése. A lakosság mintegy 600 fő, de egyre több az inaktív.


2008. július Haglee az elnök, MHP-PPL-MRP koalícióban - ez az első koalíció Mo-n. Haglee a korai időszak egyik legaktívabb figurája, és ezt elnökként is bizonyítja; megreformálja az állam szervezetét, létrejön a Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium, a Hadügyminisztérium (élén Toth 'Tilde' Tamással) és a Külügyminisztérium. Ezeken kívül feláll az Elnöki Hivatal, valamint elnöki tanácsadó posztokat is létrehoznak, hogy az öregebb, sokat látott játékosok segíthessék az elnök munkáját

A külpolitika középpontjában a hónap elején még mindig a cseh kérdés áll, mivel az elnöki székbe került Vaclav felbontja az országunkkal kötött MPP-t és erős magyarellenes politikát folytat. Július 10-én Kroovy pártvezetőként megreformálja a Magyar Néppártot, mely felveszi a Polgári Platform nevet - kroovy a korai időszak másik karizmatikus szereplője, és Haglee-vel kettejük összecsapása adja ezen korszak fő irányvonalait.

Az MRP július 16-án felveszi a Corvin Párt nevet és kihirdeti, hogy legfőbb törekvése a Magyar Királyság kikiáltása - ez a királyságpártiak és a köztársaságpártiak közötti vitát helyezi új szintre. A monarchisták legfőbb érve az, hogy a királyság intézményének bevezetésével a játék érdekesebbé, szerepjátékszerűbbé válik - a király és az őt helyettesítő herceg – melyek valójában orgok lett volna – nemesi, lovagi címeket oszthatnak a hazáért sokat tett személyeknek, lovagrendeket hozhatnak létre, lovagi tornákat kezdeményezhetnek, de a politikára személyesen nem lenne befolyásuk, hiszen nem valódi polgárok. A köztársaságpártiak az eredeti államformát akarták fenntartani, mondván a Corvin Párt még koalíciós partnereivel sem egyeztetett az új államformáról, mindösszesen a szavazatok 6%-át kapták meg a választásokkor és a koalíció megkötésekor semmilyen módon nem jelezték, hogy mire készülnek.

Július 23-én Francis Hunyadi egyik cikkében kikiáltja a királyságot, melyet a kongresszus július 28-án meg is szavaz. A kongesszuson öt pártból négy vesz részt, közülük három szavazott igennel a Polgári Platform pedig nemmel. Az „ad hoc” összehívott parlamentet és a szavazás eredményét a köztársaságpártiak vitatták, mondván az államforma megváltoztatásához legalább kétharmados többségre lett volna szükség. A történteket követően a Polgári Platform kilép a koalícióból, de ezzel nem akadályozhatja meg, hogy I. Kárpáthy Antalt királlyá koronázzák.

Ez az erep történetének első királysága - ezt ugyan az irániak vitatják, mivel Aryamehr ekkor már sahként uralkodik Iránban, de hogy kinek van igaza, az mára már megbízható források hiányában eldönthetelen. Itthon a királyság vad médiaháborút robbant ki, amely egyenesen vezet az augusztusi parlamenti választásokhoz. Ezt a királyságot leghevesebben ellenző Polgári Platform nyeri meg, így ő szerzi meg a parlamenti többséget. Kroovy aug. 7-én beterjeszti a királyság megszüntetését indítványozó törvényt, amit meg is szavaznak, és így a királyság 9 nap után véget is ér. A vitát kísérő feszült hangulatra jellemző, hogy Francis Hunyadi és Haglee, a királyság két legfőbb támogatója halálos fenyegetéseket kap, ennek következtében Hunyadi törölteti az accountját, Haglee pedig Spanyolországba költözik. Ekkor igen sokan mennek ki Dél-Afrikába is, egy bágyadt TO kísérletére, de hamar hazatérnek.


2008 augusztus, kroovy elnöksége (PPL) Ekkor alakul meg az eredeti Magyar Kétfarkú Kutya Párt (ami a mai CNRP), és ekkor jelenik meg I. Djozike, hogy reinkarnációin keresztül elterjessze a djozikeizmus vallását. A gazdaság a háború előtt hektikus, hol túltermelés, hol hiány sújtja, a HUF-ot több támadás is éri, a lakosság cca. 600 fő, ennek mintegy 15%-a a Felvidéken él.

Nyár közepén az agresszívabb, támadó jellegű külpolitikát folytatni kívánó országok tárgyalásokba kezdenek egy nyíltan világuralmi törekvéseket célul kitűző katonai szövetség felállításáról. A szövetség ATLANTIS néven augusztus 22-én alakul meg az Északi Szövetség utódjaként. Az ATLANTIS tagállamai ekkor a szövetséget vezető Románia, valamint Svédország, Norvégia, Spanyolország, Egyesült Királyság, USA, Argentína és Kanada voltak. Az MA (Európa), a PANAM (Dél-amerika) és a FIST (Ázsia) továbbra is békére, és az egyes államok szuverenitásának megőrzésére törekvő tagjai válaszként augusztus 26-án létrehozzák a PEACE GC nevű szövetséget 2008. augusztus 27-én kerül aláírásra a PEACE charter, az aláírók között megtalálhatjuk Kroovy, Magyarország ekkori elnökének nevét is.


A két katonai tömb közötti összecsapásra nem kellett sokat várni, augusztus 27-én a PEACE védelme alatt álló Mexikót megtámadja Spanyolország, majd augusztus 29-én kitör a Román-Magyar háború. Sok helyütt az I. Világháborúként hivatkoznak erre az eseményre, hiszen mindkét nagy szövetség, a néhány napja megalakult ATLANTIS és PEACE katonái is részvettek a harcokban front két oldalán de a konkrét harcok csak Mo. területére korlátozódtak. A románok a hadüzenetet azzal indokolják, hogy a magyarok megpróbáltak beleszólni az ő Ukrajnában folytatott politikájukba, de a háború fő okaként a Felvidék és a szlovákok felszabadítását nevezik meg Ez azonban csak ürügy volt arra, hogy a nyíltan terjeszkedő céllal megalakult Atlantis egy háborúban tegye próbára erejét, és a szövetséget vezető románok akaratának megfelelően kiterjessze Románia határait. Alex Craciun, akkori (sokszoros) román elnök szavait máig őrzi a Wiki; lényegében azt mondta, hogy "azért játszunk, hogy élvezzük; azt élvezzük, amikor győzzünk, és akkor győzünk, ha elfoglaljuk Bulgáriát, Ukrajnát, és emellé még Mo-ot is"

