اشغال ایران توسط ترکیه

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran2.png


Turkish occupation of Iran
BlankMap-World.png
Date January 18, 2019 –
Location Middle East
Belligerents
Flag-Iran.jpg Iran
Flag-Turkey.jpg Turkey
Commanders and Leaders
Flag-Iran.jpg The last man standing
Flag-Iran.jpg mohammadh77
Flag-Iran.jpg I n f 0 r m e r
Flag-Turkey.jpg silniy udar
Flag-Turkey.jpg ShooterTR

از مهم ترین زمینه ها و نبردهای جنگ جهانی هفتم تسخیر ایران توسط ترکیه است. حمله ترکیه به ایران با خروج لیتوانی از مناطق تایلند و حذف چند هفته ای ایران همراه بود. ترکیه در این نبردها آرژانتین و مجارستان را به همراه داشت و سپس شیلی، قبرس و کره جنوبی نیز ملحق شدند. ایران نیز پشتیبانی آستریا و نیز لهستان، مقدونیه و اسپانیا را انتظار می کشید.

در طول هفته سوم تسخیر، رومانی و صربستان سعی در تجاوز به مناطق ترکیه داشتند که موفق نشدند. دلیل عدم موفقیت این دو کشور استراتژی جدید ریخته شده توسط آنتی آستریا، یعنی " تاکتیک تعویض مناطق" بود. نهایتاً در طی چهارمین هفته، نیروهای آستریا توانستند به هردو مناطق ایران و ترکیه داخل شوند.

عملیات خراسان

ایران به دلیل جنگ تمرینی اش با مالزی، با تایلند مرز زمینی داشت. با پیروزی های ترکیه علیه لیتوانی در اوایل جنگ، ایران برای بلاک کردن ترکیه، علیه لیتوانی اعلام جنگ کرده و تایلند جنوبی را تسخیر کرد. ترکیه در پاسخ لایحه نچرال انمی را روانه ایران کرد و ایران نیز نچرال متقابل داد. در این نبرد ترکیه توانست با پیروزی در جنگ، ایران را از آسیای شرقی بیرون کند. با داشتن مرز مشترک در مناطق اصلی، نبرد بین دو کشور به خاک اصلی ایران بازگشت.

Flag-Turkey.jpg Flag-Iran.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 18, 2019
Day 4077
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Northwestern Iran.png Northwestern Iran
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 19, 2019
Day 4078
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Semnan.png Semnan
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 19, 2019
Day 4078
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-South Khorasan.png South Khorasan
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 20, 2019
Day 4079
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Southwestern Iran.png Southwestern Iran
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 20, 2019
Day 4079
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Fars.png Fars
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 21, 2019
Day 4080
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Razavi Khorasan.png Razavi Khorasan
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg

ورود اس-لهستان

اس-لهستان (اس-لهستان) برای کمک به ایران، از طریق مناطق پاکستان (که با ایران جنگ تمرینی داشت) وارد ایران شد، در حالی که اسپانیا با حمله هوایی مستقیم وارد ایران شد. بعد از تسخیر مجدد ایران، ترکیه لهستان را هم شکست داد. ترکیه که با آرژانتین جنگ تمرینی داشت، سه استان شمالی را به آرژانتین منتقل کرد تا از ورود مستقیم هر کشور بالقوه ای به خاک ترکیه جلوگیری کند و همچنین آرژانتین را وارد جنگ با لهستان کند. مازندران و گلستان در دستان کشور روسیه بود که از قبل با ایران جنگ تمرینی داشت؛ کرمان و یزد نیز در اختیار اسپانیا بودند.

