Constitution of the Czech Republic/Českoslovenština

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
ČeskoslovenštinaIcon-Czechoslovak.png

Ústava České republiky:


Článek 1. Diktátor ve hře má ústavně stejnou roli jako CP.

Článek 2. Pouze bývalí čeští prezidenti mohou být diktátorem.

Článek 3. Diktátor je volen Radou republiky.

Článek 4. Rada republiky je tvořena bývalými prezidenty (od zavedení Diktátorství po současnost), všemi předsedy stran a jedním kongresmanem z každé strany (nominuje jej předseda dané strany).

Článek 5. Diktátor musí vzít v úvahu stanovisko kongresu před každým hlasováním.

Článek 6. Diktátor nesmí jednat v rozporu se stanoviskem kongresu v interním hlasování.

Článek 7. Prezident pouze navrhuje jména členů vlády a diktátor má ve výběru poslední slovo.

Článek 8. Diktátor smí hlasovat bez schválení kongresem v případě nouze pouze v případě MPP či vyhlášení NE jako odpověď na jiné NE (př. Země A hlasuje o NE proti eČR, Diktátor může hlasovat bez svolení kongresu).

Článek 9. Vláda pod vedením prezidenta může pracovat nezávisle na diktátorovi, neovlivní-li to tvorbu zákonů.

Článek 10. Negativní vliv diktátorova na Českou republiku či jeho neaktivita mohou být důvodem k hlasování o nedůvěře.

Článek 11. O nedůvěře v diktátora hlasuje Rada starších. Po hlasování následuje začátek revoluce k odstranění diktátora, odmítne-li novou volbu diktátora.

Článek 12. Rada starších se skládá ze 3 posledních bývalých prezidentů.

Článek 13. Diktátor musí dát všechny odměny ministrovi financí.

Článek 14. Všichni členové Rady musí mít status Adult občana a žít nejméně po dobu 3 měsíců v eČR.

Článek 15. Protiústavní jednání bude potrestáno Radou podle závažnosti provinění.