Military unit/Polski

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
This page has a direct link in eRepublik.

eRepublik link: http://www.erepublik.com/en/main/group-home/military


Jednostki Wojskowe to grupy obywateli pod dowództwem określonej osoby. Jednostki Wojskowe mogą być używane do zarządzania prywatnymi lub oficjalnymi armiami. Znajdziesz je w zakładce Community -> Military Unit. Możesz też użyć skrótu Shift + M.

Tworzenie Jednostki Wojskowej

Tak wygląda strona kiedy nie jest się członkiem żadnej jednostki wojskowej

Wymagania potrzebne, aby utworzyć jednostkę wojskową:

 • posiadać Icon-gold.gif 40 Złota
 • posiadać rangę wojskową Commander lub wyższą
 • posiadać poziom 20 lub wyższy

Jednostki Wojskowe są tworzone w kraju którego masz obywatelstwo. Pamiętaj po stworzeniu jednostki wojskowej nie możesz zmienić jej lokalizacji, natomiast zmiana nazwy kosztuje Icon-gold.gif 2 Złota.

Dołączenie do jednostki wojskowej

Jeśli chcesz dołączyć do jednostki wojskowej, musisz spełnić poniższe wymagania:

 • nie możesz być członkiem innej jednostki wojskowej
 • musisz mieć obywatelstwo w kraju w którym znajduje się jednostka wojskowa

Uwaga: możesz zmienić obywatelstwo po dołączeniu do jednostki wojskowej.

Rozkazy dla rekrutów

Gdy dołączysz do Military Unit otrzymasz stopień rekruta. Aby stać się pełnoprawnym członkiem musisz:

Uwaga:Dowódca może ustalić rangę jaką należy posiadać począwszy od rangi Sergeant, aż do Field Marshall

Strony Jednostek Wojskowych

Przykład jednostki wojskowej, kiedy jesteś jej członkiem.

Strona jednostek wojskowych zawiera następujące informację:

 • Nazwę, awatar i kraj pochodzenia jednostki
 • Przywódcę jednostki oraz kilku członów
 • Sumaryczną liczbę członków oraz ospis jednostki (może być zmieniony przez Dowódcę)
 • Kapitana regimentu oraz aktualne rozkazy (tylko jeśli jesteś członkiem)

Lista członków

Możesz zobaczyć listę członków danej jednostki wojskowej po kliknięciu "See all" które jest pod członkami na głównej stronie jednostki wojskowej. Lista członków pokazuję:

Jeśli jesteś przywódcą jednostki wojskowej możesz wyrzucić z niej członków.

Organizacja Jednostki wojskowej

Oddział

Każdy oddział może składać się z maksymalnie 50 osób z czego 30 może dołączyć samodzielnie, a kolejne osoby tylko przez zaproszenie. Gdy oddział ma 30 członków, kolejne osoby automatycznie dołączają do nowego oddziału. Każdy oddział posiada własny czat, na którym mogą rozmawiać członkowie oddziału. Każdy oddział wybiera również swojego kapitana, w wyborach, 15 dnia każdego miesiąca.

Dowódcy

Dowódca

Dowódca jest głową jednostki bojowej. Może wyrzucać żołnierzy z Jednostki Wojskowej oraz przesyłać rozkazy dla wszystkic oddziałów. Może ustawiać dzienne rozkazy dla całej jednostki wojskowej, pod warunkiem, że poszczególni kapitanowie nie ustawili ich wcześniej. Aby zostać dowódcą musisz mieć rangę co najmniej w stopniu Icon rank Commander.png Commander. Rekrut nie może zostać dowódcą. Dowódca może też ustalać rangę potrzebną do stania się pełno prawnym członkiem jednostki wojskowej.

Jeśli dowódca opuści jednostkę wojskową, lub nie będzie się logował do gry przez 7 dni:

 • drugi dowódca z najwyższą rangą wojskową zajmie jego miejsce,
 • jeśli nie był wyznaczony drugi dowódca:
  • dowódcą zostanie członek o najwyższej randze, wyższej niż Icon rank Commander.png Commander, będący w jednostce wojskowej ponad dwa dni,
  • jeśli żaden z żołnierzy nie spełnia powyższych wymagań, dowódcą zostanie pierwszy żołnierz który spełni te wymagania,
 • jeśli dowódca jest ostatnim żołnierzem, jednostka wojskowa zostnie rozwiązana.

Zastępca Dowódcy

Drugi dowódca jest zastępcą dowódcy. Dowódca może wyznaczyć dwóch drugich dowódców, mających ragę co najmniej Commander. Mogą oni wyrzucać z jednostki wojskowej osoby będące w niej co najmniej 2 dni.

Kapitan

Główny artykuł: Captain elections

Kapitanowie dowodzą poszczególnymi pułkami. Wybory na to stanowisko odbywają się 15-stego każdego miesiąca, głosować w nich może każdy pełnoprawny członek danego oddziału. Aby na nie kandydować musisz mieć rangę co najmniej Icon rank Captain.png Captainoraz zgłosić się 14-go dnia miesiąca. Kapitan, może wyrzucić członka swojego oddziału, który jest w nim od ponad dwóch dni. Ma też możliwość ustawiania dziennych rozkazów dla członków swojego oddziału.

Rodzaje członkostwa

Są dwa rożne rodzaj członkostwa (członek i rekrut). Jedyną różnicą jest taka,że rekrut nie może kandydować oraz oddawać głosu w wyborach na kapitana. Rekrut może zostać pełnoprawny członkiem spełniając odpowiednie wymagania.

See also