Uniti Sub Tricolor

From eRepublik Official Wiki
Revision as of 02:23, 29 March 2014 by Kaze san (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
RomânăIcon-Romania.png


Uniti Sub Tricolor

Error: Image is invalid or non-existent.

General Information
Country Flag-Republic of Moldova.png Republic of Moldova
Abbreviation UST
Political
President Alexandru Ioan Cuza BPR
Members 27
Congress Occupancy 6/40 seats; 0%
Orientation Center-right
Ideology Libertarian
Party leaders
Alexandru Ioan Cuza BPR
Riyusaky
The Rohirrim
  • Icon position councillor.png Councilor
Kaze san
Sharkanul

Uniti Sub Tricolor is a political party in Republic of Moldova. Founded on 20th March 2014 by Alexandru Ioan Cuza BPR , Sharkanu , vali2009 , The Rohirrim , Kaze san , Riyusaky who left the Basarabia Pamant Romanesc. File:Jjjasd.jpg

Party presidents

This is the list of our Party presidents:

Party Leader Mandate Start Mandate End Note
Alexandru Ioan Cuza BPR March 20th 2014 in term

File:Jjjasd.jpg

Congress Members

A list of our Congress Members

File:Jjjasd.jpg

Party internal rules

{{CollapseBox|Party internal rules|

Statutul partidului „UNITI SUB TRICOLOR”

Articolul 1: Denumirea partidului 1. Denumirea partidului este „UNITI SUB TRICOLOR”. 2. Denumirea prescurtată a partidului este UST. 3.UST - un partid care doreste unirea celor doua tari in realitate si in joc vrea consolidarea relatiilor dintre cele doua tari. Prezentul statut semnifica temelia UST.

Articolul 2: Presedintele 1. Presedintele partidului “UNITI SUB TRICOLOR” este imaginea partidului in relatia cu comunitatea si celelalte partide. Totodata are responsabilitatea de a asigura integritatea partidului, sa respecte statutul prezent, de a incuraja activitatea in cadrul partidului, este obligat sa fie activ si sa respecte parerea si deciziile luate in sedintele legale ale partidului. 2. Presedintele partidului “UNITI SUB TRICOLOR” este valid si legitim numai daca este ales in mod corect de catre membrii partidului și nu prin TO. 3. Deciziile ce afecteaza in mod radical partidul sa fie luate in unanimitate. 4. Presedintele partidului “UNITI SUB TRICOLOR” are atribuțiuni in ceea ce priveste configurarea departamentelor si a prerogativelor individuale ce le revin; totodata el poate numi sau revoca membrii departamentelor (Consilieri). 5. În cazul alegerilor pentru Congres, președintele partidului “UNITI SUB TRICOLOR” întocmeşte lista partidului în funcţie de punctajul fiecărui candidat (Vezi art. 8, pct. 9). 6. Președintele partidului “UNITI SUB TRICOLOR” desemnează candidatul la funcția de CP în baza unei proceduri speciale (Vezi art. 8, pct. 10). 7. Preşedintele are atributiuni in ceea ce priveste numirea si revocarea consilierilor. Numărul consilierilor trebuie sa fie intotdeauna impar. In absenta presedintelui, vicepresedintele partidului (desemnat de PP) ii preia atributiile si iau deciziile prin consens sau vot intre el si consilieri. Alegerea echipei de conducere a Partidului este prerogativa preşedintelui de partid, pe care o va exercita la numirea sa în funcţie. 8. Presedintele poate convoca sau reprograma o sedinta, anularea unei sedinte se face doar in cazul in care nu sunt destui membrii pentru a sustine sedinta sau daca peste 51% din cei prezenti pe chat voteaza asta. 9. Se considera ilegitim un presedinte care: a. a preluat functia prin TO; b. a preluat functia prin demisia presedintelui de drept si fara aprobarea a cel putin 50% din membrii reuniti in sedinta generala; c. prin deciziile sale a adus atingere grava principiilor partidului, nu respecta statutul si interesele partidului. In acest caz, un presedinte este declarat ilegitim cu votul a 75% dintre membrii reuniti in şedinţa generală. 10. Candidații la funcția de presedinte sunt candidați legitimi unici, iar procedura de desemnare este clar stipulată în prezentul statut (Vezi art. 8, pct 11). 11. Poate candida la functia de presedinte al partidului “UNITI SUB TRICOLOR”, doar un membru cu cel putin 3 luni vechime in partid (activitate pe chat recunoscută). 12. Membrii partidului pot aplica pentru aceasta functie doar dupa ce au dat dovada de cunostiinte vaste despre istoria partidului şi relatiile partidului cu alte organizatii politice, au reprezentat cu succes imaginea partidului printre alti jucatori si au dat dovada de abilitati de lider, respectand statutul si principiile partidului şi având abilităţi avansate în comunicare.

