The Glory and Fall of Empires/Romania/Magyar

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
MagyarIcon-Hungary.png
RomânăIcon-Romania.png
edit

STAR SILVER.JPG This article was originally published in a Newspaper.

This article was selected by the Admin for inclusion to the wiki because of its general interest to the community and its high quality. The article may not meet the standards of neutrality.5. Rész A leghíresebb birodalom - Románia

Flag-Romania.jpg

A birodalom, amit mind ismerünk... a birodalom, ami a legnagyobb hullámokat verte az erepublikon mind felemelkedésében mind bukásában; a birodalom, amely egyszerre volt kegyetlen és könyörületes, pragmatikus és büszke, nacionalista és liberális... még sokáig sorolhatnám a jelzőket, amelyek a maguk módján mind illenének is rájuk. A játék eredete, a játék mesterei, és sokáig haszonélvezői is - tetszik, nem tetszik, Icon-Romania.png Románia jellemezte és dominálta is az Új Világot annak létezésének nagyrészében. De ahogy semmi sem tart örökké, úgy az ő végük is egyszer eljött...

eRománia máshogyan indult el a játékban mint a birodalmak többsége, mivel igazából sosem volt baby-boom, csak a különböző helyekről természetes módon regisztráló játékosok. Az első hónapokban nem is volt szinte semmiféle nemzetközi szerepe, jelentősége, befelé fordult, és a politikai struktúrákat, a gazdaságot építgette. A ma nagy játékosai közül sokan kezdték ekkor a pályafutásukat - és azóta is köztünk vannak, hiszen érdemes megfigyelni, hogy ők rendelkeznek a legtöbb olyan béta-beli játékossal, akik még ma is játszanak.

A hosszú út első lépései...

Romániának és Icon-Republic of Moldova.png Moldovának IRL is igencsak hosszú közös történelme van, és itt erepen a háborús modul bevezetése adta meg a lehetőséget az elnököknek, Pan Halippának és Titu Maiorescunak az egyesülésre - a két országban megrendezett referendum után Nagy-Románia néven egyesültek. Az április közepén lezajló háború mindössze pár napot vett igénybe, és senkinek sem okozott meglepetéseket. Hasonlóan zajlott le az Ukrán egyesülés is, bár az nem volt megegyezésszerű, de a néhány ukrán (vagy inkább amerikai) játékos nem tudott ellenállást tanúsítani. Úgyszintén ebben az időszakban kezdődött meg a talán leghíresebb román elit katonai egység, a FAR azaz a román légierő hosszú karrierje is.

Coat-Republic of Moldova.png

A két szomszédos ország elfoglalása egy időre kielégítette a hódítás igényét, és június-július háború nélkül telt, csak a Balkáni Háborúba keveredtek bele. Emellett kisebb regisztrációs hullámokkal nőtt lassan az ország népessége. Egy meglepő momentum, amikor Románia megszünteti az MPP-jét Magyarországgal - nem maga a megszüntetés, de a források mélyen hallgatnak arról, hogy hogyan kötődött meg ez az MPP. De a megszakítása már jelzi a romló kapcsolatokat amelyek később az első világháborúhoz vezetnek majd. Emellett Románia élénk, mondhatni viharos belpolitikával tölti ezeket a hónapokat, amelyekről a korabeli újságok oly színesen számolnak be; valamint a világ első igazi PTO-jával, amely Írországhoz és Victor Petrescuhoz fűződik - sosem lett hivatalosan elismerve államiként, de román volt az kétségtelen.

Augusztus végén pedig elindult az első világháború, Spanyolo. megtámadta Mexikót, majd egy napra rá Románia Magyaro-ot - Alex Craciun, az ötszörös román elnök egy nappal a PEACE megalakulása után üzen hadat, mielőtt még az MPP-k akitiválódhattak volna (ez még nem a mai rendszer). A román támadásra az ürügy Szlovákia felszabadítása volt, amelyet Mo. a cseh-magyar háborúban foglalt el - és az akkor még sokkal hevesebb flamelés egymás sajtójában, amelyet akkor még senki és semmi nem moderált. A kezdeti oda-vissza csaták után a kétségkívül erősebb hadsereggel rendelkező Románia került fölénybe, és szeptember elején elfoglalta a volt szlovák régiókat majd a magyar régiók közül 5-öt. A háborúmodul azonban ekkor annyira bebugosodott, hogy az adminok a v.1. bevezetéséig, aza október közepéig leállították.

