Party alliance/Македонски

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
МакедонскиIcon-Macedonia.png


edit

Speech balloon.png User-created position

This page contains elements/concepts/ideas which are NOT part of eRepublik features.


Политичките Коалиции се политички организации помеѓу 2 или повеќе Политички Партии. Овој вид на организации се формираат заради некој заеднички интерес/идеал и може да имаат национален или интернационален карактер.

Според структурата, тие може да имаат центриран (каде има една доминантна партија) или рамноправен (сите членови имаат еднакви права) карактер.