Marka Boshnjake

From eRepublik Official Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Languages: 
EnglishIcon-English.png
ShqipIcon-Albania.png
HrvatskiIcon-Croatia.png
FrançaisIcon-France.png
RomânăIcon-Romania.png
УкраїнськаIcon-Ukraine.png


Marka Boshnjake
Bosnian Mark.gif Bosnian Mark back side.gif
Të dhëna mbi valutën
Kodi i valutës: BAM
Simboli i valutës: KM
Përdoruesi(t): Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina

Marka Boshnjake (kodi: BAM) është valuta zyrtare e Bosnjës and Herzegovinës. Shpesh përdoret vetëm termi KM ose CC.


Back.gif Ktheu tek faqja Valutat