دو کلیکه

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran.png
SuomiIcon-Finland.png
FrançaisIcon-France.png
RomânăIcon-Romania.png
EspañolIcon-Spain.png
TürkçeIcon-Turkey.png


یک "دو کلیکه" به شهروندی گفته می شود که فقط کار و تمرین میکند . یک کار خوب در بازی . وقتی که کاری در سیاست یا اقتصاد و یا جنگ ها ندارند خود را روز به روز قوی تر می کند .


Back.gif eRepublik jargon/فارسی بازگشت به