A hadüzenet megszavazását követően svéd, angol és argentín katonák érkeznek Romániába, miközben a még formálódó Peace is próbál segítséget nyújtani Mo.nak, de nem tudja megakadályozni, hogy azonnal elveszítsük a kelet-szlovákiai területeket. A PEACE ekkor még a formálódás nehéz szakaszában van, nincsenek szervezett erői, a magyar csapatok pedig nem ellenfelek a románok jóval nagyobb népességének, erősebb katonáinak, jól működő gazdaságának, és szervezettebb hadseregének. Augusztus 29-én elveszik a Dél-Alföld, de megvédjük Miskolcot, a következő nap pedig ostrom alá veszik Budapestet, melyet az eRepublik addigi történelmének legnagyobb és legvéresebb csatájában a magyaroknak és szövetségeseknek sikerül megvédeniük. Ugyancsak 30-án megvédjük Pécset, Székesfehérvárt, Debrecent és Közép-Szlovákiát is. Egy kétnapos szerverleállást követően szeptember 2.-án a PEACE ellentámadásba lép át, megtámadjuk Szegedet, Kelet-Szlovákiát, Maramures-t, Crisanát, és Subcarpathiát, de minden fronton csatát vesztünk. Szeptember 3-án megindul az Atlantis végső, mindent elsöprő támadása: elveszítjük Székesfehérvárt, Debrecent és Közép-Szlovákiát, a magyar védelem Budapestre összpontosul, de második ostromot már nem sikerül kivédekezni, és szeptember 4-én a főváros is elesik. A főváros Győr, és Pécs marad Mo. része. Ekkor a szerver súlyos hibái miatt a háborúmodul megbokrosodik, és adminok az egészet leállítják október 15-ig, a V.1. bevezetéséig.

2008. Október 20. Polgármester választás

Október 20.-án került sor az erepublik béta verziójának utolsó polgármester választására. A polgármester feladata az adott régióban a havonta fizetendő cég és ház adó meghatározása volt.

Októberben sajnos Magyarország nagyrészt román megszállás alatt állt. Csupán 4 régió (Nyitra, Pozsony, Győr(főváros) és Pécs) volt magyar kézen.

Magyar területeken

Győr

Eredmény Induló Párt
1. Tomor András Magyar Nemzeti Párt
2. Joe Gergelics Polgári Platform

Pécs

Eredmény Induló Párt
?. Somos Polgári Platform

Nyitra

Eredmény Induló Párt
1. Boris the Blade Magyar Kétfarkú Kutyapárt

Pozsony

Eredmény Induló Párt
1. Waren Polgári Platform

Román megszállás alatt lévő területeken

Budapest

Eredmény Induló Párt
1. Zoli eRomániai Magyar Demokratikus Párt

Szeged

Eredmény Induló Párt
1. Ludrew eRomániai Magyar Demokratikus Párt

Második rész - Küzdelem a túlélésért

2008. szeptembertől az index-boomig (2009 február)


A történelemóra első része a román megszállással fejeződött be, azaz azzal a pillanattal, amikor adminok a bugok miatt felfüggesztették a háborús modul-t (2008. szeptember 4.). Enélkül valószínűleg eltűnik eMagyarország akkor, hiszen az erőviszonyok, és az akkori nemzetközi helyzet igen kevés esélyt adott volna nekünk. A maiaknak ezt talán nehéz elképzelni, de aki utánanéz az akkori létszámoknak, erőknek, sebzéseknek, az tudja, hogy amit itt leírok, az még csak nem is túlzás.


Az ország ekkor 4 régióból áll, Győr a főváros, Pécs, Bratislava és Nyugat-Szlovákia van még magyar kézen. A lakosság és az ipar nagyrészének az elvesztésének a sokkja igen komoly gond - abban az időszakban nincs még állami cég, amely akárcsak egy-egy repjegyet is tudna adni a Romániában rekedteknek, akik ott külön megtorlásban is részesülnek a radikálisabb románok részéről - de ezzel meg is teremtődik az ellenállás, és az eRMDP, ami összefogja a kisebbségi magyarokat. Szeptember 5-én Rizsat választják meg elnöknek, a PPL színeiben; kroovy, az előző elnök lesz az alelnök. Rizsa és a külügyminiszter Baluro, majd később Rommel Erwin megpróbál tárgyalni mind a PEACE-szel a régiók felszabadításáról, mind az ATLANTISszal ugyanerről; ez utóbbi tárgyalások Alex Craciun vállalhatatlan feltételei miatt (a szlovák régiók átadása és nagyösszegű hadisarc fizetése) sokáig csak tárgyalási szinten maradnak.

Októberben a kongresszusi választásokat és az elnökválasztást is az MHP nyeri (koalícióban az MDMP-vel), és az inaktívvá váló Rizsa helyett az agilis Rommel Erwin lesz az elnök, folytatva a tárgyalásokat a románokkal. Azonban egy belpolitikai botrány hatására távozik a posztjáról, mindössze pár nap elnökség után, kormánya nagyrészével (Tóth Tamás, pipec007 és adam111), és a hónap hátralévő részében Morreau tölti be az elnöki posztot.

2008. október 14-én indul el a V.1, és ezzel az addigi játék szerkezete radikálisan megváltozik; mind a politikai modul (eltűnnek a polgármesterek, változik a kongresszusi képviselőség, a választási rendszer), mind a háborús modul (PvP, azaz az ember-ember elleni harc helyett a fal jön, amit ma ismerünk), mind a gazdasági modul (megjelennek a nyersanyagok és a land skill, változnak a termelési képletek). A nyersanyagok bevezetése a magyar gazdaságot tovább rontja, hiszen Szeged elvesztésével nincs az országban semmilyen high régió. Úgyszintén megjelenik a V.1. örök rákfenéje, a túltermelés is.

A románokkal folytatódnak a tárgyalások a béke megkötésének feltételeiről, azonban a követeléseik irreálisak, régiónként 2000 aranyat követelnek. A romániai magyar közösséget a Wiliam Wallace által alapított eRMDP fogja össze; többen, így pl. Tiburzio, Ludrew, Weisz Manfred Huba, és sokan mások próbálják újságjaikkal, cégeikkel, segélyekkel a játékban tartani az ott rekedt játékosokat. Október végén zajlik a lengyelek szabadságharca, amelyben magyar katonák is részt vesznek, valamint a finn függetlenségi harcok, amelyekben a norvégiai nyersanyagtelepeken élő magyarok harcolnak aktívan.


2008. november-december Adam Zahovay (adam111) elnöksége, a magyar gazdaság lábraállítása, és az első aktív toborzási időszak (blogoszférából, Travianból főleg). Adam az ország igazi válságmenedzsere volt, aki átállította a gazdaságot a V.1.-re, kiépítette a külföldi, főleg norvég nyersanyagforrások hálózatát, és felhalmozott olyan készleteket, amelyek nélkül később jóval kisebb esély lett volna pl. az index-boom játékban tartására. 2008. november 4. Pécset (Southern Transdanubia) rajtaütésszerűen elfoglalja a román hadsereg - nincsenek MPP-ink.

