V1: Obavijesti

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
HrvatskiIcon-Croatia.png
فارسیIcon-Iran.png
SuomiIcon-Finland.png
FrançaisIcon-France.png
RomânăIcon-Romania.png
РусскийIcon-Russia.png
СрпскиIcon-Serbia.png
TürkçeIcon-Turkey.png


Erepublik Logo v1.jpg

Ova stranica je sačuvana kao uspomena na V1 verziju eRepublika.
Informacije u ovom članku su zastarjele i NE bi se trebale koristiti kao točne. Za točne informacije potražite isti članak u glavnom dijelu wikipedije.


Obavijesti (Alerts) izvještavaju korisnike o specifičnim događajima. Obavijesti možete pogledati odabirom Alert icon.jpg ikone na dnu pregleda profila.

Obavijesti tržišta

 • Kada građanin pojede zadnji komad hrane, odnosno kada ostane bez hrane, u sandučić za obavijesti će mu stići slijedeća obavijest:
  There is no more food in your inventory. Without food to eat your Citizen loses 1 wellness each day until he dies. To avoid death by starvation we advise you to buy food from the marketplace.
  Nemate više hrane u vašem inventaru. Bez hrane vaš građanin će gubiti 1 jedinicu zdravlja svaki dan dok ne umre. Kako bi izbjegli smrt od gladovanja preporučamo vam da kupite hranu na tržnici.
 • Ponude na monetarnom tržištu ističu kroz 5 dana i automatski se uklanjaju. Građanin će dobiti obavijest koja glasi:
  Your monetary exchange offer consisting in ( value ) of ( currency ) at exchange rate of 1 ( currency ) = x ( currency ) has expired and the money is back into your account. Visit again the monetary market to post a new offer.
  Vaša ponuda na monetarnom tržištu od ( vrijednost ) u ( valuta ) po tečaju 1 ( valuta ) = x ( valuta ) je istekla i novac je vračen na vaš račun. Posjetite opet monetarno tržište da postavite novu ponudu.
 • Nakon što pritisnete buy za kupnju valute, novac će biti prebačen između dva računa. Osoba koja je stavila valutu na tržište će dobiti obavijest:
  We inform you that ( x currency ) were sold for ( y currency ) from ( account ) using the offer posted on the Monetary Market.
  Obavještavamo vas da je ( x valuta ) prodano za ( y valuta ) s ( računa ) po ponudi objavljenoj na monetarnom tržištu.

Obavijesti o poklonima i prijateljima

 • Primatelj poklona će dobiti sljedeću obavijest nakon što primi poklon:
  You received 1 gift of quality x from ( sender's name ). You wellness increased with x.
  Primili ste 1 poklon kvalitete x od ( ime davatelja ). Razina zdravlja Vam se povečala za x.
 • Ako se korisnik registrira i postane građanin eRepublika, građanin koji ga je pozvao će primiti obavijest:
  ( name ) has registered to eRepublik. You can visit his / her profile and if you want you can add him / her as a friend.
  ( ime ) se registrirao na eRepublik. Možete posjetiti njegov/njezin profil i, ako želite, dodati ga/ju kao svog prijatelja.
 • Kada primite zahtjev za prijateljstvo:
  ( citizen ) wants to add you to his / her friends list. Do you accept? 'YES' – 'NO'.
  ( građanin ) vas želi dodati svom popisu prijatelja. Pristajete li? 'DA' - 'NE'.
 • Potvrda prijateljstva:
  ( citizen ) has accepted your friendship request.
  (građanin) je prihvatio vaš zahtjev za prijateljstvo.
 • Prijateljstvo odbijeno:
  ( citizen ) has rejected your friendship request.
  ( građanin ) je odbio vaš zahtjev za prijateljstvo.
 • Uklanjanje prijatelja:
  Unfortunately, you have been removed by ( citizen ) from his / her friends list.
  Nažalost, ( građanin ) vas je uklonio sa svojeg popisa prijatelja.

