Rising:My land/Svenska

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
中文(简体)Icon-China.png
فارسیIcon-Iran.png
FrançaisIcon-France.png
RomânăIcon-Romania.png
SvenskaIcon-Sweden.png
УкраїнськаIcon-Ukraine.png


Erepublik-rising-logo.jpg

This page has been saved as historical information from Rising.
This information is out of date and should not be used for current game play.

My Land.png My Land kommer du till genom huvudmenyn eller genom att klicka på "Land" under din profil. Sidan har titeln "My Land" för ägaren eller "Land of "Account Name"" för besökare.

""My land"" innehåller alla byggnader du äger och som du kan jobba eller träna i.

Tips: Du kan komma till ditt ""My land"" genom att använda snabbkommandot SHIFT+L.

Dina marker

När en ny medborgare skapas så kommer det under ""My land"" finnas Arbetsmarknaden, Träninglägret, Lagret, Town center, 3 grain farms, 1 Q1 matföretag och 3 tomma marker.

Knappar och länkar

Dessa tre länkar till ditt arbete, ditt träningsläger och till ditt lager.

Den första platsen är till för att länka till företaget du är anställd hos. Under det kan du se kvaliteten hos produkterna företaget producerar. Är du däremot arbetslös så visas ikonen för arbetsmarknaden, och du länkas dit istället. Efter det kommer Town center (och eventuellt din health building) följt av träningslägret.

Resten av dina marker är till lagerlokalerna och till de företagen du äger. Du kan bygga eller köpa ett nytt företag genom att klicka på ett av dina lediga marker med skylten "Build". Om du inte har någon ledigt mark att bygga på så kan du köpa en till genom att klicka på en av markerna med skylten "Buy land". Ett popup-fönster dyker upp där du ser vad du behöver för att köpa en ny mark (1000 kr av valutan i det land du är medborgare i), och har du det så klicka på "Expand"

Tips: Om du hoovrar över de olika knapparna så får du mer information om vad som händer när du klickar på dem.

Arbete och Träning

Du kan jobba eller träna genom att klicka på respektive byggnad. Har du redan gjort det den dagen kommer istället resultatet upp när du klickar där.

Tips: Du kan lämna företaget genom att klicka på det gråa krysset.

Utöka dina marker

För att bygga ett nytt företag klickar du på en mark med skylten "Build". Har du ingen ledig så kan du köpa en till genom att klicka "Buy land".

För att utöka dina marker går du till sidan med dina marker och klickar på en mark med skylten "Buy land". Det kostar 1,000 av den valutan det landet du är medborgare i har, och om du inte har tillräckligt mycket så informeras du om det och knappen "Expand" blir inaktiv.

Till skillnad från företag så går det inte att sälja eller förstöra sina marker.

Bygga byggnader

Buy land (Rising).jpg
Successfully bought land (Rising).jpg

För att bygga en ny byggnad krävs minst en ledig mark med skylten "Build" på. När du har byggt en byggnad så kommer en popup som säger att du framgångsrikt har byggt en ny byggnad.

Notering: Det krävs ingen ledig mark om du skall bygga en ny träningsbyggnad. Om du inte har en ledig mark från vilken du kommer åt byggnadsmenyn kan du klicka här för att komma dit.

Byggnadsmenyn

För att välja byggnad, välj en av dessa kategorier:

Ikon Byggnadskategori Beskrivning
Icon - Food Raw Materials.png Matråvaror Den här kategorin av byggnader producerar matråvaror (FRM), vilket krävs för att producera mat.
Icon - Weapon Raw Materials.png Vapenråvaror Den här kategorin av byggnader producerar vapenråvaror (WRM), vilket krävs för att producera vapen.
Icon - Factories.png Fabriker Den här kategorin av byggnader producerar vapeneller mat.
Icon - Normal Storage.png Lager Den här typen av byggnader ökar din lagerkapacitet.
Icon - Climbing Center Q1.png Träninganläggningar Den här typen av byggnader förbättrar din dagliga träining. Notering: Ingen ledig mark krävs för att bygga dessa.

När du valt din kategori så väljer du på den byggnad du vill bygga och klickar på "Build".

Se också