December 14.-én megtartjuk Magyarország első hivatalos Országgyűlését, ami főleg bohózatba fullad, majd dec. 28-án a másodikat is, amelyen egy házszabály kerül elfogadásra, adóreformok, valamint a török MPP. A hónap végén történik az első MNB-lopás, amikor is az egyszerű jelszót (111111) kitalálva Lord Gera és Louis David White ellopják az állam vagyonát. 812 gold tűnik el, ebből 770 kerül vissza Adamhoz, és cca. 100 goldnyit törleszt részletekben LDW, aki megbánja a tettét. Shaok, aki ekkor MNB-elnök beadja a lemondását, amit nem fogadnak el.

A II. Világháború, amelyben közvetlenül nem vettünk részt, 2008. november 12.-én kezdődött, előbb Dél-Amerikában, ahol Brazília és Indonézia Argentinára támadt, majd Románia a Norvégiától frissen felszabadult Oroszországnak üzent hadat, és elfoglalta a nyugati régióit. December 15-én a Svájc függetlenedését követelő ATLANTIS hadüzenet nélkül lerohanja Franciaországot. Spanyolország is beszáll, majd az invázióhoz csatlakozik az USA, UK, Kanada és Svédország - a harcok célja a franciák nyersanyaglelőhelyeinek megszerzése (Francia Pirítós hadművelet). Franciaország ekkor egy régióra (Párizs) olvad, mire a PEACE rendezi erőit, és sorra kiveri a támadókat az országból. December 29-én Indonézia a komoly csapást mér Argentínára a Pampas régió meghódításával, mire az országban kitörő zavargások, a további területvesztések és az, hogy az Atlantis nem foglalkoznak Argentína lerohanásával az országot fokozatosan eltávolítják a szövetségeseitől. Argentína végül a PEACE tagjává válik és február 23-áig fokozatosan visszakapja területeit Indonéziától.


2009 első elnöke hekkat (MHP-CNRP), aki igen szoros csatában győzi le PetiB-t (SZP-PPL). Belügyminiszter Fehérlofia Koppany, GM Shaok, HM BB, Külügymin: Adam Zahovay. A hónap elején még tárgyalások folynak Romániával, ekkor főleg a high grain Szeged visszaszerzésére, de január 6-án, a románok oroszországi hadmozdulatai ellen blokkolásul megtámadjuk Székesfehérvárt (CTD), ahonnan visszavonulnak, hogy tudjanak az orosz fronton támadni. További blokkolást bugok tesznek lehetetlenné, és a váratlan támadással a tárgyalások is kútbaesnek (dsalageanu-féle béketerv). A hónap közepén Adam lemond a külügyminiszteségről, és Quicksilver veszi át a külügyi posztot, valamint a hadügyminiszter BB-t inaktivitása miatt leváltja Feherló, akit ezért hekkat vált le - utódja Thusor.

Január 4.-én az Ogy. 3. ülésén ún pellengértörvény (feketelista a nemkívánatos cégek ellen) kerül elfogadásra, Huba javaslatára. Január 11-én házszabálymódosítás történik. Ekkor alakul át a korábbi DKP A_KARD dá, Quicksilver, Feherlo és sanya18 közreműködésével, a politikai életbe új szín, új ideológiák bevezetésével. A hónap további részében több sikertelen támadás (blokkolások) is zajlanak SGP és STD ellen - közöttük az erep híres leghosszabb csatájával, amely a bugok és a leállított harci modul miatt több mint három hétig tart.

A kormányváltás előtti napokban feladjuk a szlovák régiókat, mivel ezek támadása román részről nem aktiválta volna az MPP-inket, és a bugok miatt továbbmehettek volna így Győrre - ez ma már furcsán hangzik, de akkor simán fogalmunk se volt hogy vajon ez fog-e történni vagy sem. Mivel a románok terveiben szerepelt egy nyugati kirándulás Olaszo-felé (akik akoriban a PEACE legföbb európai hadereje), így nem kockáztattunk, hanem némi diplomáciai előnyre szert téve mi magunk szabadítottuk fel a két szlovák régiót. Úgyszintén a választások előtt vált lehetségessé az első indexes cikk, amelytől sokat reméltünk, de előre nem tudtuk hogy mi lesz belőle. Nem tudtuk mikor jelenik meg a cikk, így volt körülötte vita is jócskán, hiszen választási kampány is zajlott...


2009. februárjában koalíciós (KARD-SZP-PPL) kormánnyal Quicksilver lesz az elnök. Belügy: Feherlo, HM sanya18, GM Huba, eMNB F4llen4ngel, külügymin. kovacskoko. Ütős csapat ha szabad ilyent mondani. :-) Azonban a kormányprogramot, a terveket, a tárgyalásokat, a tervezett jogrendszert, gazdasági és hadseregreformokat nemes egyszerűséggel elsöpri a 9-én megjelenő cikk, amely megindítja az index-boomot. Innentől a hónap nagyrésze tűzoltás, hiszen nem voltunk ekkora baby-boomra felkészülve - de az erep többi országában is csak bámulni tudtak. A korabeli kezdőneveldék még hagyján, de amikor az újoncok elhagyták ezeket, minden magyar cég jóval az optimum felett működött, még úgy is, hogy, minden régi játékos új cégeket nyitott, és a landosokat vittük ki az indonéz-brazil-iráni kolóniákba - az IHA is itt kezdődött valahol, de még a brazilok is magyar TO-tól tartottak, mert a landosok pártot csináltak maguknak mindenhol. Amikor pedig az újak megkapták az első 5 aranyaikat, akkor a monetary került irgalmatlan veszélybe, volt is olyan akció, hogy egyszerűen kérte az eMNB az újakat, hogy adakozzák az aranyaikat az államnak, hogy tudjanak HUF-ot nyomtatni, amire a maradékot beválthatják.

Az újoncoknak tréningháború szervezése okozta azonban a legnagyobb gondokat; eleinte a spanyol-portugál csatákban MPP-vel tudnak részt venni, de utána valahogy nem akart csata kerülni, miközben az igény már-már rémisztően megnőtt rá. A svájciak tréningje az olaszokkal (a teokrata svájc a TO-veszély miatt csak egy régiót akart megtartani, a többit átadta Olaszo-nak), és a német-osztrák egyesülés keretében külön szerződéssel a burgenlandi tréning egyszerre realizálódik, és okoz diplomáciai kavarodást is, hiszen elfoglaltuk Burgenlandot, miközben a németek azt hitték, hogy visszavonulunk belőle és majd újra támadunk - ezt ürügyként fel is használják később az Atlantiszhoz közeledésre. Ez a tipikus példája volt egyébként a félreérthetően szövegezett szerződéseknek, amit a felek másként értelmeznek.


Eközben a román tárgyalások felújulnak, hiszen dsalageanu tudja, hogy nem indíthat sikeres háborút keletre (Irán és Indonézia ellen) úgy, hogy a mi nyitott háborúnk ott van a hátában, és a magyar régiókban MPP-aktiválás nélkül blokkolhatunk; így a béke feltételei fokozatosan enyhülnek. Azonban az index-boom a mi álláspontunkat is megváltoztatja, és a felkínált RW-kkel történő felszabadítás (hadisarcot már nem is kért volna semmit) már nem elég, nem fogadhattam el, hiszen pont a harcra éhes indexesek nem jutottak volna velük csatához és sikerélményhez. Így nem sikerül lezárnia a háborút, ami később a várható kudarcot okozza számukra az ázsiai hadjáratban.