Političke obavijesti

 • Kada je zakon predložen, svi članovi Kongresa i Predsjednik dobe obavijest:
  A new law proposal is now waiting for the Congress vote. To debate on this situation and to place your vote you can access the law proposal page.
  Novi prijedlog zakona je stavljen na izglasavanje. Kako bi raspravili o ovom prijedlogu i glasali možete pristupiti stranici za predlaganje zakona.
 • Ako predsjednik predloži mirovni sporazum, Kongres će primiti obavijest:
  The President of your country proposed a Peace proposal. To debate on this situation and to place your vote you can access the law proposal page.
  Predsjednik države je predložio mirovni sporazum. Kako bi raspravili o ovom prijedlogu i glasali možete pristupiti stranici za predlaganje zakona.
  • Ako kongres odbije prijedlog onda će Predsjednik države koji je predložio zakon i članovi kongresa te države dobiti obavijest:
   The peace treaty conditions were rejected by the enemy Congress.
   Neprijateljski kongres je odbio uvijete mirovnog sporazuma.
  • Ako kongres odobri prijedlog, članovi kongresa neprijateljske države će dobiti obavijest:
   The President of ( country ) proposed a peace treaty. To debate on this situation and to place your vote you can access the law proposal page.
   Predsjednik ( država ) je predložio mirovni sporazum. Kako bi raspravili o ovom prijedlogu i glasali možete pristupiti stranici za predlaganje zakona.
   • Ako neprijateljski kongres prihvati mirovni sporazum:
    The peace treaty conditions were approved by the enemy Congress.
    Neprijateljski kongres je prihvatio uvjete mirovnog sporazuma.
 • Kada predsjednik predloži objavu rata drugoj državi, svi članovi kongresa u državi, ali i predsjednik, te članovi kongresa države kojoj želi objaviti bi trebali dobiti poruku:
  The President of ( country ) proposed a war to ( country ) and now it needs the Congress approval. To debate on this situation and to place your vote you can access the law proposal page.
  Predsjednik ( država ) je predložio rat protiv ( država ) i sada treba pristanak kongresa. Kako bi raspravili o ovom prijedlogu i glasali možete pristupiti stranici za predlaganje zakona.
 • Ako predsjednik političke stranke napusti stranku, mora odabrati člana stranke, s popisa članova koji imaju dovoljno bodova iskustva da budu predsjednici stranke, da ga zamijeni. Nakon potvrde odabrani član postaje predsjednik stranke i prima obavijest:
  Due to party president resignation, you have been selected to become the new Party president for ( party name ) . Congratulations!
  Zbog ostavke predsjednika stranke, vi ste odabrani da budete novi predsjednik ( naziv stranke ). Čestitamo!
 • Pobjednik stranačkih izbora će dobiti obavijest::
  Congratulations, you have just been elected as President of your party. Using the features available in your party page you will be able to organize your party in order to reach your political goals.
  Čestitamo, upravo ste izabrani za predsjednika Vaše političke stranke. Koristeći opcije koje su vam na raspolaganju na stranici stranke moći ćete organizirati vašu stranku kako bi postigli vaše političke ciljeve.
 • Svi pobjednici izbora za kongres će dobiti obavijest:
  Congratulations, you have just been elected as a Member of Congress in your country. Visit the Country administration area to use your Member of Congress tools.
  Čestitamo, upravo ste izabrani za člana kongresa u svojoj državi. Posjetite stranicu za upravljanje državom kako bi mogli koristite opcije za članove kongresa.
 • Pobjednik predsjedničkih izbora::
  Congratulations, you have just been elected the President of your country. Visit the Country administration area to manage your country.
  Čestitamo, upravo ste izabrani za predsjednika svoje države. Posjetite stranicu za upravljanje državom kako bi uredili vašu državu.
 • Kada ste podržani za kandidata predsjedničkih izbora od neke druge stranke dobiti ćete obavijest:
  The President of ( party ) decided to support you for the next country Presidential elections. Don't forget that only the candidates supported by the top 5 parties in the country will participate at the Presidential elections. See the list of top parties in your country.
  Predsjednik stranke ( stranka ) vas je odlučio poduprijeti na sljedećim predsjedničkim izborima. Nemojte zaboraviti da će u predsjedničkim izborima sudjelovati samo kandidati koji imaju podršku jedne od 5 najvećih političkih stranaka u državi. Pogledajte listu najvećih stranaka u svojoj državi.