Flag-Turkey.jpg Flag-Poland.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 21, 2019
Day 4080
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Sistan and Baluchistan.png Sistan and Baluchistan
Flag-Poland.jpg Poland
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 22, 2019
Day 4081
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Balochistan.png Balochistan
Flag-Poland.jpg Poland
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 22, 2019
Day 4081
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Hormozgan.png Hormozgan
Flag-Poland.jpg Poland
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 22, 2019
Day 4081
Flag-Argentina.jpg Argentina
Region-Esfahan.png Esfahan
Flag-Poland.jpg Poland
Icon conquered.jpgFlag-Argentina.jpg
Division of Iranian regions (January 22):
* Enemies: Argentina (gray-blue) and Turkey (magenta)
* Allies: Spain (dark blue) and Russia (light pink)

ترکیه پس از پایان جنگ با ایران و لهستان، به پاکستان اعلام جنگ کرد تا بدین وسیله از ورود آسان سایر کشورها جلوگیری کند. در همین حین آرژانتین و اسپانیا علیه هم لایحه نچرال انمی فرستادند که آرژانتین به راحتی توانست بر اسپانیا غلبه کند.

Flag-Argentina.jpg Flag-Spain.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 24, 2019
Day 4083
Flag-Argentina.jpg Argentina
Region-Yazd.png Yazd
Flag-Spain.jpg Spain
Icon conquered.jpgFlag-Argentina.jpg
Jan 25, 2019
Day 4084
Flag-Argentina.jpg Argentina
Region-Kerman Province.png Kerman Province
Flag-Spain.jpg Spain
Icon conquered.jpgFlag-Argentina.jpg

بلغارستان علیه ترکیه

بلغارستان با هدف کمک به ایران و با توجه به روابطشان در دنیای واقعی، علیه ترکیه اعلام جنگ کرد و لایحه جنگ با اختلاف جزئی (17-15) قبول شد. بلغارستان از دو جبهه به مجارستان حمله کرد. با آغاز همزمان انقلاب در آمریکا، عملا دمیج بلغارستان در سه جبهه پراکنده شد. ترکیه حمله را دفع کرد و در پاسخ وارد خاک بلغارستان شد، ضمن اینکه همزمان با لهستان هم داخل جنگ شده و ایران را در حذف نگه داشت؛ ترکیه توانست تنها بورگاس را تسخیر کند، چرا که هنگام انتظار (نوبت) حمله به منطقه وارنا، که به دلیل جنگ تمرینی همزمان تحت حمله رومانی بود، حمله ترکیه به تاخیر افتاد. بلغارستان توانست بورگاس را آزاد کرده و روز بعدی با موفقیت حمله وارنا را دفاع کند و مجدداً ابتکار عمل را به دست گیرد.

Flag-Bulgaria.jpg Flag-Turkey.jpg
Date Attacker Region Defender Result
Jan 21, 2019
Day 4080
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Marmara.png Marmara
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon secured.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 22, 2019
Day 4081
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Burgas.png Burgas
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 23, 2019
Day 4082
Resistance-forces.png Bulgarian Resistance
Region-Burgas.png Burgas
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon-RW.gifFlag-Bulgaria.jpg
Jan 24, 2019
Day 4083
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Varna.png Varna
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Macedonia.png Macedonia
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg

اولین حمله آستریا به ترکیه

پاسخ آستریا به تعرض ترکیه علیه ایران (عملیات خراسان) متشکل از حملات همزمان پنج کشور بود: صربستان، پرتغال، لیتوانی و اسلوونی به علاوه ادامه حمله ذکر شده بلغارستان علیه ترکیه در مناطق تحت اشغال مقدونیه. سه کشور ذکر شده آخر حمله هوایی کردند، در حالی که صربستان با ارسال لایحه جنگ از پلودیو اقدام به حمله کرد. ترکیه با دستور عقب نشینی و چشم پوشی از دو جبهه بلغارستان و صربستان، توانست سه حمله هوایی و انقلاب ایران را دفاع کند. پیروزی های صربستان و بلغار بعداً با ورود شیلی و مجارستان و تسخیر مناطق همسایه مرمره متوقف شد.