Eközben Németország eltávolodása miatt (egy új, 3. szövetséget terveztek létrehozni) új tervek merültek fel; a három német high grain régió felosztása Mo., Lengyelo. és Svédország között, amire diplomáciailag mindkét szövetség hajlott is volna; idézem 'majd addig másfelé nézünk'. A terv főleg belpolitika ellenálláson bukott meg, mivel sokan ezt egy lehetséges román szövetségként fogták fel, sőt volt aki egyenesen az Atlantisba átállásnak - holott egyikről sem volt szó igazán. A hónap végén indul el a nevezetes romániai TO szervezése is, amelynek előzményeként 'beépítjük' Smile64-et egy román kispártba. Az ezt követő időszak a TO-k fénykora, amiről remélhetőleg rlazol fog előadást tartani.

Harmadik rész - A PTO-k korszaka

Az index-boomtól az állampolgárság bevezetéséig


A növekvő, de katonailag még nem erős lakosságot ekkor kezdjük el a PTO-k doktrínájára nevelni - a szavazatod többet ér, mint az ütésed szlogenje még hónapokig visszhangzik az emberek tudatalattijában - célt és élményt adva nekik a jelenben, amíg a katonai erő lassan növekszik és a jövőre nézve ad célt nekik. Ez volt a másik összetevője annak, hogy a magyar baby-boomból ennyi ember maradt a játékban, míg másoknál a tömeg hamar elment. Így március a híres PTO-k hónapja lesz, amelyekről máshol részletesen írnak és egyben az első koalíciós kormányé az MHP és a KARD között, amely aztán sokáig vezeti sikerekre és dicsőségre az országot.

Az együttműködés nem volt mentes a vitáktól, súrlódásoktól, de Feherlofia Koppany, Shaok és Kampec vezetésével május és július között nemcsak visszaszereztük az ország eredeti régióit, de a PEACE-szel együtt visszaszorítottuk Romániát az eredeti határai közé, MPP-kkel védett országokkal körülvéve; elfoglaltuk Európa jórészét, felszabadítottuk Szerbiát, és továbbmenve meghódítottuk Észa-Amerikát, Kanadát teljesen, míg az USÁ-t egy régióra visszaszorítva... a stratégiai zsenialitásuk ezeknek az embereknek nem hagyható ki egyetlen történetből sem... függetlenül attól, hogy ki mit gondol róluk, ill. az azóta tett dolgaikról, az ő elnökségeik a magyar birodalom fénykorát jelentették, azét a birodalomét, amely három kontinensen terült el, Heilongjiangtól Nordjyllandon át Százkacsavárig, 50 régiót foglalt magába 13 országból, minden nyersanyagból büszkélkedhetett high régióval, és 20.000 fő fölötti lakossága nemcsak a világ legnagyobb GDP-jét produkálta, de az erep valaha volt legnagyobb és legerősebb hadsereget is, akiktől rettegett mindenki...

Negyedik rész - A terjeszkedés korszaka

2009. májusától Heilongjiang elfoglalásáig


Május azonban nemcsak az Atlantisz és Románia bukását hozta el, de néhány kevésbé dicsőséges eseményt is - mint a hírhedt arany-bug újbóli eljövetelét, amely a nemzeti valuták között okozott hatalmas bukásokat; előbb a szerb monetaryt döntik be a sokszázezer fakelt RSD-vel, majd a magyart is megpróbálják - mielőtt adminok lezárják a piacokat és a donatelést, ami pár napig a feketepiacokra kergeti az embereket. A magyar diplomácia Adam óta soha nem volt túl acélos, mivel kevesen tudják levetkőzni az arroganciájukat és egy újabb hibát elkövetve Feherlo ellenünk hangolja a teokratákat - a PTO-t vagy nem szabad elkezdeni vagy muszáj megnyerni, különben a célország érthetően ellenséges lesz. Ez az esemény később igen sok csatában volt meghatározó... Eközben az Atlantiszt szétveri a svédek mohósága, amivel a szintén tag Németország régióira vágynak, és a tagországokat is megosztják ezzel. A spanyol PTO nem sikerül, mivel Indónak szüksége van a segítségünkre a román PTO ellen. Ukrajna egyenként visszakapja a régióit, mivel Magyarország a jobban védhető Urálban akarja a vasrégiót állandóra birtokolni.

Így június igen sok harcot és régiócserét hoz, ahogy Románia még megpróbálja visszaszerezni a podoliai bányákat és fegyvergyárakat - katonai eszközökkel sikertelenek, így később más módszerekhez fordulnak - propagandaerejük mindig is jó volt, és ezt használják fel az ukránok elidegenítésére Mo-tól. De az elnökválasztások még mindenütt PEACE sikereket hoznak, míg itthon Shaok győzelmét. Mégis, szinte azonnal impeachet kap; az elittel kapcsolatos tervei, a kezdeti bizalmatlanság sokakban vele szemben, és a tervezett kormányának a felelőtlen viselkedése rávetíti az árnyékát az elnökségére. Mégis, a kés a vajban hadjárat során a svédek és lengyelek által elfoglalt Németország felszabadítása csont nélkül zajlik Olaszország és a franciák közreműködésével - hiszen ekkorra már katonailag is a legerősebbek egyike vagyunk. A zavaros és botrányos belpolitikai helyzetben azonban a Central Greece-i csata elveszik, amit a legtöbben a védelmi minisztérium kapkodásának, felkészületlenségének tudnak be.

A másik oldalról viszont a gazdaság szépen fejlődik, ahogy ez elvárható is volt a kitűnő gazdasági szakember Shaoktól; a pénzügyek rendbehozása, a NAT akkor is szép teljesítmény, ha a végén foltot vet rá a következő kormányt megzsaroló szerződéstervezet, amelyet adminok érvénytelenítenek is, és az eMNB, NAT jelszavának visszatartása. A sok fiaskó után a katonai részleg is egy szép fegyverténnyel búcsúzik - a Vajdaságért vívott csata, amelyet Horvátország és 9 MPP-je ellen nyertünk meg örökké emlékezetes dicsőség marad. A kongresszusi választások hozzák el az erep legnagyobb szabású sikeres PTO-ját: a babyboomoló szerbekkel közösen a horvát kongresszus 57 %-át foglaljuk el - visszafizetve ezzel az ő PTO-jukat Szerbiában és az ország kifosztását. Itthon viszont egy botránytól hangos a média, amikor Mikrobi, a Feherló elleni tiltakozásaként ellopja a kongresszus orgját, és nem adja át a fórumos passot sem a megválasztott házelnöknek. Az elnökválasztás egy hatalmas versenyfutás Shaok és Kampec között, amelyet az utóbbi nyer meg - Kampec katonai tapasztalata és hozzáértése ígéretesebb a jövőre nézve.

