Poznan Treaty/Polski

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
PolskiIcon-Poland.png

Układ poznański (układ w Poznaniu) był układem podpisanym przez Icon-Netherlands.png Niderlandy oraz Icon-Poland.png Polskę 19stego maja 2011 roku, niedługo po tym kiedy to Polska podbiła Niderlandy po raz piąty. Podpisywanie ów traktatu było obserwowane przez wysłannika z Icon-Macedonia.png Macedonii. Układ pokojowy oficjalnie obowiązywał przez 3 miesiące, jak to zostało napisane w umowie. Ów układ stał się jednym z podwalin wielu polskich dyplomatycznych umów z innymi państwami.

Treść

Daniel Parker
Prezydent Niderlandów

Kherehabath
Prezydent Polski

Zgadzają się na następujące punkty:

 • Niderlandy oddadzą z powrotem 30 złota, które zostało zdobyte parę miesięcy temu od Polski.
 • Polskie siły nie będą stawiać oporu powstańcom w Niderlandach Północnych.
 • Niderlandy nie będę zaczynać lub wspierać powstań we Wschodnich Niderlandach na czas jednego miesiąca.
 • Po tym jednym miesiącu, Polacy nie będą stawiać oporu powstańcom we Wschodnich Niderlandach.
 • Niderlandy nie będą zaczynać lub wspierać powstań wyzwoleńczych w Niderlandach Południowych i Niderlandach Zachodnich na czas następnych trzech miesięcy.
 • Polska nie zaatakuje Niderlandów przez następne trzy miesiące.
 • Jeśli Niderlandy bądź też każde inne państwo zajmie Zachodnie i/lub Południowe Niderlandy przez te trzy miesiące to:
  • Polska zaatakuje Niderlandy, zaś czas oddania ich do Niderlandów pozostanie bez zmian
   • Polska będzie zobligowana do oddania z powrotem Niderlandów Wschodnich i Północnych.Ten układ zostanie wprowadzony w życie przez Niderlandzki Kongres.

Ten układ zostanie wprowadzony w życie przez Polski Kongres.


Układ wejdzie w życie od razu, wtedy i tylko wtedy, gdy zostaną spełnione trzy następujące warunki:

 • kiedy oba Kongresy i powyżej wymienieni prezydenci zgodzą się na tą umowę
 • neutralny obserwator(inny prezydent który został zaakceptowany przez ohie strony) podpisze ten układ jako obserwator
 • kiedy to wszystkie strony (w tym strona neutralnego obserwatora) opublikują ten układ w oficjalnych krajowych gazetach swoich państw.Proces podpisywania

Jeśli osoba zgodziła się, napisano słowo PODPISANO

obywatel status data pozycja w państwie specjalna informacja
Daniel Parker PODPISANO 17/05/2011, 11:36 czasu niderlandzkiego Prezydent Niderlandów, podpisuje z ramienia niderlandzkiego kongresu
Khere PODPISANO 19/05/2011, 20:03 czasu polskiego Prezydent Polski, podpisuje z ramienia polskiego kongresu
Maniek M PODPISANO 19/05/2011, 20:03 czasu polskiego Minister do Spraw Zagranicznych Polski
Strumjanin PODPISANO 19/05/2011, 21:41 macedońskiego czasu Prezydent Macedonii (FYROM) Neutralny obserwator

Linki


Back.gif Powrót do History of the Netherlands