New World/Македонски

From eRepublik Official Wiki
< New World
Revision as of 08:35, 8 December 2011 by Sampo555 (Talk | contribs) (Category)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

eRepublik исто така наречен Новиот Свет е повеќе од игра со фиксна содржина и голем дел од овој Свет е направен од страна на играчите на играта. Бидејќи играта им нуди на играчите да направат нов свет, тоа е нова сторија која што е запишана како нова историја. Сите граѓани се обединуваат со форуми кои што служат за информирање во врска со државите, партиите итн.