Date Attacker Region Defender Result
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Marmara.png Marmara
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Region-Saarland.png Saarland
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon secured.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Portugal.jpg Portugal
Region-North-Eastern Thailand.png North-Eastern Thailand
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon secured.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Slovenia.jpg Slovenia
Region-Valley of Mexico.png Valley of Mexico
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon secured.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Resistance-forces.png Iranian Resistance
Region-South Khorasan.png South Khorasan
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon secured.jpgFlag-Turkey.jpg

همزمان، آلبانی به لیتوانی و آمریکا به اسلوونی حمله هوایی زدند. حمله نخست لیتوانی به جنگ حیثیتی تبدیل شد که نهایتا لیتوانی توانست حمله هوایی را دفع کند. در سوی دیگر اسلوونی در غلبه بر آمریکا در حمله هوایی با مقاومت عمده ای روبرو نشد.

Date Attacker Region Defender Result
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Albania.jpg Albania
Region-Lithuanian Highland.png Lithuanian Highland
Flag-Lithuania.jpg Lithuania
Icon secured.jpgFlag-Lithuania.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-USA.jpg USA
Region-Central Slovakia.png Central Slovakia
Flag-Slovenia.jpg Slovenia
Icon secured.jpgFlag-Slovenia.jpg

دو روز بعد، انقلابی در مرمره آغاز شد که صربستان دفاع نکرد و نیروهای خود را در جبهه های کرواسی و یونان متمرکز ساخت.

کودتای نظامی ایران

همزمان با آغاز تداخل نظامی اس-لهستان ، یک کودتای نظامی در ایران اتفاق افتاد. به محض حمله آرژانتین به اسپانیا، ایران در منطقه تحت اشغال سمنان در آرژانتین، انقلابی آغاز کرده و منطقه را آزاد می کند. آرژانتین به ایران حمله می کند که ایران هم در پاسخ با لایحه نچرال انمی پاسخش می دهد. در این بین ترکیه نیز ایران را با لایحه نچرال انمی هدف حمله قرار می دهد.

مجارستان اخیرا برای ایجاد جنگ تمرینی با ترکیه و آرژانتین، در گرجستان فرود آمده بود. آنها با استفاده از حضورشان در این منطقه و به محض آزاد شدن سمنان، به سمت مناطق اصلی ایران حرکت کرده و به ایران لایحه نچرال انمی فرستادند. دیکتاتور ایران با اختلاف 15 ثانیه ای سریعتر عمل کرده و با ارسال لایحه جنگ به مجارستان ابتکار عمل نبرد را به دست گرفت. مقدونیه هم با حمله هوایی به مجارستان داخل جنگ شد. مجارستان به هیچ کدام از حمله ها پاسخ درست حسابی نتوانست بده و مقاومت نکرد، در عوض ایران مجدداً توسط قوای آرژانتین و ترکیه تسخیر شد، در حالی که مقدونیه همچنان در حال نبرد با مجارستان بود و از طرف دیگر به آرژانتین هم اعلان جنگ کرده بود.

Date Attacker Region Defender Result
Jan 24, 2019
Day 4083
Resistance-forces.png Iranian Resistance
Region-Semnan.png Semnan
Flag-Argentina.jpg Argentina
Icon-RW.gifFlag-Iran.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Iran.jpg Iran
Region-Esfahan.png Esfahan
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Iran.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Region-Northwestern Iran.png Northwestern Iran
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Semnan.png Semnan
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 26, 2019
Day 4085
Flag-Argentina.jpg Argentina
Region-Esfahan.png Esfahan
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Argentina.jpg
Jan 27, 2019
Day 4086
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Region-Southwestern Iran.png Southwestern Iran
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg
Jan 28, 2019
Day 4087
Resistance-forces.png Iranian Resistance
Region-Southwestern Iran.png Southwestern Iran
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Icon-RW.gifFlag-Iran.jpg
Jan 28, 2019
Day 4087
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Region-Esfahan.png Esfahan
Flag-Argentina.jpg Argentina
Icon conquered.jpgFlag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg

در پی پیروزی های پشت سر هم مقدونیه بر مجارستان و آرژانتین و بعد از توقف حمله آستریا، ترکیه به مقدونیه ان ای فرستاد. در همین راستا، ترکیه فارس و یزد را به ترتیب از مجارستان و آرژانتین پس گرفت تا از پیشروی مقدونیه جلوگیری کند. ایران هم به ترکیه نچرال انمی فرستاد؛ مقدونیه نیز در ادامه همان روز لایحه جنگی به ایران فرستاد تا مانند ایران به ترکیه حمله کند.

