غول های زمستانی

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran.png
FrançaisIcon-France.png
Portugues BrasileiroIcon-Brazil.png
RomânăIcon-Romania.png
Winter Specials 2014.jpg

حمله غول های یخی

زمستان به دنیای جدید رسید ! ببینید چی جدیده و از سرگرمی ها لذت ببرید !

Ice Giant Update.png


زمستان به دنیای جدید رسیده ! از شروع روز 2,586 تا آخر روز 2,596 ادامه داره , در زیر جایزه های زمستانی وجود دارند :


1. شکلات های زمستانی - دریافت یک شکلات زمستانی به ازای کشتن 25 دشمن

- هر یک شکلات زمستانی 50 انرژی را بازیابی می کند
- هر شکلات زمستانی بعد از کشتن یک غول زمستانی به دست می آید , که بعد از کشتن 25 دشمن ظاهر می شود . شکلات زمستانی را می توان از جدول چالش هفتگی برداشت . بعد از برداشتن , شما می توانید آن ها را در انبار خود مشاهده کنید .
- شکلات های زمستانی را باید تا آخر روز 2,603 استفاده کرد


2. بمب های تعطیلات - درایفت 1 بمب تعطیلات به ازای کشتن 250 دشمن

بمب تعطیلات به ترتیب تخریب های زیر را داراست :

  • مقدار 000 200 تخریب در لشکر Icon division 1 blue.png
  • مقدار 000 750 تخریب در لشکر Icon division 2 blue.png
  • مقدار 000 500 1 تخریب در لشکر Icon division 3 blue.png
  • مقدار 000 250 3 تخریب در لشکر Icon division 4 blue.png

بمب های تعطیلات باید طی 10 روز از زمانی که دریافت می شوند استفاده شوند . در هر صورت , اگر شما یک بمب تعطیلات جدید دریافت کنید , زمان استفاده همه آنها دوباره 10 روز می شود .

3. شکر اضافی - دریافت یک بازیابی انرژی خیلی بزرگ بر اساس فعالیت شما در روز گذشته .

اگر شما 75% از کل انرژی تان را استفاده کنید , شما 10% انرژی بیشتر برای روز بعد دریافت می کنید .

این انرژی اضافه روز به روز نگه داشته نمی شود , اما شما می توانید آنرا بیشتر کنید . بعد از گرفتن یک مقدار بیشتر انرژی , مقدار 75% به صورت قبل می ماند , اما مقدار اضافه در روز بعدی بیشتر خواهد شد , همانطور که مقدار بیشترین بازیابی انرژی هم رشد خواهد کرد .