A hadjárat nem is várat sokat magára - július 10-én átvesszük Skóciát az átálló angoloktól, hogy hídfőállásnak használhassuk Kanada felé, míg Japán hadüzenetével nyit utat Indonéziának Hawai felé - miközben Franciaország, Portugália és Oroszország a french toast idejéből származó aktív MPP-kkel áll ugrásra készen, hogy beléphessen a hadjáratba. Előbb azonban a PEACE egy hirtelen manőverrel felszabadítja a litvánok high grain régióját, Zemgalét a finnek ellenében - ez és más segítségek a balti államokat is a PEACE oldalára állítják. Majd eljön a T-nap, július 13-a - az észak-amerikai hadjárat nyitócsatája, amelyet Franciaország kezd meg Kanada ellen, majd az oroszok folytatnak Alaszkában. Magyarország a volt kanadai régiókban tör előre az angolok segítségével, anélkül, hogy MPP-t aktiválnánk, csak a sereget költöztetve oda, ahol kell. Nem írom itt le a hadjárat részleteit, csak a végkimenetelét számunkra: a 4 kanadai és három amerikai régió elfoglalását, és a régiócserék sorát, amellyel kanadán, oroszokon és iránon keresztül eljutottunk Heilongjiangig, azaz ahogy mi hívjuk Helókitty-ig. Ez ekkorra már igencsak égetően sürgős, hiszen Urált és Kaukázust vissza kell adnunk a növekvő népességű oroszoknak.

Itthon már megint kisebb botrányoktól hangos a közélet, hiszen a Podoliai és a horvát csata elvesztése miatt sokan elégedetlenek. Ukrajna ekkortájt kezdi - román nyomásra - a köpönyegforgató külpolitikáját, és Románia felé kacsintgat. A kongresszusi PTO-k két súlyos veresége; az olaszországi horvát és a németországi lengyel akciók egyrészt elidegenítik az olaszokat a PEACE-től, másrészt meghozzák az erep legnagyobb pénzügyi fiaskóját is. A lengyelek ugyanis több mint 600 k DEM-et nyomtatnak, de nem tudják kiutalni azt, és így Gobbával megegyezve elfoglaljuk a régióik többségét, hogy a kinyomtatott pénz a magyar kincstárba kerüljön (majd a nagyrésze vissza a németekhez). A választás Falban meglepetésszerű győzelmét hozza, akit sokan csak bábelnöknek tartanak, és hogy nem az, azt egy igencsak szomorú módon mutatja meg - egy éjszaka alatt kifosztva a kincstárat, elkótyavetyélve az állami cégeket, megvéve az értéktelen teokrata cégeket a magyar történelem egyik legsötétebb lapját írta meg. Az impeachment nem tudta helyrehozni amit tett, rlazol, aki elnökké vált szabadságon volt éppen - nagy elnök lehetett volna, a legnagyobbak egyike, ha nem így kapja meg a kormányrudat...

Mégis, mindezek ellenére is, ezek voltak a magyar birodalom legfényesebb hónapjai. Olyannyira dicsőségesek, hogy innen már nem tudtunk feljebb kapaszkodni, nem volt már olyan cél, ami megérte volna, nem volt olyan ellenfél, aki felért volna hozzánk... így hát magunk ellen fordultunk, és olyan ellenség híján, aki legyőzhetett volna minket, mi magunk tettük meg ezt a szívességet az új világnak. Azt hiszem... igen, azt hiszem, a spanyol arannyal kezdődött a bukás, a lejtőn lefelé haladás... azelőtt is voltak viták, veszekedések, még éles törések is (mint pl. Burgenland és a PEACE érdekek viszonya), de ez emelte a korábbi vitákat egy magasabb szintre. Ez Svájc elfoglalása után történt, mivel blokkolni kezdtek minket, és így meghódítottuk az ekkorra már ellenséges teokraták hazáját - ők innen Dél-Koreába költöztek át, az oroszokat bosszantani. Konkrétan az történt, hogy a spanyol állam a kincstárat, mintegy 16 000 aranyat úgy próbált meg elrejteni a figyelő szemek elől, hogy egy kis cégbe utalta be - nem véve észre, hogy az kint volt a cégpiacon mindössze 35 goldért. Mivel a magyar titkosszolgálat (ami létezik, de azért titkos, hogy ne nagyon tudjanak róla) folyamatosan figyelte az arany útját, így tudtak erről a donateről is, és Feherlo megvette a céget - az arannyal együtt, ami benne volt. Adminok is vizsgálták az ügyet de mivel teljesen szabályos volt, így visszakaptuk a pénzt, ill. a franciák az adó-részét.

Napokig a spanyolokon nevetett az egész világ ekkor... de mi, itthon és a PEACE-ben is elkezdtünk vitatkozni rajta, hogy hova ment, mi lesz belőle, miért és kinél...ez egy igen ronda és elfajult veszekedéssé vált, ami sokak szájízét megkeserítette akkoriban, mind itthon, mind a szövetségben, ahol a franciák arroganciája először okozott komoly nézeteltéréseket. És ez még csak nem is volt a vége... rlazol elnökségének utolsó napján jött el eMagyarország legsötétebb pillanata: a burgenlandi polgárháború. Az egész azzal kezdődött, hogy néhány dél-amerikai átköltözött Ausztriába, hogy új hazát építsenek, és visszakérték, mint eredeti régiójukat Burgenlandot is, amelyet a legtöbben már eredeti magyar régióként tartottunk számon. A kongresszus leszavazta a visszaadást, de reggel egy polgári engedetlenség keretében a Láthatatlan Légió kezdeményezésével RW indult Burgenlandban. Az RW totálisan megosztotta a magyar társadalmat, sokan érveltek IRL érvekkel, sokan a PEACE érdekeinek figyelembevételével, sokan más érvekkel - de az biztos, hogy soha más ennyire nem osztott még meg minket, mint ez. Rengetegen mentek el, az országból vagy a játékból is ekkor - mindkét oldalról. A felkavart érzelmek erőssége volt az ami a legmeglepőbb volt egy egyszerű játékban....