ایران در منطقه سمنان به ترکیه حمله کرد، در حالی که ترکیه و مقدونیه در منطقه شمالغربی ایران درگیر شدند. جنگ ترکیه و مقدونه با 2.96 تریلیون دمیج در راند دوم توسط گردان (دیویژن) چهار، رکورد بیشترین دمیج در یک راند را شکست که چند روز پیش در جنگ کرواسی و صربستان بوجود آمده بود. با وجود اینکه مقدونیه در راند جهنمی رکورد پیروز می شود، ترکیه می تواند با کسب امتیازات کافی، نبرد را به سود خود به پایان ببرد و مقدونیه را از ایران خارج کند. در همین زمان، ترکیه در انقلاب و جنگ مستقیم حمله ایران را دفاع می کند و در طی دو روز ایران توسط ترکیه تسخیر می شود.

Date Attacker Region Defender Result
Jan 28, 2019
Day 4087
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Southwestern Iran.png Southwestern Iran
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 28, 2019
Day 4087
Resistance-forces.png Iranian Resistance
Region-Kerman Province.png Kerman Province
Flag-Argentina.jpg Argentina
Icon-RW.gifFlag-Iran.jpg
Jan 29, 2019
Day 4088
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Region-Northwestern Iran.png Northwestern Iran
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg
Jan 29, 2019
Day 4088
Resistance-forces.png Iranian Resistance
Region-Razavi Khorasan.png Razavi Khorasan
Flag-Argentina.jpg Argentina
Icon-RW.gifFlag-Iran.jpg
Jan 30, 2019
Day 4089
Flag-Iran.jpg Iran
Region-Semnan.png Semnan
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon secured.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 30, 2019
Day 4089
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Northwestern Iran.png Northwestern Iran
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 30, 2019
Day 4089
Resistance-forces.png Iranian Resistance
Region-Sistan and Baluchistan.png Sistan and Baluchistan
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon secured.jpgFlag-Turkey.jpg
Jan 31, 2019
Day 4090
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Razavi Khorasan.png Razavi Khorasan
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg
Feb 01, 2019
Day 4091
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Kerman Province.png Kerman Province
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Turkey.jpg

جنگ رسانه ای

پیشرفت های جنگی منجر به کشمکش رسانه ای کوچکی بین والوپ از ترکیه و آلبوس از ایران می شود. اطلاعات بیشتر در لینک های زیر قابل مشاهده است:

تلاش رُز (رومانی-صربستان) برای تسخیر ترکیه

فردای خارج شدن مقدونیه از ایران، صربستان به ترکیه لایحه ان ای فرستاد. هر دو کشور در استان راجستان (منطقه هندوستان تحت سلطه صرب) و پنجاب (منطقه پاکستان تحت اشغال ترکیه) مرز مشترک داشتند. با آزاد سازی پنجاب توسط ترکیه مرز مشترک دو کشور از بین رفت، اما رای گیری لایحه جنگ متوقف نشد؛ زمانی که رای گیری لایحه جنگ به پایان رسید، دو کشور در منطقه ام‌القیوین از جانب صربستان و هرمزگان از سوی ترکیه دارای مرز مشترک بودند. با این وجود ترکیه توانست با استفاده از جنگ تمرینی اش با کره جنوبی، منطقه هرمزگان را به کره جنوبی واگذار کند و از جنگ با صربستان دوری کند.

