Nederland

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
NederlandsIcon-Netherlands.png
Nederland
Flag of Nederland   Nederland Coat of Arms
General
General rank 48
Anthem Wilhelmus
Motto Je maintiendrai
Capital Western Netherlands
Demographics
Language English, Dutch
Population 144
Politics
President Erkan Z
Party Democratisch Nederland
Economics
Currency Flag-Netherlands.jpg NLG (Nederlandse Gulden, Dutch Guilder)
Minimum salary Flag-Netherlands.jpg 1.00 NLG
Average salary Flag-Netherlands.jpg 3627.68 NLG
Military
Territories 9

Map of eRepublik

Last update 31 March 2023

Nederland is een klein land in Noordwest-Europa, bestaande uit 4 regio's, genoemd naar de windrichtingen. Het land grenst aan 6 regio's van 4 andere landen. Het heeft een kleine, maar actieve bevolking die voor haar bescherming vertrouwt op diplomatie en Mutual Protection Pacts. Het was een stichtend lid van de Mediterranean Alliance, Icon-PEACE.png PEACE en het Icon-Phoenix.png Phoenix-bondgenootschap en heeft regelmatig prominente burgers geleverd voor leidende posities binnen die organisaties. Nederland heeft bijna een jaar een unie gevormd met Icon-Belgium.png België, Icon-United Netherlands.png United Netherlands genaamd. Nederland heeft een relatief kleine maar ervaren en langdurig internationaal georiënteerde gemeenschap die haar best doet om het land en de economie op orde te houden. Nederland is sinds 2011 veelvuldig van de kaart geweest doordat er olie in West Nederland zit, dit was vooral voor Icon-Poland.png Polen van grote belangstelling. Nederland is sinds de resource shuffle redelijk stabiel op de wereldkaart, aangezien de olie bron in West Nederland vervangen is.Icon achievement Society Builder on.gif Samenleving

Gemeenschap

Icon - Forums.png

De diverse gemeenschap bestaat uit RL-Nederlanders en veel mensen uit het buitenland. De Nederlandse gemeenschap wordt over het algemeen gezien als een internationaal georiënteerd land.

De Nederlandse gemeenschap komt samen op hun externe forum en een extern chatkanaal; de ingame chat en forum worden nauwelijks gebruikt door de Nederlanders.

Taal

Nederlands en Engels zijn beide officiële talen van Nederland. De meeste burgers spreken echter redelijk goed Engels, waardoor Engels over het algemeen wordt gezien als de hoofdtaal van het land. Krantenartikelen en internationale berichten worden meestal in het Engels geschreven en gaan soms vergezeld van een Nederlandse vertaling. De meest gebruikte taal in het spel, alsook op het forum, is Engels. De chat is echter meer Nederlands-talig over het algemeen. Officiele regeringsartikelen worden altijd tweetalig gepubliceerd.

Regerings publicaties

Artikelen in kranten en internationale berichten worden bijna altijd geschreven in het Engels, soms met een Nederlandse vertaling. In officiele regerings publicaties, worden Engels en Nederlands gebruikt om ervoor te zorgen dat iedereen de publicaties kan lezen.

Paper-Compass.png Geografie

The Original Regions of the Flag-Netherlands.jpg Netherlands
Name Resource(s) Capital Residents
Region-Western Netherlands.png Western Netherlands Icon - Grain.pngIcon - Fruits.pngIcon - Cattle.pngIcon - Deer.png Amsterdam 282
Region-Southern Netherlands.png Southern Netherlands Icon - Limestone.pngIcon - Cobalt.pngIcon - Titanium.pngIcon - Wolfram.png Maastricht 84
Region-Eastern Netherlands.png Eastern Netherlands Icon - Fish.pngIcon - Magnesium.png Arnhem 185
Region-Northern Netherlands.png Northern Netherlands None Groningen 89

Updated: 31/03/2023

Icon achievement Resistance Hero on.gif Geschiedenis

Icon achievement Hard Worker on.gif Economie

Munteenheid

De munteenheid van Nederland is de Nederlandse gulden (NLG).

Lonen

Het minimumloon is momenteel bepaald op 1 NLG.

Handelsembargo

Momenteel geen.

Icon achievement Congress Member on.gif Politiek

Wetboek.png Grondwet en Wetboek

De wet wordt bepaald door een meerderheid in het Parlement. De leidende wet is de grondwet (in haar huidige aangevulde vorm). Een overzicht van alle wetten kun je terugvinden in het wetboek.

Icon position party president.gif Politieke Partijen

Rank Logo Partijnaam Afkorting Leden Parlementzetels Politieke stroming Partijvoorzitter
1 Party-Democratisch Nederland.png Democratisch Nederland DemNL 22 10 Center-Left, Libertarian Shawtyl0w
2 Party-Geuzen Partij Nederland.jpg Geuzen Partij Nederland GPN 17 6 Center-right, Authoritarian West Side Clicc
3 Party-Revolution et Libertas.jpg Revolution et Libertas ReL 11 2 Center, Libertarian Sarandir
4 Party-House of Orange.png House of Orange 8 4 Center, Libertarian AmirCrowley
5 Party-Verenigd Nederland.jpg Verenigd Nederland VN 8 0 Center-Right, Libertarian SpeeD94
6 Party-Iron & Wine v2.jpg Iron and Bananas I&W 4 0 Center-Right, Libertarian alex-3

Updated: 31/03/2023

Congress of the Netherlands.png Parlement

Zie ook het hoofdartikel Congress of the Netherlands

Het wetgevende instituut van het land heet het parlement, meestal benoemd in z'n Engelse vorm, "Congress", of soms "Tweede Kamer". Hier debatteren de verkozen congresleden over wetten. Met een (ruime) meerderheid kunnen alle wetten worden aangepast of afgeschaft. (Voor een grondwetswijziging moet er tweemaal gestemd worden in twee ambtstermijnen.)