Szeptemberben a megszállt területeken élő magyarok és románok közti torzsalkodások és médiaháborúk kora volt - valamint az eRMDP megszületéséé, és első lépéseié a román belpolitikában. Ezután egészen 2009 januárjáig változatos béketárgyalások folytak a két náció és vezetőik között - ahogy Mo. blokkolása egyre fontosabbá vált, úgy enyhültek a kezdeti, jószerivel teljesíthetetlen feltételek. Egy ilyen blokkoló manőverben vette vissza Mo. a Central Transdanubia régiót, amikor Románia visszavonult, hogy az orosz fronton harcolhasson.

FAR.jpg

Januárban Románia megpróbálja megmenteni Norvégiát az orosz-iráni TO-tól, de miután ez csak félig sikerül, egy titkos egyezséget kötnek velük, amelynek keretében átveszik a 3 high nyersanyaggal rendelkező WSR-t a hanyatló vikingektől. A moszkvai RW után az emlékezetes nagy csata jön a Northern régióért, WSR kapujáért, majd további csaták, de mivel Oroszo. erős MPP-ket gyűjt be, így Románia újból a PTO eszközéhez nyúl. lic_ptg, a később fake-nek bizonyuló (perm banned) bábelnök az utolsó pillanatban lép be az elnökválasztásba, és a román hadsereg be is szavazza a székbe, ahogy kell - majd egy nap alatt mire impeachelhetnék, visszavonul Oroszo. összes régiójából. Ezzel Románia megszerzi a játék legértékesebb területét, és idetelepítve a nyersanyagipar jórészét is drasztikusan megerősítik a román gazdaságot, már az ázsiai hadjáratra készülődve.

Románia elnöke, dsalageanu február 2-án üzen hadat Iránnak - azonban a várva várt titánok csatáját későbbre halasztja az újonnan felfedezett chatterbox, azaz háromoldalú régiócsere Irán, Indonézia és Pakisztán között. A kényszerű szünte a hadjáratban megint előtérbe hozza a magyar tárgyalásokat, ahogy dsalageanu megpróbálja megszüntetni a PEACE blokkolást - ennek keretében kerül sor a két nemzet közti egyetlen tréningharcra is Pécsen. Márciusban, a híres-hírhedt, és a mai napig is egyedülálló romániai PTO kísérlet után (amelyben Smile64 csak azért nem lesz román elnök, mert a magyar TO-csapat Ukrajnára vált át) dsalageanu hadat üzen Indonéziának is. Azonban a lezáratlan magyar front azt eredményezte, hogy folytatódtak a blokkok, amíg Indonézia megtámadta WSR-t és el is foglalta; majd továbbmenve Northern-t is, és ez utóbbit RW-zve Oroszo-nak elzárta az utat a román választámadás elől.

Citizen805571.jpg

A számtalan WSR csata közül az első azért is emlékezetes, mivel ez volt az, amelyben a román hadsereg erődemonstrációs céllal a blokkoló SGP csatában ütött, nem akarva átadni azt Mo-nak - és emiatt veszítették el WSR-t. Románia válasza az idegesítő magyar blokkokra az volt, hogy RW-zték Kárpátalját, ezáltal létrehozva az Ukrán bábállamot, amellyel ők akarták a régióswapokat művelni a blokkolás ellen. A terv azonban meghiúsul, amikoris a nagy márciusi elnökválasztási versenyfutásokban Imre Norbert szerzi meg az Ukrán elnökséget. Még mindig márciusban SGP és ST 7 hónapnyi megszállás után visszatér Mo-hoz, mivel Románia többször már nem követi el azt a hibát, hogy bevédje a blokkokat; és mivel Norvégia átadja Urals-t Romániáak, így az mégiscsak meg tudja támadni, és elfoglalni WSR-t. Moszkva, Central Russia és Volga-Vyatka Norvégiához kerül stratégiai céllal.

Mindössze néhány nappal később, Norvégia átadja East Sibériát is Romániának, aki rögtön megtámadja Iránt - a nagy háború ezzel kezdetét veszi. Irán a közeli, volt kínai régiók RW-jével próbálja meg útjukat állni, de egy határ-anomália miatt Románia tovább tud haladni, a volt kínai régiókon keresztül dél felé, a PTO-zott Pakisztán segítségével, hogy kikerülje az eddigre már az indók által erődített és betelepített Xinjiangot. A kínai és pakisztáni régiók után a volt India kerül sorra - a cél ekkorra már egyértelműen Karnataka, a PEACE akkori egyetlen high vas régiója a brazíliai mellett. Románia ekkortájt éri el legnagyobb kiterjedését, több mint negyven régióval (pontos számot nem tudni).