سپس امارات متحده در استان شرقی به کره جنوبی حمله می کند و به خاطر جنگ تمرینی بین آن دو صربستان هم از پشت سر وارد می شود. با شکل گیری مجدد مرز مشترک صربستان و ترکیه در مناطق هند و پاکستان، ترکیه مجبور می شود به صربستان اعلام جنگ کند و صربستان نیز علیه ترکیه لایحه نچرال انمی می فرستد. عربستان سعودی نیز با فرستادن ان ای به صربستان داخل کارزار می شود. صربستان در ادامه به کره جنوبی اعلام جنگ می کند تا بتواند وارد مناطق اصلی ایران شود و در عین حال از طریق بلغارستان به سمت مناطق اصلی ترکیه به راه می افتد. ترکیه که ابتکار عمل جنگ را در دست دارد، صبر می کند تا در آخرین لحظات ممکن حمله را آغاز کند و به این ترتیب فرصت کافی برای قطع کردن مرز مشترک با صربستان و رومانی را در تمام خطوط مقدم بدست آورد: کرواسی مرمره را تسخیر می کند، مجارستان سواحل دریای سیاه ترکیه را اشغال می کند، عربستان سعودی با ایجاد انقلاب منطقه مرزهای شمالی را پس می گیرد، پاکستان با انقلاب مجدداً پنجاب را در اختیار می گیرد و آرژانتین پشت سر آنها به سمت مناطق ایران پیشروی می کند.

به همراه صربستان، رومانی نیز به ترکیه لایحه انی فرستاد. بعد از اینکه مجارستان مرز مشترک بین رومانی و ترکیه را برید، رومانی از حضورش در کره شمالی (که از دو هفته قبل خیمه زده بود) استفاده می کند تا به ترکیه اعلام جنگ کند، در حالی که ترکیه هم علیه رومانی ان ای می فرستد. بعد از اینکه ترکیه و صربستان در منطقه پاکستان مجدداً به هم رسیدند، چندین لایحه جنگ فرستاده شد. ترکیه توانست حمله رومانی را دفاع کند و از طرف دیگر با آزاد ساختن منطقه مشترک با صربستان، مرز مشترکی با این کشور نداشته باشد.

در این بحبوحه از جنگ، تاکتیک تعویض مناطق که توسط آستریا در جریان است، با تمام قدرت استفاده می شود؛ به این معنا که ترکیه با تعویض مناطق اش تقریباً غیر قابل دسترسی می نماید و سرعت و عطش جنگ شدیداً کاهش می یابد. برای دور زدن تاکتیک ترکیه، صربستان به ترکیه حمله هوایی می کند. متحدان ترکیه یعنی کرواسی، شیلی و مجارستان از مدت زمان 24 ساعته رای دادن به لایحه نهایت استفاده را کرده و تمام مناطق اصلی ترکیه را تسخیر می کنند تا صربستان مجبور شود در منطقه آبخازستان فرود آید و نتواند به مناطق اصلی ترکیه نفوذ کند.

Date Attacker Region Defender Result
Feb 03, 2019
Day 4093
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Rajasthan.png Rajasthan
Flag-Serbia.jpg Serbia
Icon secured.jpgFlag-Serbia.jpg
Feb 05, 2019
Day 4095
Flag-Romania.png Romania
Region-Gangwon-do.png Gangwon-do
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon secured.jpgFlag-Turkey.jpg
Feb 09, 2019
Day 4099
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Abkhazia.png Abkhazia
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg

دومین حمله آستریا به ترکیه

به دنبال تقریبا دو هفته فروکش کردن جنگ ها، آستریا دومین تلاش برای تسخیر ترکیه و آزاد سازی ایران را در 13 فوریه (24 بهمن) آغاز می کند. اولین گام را صربستان با حمله به روسیه بر می دارد تا با استفاده از مناطق روسیه به عنوان مسیری از آبخازستان به منطقه مازندران و گلستانِ ایران استفاده کند که در دستان روسیه است؛ در حالی که دولت روسیه از پیش به جزئیات نقشه آگاهی نداشت. با این وجود لایحه جنگ توسط مجلس صربستان رای می آورد و این کشور موفق می شود داخل مناطق اصلی ایران شود.

آبخازستان مجدداً توسط ترکیه تسخیر می شود و سپس به مجارستان واگذار می شود. در همین حین، صربستان به مجارستان اعلان جنگ می کند، در حالی که مقدونیه نیز به مجارستان حمله هوایی کرده است و با این دو حمله مجارستان کاملاً از گرجستان بیرون رانده می شود.