Articolul 3: Congresmanii 1. Congresmanii alesi din partea partidului “UNITI SUB TRICOLOR” au responsabilitatea ca prin actiunile lor sa promoveze interesul national in viziunea partidului. 2. Orice congresman ajuns în această funcţie cu sprijinul partidului “UNITI SUB TRICOLOR” este obligat să fie activ atât în presă, pe chat-ul partidului, cât şi pe forum-ul UST-ului, să aibă iniţiative legislative şi să participe la dezbaterile din Congress, în caz contrar urmând a nu mai primi sprijinul UST în eventualitatea unei noi candidaturi. 3. Membrii partidului “UNITI SUB TRICOLOR”, candidaţi pentru funcţia de congresman, trebuie să dea dovadă de o bună socializare, reuşind astfel să reprezinte ideologia şi principiile partidului “UNITI SUB TRICOLOR” în Congress. 4. Partidului “UNITI SUB TRICOLOR” va numi in fiecare lună un congresman lider al fracțiunii UST in Congres, care va fi coordonatorul grupului de congresmani UST. Acesta va fi ales de catre conducerea UST, prin vot. 5. Niciun congresman nu va propune legi fara consultarea prealabila cu ceilalti membri ai ai fracțiunii UST în Congres, cu președintele UST și cu liderul fracțiunii UST. 6. Niciun candidat al partidului “UNITI SUB TRICOLOR” pentru functia de congresman nu va obtine mandatul prin mijloace ilegitime precum trafic de voturi ale clonelor sau mita electorala. 7. Pentru a candida la congres, un membru al UST are nevoie de o vechime in partid de minim 2 luni (activitate pe chat recunoscuta). 8. Ordinea candidatilor se va stabili de către președintele UST dupa punctajul de activitate (vezi Art. 8, pct. 9).

Articolul 4: Membrii de partid 1. Poate deveni membru al partidului “UNITI SUB TRICOLOR”, orice e-cetăţean care aderă liber la Statutul partidului, care acceptă de bunăvoie să contribuie la promovarea şi aplicarea acestuia, care este pregatit să colaboreze cu Preşedintele Partidului, indiferent de situaţie şi care manifestă angajare şi spirit de dăruire pentru înfăptuirea obiectivelor partidului 2. Partidul “UNITI SUB TRICOLOR” promoveaza buna intelegere si armonia intre membrii sai. Totodata Partidul “UNITI SUB TRICOLOR” este o organizatie fondata pe ordine si disciplina. 3. Membrul UST care apeleaza la mijloace ilegitime precum crearea sau folosirea de conturi multiple sau orice alte procedee care contravin legilor eRepublik sunt suspendati din partid pe termen nelimitat. 4. In raporturile intre membrii UST limbajul si atitudinea civilizata este obligatorie. 5. Membrii de partid au obligatia ca prin actiunile lor sa respecte valorile si deciziile partidului in domenii ce tin de politica si mass media. 6. Niciun membru UST nu va accepta pozitii in cadrul unui guvern fara acordul partidului. In caz contrar, se va dispune de drept suspendarea sa din partid. 7. Poate vota la sedintele de partid orice membru UST cu o vechime de minim 10 zile in partid. Cei care nu au 10 zile vechime pot fi observatori fara drept de vot. 8. Membrii detasati in interesul UST, care lipsesc de mai mult timp din partid, au drept de vot. Articolul 5: Drepturile membrilor partidului 1. Membrii partidului “UNITI SUB TRICOLOR” au următoarele drepturi: 2. De a fi informaţi şi de a-şi exprima în mod liber opinia cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale partidului şi a reprezentanţilor acestuia în cadrul instituţiilor e-Moldovei. 3. De a candida pentru funcţia de congresman, reprezentand UST-ul in congres. 4. De a propune şi de a fi propuşi candidaţi pentru funcţii în conducerea partidului şi în cadrul instituţiilor e-Moldovei. 5. De a participa la dezbaterile de pe chat-ul si feed-ul partidului. 6. De a candida pentru functia de Presedinte al Partidului. Articolul 6: Obligatiile membrilor partidului Membrii partidului “UNITI SUB TRICOLOR” au următoarele obligaţii: 1. De a cunoaşte şi respecta Statutul si principiile partidului. 2. De a milita pentru promovarea valorilor supreme ale partidului. 3. De a contribui la formarea şi promovarea unui mod activ în cadrul partidului. 4. De a acţiona pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului, prin intelegere intre membrii acestuia. 5. De a nu prejudicia imaginea şi prestigiul partidului. 6. De a fi reprezentantul partidului prin actiunile si modul de discutie atat ingame cat si pe link-urile externe precum chat-uri si forum-uri.

