Isänmaallinen Kansallispuolue

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
SuomiIcon-Finland.png


Isänmaallinen Kansallispuolue

Unknown Party

Yhteisö
Valtio Flag-Finland.jpg Finland
Lyhenne IKP
Hajoaminen July 2009
Politiikka
Jäsenet 106
Eduskunta 0 /40 seats, 0%
Suuntautuminen Far-Right
Ideologia Totalitarian

Isanmaallinen Kansallispuolue oli suomalainen puolue.


Historia

Ajatus IKP:stä lähti liikkeelle kun perustajajäsen Juhaaha perusti erepublik.fi-foorumilla ketjun "Vastaus kommunisteille?". Pian kerääntyi IKP:n ydinjoukko, johon kuuluivat Juhaaha, Vihtori, Hesus, Engram, Hanksa ja muita. Puoluetta alettiin suunnitella.

Puolueohjelma luotiin Ircissä järjestetyissä kokouksissa Vihtorin laatiman ohjelman pohjalta, jota muokattiin reilulla kädellä. Rahoitus varmistettiin ja jäätiin odottamaan suunniteltua perustamisajankohtaa, eSuomen lopullista itsenäistymistä.

Perustamista aikaistettiin samasta kannattajajoukosta kilpailleen SKR:n perustamisesta johtuen. Puolue perustettiin 22.11.2008, juuri ennen kongressivaaleja. Vaalit menivät IKP:ltä kuitenkin ohi suun, sillä bugi esti IKP:n ehdokkaita ottamasta osaa vaaleihin.

IKP:n presidenttiehdokas Vihtori sai presidentinvaaleissa 5.12.2008 130 ääntä, 30% kaikista äänistä ja sijoittui toiseksi. On huomionarvoista, että IKP:ssä oli tuolloin vain hieman yli 50 jäsentä.

Puolueohjelma

Isänmaallinen Kansallispuolue on kansallismielinen puolue. Sen tavoitteina ovat eSuomen sotilaallisen valmiuden nostaminen, Suomen resurssiensaannin turvaaminen sekä eSuomen nostaminen ylipäätään kansainvälisellä tasolla mahdollisimman korkealle.


Talous

IKP ei aio kajota markkinataloutemme perusteisiin, sillä emme halua rajoittaa pelaajilta yrittämisen iloa. Yksityisyritykset ovat paras työllisyyden ylläpitäjä ja virike, joka pitää pelaajat pelissä kiinni. Vastustamme erilaisten kommunistiryhmien pyrkimyksiä tappaa markkinatalous.

Sosialistisia ratkaisuja emme toki kaihda, mikäli ne ovat eSuomelle hyväksi. Valtiolla tulisi olla muutamia yrityksiä, joissa uudet pelaajat voisivat aloittaa kunnes he löytävät kutsumuksensa. Valtionyhtiö ei tietenkään lähtisi kilpailemaan työvoimasta yksityisten kanssa.

Yrityksille tulisi säätää jonkinlainen varastovelvoite, joka määräisi ne pitämään tietyn suuruista varastoa tuotteistaan. Tällaisen keinon avulla hidastamme erilaisten tapahtumien vaikutusta markkinoihimme ja saamme enemmän aikaa reagoida.

Verotusta tulee pitää sellaisella tasolla, että valtiolla on varaa linnoittaa esimerkiksi itärajamme. Mikäli eVenäjä liittyy ATLANTISiin, ei tällä toimenpiteellä ole suurtakaan kiirettä, mutta toteutettava se on siitä huolimatta. Kaiken kaikkiaan veropolitiikassa pitää pyrkiä joustavuuteen ja jonkinasteiseen valtion ylijäämään. Ulkomaisten tuotteiden verotuksessa pyritään totta kai suomalaisten tuotteiden suosimiseen.