Date Attacker Region Defender Result
Feb 16, 2019
Day 4106
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Region-Lower Kartli.png Lower Kartli
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg
Feb 16, 2019
Day 4106
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Abkhazia.png Abkhazia
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Feb 17, 2019
Day 4107
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Region-Inner Kartli.png Inner Kartli
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg
Feb 17, 2019
Day 4107
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Kakheti.png Kakheti
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-West Georgia.png West Georgia
Flag-Hungary.jpg Hungary
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg

آزادی ایران

ایران توانست سمنان را از دستان کره جنوبی خارج و آزاد کند، که در ادامه پایگاهی برای فرود آمدن حمله هوایی بلغارستان به ایران شد. در همین زمان بلغارستان به ایرلند و ترکیه لایحه جنگ ارسال می کند، در حالی که کرواسی و ترکیه علیه بلغارستان لایحه نچرال انمی فرستاده اند. نبرد همزمان در سه جبهه کاری بسیار سخت بنظر می نمود. پیشرفت بلغارستان در خاورمیانه در آن زمان متوقف شد ولی توانست پیروزی بزرگی را در ایرلند کسب کند. کرواسی و ترکیه بدون هیچ رغبتی برای پیروزی به مناطق اصلی بلغارستان حمله کردند؛ بلغارستان هر دو حمله را شکست داد. با بازپس گیری منطقه تراکیه توسط یونان جنگ کرواسی بسته شد، اما بلغارستان با ابتکار عملی که با بدست آورده بود از مناطقش در هندوستان به مناطق تحت تسخیر ترکیه در پاکستان حمله کرد.

پس از پیروزی کرواسی بر بلغارستان در منطقه سمنان، صربستان علیه کرواسی لایحه ان ای فرستاد و سمنان را تسخیر کرد و کرواسی را منطقه اخراج کرده سپس به آرژانتین اعلام جنگ کرد. در دومین روز عملیات نیروهای پسیفیکا با دو حمله هوایی به عملیات ملحق شدند: لهستان به آرژانتین و لتونی به شیلی؛ هر دو کشور با موفقیت توانستند به ترتیب در گغارکونیک (ارمنستان) و هرمزگان (ایران) فرود بیایند. لهستان توانست آرژانتین را در ارمنستان شکست دهد، اما به دلیل از بین رفتن مرز مشترک دو کشور جنگ پایان یافت. کرواسی به لهستان اعلان جنگ کرد که طی آن لهستان با ان ای پاسخش را داد. با اینکه لهستان مزیت نچرال انمی را داشت ولی کرواسی پیروز نبرد سیونیک شد، اما لهستان همچنان منطقه ارمنستان شمالی را تحت اختیار داشت و از منطقه بیرون نشد.

در عین حال که عملیات برای آستریا موفقیت آمیز بود، ایران برای اخراج کامل شیلی از منطقه، در قبرس جنوبی به شیلی حمله هوایی کرد. با این وجود شیلی به سمت مصر عقب نشینی کرد و ترکیه با تسخیر منطقه مصر السفلی مرز مشترک ایران و شیلی را از بین برد. در ادامه نیروهای انقلابی ایران توانستند با موفقیت خراسان جنوبی را از شیلی و اصفهان را از کره جنوبی آزاد کنند.

