Järjestelmänvalvojat/Suomi

From eRepublik Official Wiki
< Järjestelmänvalvojat
Revision as of 13:02, 8 February 2015 by Tim Veltkamp (Talk | contribs) (category)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
SuomiIcon-Finland.pngJärjestelmänvalvojat

Unknown Party

Yhteisö
Valtio Flag-Finland.jpg Finland
Värit Red, Black, Orange
Perustaminen February 2012
Hajoaminen March 2012
Politiikka
Johtaja Tuukka_almighty
Jäsenet 30
Eduskunta 0 (0)
Suuntautuminen Center-Left
Ideologia X

Järjestelmänvalvojat on eSuomalainen puolue ja siihen voi liittyä jokainen eSuomen kansalainen. Puolueen tärkeimmät arvot ovat radikaali avoimuus, Suora demokratia ja mielipiteen vapaus. Puolueen maskottina toimii feenikslintu joka kuvasta uudelleen syntymistä ja lannistumatonta intoa. Puolueen virallinen IRC kanava on Quakenetissä sijaitseva #JarVa


Puolueohjelma

Puolueohjelma on laadittu täyttämään nyky eSuomen polttavien aiheiden mukaisesti sekä selvästi ottamaan kantaa niihin ja se pyrkii eristäytymään ajattelutavasta Vasemmisto-keskusta-Oikeisto. Puolueohjelmaa käsitellään jatkuvasti puoluekokouksissa koko puolueen toimesta.


Sisäpolitiikka

Järjestelmänvalvojien arvojen mukaisesti puolue noudattaa täyttä mielipiteen vapautta jota vastaan on taas viime aikoina hyökätty eri tahoilta ja nämä tahot ovat suunnittelemassa byrokraattisia järjestelmiä byrokraattisten järjestelmien päälle joiden tarkotus on vaientaa "väärät" mielipiteet eSuomesta. Puolue vastustaa erinäköisten peliä sotkevien rangaistuslakien järjestämistä sillä niiden sisältöä ei tule selväksi kansalle ja kaikki päätökset ovat erittäin kiistanalaisia.

Puolueen sydämmen asiaan kuuluu myös suoran demokratian ajaminen. Tuo utopinen malli joka unohtui eSuomesta kauan sitten. Suora demokratia tarkottaisi mallia, jossa X määrä eSuomalaisia voisi nostaa laki esityksen tai asian eduskunnan keskusteltavaksi ja äänestettäväksi.

Uusien pelaajien tukeminen tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi ja vähän aikaa vieviksi. Nykyistä tukemisjärjestelmää olisi tehtävä enemmän kannustavaksi ja ohjaavaksi, jotta pelaajille selviäisivät ensiaskeleidensa jälkeen omin jaloin pitkälle tulevaisuuteen.


Ulkopolitiikka

Järjestelmänvalvojat pitää 5.2 käytyjen presidentin vaalien jälkeen ilmi tulleita asioita hyvin vakavina. Puolue kannattaa yleisesti siihen sotilaalliseen liittoumaan kuulumista joka on eSuomen kannalta paras vaihtoehto. Mutta näkee erittäin huolestuttavana EDENin tapaan ajautua kohti liittovaltiolta, jossa jokaisen jäsenmaan kehitys ei ole enää oman kansan päätettävissä.

Puolue ajaa absoluuttista maahanmuuttolakia, joka kieltää maahanmuuton ellei henkilö ole todistettavasti eSuomalainen. eSuomalaiseksi luetaan henkilö joka osaa kirjoittaa suomeksi ja on todistettavasti eSuomen puolella niin myötä kuin vastoinkäymisissä.


eSuomen kasvettua suhteellisen vahvaksi sotilasmahdiksi varsinkin eMaailman pohjoisessa kolkassa on meidän kannettava vastuumme tämän arktisen pohjolan tasapainosta ja rauhasta. Järjestelmänvalvojat katsoo että jokaisella eMaalla on oikeus suvereeniin ja omaan valtioon, jossa siihen kuuluvien kansalaisten on hyvä asua. Tämä tarkoittaa sitä että puolue ei katso tarpeelliseksi niin sanotusti "wipettää" valtioita eMaailman kartalta.

eSuomen ulkopoliittisesta linjasta vastaa eduskunta, jonka tahoa sekä hallituksen että presidentin on seurattava. Ulkopolitiikassa on kuitenkin unohdettava kaikki ei-eElämän ennakkoluulot ja ideologiat.Armeija

Järjestelmänvalvojat tukee armeija yksikkö mallia jossa on selvästi niin valtiolliset kuin yksityiset armeija yksiköt. Armeija yksiköillä ei tulisi olla mitään yhteyksiä politiikkaan. Kuitenkin yksityisen armeija yksiköiden tukeminen vaatii jatkuvaa tarkkailua ja harkintaa että tulisiko niitä tukea ja kuinka paljon. Yksityisen armeijoiden yksiköiden on myös nodatettava eSuomen käskyjä. Mahdollisista laiminlyönneistä johtaisi tukien pienentäminen.

Puolueen Järjestäytyminen

Järjestelmänvalvojat pyrkii aktiiviseen kansalaiskeskusteluun niin puolueen sisällä kuin myös kansallisella tasolla. Lue erillinen puoluekokouksen pöytäkirjamalli tästä


Puolueen tärkein päättävä elin on puoluekokous, joka järjestetään tarvittaessa IRCissä puolueen kanavalla jota voivat seurata muutkin kuin puolueen jäsenet. Puoluekokouksen järjestäytymisestä tulee ohjeet erikseen. Puoluekohtaisten päätösten tekemisessä voidaan myös käyttää pelin sisäisiä viestejä.

Puolueen Puheenjohtaja joka toimii puolueen kansikuvana, ideoiden, arvojen ja mielipiteiden tihentymänä vastaa tiedotuksesta, mainostuksesta. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös kongressivaalien organisointi ja vaalikampanjoiden laadinta yhdessä puolueväen kanssa.

Puolueen virallisten kansanedustajat virallistetaan puheenjohtajan kanssa ja he sitoutuvat noudattamaan puolueen arvoja ja ajettavia asioita. Puolueen kansanedustajaksi pääsee kirjoittamalla Puheenjohtajalle oman vaaliartikkelin joka sitten kokoaa nämä yhdeksi ja järjestää mainoskampanjan. Tästä prosessista poikeaminen johtaa siihen ettei edustaja edusta puoluetta eduskunnassa tai missään muussakaan tilaisuudessa. Vaaliartikkeleiden on oltava puheenjohtajan hallussa viimeistään 4 päivää ennen vaaleja.

Puolueen sisäiset äänestykset ovat anonyymejä, eikä niiden järjestäjä saa kommentoida tai esittää muita kuin tuloksia julkisesti.

Puolue ei kannata muita kuin 100% omaa presidentti ehdokastaan. Ja jos puolueella ei ole omaa presidenttiehdokasta niin jokainen puolueen jäsen on vapaa äänestämään oman harkintansa mukaan.

Puolue ei lisäksi tule tukemaan muita kuin oman puolueensa kansanedustajia, muiden puolueiden jäsenet jotka pyrkivät nousemaan eduskuntaan JVn kautta tullaan köyttämään eHelsingin torille olevaan häpeäpaaluun.