Ötödik rész - A stagnálás kora

2009. szeptemberétől Heilongjiang elvesztéséig

Szeptember aztán, a katarzis után csendesebb időket hozott, Imre Norbi a gazdaságot is rendbetette, és diplomáciai tárgyalásokat folytatott Svájc felszabadítására is - azonban egy bug miatt későn szabadult fel a régió, nem lett kongresszusuk, és DomiBoss, az addigi elnök kénye-kedve szerint hozott és szavazott meg törvényeket. Később Svájc az Edenhez csatlakozott, amit még ma is mind árulásnak tartunk - még inkább mint az ukránok tetteit, hiszen őket PTO-zták a románok, és így lettek félig-meddig kényszerítve, zsarolva az átállásra. Ekkor vesztettük el egyenként a kanadai régiókat is... a kezdeti könnyed, majd egyre nehezebb védekezés a folyamatos blokkok mellett... ahogy Eden újjászerveződött, és átvette a kezdeményezést; és megalkották az EMC-t, az akkori idők legütőképesebb mobil hadseregét, amellyel a PEACE sokáig nem tudta felvenni a versenyt - és a megosztott magyar közösség, amely folyamatosan befelé vérzett, nem tudta felvenni a kesztyűt. A hónap végére már az összes kanadai régió elveszett, Svájc és Ausztria felszabadult, és már csak Helókitty, valamint a stratégiai hídfőállás, Nordjylland volt magyar kézen az eredeti régiók mellet. Október és Kolozs elnöksége nem hoz lényegi változást, csak a meglepetésszerű támadást Szlovákia ellen, amelyeket már Termetes Samu fejez be, mint új elnök. De a volt birodalmi álmok ezen új fellángolása nem tart sokáig - adminok segítségével Lengyelország és az EMC visszafoglalja Szlovákiát, és később a blokktól tartva Pozsonyt is visszaadjuk. Termetes Samu és az SZP kormányzásának a végét is Burgenland jelenti; a 'csak úgy' betámadott szövetséges esete akkora ellenkezéssel találkozik itthon, hogy Samu lemond, és raszta veszi át a kormányzást, mint az első CNRP -s elnök. Ekkor következik be a régóta érő kilépésünk a PEACE-ből és a Phoenix alapító okiratának aláírása.

A decemberi elnökválasztásokat ismételten Feherlofia Koppány nyeri, egy egy mondatos kampánnyal, amiben Románia lerohanására tesz ígéretet. Igaz nem a megadott időben, de ez be is következik és így 2010 január 1-én első alkalommal lesz újra magyar föld Erdély. Igaz a csoda csak egy napig tart, de sokak számára hatalmas motivációt ad. Január a baby boom és az unalom hónapja, az elnök Weisz Manfred Huba lesz, aki regnálása alatt mindössze egyszer, egy blokkoló jellegű csatában használta a piros gombot. Ez már a gazdasági válság, és várakozás az új modulra, amit V2 néven emlegetnek. Február izgalmas elnökválasztást hozott, végig szoros küzdelemben, végül az MHP jelöltje Count Adyn tölti be az emagyar elnöki tisztséget. Katonai fronton továbbra is Kitty védelme a fő prioritás. Szoros választást hozott a március is: az ellenzék jelöltje, Oliverray nagy kompromisszumok árán és mégnagyobb összefogással győzedelmeskedni tudott eMagyarország exelnöke, Hekkat felett. Sajnos kormányzása nem épp úgy sikerült, ahogyan azt sokan várták. Lényegében bábként irányítják segítői, így végül egy impeachet követően távozott országunk éléről, és vette kézbe Hekkat az irányítást. Áprilisban aztán a Weisz Manfred Huba ellen januárban még alulmaradó Charlie50 veszi kezébe a gyeplőt itthon. A szavazatok több, mint felét megszerezve a frissen megalakult NÉP jelöltjeként nagy tervekkel állt az ország élére. Sajnos az ázsiai kalandozás elmaradt, az ellenfél gyorsabb volt, és megkezdte az ostromot. Egészen Pestig hatoltak, de hatalmas erőfeszítéssel és összefogással több támadást is kivédünk a főváros ellen. Egy óriási csatában ebben a hónapban vesztettük el a hónapok óta féltve őrzött Heilongjiang-ot, ismertebb nevén Hellokitty-t.


Hatodik rész - A gyors változások kora

2010. májusától a V2 leváltásáig


Május az összefogás hónapja volt, nem sokan szerettek volna egy romokban álló ország élére állni, így a már tapasztalt Kolozs lett a legnagyobb pártok közös jelöltje. Az újjáépítés sikeres volt, noha Kolozs ideje nagy részét kórházban töltötte. A kasszát többé-kevésbé feltöltve és az országot egyben, hagyja hátra Kolozs.

És eljött a nyár, s vele Rhual. A második. Aki sokszor volt hadügyminiszter, és Spafingerként kezdte a Tellerben. A június tehát a hadakozás hónapja volt itthon: megkezdődött eHorvátország ostroma a szerb és szlovén erőkkel közösen. De megkezdődik a széthúzás, a híres Rhone Alps-i (RA)balhét is ennek a hónapnak a számlájára írhatjuk. Komoly belső feszültségek a Phoenix vezetése és a magyar vezetés között. Horvátország a hónap végére egy régiónyira kerül az eltörléstől, amit Lisztes az RA ügy megoldásával egyetemben be is fejez júliusban. Sikeresen elvesszük a románok high vas régióját, Podóliát, de ekkor megtörténik az erep eddigi legnagyobb katasztrófája: bevezetik a régóta messiásként várt V2-t.

A német rakétával ellentétben ez totális kudarccal végződik. A játékot alapjaiban változtatják meg, a napi pár percről felszökik órákra a gép előtt töltendő idő mennyisége, hála az új hexa-alapú harcmodulnak. Az erőviszonyok némileg átrendeződnek, a lengyelek lényegében legyőzhetetlenek a rengeteg fake-nek hála. A játékosok közti erőviszonyok is átalakulnak a rank pontok befolyása és az erő pontozás újra szabása által, sokan a mai tankjaink közül a V2-ben jól megválasztott stratégiájuknak (szerencséjüknek) köszönhetően kerültek előnyös helyzetbe. Ekkor kezdődött el a dél-afrikai TO, mert míg az adminok a V2 foltozgatásával voltak elfoglalva Stadler City-ék pofátlanul nagy mennyiségű fake-et regisztrálhattak Dél-Afrikába, és átvették a kongresszus irányítását. Rengeteg magyar vándorol ki, megutálva a hazai politikai csatározásokat és egymás bemocskolását. Azonban ez a korábban a területre igényt tartó braziloknak a későbbiekben ellenszenvessé válik és ismét szövetségen belüli viszályt okoz, melyet csak a magyar fél aktíív közreműkködésével sikerül lecsillapítani.

A V2 a közutálat mellett labilitásáról volt híres, ez az ostor pedig az augusztusi elnökön Ipath-en csattant. Elöksége második napján, több elnök mellett, az ő accountját is feltörik és alig pár óra alatt Magyarország egy régiós (Northwest Croatia) miniállammá zsugorodik hála a román és lengyel elnököknek. Az adminok több mint egy nap után orvosolják csak a problémát, az ország rengeteg adóbevételt és pénzt veszít, minden romokban. Az újjáépítés hamarosan megkezdődik, melyet 4 impícs is szegélyez (ebből egy a hack alatt). Ezt folytatja Nalaja szeptemberben, aki egy soha nem látott szoros választáson győz S.Timi-vel, az MHP jelöltjével szemben. A V2 helyett bevezetésre kerül a V1,5, ami tulajdonképpen az, amit most is játszunk, csak még farmville nélkül. Egy viszonylag nyugis hónap volt ez, kevés csatával, sok diplomáciával.