Obavijesti vezane uz tvrtke

 • Kada se zaposleniku promijeni plača dobiti će slijedeću obavijest:
  The General Manager of ( company name ) modified your salary. Your new salary is ( value and currency ).
  Direktor tvrtke ( naziv tvrtke) je podesio vašu plaču. Vaša nova plača iznosi ( iznos i valuta ).
 • Kada vlasnik da otkaz zaposleniku, bivši zaposlenik dobije obavijest:
  We are sorry to inform you that the General Manager of ( company name ) decided to fire you! But don't worry, you can get a new job or you can even buy a company.
  Žao nam je što vas moramo obavijestiti da vas je direktor tvrtke ( naziv tvrtke ) odlučio otpustiti! Ali ne brinite se, možete naći novi posao ili čak kupiti svoju tvrtku.
 • Nakon što se građanin prijavio za posao, vlasnik tvrtke će dobiti obavijest:
  ( citizen name ) applied to your job offer with a minimum skill of ( skill level ) and now works for ( company name ).
  ( građanin ) se prijavio na vašu ponudu za posao s minimalno potrebnom vještinom ( nivo vještine ) i sada radi za tvrtku ( naziv tvrtke ).
 • Nakon što je tvrtka kupljena, bivši vlasnik će dobiti obavijest::
  Your company,( name ), has been sold for ( value ) Gold] to ( name of new owner ).
  Vaša tvrtka, ( naziv ), je prodana za ( iznos ) zlata ( ime novog vlasnika ).
 • Ako nema više novca na računima tvrtke, direktor tvrtke će dobiti obavijest:
  Your employees can't work because your company doesn't have enough money to pay their salaries. Add more funds in your company or sell your company stock.
  Vaši zaposlenici ne mogu raditi jer vaša tvrtka nema dovoljno novca da isplati njihove plače. Dodajte još sredstava u vašu tvrtku ili prodajte robu iz skladišta.
 • Ako u tvrtci nema sirovina direktor će dobiti obavijest:
  Your employees can't work because your company doesn't have raw materials in its inventory. Please buy raw materials from the marketplace.
  Vaši zaposlenici ne mogu raditi jer u vašoj tvrtci nema sirovina. Molimo vas da kupite sirovine na tržištu.
 • Ako na tržištu rada u državi nema ponuda za poslove za koje je potreban nivo vještine 0 ili 1, predsjednik i članovi kongresa će dobiti poruku:
  At the moment, there are no job offers for new citizens in your country (skill between 0 and 0.99). Providing jobs for your country population will improve you public image!
  U ovom trenutku nema ponuda za poslove za nove građane u vašoj državi ( nivo vještine 0 do 0.99 ). Otvaranje radnih mjesta za građane vaše države će poboljšati vaš ugled!

Obavijesti o donacijama

 • Kada država donira svotu novca drugoj državi:
  ( country ) transferred ( amount ) ( currency ) to your account.
  ( država ) je prebacila ( iznos ) ( valuta ) na vaš račun.
 • Građani i organizacije doniraju proizvode drugom građaninu::
  ( citizen ) / ( organization ) transferred ( amount ) products to your inventory. Check your donations list.
  ( građanin ) / ( organizacija ) vam je prebacio ( količina ) proizvoda. Pogledajte svoju listu donacija.
 • Građanin ili organizacija donira novac drugom građaninu ili organizaciji:
  ( Citizen ) / ( Organization ) transferred ( amount ) ( currency ) to your account.
  ( građanin ) / ( ogranizacija ) je prebacio ( iznos ) ( valuta ) u vaš račun.
 • Organizacija donira sirovine tvrtci::
  ( Organization ) transferred several raw materials to ( company name ).
  ( organizacija ) je prebacila nekoliko sirovina tvrtlo ( naziv tvrtke ).
 • Kada organizacija ili građanin doniraju proizvode ili resurse drugoj organizaciji:
  ( Organization ) / ( Citizen ) transferred products / raw materials to your inventory. Check your donations list.
  ( organizacija ) / ( građanin ) Vam je prebacio proizvode / sirovine. Pogledajte svoju listu donacija.Back.gif Vrati se na stranicu One:Homepage


V1 Menu

Vodič za početnike · Moja mjesta · Tržišta · Info · Pravila · Povijest · Zajednica