In Nederland maken we een onderscheid tussen het Congress "in het spel", waar simpele aanpassingen gemaakt worden zoals belastingsmaatregelen, en het forum-Congress waar complexere wetten en beleid worden besproken. Over elke nieuwe wet (zowel ingame als in-forum) moet gedebatteerd worden op het forum. Elke burger mag meedoen aan de debatten, alleen parlementsleden kunnen uiteindelijk stemmen.

Het parlement wordt geleid door de parlementsvoorzitter en zijn assistent, de vice-parlementsvoorzitter; zij onderhouden de debatten (sluiten stemmingen, sluiten oude debatten, sussen de incidentele flamewar) en publiceren af en toe over het Congress in de eNL Congress-krant.

Parelement

Maart 2023:

45%

27%

18%

9%

Note: One or more parties received no seats in this elections.


President of the Netherlands.jpg President

Rol van de president in Nederland

De president is het formele staatshoofd en de leider van de regering en het leger. Hoewel de president betrekkelijk veel macht heeft, wordt deze ingeperkt door de grondwet en de macht van het parlement.
De president verblijft in het Catshuis waar hij publiceert in de presidentiële krant. Hij heeft ook het privilege om speciale Medailles uit te reiken.

Voor inzicht in de historische rol van de president, zie: Presidentiële geschiedenis van Nederland

Government of the Netherlands.jpg Regering

 • De president is het formele staatshoofd en leider van de regering en het leger.
 • De regering bestaat uit de president, de vice-president en de ministers.
Rol van de regering
De Nederlandse regering is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in eNederland. De volgende ministeries hebben een vaste plek, wat betekent dat ze niet kunnen worden geschrapt en dat deze posities moeten worden opgevuld: het ministerie van Financiën en het ministerie van Defensie.
Regeringsvorming
 • De regering wordt gevormd na de presidentsverkiezingen.
  • De regering wordt gevormd door een formateur die is aangewezen door de president. De formateur mag geen lid zijn van dezelfde partij als de President en moet geaccepteerd worden door de partijvoorzitters om officieel geïnstalleerd te kunnen worden.
   • De formateur presenteert de regering aan het Congress, waar ze geaccepteerd moet worden in een vertrouwensstemming op het Congress-forum.
 • De ministers zijn verantwoordelijk voor het aanstellen van een staatssecretaris op hun ministerie, waar nodig.

Huidige Regering

Regeringsgeschiedenis

Icon achievement Super Soldier on.gif Militaire Defensie

Oorlogen en conflicten

Voor een historisch overzicht van alle oorlogen en conflicten, zie: Militaire geschiedenis

Allianties

Op dit moment is Nederland niet lid van een alliantie.

Nederland heeft een belangerijke rol gespeeld in de volgende allianties, en frequent hebben Nederlanders er belangerijke posities in genomen.

 • lid bij de oprichting van Mediterranean Alliance - ontbonden juli 2008
 • lid bij de oprichting van Seal-PEACE.png PEACE - Nederland trok zich terug als lid op 23 november 2009 samen met Brazilie nadat vele andere leden al waren vertrokken[1]
 • lid bij de oprichting van Icon-Phoenix.png Phoenix - ontbonden februari 2011
 • Lid bij Flag-GEA.pngGEA - 11 december 2011[2]- 23 juni 2012 als een EDEN proef-lid
 • Lid bij Icon-EDEN.png - EDEN 24 juni 2012[3] - 16 februari 2013[4]
 • Lid bij Flag-Orion.jpg - Orion december 2015[5] - 2020

NL Krijgsmacht.png Krijgsmacht (Dutch Armed Forces)

De Nederlandse krijgsmacht bestaat sinds eind Februari uit 3 afdelinge [6] en is moment de enige in-game millitaire unit van Icon-Netherlands.png Nederland. De officiele leider en aanvoerder is de President, bijgestaan door de Minister van Defensie en zijn Staats-Secretaris.

Hier is een overzicht van de Military Units in Nederland:

Name Logo Commander Members Active Members
Dutch Armed Forces Dutch Armed Forces.jpg Shawtyl0w 196 25
Praetorian Guard NL Praetorian Guards.jpg Zeeuwsmeisje 58 3
Progressive MU Progressive.jpg Chean 50 2
Phoenix Persian Hawk 11 11
0 EBars Terrifier 5 5
Royal Dutch Airlines Erkan Z 2 1
Qualia Feynmann 1 1
The Flying Dutchman The Flying Dutchman.jpg RFZG 1 1
The Netherlands The netherlands.jpg Arcanic Mindje 1 0
eNL Benevolent Dictator ENL Benevolent Dictator.png Trannsvaal 1 0
Alpha Unit Alphaunit.jpg N/A 1 0
De Oranjewacht De Oranjewacht.jpg Xyrrath 1 0
eNL Army ENL Army.jpg N/A 1 0

Updated: 31/03/2023

Links