One:Rules/Shqip

From eRepublik Official Wiki
< One:Rules
Revision as of 13:43, 17 February 2013 by Cobra26 (Talk | contribs) (Created page with "== Ligjet e Qytetarit == 1. Te gjithe qytetaret kane lindur te lire dhe te barabarte ne dinjitet dhe te drejta. a) Secili qytetare ka te drejten te zgjedhe per te cilen kompan...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ligjet e Qytetarit

1. Te gjithe qytetaret kane lindur te lire dhe te barabarte ne dinjitet dhe te drejta.

a) Secili qytetare ka te drejten te zgjedhe per te cilen kompani deshiren te punoje dhe te pranoj pagese ne shkembim me sherbimin e tij/saj. b) Secili qytetar ka te drejte te zgjedhe se ne cilen lufte deshiron te marr pjese apo jo.

2. Asnje qytetar nuk duhet te shtyp nje tjeter.

a) Racizmi, ekstremismi, ngacmimi, nxitje te konflikteve dhe pornografia jane te ndaluara. b) Ofendimi, akuzimi publik pa evidenca, ose sulmi indirekt ne nje qytetare jane te ndaluara.

3. Liria e shtypit eshte absolute (pa i thyer nenet 2, 2.1, 2.2, 3.1, and 3.2)

a) Vulgariteti, ofendimi, spami, dhe marketingu i produkteve ose sherbimeve eksternale eshte i ndaluar. b) Citimi i bisedave private pa aprovimin e paleve te perfshira eshte e ndaluar. Nese nje qytetar raporton nje citim te nje bisede private, ------------

4. Vlerat e fituara nepermjet menyrave ilegale dhe te padrejta do te konfiskohen. Keto lloje te sjelljeve mund te rezultojne ne debim permanent.

5. Nje perdorues i vertet mundet ta shfaqe vullnetin e tij/saj vetem permes nje qytetari. a) Krijimi ose menaxhimi i disa llogarive te qytetareve eshte i ndaluar dhe pason me debim permanent. Perdorimi i IP se njejte nga disa qytetar nuk konsiderohet kriter per te percaktuar llogarite e shumefishta. b) Krijimi dhe perdorimi i avatarit apo emrit te paligjshem eshte i ndaluar dhe pason me debim permanent. Perdorimi i markave reale si avatar apo emer te qytetarit nuk eshte e rekomanduar, meqenese mund te jeni te obliguar ta ndryshoni nese kerkohet nga autoriteti perkates.

6. Secili lojtar eshte i obliguar qe menjeher te raportoje te supportuesit e lojes ndonje mangesi te sistemit apo gabime kritike qe hasin. a) Shfrytezimi i nje mangesie te lojes eshte i ndaluar. Poashtu eshte i ndaluar cdo akt qe ofron nje avantazh ta pamerituar ndaj lojtareve tjere. b) Eshte i ndaluar perdorimi i skripteve, veglave dhe softvereve (qe nuk permbajne API-te publike te zhvilluara nga ekipi eRepublik) qe ndikon drejperdrejte ne qytetarin tuaj dhe eshte dizajnuar te performoje veprime te caktuara qe munden apo jo te ofroje nje avantazh te padrejte.

7. Kanali per kontakt me stafin eReplikes eshte forma zyrtare e kontaktit. a) Cfardo akuze apo ankese e parashtruar te stafi eRepublik permes nje kanali tjeter pos atij zyrtar eshte i ndaluar dhe nuk do te shqyrtohet. b) Debatet publike jane te inkurajuara ne Boten e Re, megjithate debatet publike dhe/ose ankesat sa i perket veprimeve te stafit eRepublikes kundrejt nje qytetari apo nje grupi te qytetareve eshte i ndaluar. Vetem stafi i eRepublikes ka mjetet e nevojshme per te percaktuar nese nje qytetar apo grup ka bere nje shkelje, dhe diskutimi publik per te nencmuar vendimin e stafit nuk do te lejohet.

8. Te gjithe rregullat e mesiperme jane te vlefshme per forumin dhe eRepublik wiki.

1. Per thyerjen e ligjit, nje bllokim temprar apo permanent do te aplikohet per wiki apo forum, dhe nje denim mund te aplikohet tek llogaria e qytetarit poashtu.

