Lietuvos Tėvynės Sąjunga

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search

Lietuvos Tėvynės Sąjunga

Party-Lietuvos Tevynes Sajunga.jpg
General Information
Country Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Abbreviation LTS
Newspaper Lietuvos Tevynes Sajunga
Organization Lietuvos Tevynes Sajunga
Political
President Mindziuss
Members 61
Congress Occupancy No seats
Orientation Center
Ideology Libertarian
edit

Babelfish.jpg This page requires translation!

You can help by translating this page to English. Please review Help:Translating Pages for the appropriate guidelines.


Partijos tikslai

Lietuvos Tėvynės Sąjunga per savo atstovus Seime ir Vyriausybėje siekia mažinti biurokratiją, efektyvinti valstybės valdymą. Partija skatina atsisakyti nenaudingų ir neefektyvių valdžios organų veiklos bei bei priimti ir vykdyti tik naudingiausius projektus. Lietuvos Tėvynės Sąjunga visokeriopai siekia padėti ir remti eLietuvos piliečius: tiek per savo partinę veiklą (projektus, akcijas ir t.t.), tiek per partijos valdininkų veiklą: Seimas, Vyriausybė - biudžeto lėšas skatiname panaudoti dotacijoms, subsidijoms bei kitoms programoms, padėsiančioms eLietuvos piliečiams greičiau tobulėti bei stiprėti.

Lietuvos Tėvynės Sąjungos misija: siekti maksimalaus valstybės valdymo efektyvumo, biudžeto lėšas panaudojant eLietuvos piliečių gerovės kūrimui bei naujų piliečių pritraukimui bei mokymui.

Lietuvos Tėvynės Sąjungos vizija: stipri ir vieninga eLietuvos valstybė.

Lietuvos Tėvynės Sąjungos principai

Savanoriškumo. Į LTS įstojama ir iš jos išstojama laisva valia.

Sąžinės laisvės. Partija gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimo skirtumus, neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms.

Demokratiškumo. Sprendimai partijoje grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę;

Atvirumo. LTS yra atvira partija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones, kurios neprieštarauja LTS vertybėms.

Atsakomybės. LTS narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas partijai. Partijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami Valdyboje arba su Partijos prezidentu.

Vienybės. LTS savo nariams teikia paramą, visokeriopą pagalbą, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. LTS nariai visokeriopai remia vienas kitą.

Partijos Valdyba

Lietuvos Tėvynės Sąjungos Valdyboje esantys asmenys tvirtina įvairius su partija susijusius dokumentus, sprendžia iškilusias problemas, kuria partijos įvaizdį, išreiškia savo nuomonę įvariais klausimais. Tik Valdybos patvirtinti asmenys gali tapti Partijos Prezidentu.

Partijos istorija

Verslo Sąjunga

Senais, daug kam neatmenamais laikais – 2011 metų rudenį – buvo įkurta partija. Pradžioje tai nebuvo žymi partija, kol neatpūtė permainų vėjai. Partija aktyviai veiklą pradėjo 2012 metų pradžioje, kai partijos vairą perėmė, daug kam gerai žinomas verslininkas Salldo. Po naujo partijos prezidento atėjimo prasidėjo permainos – pakeista partijos kryptis, pavadinimas - tuomet partija ir buvo pavadinta Verslo Sąjunga. Partijos tikslas buvo apimti norinčius verslauti, dalintis idėjomis – verslininkus vienijančią organizaciją, kuri taip pat atstovautų verslo interesus.

Jau kovo mėnesį partija tapo 5-ąja pagal dydį ir pirmą kartą dalyvavo seimo rinkimuose. Partijoje aktyviai veikė pats Salldo, būdamas Ekonomikos Ministru, merkasz, kuri rašė puikias analizes, atsibodo, kuris nuolat nušviesdavo pasaulio ekonomikoje su straipsniai „Kur dirbti“ bei Robinas, taip pat užsiėmęs analizėm. Tačiau, su ekonomikos eRepublike numirimu, iš esmės sustojo ir Verslo Sąjungos veikla. Su tuo sutapo ir Salldo pasitraukimas iš partijos prezidento posto (kuriame praleido 3 kadencijas) – nuo tada partija iš esmės supasyvėjo. Per tą laikotarpį partiją vairavo Robinas (2 kartus), merkasz ir Theend777 (po kartą). Galiausiai, 1730 eRepublik dieną (Rugpjūčio 15-ąją) partijos prezidentu tapo Mindziuss.

Lietuvos Tėvynės Sąjunga

Laikinojoj partijos Valdyboje (ji susikūrė dar Liepos mėnesį) jau kurį laiką buvo plėtojamos partijos atsinaujinimo galimybės. Ir 1735 eRepublik dieną Verslo Sąjunga pagaliau pakeitė pavadinimą ir tapo Lietuvos Tėvynės Sąjunga. Iš esmės partija iškarto sėkmingai pradėjo veiklą – jau pirmuosiuose Seimo rinkimuose buvo matyti suaktyvėjusi partija. Pertvarkytas partijos vidus, įvestos naujovės. Partijos narių augo kaip ant mielių: 71 rugpjūtį, 84 rugsėjį, 108 spalį pasiekė kulminaciją lapkričio mėnesį – Lietuvos Tėvynės Sąjungoje jau buvo 119 narių. Galiausiai 1800 dieną priimtas Lietuvos Tėvynės Sąjungos statutas, kuriuo įtvirtinta nuolatinė 5 narių Valdyba. Pasikeitus Seimo rinkimų sistemai iš vienmandačių į daugiamandates, priimtos LTS Seimūnų taisyklės, bei LTS kandidatų į seimą reitingavimas, įsteigtas LTS biudžetas.

Partija susitvarkiusi iš vidaus, aktyviau pradėjo reikštis ir politikoje – mūsų partiečiai buvo užėmę VRM, KAM, EM, NM, SP postus, pradėjo aktyviai dirbti valdžioje. Lietuvos Tėvynės Sąjunga miela priima naujokus politikoje ir jiems padeda pradėti politikos kelią: suteiktos lygios teisės visiems kandidatuoti į Seimą iš LTS sąrašų; padeda susirasti norimą darbą valdžioje. Juk galų gale, LTS – tai visų pirma politinė partija.

2235 dieną, praėjus metams ir keturiems mėnesiams nuo partijos pertvarkymo, Lietuvos Tėvynės Sąjungos prezidentai: Mindziuss - 11 kartų Arius Nesakysiu - 3 kartus Mygatukas ir merkasz po 1 kartą