TERRA

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
БългарскиIcon-Bulgaria.png
HrvatskiIcon-Croatia.png
DeutschIcon-Germany.png
한글Icon-South Korea.png
PolskiIcon-Poland.png
EspañolIcon-Spain.png
Terra
Flag of Terra
Map of Terra
Formation December 2010
Type Military Alliance
Secretary-General dermont
Members 6


Terra (poprzednio PANAM) jest sojuszem militarnym na który składa się 6 państw członkowskich, z różnych kontynentów.

Utworzenie

Sojusz Terra został założony w połowie grudnia 2010 roku, w tamtym czasie nazywał się PANAM. Brazylia i Argentyna zrezygnowały z członkostwa w sojuszu PHOENIX w tygodniach poprzedzających. Fakt ten pozwolił obu krajom na rozpoczęcie dyskusji, nad możliwym sojuszem z USA. Brazylia i USA były pierwszymi państwami które przypieczętowały współpracę poprzez podpisanie MPP, wkrótce po tym dołączyła do nich Argentyna, co dało początek panamerykańskiemu charakterowi sojuszu.

Jednakże, w niedługim czasie, kolejne państwa wyraziły zainteresowanie przystąpieniem, co doprowadziło, do poszerzenia sfery wpływów na cały świat. Japonia była pierwszym krajem spoza obu Ameryk, który dołączył do PANAM w styczniu 2011. W tym samym miesiącu, Kanada również została sygnatariuszem tej koalicji. Francja, była pierwszym państwem europejskim, które wstąpiło do PANAM. Uczyniła to w pierwszym tygodniu lutego.[1] Kolejnymi państwami, członkowskimi zostały Turcja 8 lutego i Rosja 22 lutego, 2011-ego roku.[2] Wielka Brytania dołączyła 24 lutego.[3]

Kwestią sporną i zarazem jednym z pierwszych problemów na jaki natrafił sojusz PANAM były MPP. Ponieważ został on założony przez państwa uprzednio należące do wielu różnych koalicji, często wrogich Sobie nawzajem, wielu członków niechętnie przegłosowywało MPP w grze. Częstokroć wynikało to z niewygasłych zawartych w przeszłości umów. W związku z tym i w wyniku indonezyjskiej inwazji na USA na wczesnym etapie istnienia sojuszu wielu Argentyńczyków zagubionych w zaistniałej sytuacji walczyło po niewłaściwej stronie konfliktu. Dodatkowo problemów nastręczała pozycja w sojuszu Turcji. Na skutek licznych MPP z państwami prowadzącymi wojnę przeciwko krajom zrzeszonym w PANAM i własnych konfliktów z europejskimi narodami, od dawna z jego członkami współpracującymi, doszło do opuszczenia przez Turcję sojuszu 11 marca 2011 roku.[4] Następnie 21 marca, Niemcy dołączyły do sojuszu Terra (tak, bowiem od niedawna nazywał się PANAM), po zostaniu zadeklarowanym przez Polskę jako naturalny wróg.[5] Dnia 30 marca, Portugalia również przystąpiła do Terra.[6]

W dniu 25 kwietnia, Wielka Brytania wycofała swoje członkostwo w wyniku licznych skarg na domniemany uniżały status sojuszu Terra wobec sojuszu EDEN.[7] Zarzut ten nie został zaakceptowany przez inne państwa członkowskie, które zgodnie uznały, że Wielka Brytania przedkładała własne interesy nad wspólne dobro wynikające ze współpracy Terra i Edenu stojących w obliczu licznych ataków i ponoszących ciężkie straty w trakcie Piątej Wojny Światowej. Dokładniej mówiąc Wielka Brytania uwikłała się w sprawy polityki wewnętrznej Irlandii, członka EDEN-u, wyraziła też chęć najechania bądź przejęcia politycznego sąsiada.[8]

Dnia 1 czerwca, Chile zostały oficjalnym członkiem Terra.[9] Natomiast 20 czerwca jedno z państw założycielskich sojuszu Argentyna zadecydowało o jego opuszczeniu.[10]

Nazwa

Początkowo sojusz znany jako PANAM, nazwa ta zaproponowana przez państwa założycielskie Brazylię, USA i Argentynę, była drugim w historii wykorzystaniem pseudonimu PANAM. Pierwszym jego wykorzystaniem dla określenia powstającego sojuszu, był teraz należący już do przeszłości Pan American Alliance (PAA, lub "Original PANAM"). Powstał on dzięki działaniu Meksykańskiej polityki zagranicznej i rozpadł sie przed 2008 rokiem, po czym jego państwa członkowskie podzieliły się, aby ustanowić nie istniejące już sojusze ATLANTIS i PEACE.