9. Cdo denim i aplikuar do te numerohet si Pike e Gjobes. 1. Per cdo thyerje te ligjit nje paralajmerim (0.5 P.GJ), nje debim i perkohshem (P.GJ barabarte me numrin e diteve te debuar) ose nje debim i perhereshem do te aplikohet duke marrur parasysh ashpersin dhe shpeshtesine. 2. Nje debim i perhershem poashtu do te aplikohet nese eshte pranuar nje total i pese ose me shume i pikave te gjobes. 3. Cdo pike e gjobes terheqet 2 muaj pasi eshte aplikuar. 10. Duhet te jeni mbi 14 vjet ne menyre te perdoresh eRepubliken. 1. Ne mbajme te drejten te mbyllim cilendo llogari te qytetarit qe eshte e vertetuar te jete krijuar ose menaxhuar nga nje persone nen moshen 14 vjecare.


Ligjet e Organizatave

1. Secili qytetar ka te drejte te posedoje nje numer te palimituar te organizatave. 2. Organizata mund te perdoren per (por nuk jane te limituar) per te menaxhuar kompanite. 1. Cdo organizat ka te drejte te zgjedhe ne cfare menyre te kete interaksion me boten eRepublik, pa shkelur ndonje ligj te eRepublikes.

3. Organizata duhet te respektojne dinjitetin dhe te drejten e organizatave dhe qytetareve tjere. a) Racizmi, ekstremismi, ngacmimi, nxitje te konflikteve dhe pornografia jane te ndaluara. b) Akuzimi publik pa evidenca, ofendimi, ose sulmi indirekt ne nje qytetare jane te ndaluara. 3) Vulgariteti, ofendimi, spami, dhe marketingu i produkteve ose sherbimeve eksternale eshte i ndaluar. 4) Citimi i bisedave private pa aprovimin e paleve te perfshira eshte e ndaluar. Nese nje qytetar raporton nje citim te nje bisede private, ------------ 4. Vlerat e fituara nga nje organizat, nepermjet menyrave ilegale dhe te padrejta do te konfiskohen. Poashtu, nese keto vlera jane shitur ose transferuar para se te konfiskohen, palet e perfshira ne keto transaksione jane te rrezikuar te ballafaqohen me denime. 5. Krijimi dhe perdorimi i avatarit apo emrit te paligjshem eshte i ndaluar dhe pason me debim permanent. Perdorimi i markave reale si avatar apo emer te qytetarit nuk eshte e rekomanduar, meqenese mund te jeni te obliguar ta ndryshoni nese kerkohet nga autoriteti perkates. 6. Secila organizat eshte i obliguar qe menjeher te raportoje te supportuesit e lojes ndonje mangesi te sistemit apo gabime kritike qe hasin. a) Shfrytezimi i nje mangesie te lojes eshte i ndaluar. Poashtu eshte i ndaluar cdo akt qe ofron nje avantazh ta pamerituar ndaj lojtareve tjere. 7. Kanali per kontakt me stafin eReplikes eshte forma zyrtare e kontaktit. a) Cfardo akuze apo ankese e parashtruar te stafi eRepublik permes nje kanali tjeter pos atij zyrtar eshte i ndaluar dhe nuk do te shqyrtohet. b) Debatet publike jane te inkurajuara ne Boten e Re, megjithate debatet publike dhe/ose ankesat sa i perket veprimeve te stafit eRepublikes kundrejt nje qytetari apo nje grupi te qytetareve eshte i ndaluar. Vetem stafi i eRepublikes ka mjetet e nevojshme per te percaktuar nese nje qytetar apo grup ka bere nje shkelje, dhe diskutimi publik per te nencmuar vendimin e stafit nuk do te lejohet.

8. Te gjithe rregullat e mesiperme jane te vlefshme per forumin. 1. Per thyerjen e ligjit, nje bllokim temprar apo permanent do te aplikohet per wiki apo forum, dhe nje denim mund te aplikohet tek llogaria e qytetarit poashtu. 9. Ndarja e fjalekalimit te nje organizate e ben themeluesin e tij pergjegjes per veprimet te asaj organizate dhe eshte i rrezikuar te ballafaqohet me denime per veprimet perkatese. 10. Per cdo shkelje te ligjit nje debim i perkoheshem apo i perhereshem do te aplikohet duke marrur ne konsiderat ashpersin dhe shpeshtesine. 1. Qytetaret qe jane menaxher apo themelues te organizatave munden poashtu te ballafaqohen me denime per thyerjen e ligjeve paraprake.