Map of Romania (The Glory and Fall of Empires).jpg

(Ezt a térképet én csináltam emlékezetből, így biztosan nem pontos, csak érzékelteti a birodalom kiterjedését)

Karnatakát azonban egy másik határ-anomália védi, ami miatt Romániának körbe kell mennie az egész indiai szubkontinensen, elfoglalva a volt indiai régiókat. Azonban amikor odaérne, Indonesia RW-zi az utolsó régiót, ami még előtte áll, és az egyetlen, ami határos vele: Tamil-Nadu-t hatalmas csatában visszaadját Indiának. Mivel egy újabb háborúindítás Romániának igencsak sokba került volna, így szerződést kötnek Indiával, hogy néhány régióért és egy Q5 kórházért cserébe India üzenjen hadat Romániának. Ez meg is történt, de mivel a kezdeményezés ekkor 24 óráig India kezében van, így Romániának várnia kell - és ez az idő elég Magyaro-nak arra, hogy a másik fronton megoldja a blokkolás kérdését, átadja a kezdeményezést ezzel Indonéziának, és megfordítva a háború folyását.

Mindeközben a másik fronton március vége magyar blokkokkal telik NH-ben és NGP-ben, amíg Indonézia észak felé vonul az indiai és kínai régiókban. Románia ekkor átadja Volhyniát (eredetileg ukrán régió) Lengyelo-nak és ezzel bevonja őket is a magyar front eseményeibe. A hónapot egy szigorúan titkos PEACE-Atlantis találkozó zárja le, amelyet MoonlightShadow tár a világ szeme elé. Áprilisban Románia és Lengyelo. néhányszor átcsereberéli NH-t, hogy Mo. ne tudja visszaszerezni, aminek a megoldására Magyarország hadat üzen Horvátországnak, hogy az MPP-s mellékháborúval elfoglalhassa NH-t Lenygelországtól. Ukrajna is beszáll a blokkolásba, valamint Mo. is tovább blokkolja a románokat is. WSR még egyszer tulajdonost cserél, amikor Románia átmenetileg átadja Norvégiának; Norvégia pedig volt orosz régiókat ad át Finnországnak, mindössze percekkel a sikeres norvégiai magyar PTO előtt.

Soimii Patriei.jpg

Áprilisban Oroszo. is csatlakozik a blokkolókhoz, Volga-Vyatka, majd más régiók támadásával. Az időszak emellett számtalan RW-t is hoz, a volt ukrán régiókban, valamint különböző indonéz területeken zajlik a sebzés elvonása a fő frontoktól. Április 10-én Mo. több sikertelen kísérlet után visszafoglalja Budapestet - és ezzel megszűnik a blokkolási képessége, azaz Románia ettől kezdve az ázsiai frontra koncentrálhat. Irán is beszáll ekkor a támadásokba, míg Románia átadja az ukrán régiókat Lengyelországnak, hogy Mo. ne tudjon továbbhaladni és megint blokkolni - de a régiókat Mo. sorra elfoglalja amint a régió-swap-ot kiveszik a játékból. Az utolsó nagy ukrán blokkolás Maramures-t támadja meg, aktiválva Románia MPP-it - igencsak kockázatos, de akkor rendkívül szükséges lépés volt.

Április vége Románia támadásával telik, Indonézia, Oroszo., Kína és Irán is részt vesz a mókában - emellett stratégiai lépések és visszavonulások tucatjait láthattuk Romániától és Pakisztántól; valamint megszámlálhatatlan RW-t az összes résztvevő országban ahol csak lehetett - Han Solo, aki az időközben átmenetileg megszűnt Pakisztán elnöke nem kell, hogy az országában maradjon, hanem RW-ket indíthat bárhol, kedvenc szórakozása szerint. Április végén még Dél-Afrika is belép a buliba, hogy Indonézia is blokkolva legyen egy kicsit - ezt később igencsak megbánja. A másik front történéseiből következően májusban Mo. megint tudja Romániát blokkolni, mivel elfoglalja Volhyniát Lenygelo.-tól, és a volt ukrán régiókban támadgat. Ennek a frontnak ekkor már kimondatlan, de érezhető célja Podolia, Románia kulcsrégiója, ahol a vas és fegyvergyáraik nagyrésze megtalálható. A blokkolások közepette Indonézia kés a vajban stílusban veszi vissza a korábban elfoglalt régiókat, többnyire napi hármat is abszolválva.