Hetedik rész - A gyengeség kora

2010. szemptemberének végétől a Phoenix-ből való kilépésig


Októberben Rhual dupláz. Ő ugyanaz, mint a júniusi. Nalaja ellen indult, akinek így másodszor nem sikerült a győzelem. A hónap során megtapasztaljuk, mennyi figyelmet és ráfordítást igényel az új hadi modul. Itt már elkezdődik a szuperhatalmi státusz elvesztése - csak 10.000 gold elégetésével tudjuk tartani magunk a románokkal szemben. Se katonailag, se diplomáciailag nem sikerül előre lépnünk, utóbbi a halál tusáját kezdő szövetség első jele. Ennek ellenére (vagy épp ezért?) rendkívüli népszerűseégre tesz szert a dél-afrikai TO, ekkora már neves politikusaink jelentős része vonul önkéntes száműzetésbe és talál ott új hazára. Azonban a viszony a brazilokkal végképp elmérgesedik és lassan, de biztosan egyértelművé válik: nem tartható már fent sokáig a TO.

Novemberben S. Timi ismét szoros küzdelmet vívott az elnöki székért, ezúttal az ellenzék jelöltjével, ForradalmiMakival, aki meg is nyerte a választást, de a szavazattörlések után megváltozott az állás, amire azóta sem volt példa a magyar történelemben. Katonai téren azonban hatalmas áldozatot hozunk/zakót kapunk: az oroszok védelmének érdekében, az elnök és a hadügyminiszter (Ernst von Jacob) utasítása alapján feláldozzuk utolsó régiónkat Western Transdanubia-t. A döntést sokan megkérdőjelezik és polgári engedetlenség kezd kialakulni, önszerveződés keretében megkezdődik WTD kétségbeesett védelme, melyet ha nem is könnyen, de a román erők legyűrnek. Ez ismét egy példátlan eseményt hoz el - első alkalommal törlik el eMagyarországot. Igaz gyorsan visszakapaszkodunk a térképre, másnap már van ország és a ciklus végére már egy ukrajnai hadjáratot is sikerül összehoznunk, de a törés, ami akkor keletkezett a társadalomban mai napig eldeformálja az országot.

A dél-afrikai TO-ban eközben a mindössze pár főt számláló szerb kisebbség kierőszakol magának egy elnöki medált, ezzel végleg elébe megyünk a TO végének.

Decemberben az előző hónap politikai kudarca meghozza az első kisgazda elnöknek a lehetőséget Sir Moke Shag személyében. Hadügyi téren a románokkal csikicsukizunk, és a hónap végére elveszítjük valamennyi szerzett bónuszunkat, de legalább az olvasók jól szórakoznak az elnök magánlapjának hasábjain. eMagyarország kilép a Phoenixből, folynak a tárgyalások az új szövetség, a ONE létrehozására. Ennek legfőbb pontja a lengyel-magyar RL barátság játékba történő átültetése, így ez a tengely képzi majd az alapját a későbbi lengyel-magyar-szerb-spanyol négyesnek is. A tárgyalások ekkora már hosszú ideje folynak a háttérben, zajlik egymás puhítása és a lengyelek elidegenedése a horvátoktól (tőlük nagyon nehezen váltak csak meg).

A dél-afrikai TO-nak végképp leáldozott. Az adminok visszamenőleg elveszik mindenki áp-ját, aki egy azóta már bannolt karaktertől kapta azt. Kutyafa az utolsó dél-afrikai magyar elnök már nem sokat tehet, a brazilok könyörtelenül megtámadják a kolóniát. A bónuszok bevezetése (és emiatt Dél-Afrika előnytelen gazdasági potenciálja) miatt a lelkesedés is alábbhagy. A fél évig tartó légiós életet követően a többség hazatér, de sokan bolyonganak a világban még egy ideig mire sikerül újra hazaszervezni az erőket. Valószínúleg az elvándorlás is komoly tényező lehetett a megelőző hónapok katonai kudarcainak és a szuperhatalmi státuszunk elvesztésének.


Nyolcadik rész - Az új szövetség kora

2011. januárjától májusig


Januárban Athompson, az előző hónap hadügyminisztere/mindenese veszi át a stafétát az elnöki poszton. A ONE körüli tárgyalások a végük felé közelednek, de Athompson a magánéletében történt változások miatt két hét után kénytelen lemondani. Ő lesz a 4. impeachelt elnök Falban, Termetes Samu és Oliverray után. Az országot Forradalmimaki veszi át, akinek gyorsan el is romlik a laptopja, így a helyzet erősen kaotikussá válik az elnökség hátralévő napjaiban. De februárban a későbbi ONE másik nagyágyúja, Gregory Gallangher lesz országunk elnöke, aki sikerre vezeti az országot. Az ő nevéhez a fehérorosz hadjárat köthető, valamint az, hogy kb 99%-ban létrejön a ONE. A leghíresebb momentum a hónapban az adminok elleni tüntetés: jópár ország elnöke játékelhagyásra buzdító kezdőüzenetet ad be tiltakozásul a sokszor kérdezés és előzetes bejelentés nélküli változtatások miatt. Gregory karaktere egy ilyen kezdőüzenet beadása után lépett az örök vadászmezőkre. Azóta Kulgar korábbi testében kénytelen játszani. A tüntetés nemzetközi méretei ellenére az adminok nem hátrálnak meg és keresztül viszik elképzeléseiket, nem hagynak beleszólásra teret a játékosoknak.

Márciusban az időközben gazdát cserélt karakter, Rhual nyeri a választásokat. A hangulat nem volt túl rózsás, sokan gondolták választási csalásnak, hogy ez a Rhual már nem a régi, pedig csak egy játékot abbahagyó játékos hagyta karakterét századtársára, aki később (kb 2-3 hónappal) elindult az elnökin. A hónap nem várt izgalmakat tartogatott: Románia eltörlése megkezdődött. Bár elnöksége alatt nem sikerült befejeznie, a sorsdöntő csatát (ahol az utolsó komoly román ellenállás volt) az ő regnálása alatt vívtuk. Ezzel első alkalommal semmisül meg Románia, és első alkalommal veszik be a V1-ben bevehetetlennek tartott Bukarestet (magyar falu). Nem mellesleg papíron is megalakul a ONE.

Áprilisban Mobra vezetésével befejezzük a románok eltüntetését a térképről és jó ideig sikerül is elnyomva tartanunk őket, de végül elkezdjük veszíteni a régiókat és a hónap végére alig marad magyar kézen. Májusban, a korábbi hadügyminiszter Drago14, I2oli karakterével kerül az elnöki székbe. Sokan elégedetlenek az elnökúr teljesítményével, a leghíresebb szállóige az „elnök elment füvet nyírni” azóta is számtalan poén forrása. A hónap végére a karakter eredeti tulaja visszatér a játékba, Drago14 azóta Yoso néven játszik. Komoly katonai és diplomáciai sikereket nem mondhatunk magunkénak ebből a hónapból se, de megteremtődik az alap, amivel Tricium júniusban elindulhat újra az USA felé vezetve a magyar seregeket.

