User:Lonestar/Sandbox-6

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Lonestar' pages

Öresundskriget

21 april 2008

Sverige förklarar krig mot Danmark

Kriget mellan Norge och Finland hade precis nått sitt slut, ett krig där norrmännen strategiskt ville expandera sina gränser för att komma åt nordöstra delar av europa. Precis samma dag den 21 april 2008 förklarade Sverige krig emot Danmark. Mesta dels ett strategiskt drag men även då den dåvarande danska presidenten Grev Per, upprepande gånger förolämpat Sverige med smädelser som ”homoswedes”. ”If we're going to get invaded, we might as well deserve it”, skulle uppenbarligen den danska presidenten sagt.

”Jag och kongressen har idag förklarat krig mot Danmark, det är nu under formell omröstning. En stor majoritet av det svenska folket har haft ett angrepp mot Danmark som hög prioritet i deras Erepublikliv, och jag som President är självklart böjd att lyssna till folket. Jag vet däremot att en del svenskar kommer att känna missnöje över denna aktion, men jag ber er att behålla er kyla och inte skapa splittringar i vårt land. Jag värdesätter även er åsikt, den motsatta är dock i klar majoritet.”, meddelade den dåvarande presidenten Ziggyzag.

Invasionen Den 21 april stod Sveriges soldater samlade på led redo för att invardera Danmark. Vid denna tidpunkt hade danskarna två stycken s k MPP’s (ömsesidig försvarspakt), Sydafrika och Bulgarien. Men ett alldeles för starkt Sverige hade inga som helst problem att ta sig in på danskt territorium. Samma dag stupade även Danmarks president Grev Per, som förlorade 1 mot 1 av händerna på St00r (se en enkel förklaring av *krigsmodulen längre ner).

Efter den första dagen av invasioner och Sveriges erövring av regionen Hovedstaden, gick Grev Per ut med ett tal till allmänheten (se talet här, youtube). Han visade sin tacksamhet gentemot de som tappert stupat i slagen, mot en alldeles för stark fiende. Ett Sverige utan moral och fula knep enligt den danska presidenten. Samtidigt påpekade han att det fanns en plan för Danmark, att efter Sverige dragit på sig allt för många fiender så skulle danskarna åter resa sig och förgöra Sverige när de minst anade.

“Also pick up smoking, we can give the Swedes cancer through 2nd hand smoke. Kindergartens, hospitals, old folks homes, whatever, smoke there.", en utav presidentens strategier. Han passade även på att tona ner att han stupat i kriget ”The rumours about my death has been greatly exacterated, i’m alive and well and hiding underground”.

Kriget höll på endast under två dagar, de danska soldaterna med hjälp av sydafrikanska och bulgariska trupper hade inget att sätta emot Sveriges frammarsch. Till skillnad i från dagens organiserade försvarsmakt och taktiker, var det endast full-fart-framåt-mentaliteten i detta krig som var framgången till seger. Man hade en utnämd försvarsminister, Flammbar och en del plutoner, men inte alls som det ser ut i dagens militärorganisationer. Plutonerna organiserades i excel dokument och först till kvarn gällde inför varje strid (Klicka här för att se exempel på hur en av de dåvarande plutonerna organiserades).

“Every active Dane, tomorrow when there is no Denmark left, you MUST contact me. I will give you the link to a forum I have created for occupied Danes and other occupied peoples. In this forum will be the plans of Dannebrog! which will be our Danish Resistance Army (DRA). I will try and unite us with that of other occupied nations.”, skrev Grev Per dagen innan Danmarks samtliga regioner var under svensk ockupation.

Krigsmodulen under denna tid såg annorlunda ut än idag, här följer en enkel förklaring hur den fungerade. Man ställde upp i ett kösystem där man ställdes mot sin fiende, 1 mot 1. Försvareren slog första slaget, därefter slog anfalleren o.s.v tills den ena hamnat på 0 i wellness eller lägre. Ett krig var uppdelat i 3 faser, fas 1; återstående tiden innan en region kunde bli erövrad (24 timmar), fas 2; för att kunna göra en erövring krävdes att samtligt motstånd elimenerats och fas 3; efter samtligt motstånd blivit elimenerat så krävdes det att nästa person i kön klickade på knappen ”conquer”(anfallaren). Om försvararen hade folk i kö men inte anfallarna fick dem fram alternativet ”safe”, för att säkra sin region.

Efterspel

Vid erövringen av samtliga danska regioner öppnades en gräns mot den tyska regionen Schleswig-Holstein. Norge som tidigare varit med i Northern Alliance (vars mål var att motarbeta Sverige), där medlemmar som bl.a., Storbritannien, Irland, finland m.fl. ingick, alliansen föll dock innan krigsmodulen ens blivit introducerad. Därefter bildade Sverige och Norge en gemensam pakt, Sötebrorspakten, vars mål var att förevigt stå sida vid sida. Själva pakten var ganska så inofficiell till sin natur, men håller teoretiskt idag med.

Tyskarna förväntade sig inget krig inom en snar framtid men vändpunkten kom när Indonesien allierade sig med både Ryssland och Tyskland. Vilket resulterade i att Sverige kände sig hotat och den 1 maj 2008, dagen när Indonesien och Tyskland ingick i en gemensam allians, var krisförklaringen ett faktum. Sverige gick till anfall mot Tyskland och Norge mot Ryssland så att tyskarnas allierade var tvugna att dela sina trupper. Det första tysklandskriget bröt ut.


