Rising:Downgrade/Hrvatski

From eRepublik Official Wiki
< Rising:Downgrade
Revision as of 05:33, 23 February 2013 by Benki987 (Talk | contribs) (Created page with "'''Sniženje kvalite''' je funkcija pomoću koje građani mogu napraviti suprotan učinak od poboljšanja kvalitete kompanije. Kada građanin snižava kvalitetu kompanije bit će...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Sniženje kvalite je funkcija pomoću koje građani mogu napraviti suprotan učinak od poboljšanja kvalitete kompanije. Kada građanin snižava kvalitetu kompanije bit će mu vraćeno 50% troškova utrošenih za poboljšanje kvalitete kompanije.

Kako se snižava kvaliteta kompanije?

Građani mogu sniziti kvalitetu kompanije klikom na ikonu File:Upgrade.png na svome posjedu, nakon toga kliknuti na File:Upgrade2.png te na kraju pritisnuti na tipku Downgradeo.png ispod razine kvalitete kompanije koja označava razinu kvalitete na koju građanin želi sniziti kompaniju.

Koliki je povrat sredstava?

Iznos povrata ovisi o dvije stvari: razlika između trenutne kvalitete i željene kvalitete kompanije. Iznos zlata koji će biti vraćen uvijek je naveden na stranici poboljšavanja kvalitete kompanije.