eRepublik Official Wiki:WikiProject Serbia/Задаци

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
 • Првих пет табела
  • Сви чланови групе раде заједно.
  • Задају планове и деле задатке договором.
  • Када му треба помоћ, уредник контактира координатора да би добио нови задатак.
 • Друга табела
  • Сва правила која важе у првој табели, важе и у овој.
  • Ово су уредници који учествују у преводилачком пројекту.
  • Сваки уредник добија до 20 задатака, које мора да заврши за 30 дана.
Група за прављење и ажурирање чланака играча:
User:Pyramidicus
User:House the Doctor
Група за прављење и ажурирање чланака јединица:
User:CuckoSRB
User:SvakoDobro
Група за прављење и ажурирање чланака партија:
TheCr3at0r
Shadow of Time
User:Kk SSS
Група за прављење и ажурирање чланака држава:
User:Slingshot
User:ZordanKV
User:Van Sebe
Група за прављење и ажурирање осталих чланака:
User:ikacar
User:House the Doctor
Уредник 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
User:CuckoSRB Skill/Српски Staff Officer/Српски Supply Pack/Српски Suspended/Српски Toolbox/Српски Top Fighter/Српски Upgrade/Српски Wildcard/Српски / / / / / / / / / / / /
User:House the Doctor Accepting citizenship/Српски Alliances/Српски Appeal/Српски Applying for citizenship/Српски Bank/Српски Battle Hero/Српски Batzooka/Српски Campaign Hero/Српски Capital (political)/Српски Captain (MU)/Српски Carla/Српски Change language/Српски Commander (MU)/Српски Commanding Officer/Српски Congress/Српски Congress Elections/Српски Councillor/Српски Country stats/Српски Day change/Српски /
User:ikacar Minister of Foreign Affairs/Српски Monetary market speculation/Српски National goals/Српски National monuments/Српски Officer/Српски Page shortcuts/Српски Partnership/Српски Party elections/Српски Peace treaty/Српски One:Caesar/Српски Plato/Српски Political Titles/Српски Presidential candidate/Српски Presidential elections/Српски Presidents/Српски Prime Minister/Српски Regiment/Српски Register/Српски Second commanders(MU)/Српски Secretary of Defense/Српски
User:Kk SSS Defense system/Српски Dissolve/Српски Downgrade/Српски Emma/Српски Employee details/Српски ERepublik Dictionary/Српски ERepublik Jargon/Српски Executive Officer/Српски First Aid Kit/Српски High Command/Српски Hospital/Српски House/Српски Independent/Српски Inflation/Српски Login/Српски Mentorship Program/Српски Military Marshal/Српски Military tutorial/Српски Minister of Defence/Српски /