Turnamenti i Mburojes Nderkombetare

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
ShqipIcon-Albania.png
FrançaisIcon-France.png
RomânăIcon-Romania.png
СрпскиIcon-Serbia.png


National Shield Tournament

- Turneu do të zgjasë 7 ditë (168 orë) midis ditës 2087 përfshirë ditën 2093

- Çdo qytetar mund të luftojë për të arritur dhe të kapërcejë një objektiv të caktuar të dëmit. Objektivi do të llogaritet bazuar në aftësitë e tij aktuale ushtarake

- Çdo vend do të ketë një objektiv kombëtar të dëmit për ta arritur bazuar në aftësinë e saj ushtarake

- Në faqen zyrtare mund të shihni progresin e bërë prej tij dhe të vendit të tij në arritjen ose tejkalimin e objektivit

- Çdo qytetar dhe çdo vend do të shpërblehet në bazë të përparimit të tyre

National Shield.jpg

Shpërblimet e qytetarëve

National Shield1.jpg

- Gjatë turneut, lojtari do të shpërblehet kur të arrijë piketat e caktuara të bazuara në objektivin e tij fillestar:

- 100% (objektivi është arritur) - Forca +25

- 110% (tejobjektiv i tejkaluar prej 10%) +50 Qendër e Energjisë për 7 ditë

- 125% -merrë një numër të pikëve të rangut të barabartë për këtë dëm të synuar nga 10 (Ex: nëse objektivi është 125% 10 milionë dëm, lojtar merr 1 milion poena në renditje)

- 150% - 50% Damage Booster for 8 hours

- 200% - 10 Energy bars

- 300% - +50 Energy Center for 30 days

- 500% - 50% Damage Booster for 24 hours

- 750% - 20 Energy bars

- 1 000% - 25 Gold

- 1 500% - +100 Energy Center for 30 days

- 2 000% - 15 Energy Bars

- 2 500% - 50% Damage Booster for 24 hours

- 3 000% - 20 Energy Bars

- 4 000% - 25 Energy Bars

- 5 000% - 50 Gold

- 6 000% - 25 Energy Bars

- For every 1 000% more - 25 Energy Bars

- Në fund të turneut top 50 lojtarët nga çdo vend do të marrin një simbol të veçantë

- Çdo shpërblimi duhet të mblidhet nga një baner në faqen kryesore.

- Rregulli i mëparshëm do të thotë se dëmi Boosters do të aktivizohet kur qytetari mbledh çmimin

- Efekti i demit Boosters nuk eshte kumulative, por disponueshmëria përforcues do të zgjatet sipas përforcuesit shtesë të fituar.


KUJDES

- Dëmi i shkaktuar nga luftimet e rregullta (duke përfshirë bazukat) ose luftën guerrile do të llogaritet

- Por - dëmi i bërë me bomba të mëdha, bomba të vogla dhe raketa nuk do të llogaritet për këtë turne, as në renditjen e qytetarëve as në renditjen e vendeve

- Nëse një lojtar ndërron shtetësinë e tij gjatë ngjarjes, dëmtimi i tij do të mbetet për vendin e tij fillestar. Ai gjithashtu do të shfaqet në renditjen e vendit të tij fillestar.

Renditja qytetarëve

- Ranget do mund të shikohen duke klikuar butonat e verdhë në fbanerat e faqes

- Në çdo vend do të ketë një rangë të bazuar në performancën e qytetarëve për të arritur objektivin e tyre, e llogaritur në përqindje

Përshembull: - Synimi për Qytetarin A: 100 000 dëme; të kryera: 500 000 dëme; Përqindja treguar në renditje: 500%

- Synimi për Qytetarin B: 500 000 dëme; Të kryera: 1 000 000 dëme; Përqindja në renditjen e treguar: 200%

- Kjo do të thotë se shtetasi A do të jetë mbi Qytetarin B në renditje

- Renditja do të tregojë top 100 lojtarët në çdo shtet, plus pozicionin e lojtarit nëse ai nuk është në top 100

- Renditjet do përditësohen çdo orë

Shpërblime e shteteve

- Gjatë turneut, një vend do të shpërblehet kur të arrijnë caket e caktuara të bazuara në objektivin e saj fillestar:

- 100% (reached the target) - 250 Gold

- 110% (surpassed the target by 10%) - 100 Gold

- 125% - 150 Gold

- 150% - 200 Gold

- 200% - 300 Gold

- 300% - 400 Gold

- 500% - 500 Gold

- 750% - 600 Gold

- 1 000% - 700 Gold

- 1 500% - 800 Gold

- 2 000% - 1 000 Gold

- 2 500% - 1 500 Gold

- 3 000% - 2 000 Gold

- 4 000% - 2 500 Gold

- 5 000% - 3 000 Gold

- 6 000% - 3 500 Gold

- 7 000% - 4 000 Gold

- For every 1 000% more - another 1 000 Gold

- Shpërblimet në Gold do të kreditohen në thesarin e vendit

Përshembull:

- Nëse një vend arrin cakun 125%, ajo do të ketë fituar një total prej 500 GOLD

- Në fund të turneut secili vend do të fitojë Mburoja Mbrojtëse bazuar në pozicionin e saj në renditje:

- Vendet nga 1 deri në 10 - Cilësia 7 Mburoja Mbrojtëse

- Vendet nga 11 deri në 20 - Cilësia 6 Mburoja Mbrojtëse

- Vendet nga 21 - 30 - 5 Cilësia 5 Mburoja Mbrojtëse

- Vendet nga 31 - 40 - Cilësia 4 Mburoja Mbrojtëse

- Vendet nga 41-50 - Cilësia 3 Mburoja Mbrojtëse

- Vendet nga 51-60 - Cilësia 2 Mburoja Mbrojtëse

- Vendet nga 61-70 - Cilësia 1 Mburoja Mbrojtëse

Çfarë është Mburoja e Mbrojtjes?

- Më shumë detaje me specifikimet e plota për Mburojat Mbrojtëse do të sigurohet në një artikull të fundit në ditët në vijim. Deri atëherë, këtu është një vrojtim i shpejtë në lidhje me sasinë e dëmit që Mburojat Mbrojtëse mund të absorbojnë:

- Cilësia 7: 10 miliarda dëme

- Cilësia 6: 8 miliarda dëme

- Cilësia 5: 6 miliarda dëme

- Cilësia 4: 4 miliarda dëme

- Cilësia 3: 3 miliarda dëme

- Cilësia 2: 2 miliarda dëme

- Cilësia 1: 1 miliard dëme

Renditja Vendeve

- Rangut do të bazohet në performancën e vendeve në arritjen e objektivit të tyre, e llogaritur në përqindje

- Renditjet do përditësohen çdo orë