Ligjet e kompanive

1. Organizata dhe qytetaret se eksperiences te nivelit 9 e me larte, ose ata qe kane blere pakon 'Zhbllokimin e atributeve', kane te drejte te themelojne, blejne apo shesin kompani. 2. Krijimi dhe perdorimi i avatarit apo emrit te paligjshem eshte i ndaluar. Perdorimi i markave reale si avatar apo emer te qytetarit nuk eshte e rekomanduar, meqenese mund te jeni te obliguar ta ndryshoni nese kerkohet nga autoriteti perkates. 3. Qytetaret dhe organizatat qe menaxhojne kompanit mund poashtu te ballafaqohen me denime nese shkelin cilindo rregull te lartpermendur. 4. Kur qasje e nje proanri te nje kompanie ne eRepublik eshte ndaluar ne menyre te perhershme, te gjitha marredhenjet te asaj kompanie me eRepubliken do te perfundojne. 5. Kompanite mund te suspendohen per shkeljen e ligjeve.


Ligjet e Partive

1. Qytetaret te nivelit 7 e me larte, ose ata qe kane blere pakon 'Zhbllokimin e atributeve', kane te drejte te ju bashkangjiten nje partie. 1. Qytetaret e nivelit 13 e me larte, ose ata qe kane blere pakon 'Zhbllokimin e atributeve', kane t edrejte te krijojne nje parti. 2. Krijimi dhe perdorimi i avatarit apo emrit te paligjshem eshte i ndaluar. Perdorimi i markave reale si avatar apo emer te qytetarit nuk eshte e rekomanduar, meqenese mund te jeni te obliguar ta ndryshoni nese kerkohet nga autoriteti perkates. Presidentet e partive jane pergjegjes per emrin dhe avatarin e partise se tyre. 3. Formimi i partive qe inkurajojne ose promovojne diskriminin nuk eshte e lejuar. 4. Veprimet e antareve te partise perputhen me ligjet e qytetareve. Nese antaret e partise shkelin ndonje nga keto ligje, aktiviteti i tyre perbrenda partise do te kufizohet. 1.Partite jane te hapura te ballafaqohen me denimet nese veprimet e presidenteve te tyre thyen ligjin e qytetarit. 5. Nese partite shkelin ligjin, ato mund te suspendohen dhe antaret e tyre mund te kufizohen ne participimin e zgjedhjeve presidenciale apo parlamentare.


Ligjet e Marketingut per Qytetare

1. Organizatat dhe qytetaret kane te drejten the themelojne dhe menaxhojne fushata reklamuese. Duke iniciuar fushata reklmauese, permbajtja e re e quajtur reklama qytetare eshte krijuar (e cila permban fotografi, linqe dhe tekst) 2. Reklamat e qytetareve mund te perdoren per te promovuar kompanit, patite politike ose kandidatet, organizatat ushtarake ose ndonje entitet tjeter, permbajtje te gjeneruara te perdoruesit, sherbime ose produkte qe ekzistojne perbrenda eRepublikes. 3. Reklamat e qytetareve duhet te respektojne dinjitetin dhe te drejtat e entiteteve tjera. 1. Ofendime, racizmi, ekstremizmi, vulgariteti dhe permbajtet pornografike, nxitja e konflikteve dhe ngacmimi nuk jane te lejuara. 2. Spami dhe marketingu per produkte eksternale eshte i ndaluar. 3. Mashtrimet, promovimet e aktiviteteve ilegale ose ndonje oferte per qellime mashtrimi jane te ndaluara. 4. Reklamat duhet qartaz te deklarojne entitetin, sherbimin ose produktin qe perfaqesojne aty. Linku duhet te drejtoj ne nje faqe e cila eshte relevante me reklamen. 5. Reklamat e qytetareve duhet te posedojne gramatike korrekte, shprehjet dhe shenjat e pikesimit. 1. Simbolet e perseritura dhe shenjat e panevojshme te pikesimit dhe shkrimit me germa te medha eshte i ndaluar. 2. Reklamat e qytetareve jane te lejuara vetem ne gjuhet qe jane ne dispozicion ne modulin e reklamave. 6. Vetem linqet internale jane te lejuara. Linqet qe automatikisht performojne veprime (blej, voto, lufto etj.) jane te ndaluara. 7. Perdorimi i logos se eRepublikes ose ndonje permbajtje tjeter qe rivalizon cfaredo atributi te eRepublikes per te shprehur miratimin e ndonje entiteti, produkti apo sherbimi nuk eshte i lejuar. 8. Perdorimi i permbajtejeve qe cenojne te drejten e autorit dhe markave nuk eshte i lejuar dhe do te hiqet ne saje te kerkeses te pronarit. 9. Te gjitha ligjet tjera te eRepublike-s (qytetare, organizatave, kompanise dhe te partive) jane te vlefshme poashtu edhe kete lloj te permbajtjes. 10. Per cdo shkelje te ligjit nje debim i perkoheshem apo i perhereshem do te aplikohet duke marrur ne konsiderat ashpersin dhe shpeshtesine.