Od samego początku nazwa PANAM nie miała stanowić oficjalnej nazwy sojuszu, dlatego przeprowadzono społeczną debatę w celu ustanowienia nowej nazwy.[11] Oprócz faktu, że nazwa robocza sojuszu była już w przeszłości wykorzystywana do określenia innego, który miał niewiele wspólnego z obecną grupą, obywatele państw członkowskich uznali nazwę PANAM za pozbawioną wyrazu, pospolitą i co najważniejsze niedokładną, jako że w danym czasie przynajmniej połowa krajów doń należących nie znajdowała się na terenie Ameryk.

W dniu 20 marca 2011, PANAM został oficjalnie przemianowany na Terra, jak twierdzi dowództwo, wynikło to z potrzeby wykroczenia poza amerykańskie korzenie sojuszu i ustanowienie jego pozycji na arenie globalnej, jako alternatywy dla dwubiegunowego układu sił w grze. Natomiast, aby umożliwić istnienie zdecydowano się na ścisłą współpracę z EDEN-em w celu walki ze stale rosnącym zagrożeniem ze strony ONE.[12]

Członkostwo

Member countries (dark blue)
 
 
 
 • Kraje obecnie całkowicie okupowane przez inne(*).

Administracja

Country Citizen
Secretary General
Icon-USA.png USA Laxsnor
Deputy Secretary General
Icon-Brazil.png Brazil dinossauro
Supreme Commander
Icon-USA.png USA Glove
Icon-Argentina.png Argentina FlorenciaC
Icon-Brazil.png Brazil Hopez0r
Official Coffee Guy
Icon-Germany.png Germany dermont

Od 10 marca do 10 kwietnia, Terra był zarządzany przez dwójkę starych przyjaciół, jamesw zajmował pozycję Secretary General, a Artela pomagała mu w pełnieniu obowiązków, z pozycji Supreme Commander. Żadne z nich nie mianowało zastępcy, natomiast obu wyznaczono sztab doradców i asystentów, Icon-USA.png Henry Arundel, Icon-USA.png CRoy, Icon-USA.png Emerick, Icon-Argentina.png FlorenciaC, Icon-UK.png Margaret H Thatcher i Icon-Canada.png TemujinBC, aby pomóc w codziennych zajęciach wynikających z prowadzenia sojuszu, jak i oferując im swoje bogate doświadczenie i szerokie kontakty. Następnie sojuszowi przewodzili Icon-Argentina.png FlorenciaC i Icon-Germany.png Dermont, którym pomagała Icon-UK.png Artela, uprzednio Supreme Commander sojuszu i zastępczyni Secretary General. Militarną koordynację sojuszu Terra sprawowała trójca złożona, z Icon-Brazil.png Jazar, Icon-Argentina.png Tavo92, oraz Icon-Brazil.png dinossauro asystowała im grupa czterech osób, którymi byli Icon-USA.png Alexander Hamilton, Icon-Portugal.png DomiBoss, Icon-USA.png Henry Arundel and Icon-UK.png Margaret H Thatcher.

Obecnie sojusz prowadzi, Icon-USA.png Laxsnor z zastępcą, Icon-Brazil.png dinossauro. Trojką Supreme Commander jest Icon-USA.png Glove, Icon-Argentina.png FlorenciaC i Icon-Brazil.png Hopez0r. Oficjalnym facetem od kawy jest Icon-Germany.png dermont.

Odniesienia

 1. La France rejoin PANAM // France officially join PANAM
 2. PANAM: Another Day, Another Member, Another Victory
 3. UKGOV: UK officially leaves PHOENIX and joins PANAM
 4. Official announcement : Turkey is leaving PanAm
 5. Terra welcomes and salutes Germany
 6. Updates from Terra - Portugal joins!
 7. friendly-fire-in-the-war-on-terra
 8. USA natural enemy UK - Emerick
 9. (TERRA) Welcome Chile, Impossible is nothing
 10. Salida de la alianza TERRA
 11. Formal Name Change Debate of PANAM
 12. The new name, logo, and our future