Niezależna Polska

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
PolskiIcon-Poland.pngNiezależna Polska

Unknown Party

General information
Country Flag-Poland.jpg Poland
Abbreviation NP
Newspaper Niezależna Polska
Forum link [1]
Colors White and Red
Political
President nick.jr
Members 64
Congress 0%
Orientation Center
Ideology Libertarian

Niezależna Polska to dziewiąta pod względem liczebności polska partia polityczna.

Historia

Partia Niezależna Polska powstała w lutym 2009 roku.

Program i statut

Program Polityczny:

Reinkarnacja „ Więc ci, co zginęli, poszli w bohatery Ci, co przeżyli - muszą walczyć dalej” Podstawowym celem członków partii Niezależna Polska jest przywrócenie partii do stanu „używalności”. Zwiększenia aktywności należących do niej graczy oraz znalezienie nowych aktywnych członków partii. W tym celu partia będzie prowadzić działania mające na calu przypomnienie o sobie starszym graczom oraz w miarę możliwości dzięki propagandzie pozyskanie nowych.

Centryzm "Im więcej przyzwyczajeń, tym mniej niezależności." Ideologicznie Niezależna Polska nadal pozostaje partią centrum. Żadna z stron politycznych nie jest nam wrogiem, ani przyjacielem – po prostu partnerem do ewentualnej współpracy. Jako partii centrowej zależy nam przede wszystkim na rozwoju jednostki i szeroko pojętych wolnościach graczy jako indywidualności. Tym samym celem naszej partii jest mniejsza ingerencja eRządu w eSpołeczeństwo w tym i niższe podatki, które pozwolą na większe bogacenie się indywidualnych osób.

Układ „Przeplatają się tutaj zwykłe powiązania koleżeńskie i związki interesów.” Niezależna Polska sprzeciwia się zawłaszczaniu eRzadu przez ciągle te same twarze. MEN powinno skupić się w tej chwili na realizacji programu „Nowy Minister” mający na celu stworzenia poradników dla osób które zainteresowane są pracą w eRządzie. Do tej pory informacja jest ta dostępna jedynie dla „znajomych” i tym samym dla wąskiej grupy ludzi którzy wobec słabości kongresu zawłaszczają władzę. Gracze muszą zrozumieć, że ePolska jest dobrem wszystkich i każdy powinien mieć równe szanse – niezależnie do tego kogo jest znajomym, czy i do jakiej partii należy. Inaczej każde przejęcie władzy przez ludzi w opozycji do obecnej sytuacji rządowej będzie kończyć się porażką ze względu na brak kadr.

Zwiększenie roli kongresu „Politycy często chcą przekształcić to co możliwe – w niemożliwe.” Obecnie instytucja ta pełni rolę lokaja eRządu, swoistego konkursu popularności ePolityków oraz źródła golda. Celem naszej partii w dłuższym okresie jest zmiana tej sytuacji poprzez wprowadzenie zwyczaju do impiczowania członków eRządu. Obecnie osoby te funkcjonują poza wszelkimi instytucjami demokratycznymi i nie ma nad nimi żadnej kontroli. Impiczowanie prezydenta nie jest tutaj rozwiązaniem, bo jest nieadekwatnym środkiem mogącym spowodować destabilizacje kraju. Kolejnym krokiem jest uświadomienie społeczeństwu, że wszelkie narzekania na kongres wychodzą o tych samych osób, które w partiach układają listy wyborcze do niego. Co oczywiście zmusza do refleksji nad zapełnieniem listy na siłę przez partię. Czysta gra "Róbmy politykę tak, aby nikt nie miał nam czego zarzucić." Wierzymy, że można grać fair, nawet, a może w szczególności w świecie eRepublik. Preferujemy czystą politykę bez zbędnej kłótni. Oczywiście nie odpowiadamy przy tym za wszystkich członków partii. Cenimy sobie indywidualność, dlatego uważamy, że każdy z nas pracuje na swoje osobiste konto. Żeby ewentualne sprzeczki były więc klarowne, oficjalna opinia partii zawsze będzie wyrażana w gazetce partyjnej.


Statut partii:

Rozdział I - Partia i Statut

 • § 1. Partia jest dobrem wspólnym wszystkich jej członków.
 • § 2. Pełnoprawnym członkiem partii Niezależna Polska jest każda osoba, która jest zarejestrowana na forum partii, została przyjęta do podstawowej grupy na forum oraz posiada status członka partii w grze.
 • § 3. Opuszczenie partii, przystąpienie do lub kolaboracja z inną partią powoduje cofnięcie statusu pełnoprawnego członka partii Niezależna Polska. Punkt ten nie dotyczy wszelkich ustaleń międzypartyjnych oraz wypraw zagranicznych wynikających z działalności członka partii w grupie bojowej.
 • § 4. Każdy członek partii jest zobowiązany do przestrzegania jej statutu.
 • § 5. Nad przestrzeganiem statutu czuwa Prezes partii i wybrani przez niego urzędnicy partyjni.
 • § 6. Kandydaci na prezesa są wybierani wewnątrz partyjnego forum wedle uznania partii. Jeśli władze w partii przejmie kandydat spoza kandydatów obecnych na forum partii, to nie tyczą się go żadne postanowienia statutu, a partia działa tak jakby prezesem był poprzedni oficjalny prezes.
 • § 7. Co nie jest zabronione statutem jest dozwolone.


Rozdział II - Prezes partii i urzędnicy partyjni

 • § 8. Prezes jest głównym reprezentantem partii na zewnątrz oraz organizatorem jej działań.
 • § 9. Jeśli zachodzi taka potrzeba prezes partii może powołać urzędników partyjnych.
 • § 10. Urzędnicy partyjni to osoby wykonujące konkretne zadania w partii w konkretnym wyznaczonym terminie np. rzecznik partii.
 • § 11. Urzędnicy wybierani są na konkretni termin albo bez okresowo. Działają póki nie zostaną odwołania przez prezesa.
 • § 12. Wewnętrzne omawianie spraw partii między prezesem a urzędnikami nie jest regulowane przez statut.
 • § 13. Urzędnicy mogą tworzyć odpowiadające ich działaniom sekcje, których sposób działania i regulamin sami kształtują wedle potrzeb.

Rozdział III - Zmiana statutu

 • § 14. Zmiana statutu możliwa jest wtedy gdy nastąpi jednoznaczna wola co do takowej ze strony aktywnych członków partii.
 • § 15. Nowy statut wchodzi w życie wraz z nową kadencją prezesa.