Muammar Reis/Shqip

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
ShqipIcon-Albania.png
HrvatskiIcon-Croatia.png


Dead citizen.png
Dead citizen

Muammar Reis

27 Message  · Wiki

Citizen7830282 v3.jpg
Shoqëria
Nënshtetësia Flag-Albania.jpg eRepublikan
Data e lindjes 21 korrik 2013
(Dita 2070)
Data e vdekjes 19 September 2013
Day 3956
Vendbanimi Flag-Albania.jpg Southeastern Albania
Gjinia Mashkull
Gazeta Zani i Ulqinit
Ushtria
Ranku Icon rank Field Marshal*.png Field Marshal*
Gradat Ushtarake Airman 1st class 5.png Airman 1st Class*****


Muammar Reis ka lindur më 27 korrik 2013 në Icon-Albania.png Shqipëri.

Icon chatroom.gif Shoqëria

Ka lindur në Icon-India.png Andhra Pradesh të Indisë në kohën kur ishte e pushtuar nga Shqipëria.

Nënshtetësit

  • Flag-Albania.jpg shqiptare (21 korrik 2013 - 12 shtator 2013)
  • Flag-Bosnia and Herzegovina.jpg boshnjake (12 shtator 2013 - 19 shtator 2013)
  • Flag-Albania.jpg shqiptare (19 shtator 2013 - sot)

Avatarët

Medalet

Icon achievement Freedom Fighter on.gif Freedom Fighter (x2) Icon achievement Hard Worker on.gif Hard Worker (x6) Icon achievement Congress Member on.gif Congress member (x1)
Icon achievement Country President off.gif Country President (x0) Icon achievement Media Mogul off.gif Media Mogul (x0) Icon achievement Battle Hero on.gif Battle Hero (x4)
Icon achievement Campaign Hero off.gif Campaign Hero (x0) Icon achievement Resistance Hero off.gif Resistance Hero (x0) Icon achievement Super Soldier on.gif Super Soldier (x20)
Icon achievement Society Builder off.gif Society Builder (x0) Icon achievement Mercenary off.gif Mercenary (x0) Icon achievement True Patriot on.gif True Patriot (x7)
Icon achievement Party President on.gif Party President (x1) Icon achievement EDEN on.gif EDEN Member (x1)
Albania
Icon achievement Wiki on.gif Wiki Rewards (x2)
August 2013, January 2015