Kilencedik rész - Amerikától az álruhás elnökig

2011. júniusától szeptemberig


Megkezdődik az USA ostroma 23 hónappal a nagyszabású PEACE akció után. Akkor egyetlen területre szorult vissza az Egyesült Államok, és onnan tért vissza az életbe, most viszont nem sikerült ez a bravúr, és az egyesített lengyel, spanyol, magyar, mexikói és indonéz csapatok végső csapást mértek rá. Ebben a hónapban vezetik be azt a szabályt, hogy a régiók csak akkor adnak bónuszt, ha összeköttetésben vannak a fővárossal. Ez komoly gondokat okoz itthon, mivel a szabály bevezetése előtt nem sokkal adtuk fel az addig értéktelen osztrák, francia területeink nagyrészét. De a hónap végére elkészült a híd. Júliusban Kolosh, az első SzKSz-es elnök kezdi meg mandátumát. Fő feladatát megörökölte az előző kormánytól: a nyersanyagrégiókat a fővárossal összekötő híd megtartása minden áron. Sajnos ez kb. 2 hétig sikerült csak. Az első komolyabb kudarcot rosszul viselte az elnök, megszűntek az addig napi rendszerességgel megjelenő kormányközlönyök is, de a hónap végéig kitartott a kormány és helytállásuk elsőre jónak mondható. Az ország újra erőre kapott ez alatt a két hónap alatt és ismét közel voltunk, ahhoz hogy szuperhatalomként tartsanak számon minket. Ez nagyrész a ONE tökéletes együttműködésének, a Macedónok önfeláldozásának és a kitűnő szövetségi vezetésnek köszönhető.

Augusztusban Sorihun, korábbi hadügyminiszter is elvállalt egy hónapot. A cél egy Horvátország elleni hadjárat volt, de ez sajnos nem sikerült. A hónap végén már az életéért küzdött az ország. Egyre többen gyanakodnak arra, hogy az adminok „belenyúlnak” a csatákba, manipulálják a bevitt sebzéseket a ONE túlzott egyeduralma miatt. Szeptemberben Kreg soha nem látott összefogással, 16 párt elnökjelöltjeként nyerte meg a választásokat. Ez után nem sokkal felfedte valódi kilétét (miszerint ő egy harcos011 néven ismert, kb 1,5 évvel korábban tevékenykedő troll), és lemondott az elnökségről. kispisti007 került így az elnöki székbe az 5. impeachelt magyar elnök után. Jelenleg is ő még az elnök, és a ONE újra éledezni látszik.
Az anyaggyűjtés Adrastheus érdeme; az előadásokat összeállította és rendezte Quicksilver és Ipath.


eMagyarország történelem

2008

április

 • április 8. - Elindult eMagyarország hivatalos foruma.
 • április 30. - Elindult Magyarország hivatalos Skype chatja.

május

 • május 2. - Megalakul Magyarország harmadik pártja, a Magyar Reform Párt.
 • május 7. - Megalakul Magyarország negyedik párja, a Magyar Hazafiak Párt.
  • - Pártelnöki választás az eddigi legnagyobb választási csalással.
 • május 14. - Magyarország csatlakozik a Mediterrán Unió nevű katonai szervezethez.
 • május 26. - Megalakul Magyarország ötödik pártja, a Magyar Néppárt.
 • május 31. - Csehország megtámadásának az inditványa a kongresszus elé kerül

június

 • június 1. - választások (országos)
  • - A cseh-magyar háború kitörése.
 • június 19. - Nyitra kivételével az egész Felvidék magyar kézen.
 • június 21. - Budapest cseh kézre kerül. Győr az új főváros.
 • június 23. - A Cseh-Magyar háború - az erepublik addigi leghosszabb háborúja - békeszerződéssel zárul.

július

 • július 10. - választások (párt)
  • A Magyar Néppárt átalakul Polgári Platformmá.
 • július 16. - A MRP átalakul Corvin Párttá. Legfőbb céljuk Magyarország királysággá tétele.
 • július 21. - Magyarország megválasztja hivatalos címerét és himnuszát.
 • - Megalakul eMagyarország IRC Chanel-je az #erep.
 • Július 23. - Megkoronázzák Magyarország első királyát, I. Kárpáthy Antalt.
 • - Felbomlik Magyarország első koalíciós kormánya
 • Július 28. - A kongresszus megszavazza a királyságot, Magyarország az Erepublik első királysága.
 • Július 31. - Megalakul a Dél-Afrikai Köztársaságban a Hungarian Nation Party.

augusztus

 • augusztus 7. - Magyarország államformája újra köztársaság.
 • augusztus 11. - Megalakul Magyarország hatodik pártja, a Magyar Kétfarku Kutya Párt.
 • augusztus 21. - Megjelenik a Csanád Vidéke első cikke. A hetilap később a Dél-Alföld legolvasottabb újságjává válik.
 • augusztus 26. - Magyarország belép a PEACE nevű katonai szövetségbe.
 • augusztus 27. - A Djozikeizmus létrejötte, szent könyvének megjelenése.
 • augusztus 28. - Az első világháború kitörése. Románia megtámadja Magyarországot.
 • augusztus 29. - Szeged és Kassa román kézre kerül; gugucbatu Romániában megalapítja a eRomániai Magyar Demokrata Pártot.
 • augusztus 30. - Budapest megvédése; a debreceni csata, amely az eRepublik történetének legvéresebb harca magyar győzelemmel zárul, jóllehet a háború modul végleg elromlik, új frontokat nyit magától és képtelen megállapítani a pontszámokat

szeptember

 • szeptember 3. - Az Adminok a hibás háború modul miatt szüneteltetik a román-magyar háborút a V1 megjelenéséig.
 • szeptember 5. - Létrejön a Mi Magunk Mozgalom, amely a határon túli magyarság érdekeit igyekszik képviselni. Egy nappal később megjelenik az első cikk a szervezet újságjában, a Büszke Hazafiban, ami később a legolvasottabb Romaniai magyar sajtótermék lesz.
 • szeptember 29. - Megkezdődnek a román kormánnyal a béketárgyalások.

október

 • október 2. - megjelenik az MKKP új irányvonalát kihirdető cikk
 • október 7. - Kormányválság. Lemond Rommel Erwin, eMagyarország miniszterelnöke, és Tóth Tamás gazdasági miniszter. Többen pipec007 távozását követelik megnyilatkozásainak stílusa miatt.
 • október 8. - lemond adam111 a pártelnöki posztjáról. Lemond pipec007, az egyik gazdasági miniszter. Az elnöki posztot Morreau tölti be. Szeged régió eléri történelmének legnagyobb lakosságszámát, 40 főt.
 • október 11. - az MDMP kilép a koalícióból, az MHP kisebbségi kormányzásba kényszerül. Az MKKP-t a választások során elfoglalja egy csoport MHP tag, TomorAndras vezetésével. Az MKKP alapítói és tagjai átlépnek a PPL-be. Az események hatására több lakó is elhagyja az országot, illetve jelzi, hogy el fogja amint lehetősége lesz. (cikk)