Sotilaspolitiikka

IKP:n suurimpia tavoitteita on nostaa eSuomen sotilaallista valmiutta ja tehdä siitä varteenotettava sotilaspoliittinen tekijä. Suomalaisia on paljon, se on selvää. Venäläisiä taas on varsin vähän, eli ainoat varteenotettavat tekijät ympärillämme ovat eNorja ja eRuotsi, joiden kanssa olemme hyvissä väleissä. Suomi on poliittisesti vahva valtio, joten miksei se voisi olla myös sotilaallisesti vahva? Sota on tämä pelin mielenkiintoisimpia asioita ja vahvan armeijan turvin voisimme laajentaa Suomen alueita itään ja etelään. Suomen geopoliittisen aseman vahvistaminen on yksi IKP:n tavoitteista.

eSuomen sotilaallisen voiman turvaamiseksi tulisi perustaa valtiollinen lahjantuotantoyhtiö, joka turvaisi sotilaiden mahdollisuudet taistelemiseen, mitä tulee varsinkin nopean toiminnan joukkojen sotilaiden wellness-tasoon. Tämä lahjayhtiö myös hoitaisi rauhan aikana uusien pelaajien työllistämisen ja valmistaisi lahjoja varastoon sodan varalta.

Muutoinkin asealaa on tuettava hiukan herkemmin kuin muita aloja. Se on riippuvainen maailmantilanteesta, eli ulkomailla ja meillä käydyistä sodista. Suurimpien aseyhtiöiden kanssa tulee käydä dialogia, jotta saamme pikimmiten tietää mahdollisista uhkakuvista ja tukea aseiden tuotantoa tarvittaessa. Näin säilytetään eSuomen iskukyky.

eSuomen rajoja tulee linnoittaa jossain määrin. Kaiken kaikkiaan sotilaspoliittinen linjamme kiteytyy lausahdukseen: "Joka ei ruoki omaa armeijaansa, ruokkii vierasta armeijaa."


Ulkopolitiikka

Kannatamme ATLANTIS-jäsenyyttä ehdottomasti. Ollessamme eRuotsin ja eNorjan naapureita, ei juuri muuta voida ajatellakaan. eVenäjän resurssit tulee turvata tavalla tai toisella, jos se vaatii sotaa, niin olemme siihen valmiit. Rauhallisia ratkaisuja emme toki kaihda. Mikäli rauhanomainen ratkaisu löytyy ja se voidaan todeta sotaa paremmaksi, tullaan sitä käyttämään. Sota on väline eikä itsetarkoitus.

Suomi on suuri, vaan miksipä se ei voisi olla vielä suurempi? Sota on tämän pelin mielenkiintoisimpia asioita ja luotuamme vahvan armeijan, voisimme toki käyttää sitä. Laajentuminen johon kuuluu mm. eKarjalan liittäminen valtioomme, on yksi IKP:läisen ajattelun kulmakivistä.

Venäjän suhteet pidämme kohtuullisen lämpiminä, mutta kuitenkin neutraaleina, ettemme ole mitenkään sitoutuneet Venäjään, sillä tilaisuuden ja tarpeen tullen laajentuminen itään ei saa estyä. Toisin kuin IRL, Venäjä ei ole vahva valtio ja meillä on mahdollisuus ja voimaa sanella miten asiat kulkevat, eikä Venäjän alistaminen olisi ollenkaan mahdotonta. Ovi laajenemiseen on pidettävä auki, sillä tilaisuuden tullen olisi typerää jättää nappaamatta alueita naapurimailta. eKarjalan valtaaminen olisi geopoliittisesti edullista, vaikkei siellä resursseja olekaan, emmekä me pelkää keskustella aiheesta, vaikka monet karttavat tätä keskustelua

Sota on politiikan keino siinä missä muutkin. Se piristää taloutta ja luo jännittävää tekemistä peliin. Tääkkä eRepublikissa suomalaisilla on väen voimaa takanaan, joten mikäli voimme saavuttaa suuria hyötyjä sodan avulla, niin astukaamme aseisiin.


Sisäpolitiikka

IKP vastustaa keinotekoista demokratiaa, joka toteutetaan lisäämällä eri ministerinvirkoja ja luomalla näin hankala ja hitaasti toimiva järjestelmä. Demokratiaa on se, että eSuomea johtaa kansan valitsema presidentti aktiivisesti muiden päättäjien kanssa. Pelimekaniikka tekee jo presidentistä varsin heikon, joten ei ole syytä keinotekoisesti jakaa valtaa enempää.

Vaalimainos

Vaalimainos IKP.jpg