Рact between Bulgaria, Chile and Russia/Български

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
БългарскиIcon-Bulgaria.png
FrançaisIcon-France.png
РусскийIcon-Russia.png


 Глава 1

 Принципи и цели

 Член 1  Цели

България, Чили и Русия подписват пакт, за да гарантират своята териториална независимост, икономически просперитет и да осигурят по-добро сътрудничество между тях. Този пакт не забранява подписалите страни да участват и в други съюзи. Неговата цел е да укрепи взаимното приятелство между съюзните страни.


 Член 2  Принципи

1. Демократичност

Съюзните държави по Пакта имат еднакво право на глас и участие.

2. Суверенитет

Съюзните държави имат право да запазят владение върху всички свои региони. Всяка атака срещу подписала нация, ако не е договорено да се отдават под наем или отдадени, трябва да се счита за акт на агресия. В такъв случай всяка подписала нация трябва да направи усилия, за да отблъсне агресора. Териториалната и политическата независимост на нациите, подписали пакта, е гарантирана.

3. Сътрудничество

Всички подписали страни ще се координират, за да гарантират своята безопасност. Подкрепа трябва да бъде дадена, ако съюзна държава изисква това. Търговията и икономическото сътрудничество между подписалите пакта страни трябва да се насърчава.


 Глава 2

Приемане

1. Всяка страна, независимо от военната си мощ, географско разположение или население може да се присъедини към пакта, ако тя се съгласи да следва принципите и задълженията по Пакта.

2. Страни, които желаят да се присъединят, трябва да подадат официално заявление за присъединяване към пакта, чрез своите представители.

3. Членството по Пакта се предоставя чрез единодушно гласуване от страна на президентите на подписалите го страни.

4. Преди това страната-кандидат трябва да е организирала гласуване в конгреса си относно решението за присъединяване, като то трябва да бъде прието с квалифицирано мнозинство от 66%

5. Ако бъде приета, страната получава същите права, задължения и привилегии, както и вече подписалите държави.


 Глава 3

 Стратегически съвет

I. Стратегическият съвет е върховен военен и политически орган

1. Всяка подписала държава има право на един глас.

2. Стратегическият съвет се състои от всички президенти на подписалите Пакта страни

3. Стратегическият съвет може да назначи представител за отношения с трети страни.

4. Ако не може да присъства, президентът може да назначи свой представител.

II. Стратегическият съвет е компетентен за следните въпроси :

1. Обявяване на война и подписване на договори за мир с трети държави.

2. Участие на редовни въоръжени сили при военни операции

3. Приемане и изключване на държави по Пакта


 Глава 4

Съюзни държави подписали Пакта

1. Съюзни държави подписали Пакта са : България, Чили и Русия.

2. Всички държави по Пакта имат задължение да следват принципите и задълженията на пакта.

3. Всички държави по Пакта имат задтължение да споделят важна информация с останалите, ако информацията ги касае, както и да информират за всички дипломатически действия с трети страни.

4. Никоя държава по Пакта не може да провежда военна или икономическа агресия срещу друга подписала държава.

5. Никоя държава по Пакта не трябва да осъществява дипломатическите действия, с които да вреди на останалите страни по Пакта, пряко или в дългосрочен план.

6. Ако подписалата държава не спазва задълженията си и принципите на Пакта, гласуване за отстраняване на тази нация може да бъде подето по искане на друга държава по Пакта.

7. Гласуването за отстраняване на страни-членки се счита за прието, ако е одобрено с квалифицирано мнозинство от 66%.


 Глава 5

Изменения

Изменения по Пакта могат да бъдат приети с единодушно гласуване на президентите на подписалите го страни.


Преведено от bonus12 и The Graverobber