Paundi britanik

From eRepublik Official Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Languages: 
EnglishIcon-English.png
ShqipIcon-Albania.png


Paundi britanik
Great British Pound.jpg Great British Pound v2.jpg
Të dhëna mbi valutën
Kodi: GBP
Simboli: £
Përdoruesi: UKUK

Paundi britanik (simboli: £; kodi ISO: GBP) është valuta e Mbretërisë së Bashkuar.


Back.gif Ktheu tek faqja Valutat