Date Attacker Region Defender Result
Feb 13, 2019
Day 4103
Resistance-forces.png Iranian Resistance
Region-Semnan.png Semnan
Flag-South Korea.jpg South Korea
Icon-RW.gifFlag-Iran.jpg
Feb 15, 2019
Day 4105
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Semnan.png Semnan
Flag-Iran.jpg Iran
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 16, 2019
Day 4106
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Cork.png Cork
Flag-Ireland.jpg Ireland
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 16, 2019
Day 4106
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Marmara.png Marmara
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon secured.jpgFlag-Turkey.jpg
Feb 16, 2019
Day 4106
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Semnan.png Semnan
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon conquered.jpgFlag-Croatia.jpg
Feb 16, 2019
Day 4106
Flag-Poland.jpg Poland
Region-Gegharkunik.png Gegharkunik
Flag-Argentina.jpg Argentina
Icon conquered.jpgFlag-Poland.jpg
Feb 17, 2019
Day 4107
Flag-Turkey.jpg Turkey
Region-Burgas.png Burgas
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 17, 2019
Day 4107
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Plovdiv.png Plovdiv
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon secured.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 17, 2019
Day 4107
Flag-Poland.jpg Poland
Region-Syunik.png Syunik
Flag-Argentina.jpg Argentina
Icon conquered.jpgFlag-Poland.jpg
Feb 17, 2019
Day 4107
Flag-Latvia.jpg Latvia
Region-Hormozgan.png Hormozgan
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Latvia.jpg
Feb 17, 2019
Day 4107
Flag-Iran.jpg Iran
Region-Southern Cyprus.png Southern Cyprus
Flag-Chile.jpg Chile
Icon conquered.jpgFlag-Iran.jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Semnan.png Semnan
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Sindh.png Sindh
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Flag-Latvia.jpg Latvia
Region-Kerman Province.png Kerman Province
Flag-Chile.jpg Chile
Icon secured.jpgFlag-Chile.jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Resistance-forces.png Iranian Resistance
Region-Esfahan.png Esfahan
Flag-South Korea.jpg South Korea
Icon-RW.gifFlag-Iran.jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Resistance-forces.png Iranian Resistance
Region-South Khorasan.png South Khorasan
Flag-Chile.jpg Chile
Icon-RW.gifFlag-Iran.jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Flag-Croatia.jpg Croatia
Region-Syunik.png Syunik
Flag-Poland.jpg Poland
Icon conquered.jpgFlag-Croatia.jpg

هجوم به ترکیه

کرواسی به منظور حفاظت از ترکیه در مقابل حملات از جانب شمال، سواحل دریای سیاه ترکیه را در اختیار داشت. رومانی به کرواسی اعلان جنگ و این منطقه را تسخیر کرد. با جنگ تمرینی فعال بین دو کشور، رومانی منطقه را در اختیار بلغارستان قرار داد. پس از پاکسازی و اخراج مجارستان از منطقه، مقدونیه ترکیه را مقصد لایحه ان ای قرار داد و حمله خود را از آناتولی شرقی آغاز کرد؛ بدین ترتیب مرز بین مناطق اصلی ایران و ترکیه از میان برداشته شد.

صربستان از مرز مشترک اش با ترکیه در مناطق هند و پاکستان استفاده کرده به ترکیه حمله کرد در حالی که سواحل دریای سیاه ترکیه را از بلغارستان پس می گرفت. صربستان تهاجم خود به مناطق اصلی ترکیه را از سر گرفت، در حالی که بلغار و مقدونیه از پایگاهشان در هند حملات برای خارج کردن ترکیه از پاکستان را آغاز می کردند. در این بین یونان برای جلوگیری از پیشروی صرب به ترکیه اعلان جنگ کرد.

Date Attacker Region Defender Result
Feb 17, 2019
Day 4107
Flag-Romania.png Romania
Region-Black Sea Coast of Turkey.png Black Sea Coast of Turkey
Flag-Croatia.jpg Croatia
Icon conquered.jpgFlag-Romania.jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Black Sea Coast of Turkey.png Black Sea Coast of Turkey
Flag-Romania.png Romania
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Region-Eastern Anatolia.png Eastern Anatolia
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon conquered.jpgFlag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg
Feb 18, 2019
Day 4108
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Black Sea Coast of Turkey.png Black Sea Coast of Turkey
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg
Feb 19, 2019
Day 4109
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Region-Balochistan.png Balochistan
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon conquered.jpgFlag-Bulgaria.jpg
Feb 19, 2019
Day 4109
Flag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg Republic of Macedonia (FYROM)
Region-Punjab.png Punjab
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon conquered.jpgFlag-Republic of Macedonia (FYROM).jpg
Feb 19, 2019
Day 4109
Flag-Serbia.jpg Serbia
Region-Central Anatolia.png Central Anatolia
Flag-Turkey.jpg Turkey
Icon conquered.jpgFlag-Serbia.jpg