Traktat o polskiej niepodległości

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
PolskiIcon-Poland.png


Back.gif Powrót do Polish Independence War

Traktat o polskiej niepodległości był traktatem podpisanym przed Wojną o niepodległość Polski przez Icon-Poland.png Polskę oraz ich dotychczasowych (będących w momencie podpisywania) panów lennych - Icon-Sweden.png Szwedów dnia 14 września 2008 roku.

Treść traktatu

Flammbar
Prezydent Szwecji

Popolo
Lider PSF, podpis w imieniu narodu polskiego

  1. Ten traktat jest podpisywany między Szwedzkim krajem, reprezentowanym przez Prezydenta Flammbar'a oraz Narodem Polskim reprezentowanym przez Popolo, którego to Szwecja uznaje jako lidera ludu polskiego
  2. Poprzez ten traktat, najwyżej notowane partie utworzą projekt gwarantujący Polską niepodległość i ustanawiający zasady bliskiej współpracy między Szwecją a odnowioną Polską.
  3. Szwecja deklaruje uznanie i potwierdzenie polskiej niezależności tak szybko kiedy to Moduł Walki o Wolność zostanie wprowadzony, zaś Polski naród uznawać to będzie, jako podarunek od narodurazu Szwedzkiego.
  4. Odnowiona Polska będzie składać się z oryginalnych Polskich regionów, czyli Pomorza, Małopolski, Mazur, Wielkopolski, Mazowsza i Śląska.
  5. Gwarancja niepodległości powinna być wprowadzana poprzez deklaracje (akty), ale jeśli admininstratorzy nie pozwolą na nie to gwarantowanie niepodległości powinno być prowadzone poprzez skoordynowane realne akcje przez Szwedów oraz Rząd Polski na uchodźstwie.
  6. Szwecja i odnowiona Polska powinny mieć psmt o nieagresji i umowę handlową stanowiącą podatek od importu na poziomie 0%.
  7. Ten oto traktat nie może być odwrócony ani zmieniony. Karą za złamanie tego traktatu jest Icon-gold.gif 500 Złota.

Proces podpisywania

Jeśli strona się zgadza, uprasza się wpisać słowo PODPISANE obok Pańskiego/Pani imienia

(ten dokument jest tylko dany do edycji przez następujące osoby: )

obywatel państwo status data pozycja
Popolo Icon-Poland.png Polska PODPISANE 14/9/2008, 14:30 czasu Nowego Świata Lider PSF, podpisujący w imieniu Polskiego narodu
Flammbar Icon-Sweden.png Szwecja PODPISANE 14/9/2008, 14:28 czasu Nowego Świata Prezydent Szwecji, podpisujący w imieniu Szwedzkiego Kongresu