توانایی

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
中文(简体)Icon-China.png
中文(繁體)Icon-Republic of China (Taiwan).png
فارسیIcon-Iran2.png
SuomiIcon-Finland.png
МакедонскиIcon-Macedonia.png
PolskiIcon-Poland.png

Erepublik-rising-logo.jpg

این صفحه بعنوان اطلاعات تاریخی طلوع ارپابلیک ذخیره شده است.
این اطلاعات منقضی شده هست و نباید در بازی کنونی خود تاثیر بدهید.

شهروندان ارپابلیک هر کدام توانایی متفاوتی دارند. سطح مهارت از پروفایل شهروند قابل رویت می باشد.

توانایی نظامی

چهار نوع توانایی محتلف نظامی وجود دارد

مهارت ها

یازده نوع توانایی مختلف کارگری وجود دارد