Första Tysklandskriget

1 maj 2008

Bakomliggande orsaker

Sverige hade tidigare erövrat samtliga danska regioner i Öresundskriget, detta skapade en gräns till den tyska regionen Schleswig-Holstein. Tyskland förväntade sig inget krig mot Sverige inom en snar framtid, men vändpunkten som skulle orsaka en krigsförklaring från svenskt håll kom när Tyskland ingick i en gemensam allians med Indonesien och Ryssland. Indonesien som även skrivit på en MPP (ömsesidig försvarspakt) med Tyskland, Pakistan och Japan. Det skulle dröja tre dagar efter man skrivit under pakten tills den skulle gå i verket, något Sverige inte kunde tolerera. Vilket mer eller mindre tvingade ett Sverige som känt sig hotat av Tysklands aktion att förklara krig, det första tysklandskriget bröt ut.

Den 30 april 2008 gick Ziggyzag, Sveriges dåvarande president, ut med informationen att den 1 maj 2008 skulle Sverige återigen befinna sig i krig, endast ett par dagar efter den danska erövringen. Han skrev ett s k ”International Statement” där han förklarade situationen;

”Early yesterday Indonesia signed an MPP with Germany, Pakistan and Japan also followed up with MPP´s later that day. We cannot blame the German President for obtaining allies, but this has indirectly brought war upon Germany. The decision was made that Sweden would go to war before the MPP would become active, it takes 3 days after the signing. Sweden does not tolerate being cornered. At the same time Indonesia also signed an MPP with Russia, pitting Sweden and Norway, who are allies, against each other. This would complicate and reduce the possibilities if one of the countries were to decide to expand in the future.

We had no plans of going to war in the near future, but this has forced us to take quick actions. It is also a question of future matters, we do not want the future leaders of this country to be limited. Of course some of you out there will still find these actions as imperialistic and immoral, you are free to have your opinion. Fact still remains that we are a superpower, and we demand our respect in the new world; we will not tolerate being bullied around.” (Läs det fullständiga internationella uttalandet).

Invasionen

Sverige som vid denna tidpunkt var ”den nya världens” mest effektiva krigsmaskin och hade de ledande europeiska länderna bakom sig, marscherade in med sina trupper på tyskt territorium. Samtidigt som Norge (Sveriges allierade, även kallad sötebrorspakten) invarderade Ryssland för att undvika samlade fiende attacker. Runt trehundra svenska soldater per tysk stod ständigt redo för attack. Tyskland bad om hjälp från utomstående nationer, men de flesta vägrade. Rumänien krävde betalt för sina tjänster, Indonesien var upptagna vid den ryska fronten, man hoppades på *Mediterranean Alliansen, man försökte även muta Italien med guld. Det ända gehör man fick var från Pakistan som skickade totalt 60 soldater.

Alla inom Sveriges gränser hyllade inte den tyska invasionen, lika så under ockupationen av Danmark. En framstående person som opponerade sig mot de svenska aktionerna var josefstark (medlem i det socialistiska partiet MSAP), där han uttryckte sitt missnöje i flertal artiklar. “We invaded Germany because they were going to sign a mutual protection pact with Indonesia. Supposedly we were being cornered, and apparently the response to such an act is war? Where did our heart for diplomacy go? There is a saying in Swedish that translates into something like “Where the words end, the fists follow”. I find that to be quite true. What do we need land for, especially when no one wants to live in them? If we gave Germany and Denmark back their lands. If we fought our own war instead of pointless ones that doesn’t contribute to anything we would, we would be a truly Great country.” Ett utdrag från en av Josefstarks artiklar angående Tysklandskriget och det tidigare Öresundskriget.

Men krigslysten var stark i Sverige och oppositionen fick ingen större respons. Tre dagar senare hade Sverige ockuperat åtta tyska regioner. Dagen därpå återstod endast en enstaka region, Saarland, då övriga regioner erövrats under den svenska truppförflyttningen. Senare samma dag flaggade man för vapenvila, då diskussioner kring ett fredsavtal var aktuellt.

*Mediterranean Alliance (MA), var en allians som huvudsakligen bestod av länder vid gränsen till medelhavet, dock var vid senare skedde länder från alla hörn och kanter välkommna. Läs mer här.

Ziggyzag och Sulla signerar fredsavtal

”Idag kommer Admins att ge tillbaka de regioner som var överenskommet till Tyskland. Det finns inga movingtickets i Tyskland så om ni befinner er i regionerna: Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania Anhalt så bör ni flytta till en annan svensk region omedelbart. Annars kommer ni fastna.”, meddelade Ziggyzag det svenska folket, man hade nu skrivit ett fredsavtal med Tyskland.

Fredsavtalet/kontraktet ställde krav på Tyskland och förpliktelser, vilket man var tvungen att fullfölja för att inte bryta det nyskrivna fredsavtalet länderna emellan. Bl.a., var tyskarna inte tillåtna att ha en s k MPP (ömsesidig försvarspakt) med något annat land förutom Sverige. Kontraktet tecknade även för en NAP (non aggression pact). Förutom de militära aspekterna av kontraktet ställde man också ekonomiska krav som exempelvis; en handel länderna emellan med 0% skatteförpliktelser, även en summa på 500 guld skulle betalas till Sverige över en fyra veckorsperiod. Tyskland fick även tillbaka tre av de ockuperade regionerna. Kontraktet skrevs under av respektive presidenter den 5 maj 2008, (Se kontraktet här).