Május 13, a nagy nap. Magyarország megtámadja Podoliát, majd fél nappal később Indonézia WSR-t - a nap egy rekordot is hoz, az egy napoon indított legtöbb RW-ét: 11-et. Még ugyanaznap Spanyolország megtámadja Portugáliát, aktiválva az MPP-ket, míg másnap USA nekimegy Oroszországnak, szintén az MPP-k ellen - itt kezdődtek azok a lhetőségek, amelyek oly nagy szerepet játszanak a ma háborúiban.De akkor, mindez csak mellékes lehetett, a sebzések elvonása a PEACE országaitól, a nagy csata, a legnagyobb ütközet érdekében, amely megint WSR-ért zajlott. A csata, amelyben részt vett gyakorlatilag az egész PEACE és Atlantisz haderői, amelyben indonéziát csalással (fegyver-bug) vádolva az adminok 200 k sebzést adnak hozzá a már majdnem leütött falhoz; amelyben Románia deklarálja a nem-harcoló státuszt mivel keveslik a büntetést, és alaposabb kivizsgálást követelnek; amelyben a PEACE majdnem feladja a harcot, látva a sokak szerint igazságtalannak tartott büntetést, majd azért mégis harcra szánva el magát - és nyerve.

Death of eRepublik (The Glory and Fall of Empires).jpg

Május 15-én így Indonézia elfoglalja WSR-t, míg Magyaro. Poddoliát, és a PEACE maradék erejéből még Oroszo-t is megvédi. A háború impozáns (és ellentmondásos) fináléja nem jelenti ugyan a háború végét, de a román birodalomét igen. A háború ugyan folytatódik, de a gyakorlatban ez már csak romeltakarítás: a románok nem-harcolunk deklarációja és a román játékosok egy nagy részének bannolása és játékelhagyása megtöri Románia elszántságát és gerincét is. Magyarország még megpróbálja megvédeni, elszigetelni Podoliát Romániától, de mivel a moldáv régiók román kézen maradnak ez nem sikerül, és Mo. úgy dönt, hogy a jobban védhető Ural régióban akar vasat bányászni, GLaDOS, Oroszo. akkori elnöke beleegyezésével és néhány régiócserével Mo. eljut Uralsig és elfoglalja azt Romániától.

És így, a sokat vitatott de hírhedt nem-harcoló attitűddel a románok visszaszorulnak a saját eredeti régióikba, miután egy időben majdnem 50-et birtokoltak, amivel az erep legnagyobb birodalmaként büszkélkedhettek; körbevéve saját régiós, MPP-kkel védett országokkal, Ukrajna stratégiailag megtartott Dniprójával, megfosztva minden high nyersanyag-régiótól, és az iparuk 90 %-ától, elveszítve a játékosok jórészét. Románia nem sokkal később megpróbálja visszavenni Podoliát, de a növekvő, erősödő magyar hadsereg már képes ezt megakadályozni, és Románia iszonyú adósságokat is felhalmoz eközben.

Azóta Románia mindent megtesz, hogy újjászervezze magát, a játékosokat, a gazdaságot, és újjáéledjen; felhasználva a mindig híresen jó román diplomáciátés a mindig is előszeretettel alkalmazott fegyvert a PTO-t. A rengeteg Indonéziában rekedt román és Victor Petrescu visszatérése egy merész tervet szül meg: PTO-ing az erep akkori legnépesebb országát. A Matzanézia hadművelet majdnem sikerrel zárul, és a kongresszusban mindössze az elnöki szavazat a különbség a két frakció között - néhány ban és a helyzet késhegyen táncol. Később, már napjainkban Románia PTO-zza Ukrajnát, hiszen az állampolgárság bevezetése ezt nem teszi lehetetlenné, és az így kikényszerített ukrán szövetség, valamint Moldávia újbóli megjelenése és román irányítása újból megnyithatja a soha le nem zárt háború ezen hadszínterét.

Románia tehát, hiába bukott el mint birodalom, mégis visszatért; tanultak a hibáikból, mint például a szövetségesekkel történő együttműködés, újjászervezték a hadsereget, kifizették az adósságaikat, és rendbetették a gazdaságot - csak az alkalomra várnak, hogy visszatérhessenek.

Ez volt hát a leghíresebb birodalom az eRepublikon - Románia.

Kapcsolódó témakörök


The Glory and Fall of Empires

Pakisztán · Svédország · Norvégia · Irán · Románia · Indonézia · Magyarország