Articolul 7: Proceduri Şedinţele ordinare ale UST-ului se vor convoca o dată pe săptămână, vineri. Şedinţele extraordinare pot fi convocate de către preşedintele de partid prin mass media sau prin mesaj privat, la cererea întemeiată a unuia sau mai mulți dintre membrii UST. Şedinţele generale se anunta in mod obligatoriu pe chat (in topic) si in articol publicat cu cel putin 48 de ore inainte. Ora la care este programată sedinta trebuie sa fie una decenta si agreata de majoritatea membrilor UST. Preşedintele sau vicepresedintii dupa caz pot modera canalul in timpul unei sedinte cu scopul unei mai bune organizari a ideilor expuse. Deciziile rezultatele in urma sedintei se rezuma la finalul acesteia si se comunica la cerere membrilor UST prin articol publicat sau mesaj privat. Se considera o sedinta valida aceea la care au participat activ cel putin 12 membri UST. Ședințele vor fi salvate de catre secretarul partidului sau un membru UST desemnat de către președintele partidului dintre cei prezenți la ședință, in documentele de arhivă ale partidului. Toate deciziile în cadrul partidului vor urma următoarea procedură:

a. membrul sau grupul de membri care propune discutarea unui subiect, va lua legătura cu preşedintele partidului căruia îi va solicita, în baza unui temei argumentat, convocarea unei şedinţe în acest scop; b. în cadrul şedinţei, solicitantul îşi va expune proiectul în faţa colegilor săi; c. după dezbatere se va proceda la votarea respectivului proiect; d. decizia se adoptă dacă se întruneşte un procent de 50%+1 raportat la numărul de membri participanţi la şedinţă. 9. Întocmirea listei de congresmani ai partidului va fi făcută astfel: a. președintele de partid, la fiecare ședință pe care o convoacă, va întocmi o listă de prezență în care sunt obligați să-și înscrie nick-ul toți membrii participanți; b. lista congresmanilor se va întocmi în funcție de un „coeficient de activitate” pe care fiecare candidat l-a obținut pe parcursul lunii în cadrul Partidului; c. „coeficientul de activitate” se compune după cum urmează: Cate 3 puncte pentru o activitate. 1 punct pentru fiecare sedinta. 2 puncte pentru fiecare membru nou adus in partid. Aceste puncte sunt luate in calcul daca membrul adus face macar 4 puncte de activitate. Se scad 2 puncte pentru nesriozitate.

10. Alegerea candidatului la președinția eMoldovei / CP se face prin votul membrilor UST, în cadrul ședinței convocate în acest scop, fie că este vorba de propriul candidat (unde se va tine cont si de punctele de activitate), ori despre candidatul unei alianțe politice; cu certitudine, partidul “UNITI SUB TRICOLOR” nu se va angrena în alianțe politice susceptibile de a vătăma imaginii pozitive de care se bucură partidul nostru. 11. Desemnarea candidatului unic pentru alegerile președintelui de partid se face prin votarea candidaților propuși / autopropuși în cadrul ședinței convocate în acest scop. In cazul in care nu se poate desemna candidatul unic prin votare din varii motive, PP-ul stabileste candidatul unic, un avantaj il are un candidat care are mai multe puncte de activitate în luna curentă. Nu este posibil ca un membru UST să dețină mai mult de 3 mandate consecutive de președinte al partidului “UNITI SUB TRICOLOR”.

Articolul 8: Chatul 1. Au acces sporit pe chat dupa cum urmeaza: a. Presedintele de partid b. Vicepresedintii c. Congresmenii d. Cei cu merite deosebite in partidul “UNITI SUB TRICOLOR” e. consilierii Presedintelui de Partid; 2. Nu sunt tolerate in discutiile de pe chat: limbajul injurios, sfidarea la adresa partidului si a membrilor sai sau atitudinea recalcitranta. Oricare dintre membrii cu acces sporit pot pedepsi userii cu un asemenea comportament, dupa caz cu avertisment, kick sau ban. 3. Vicepresedintii care nu se incadreaza la paragraful (1) punctul (d) isi pierd accesul sporit odata cu terminarea mandatului. 4. La cerere, se poate cere stergerea accesului de catre presedinte sau moderator. 5. Au ban pe chat cetatenii (indiferent de statutul lor) care prin actiunile si atitudinile lor au adus prejudicii importante partidului. Revocarea banului acordat in conditii controversate se face numai de catre presedinte si va trece de acceptul membrilor partidului. Inlaturarea banului v-a fi propus la urmatoarea sedinta si trebuie sa fie confirmat de 50+1% din cei prezenti la ședință. 6. Canalul oficial si public al Partidului este #UST pe Rizon. Canalul oficial pe care se tin sedintele de partid se paroleaza si este #----------------- pe Rizon.

Articolul 9: Despre finanțarea proiectelor în partidul “UNITI SUB TRICOLOR” 1. În cazul proiectelor partidul “UNITI SUB TRICOLORc” care necesită sprijin financiar, sumele (inclusiv food & weapons) donate / primite vor fi aduse la cunoștința publicului de către organizator sau promotor. 2. Toate donațiile efectuate, cât și premiile acordate, vor fi gestionate de către un trezorier desemnat pentru fiecare proiect în parte; este posibilă menținerea aceleiași persoane ca trezorier pentru mai multe proiecte, cu acordul persoanei menținute în funcție. 3. Gestionarea se va face cu ajutorul unui spread - document în care sunt consemnate toate intrările și ieșirile de valori - donațiile, premiile acordate; se vor preciza inclusiv: - ziua în care a fost primită donația / a fost acordat premiul; - proiectul în cadrul căruia s-au petrecut intrările de valori / acordarea premiilor; - soldul rămas disponibil. 4. Spread-ul în care sunt consemnate mișcările valorice (sume, food & weapons) poate fi consultat de către membrii de Partid prin publicarea link-ului acestuia în topic-ul chat-ului nostru.


Articolul 10: Statutul 1. Acest statut nu poate fi aplicat retroactiv. 2. Dispozitiile statutului sunt obligatorii pentru toti membrii indiferent de functie. 3. Niciun membru al partidului “UNITI SUB TRICOLOR” nu poate invoca necunoasterea statutului pentru a se disculpa pentru încălcarea acestuia. 4. Modificarea prevederilor din prezentul statut se va face punctual pe fiecare paragraf din articol cu votul a cel putin 66% din membrii reuniti in sedinta generala. 5. Prevederile din prezentul statut se vor aduce la cunoștința fiecărui membru al UST. Prezentul statut se va mentine la dispozitia membrilor prin link in topic. 6. Membrii partidului au obligatia sa nu divulge detalii ale discutiilor si ordinei de zi ale sedintelor de partid, în caz contrar riscând sancțiuni dure.


SEMNAT ȘI APROBAT DE CĂTRE MEMBRII PARTIDULUI “UNITI SUB TRICOLOR”


xx.03.2014


File:Jjjasd.jpg

Biogrophy

  • Alexandru Ioan Cuza BPR , UST - un nou inceput, newspaper Adevarul Moldova , Day 2,314, 07:03 - [1]

File:Jjjasd.jpg

External Links

Link to party http://www.erepublik.com/en/party/uniti-sub-tricolor-4705/1 Link to party chat http://mibbit.com/?channel=23UST&server=rizon.mibbit.org