Savez Komunista eHrvatske

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
HrvatskiIcon-Croatia.png
edit

Babelfish.jpg This page requires translation!

You can help by translating this page to English. Please review Help:Translating Pages for the appropriate guidelines.Savez Komunista eHrvatske

SKH.jpg
General Information
Country Flag-Croatia.jpg Croatia
Abbreviation SKeH
Newspaper Glasnik SKH
Forum [Forum]
Colors Red, White and Yellow
Political
President TheDarkHeinz
Vice President samohajduk
Members 253
Congress Occupancy 8/40 seats, 20%
Orientation Far-left, Totalitarian
Ideology SocialismOSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Savez komunista eHrvatske (skraćeni naziv: SKeH) je revolucionarna stranka eRadničke klase i svih eRadnika opredjeljenih za socijalizam, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, rodnu i vjersku pripadnost.

Članak 2.

SKeH djeluje samo u eRepubliku na temelju teorijskog socijalizma, bratstva i jedinstva, te jedinstvene ideološke orijentacije sadržane u Programu i Statutu organizacije.

Članak 3.

Simbol SKeH je crvena zvijezda petokraka sa srpom i ćekićem zlatne boje. Slogan SKeH je: „Proleteri svih zemalja, ujedinite se!“ Zastava SKeH je sahovnica sa petokrakom zvjezdom i srpom i cekicem ispod kojih na zlatnoj ploci pise SKH. Himna SKeH je Internacionala.

Članak 4.

SKeH surađuje s komunističkim, radničkim i drugim progresivnim strankama i pokretima u Svijetu, rukovodeći se principom socijalističkog internacionalizma. SKeH se po odluci Generalnog sekretara ili Politbiroa može uključivati u eMeđunarodne komunističke organizacije.


ČLANSTVO

Članak 5.

Član SKeH može biti svaki eGrađanin eHrvatske koji pristupi SKeH preko eRepublik-adrese SKeH. U članstvo SKeH prima se na osobnu želju pojedinca.

Članak 6.

Osnovna prava i dužnosti člana SKeH su: - da sudjeluje u svim oblicima rada i aktivnostima SKeH, u skladu s njegovim znanjem i mogućnostima, - da radi na svom idejnom i općem obrazovanju, - da predlaže, bira i bude biran u tijela SKeH, - da bude obaviješten o radu, da ocjenjuje, nadzire, kritizira ili podržava rad svakog tijela SKH, - da osobnim primjerom doprinosi ugledu i afirmaciji SKeH u sredini u kojoj radi i živi, - da propagira program SKeH i bori se za uspjeh SKeH na izborima, - da prema svojim mogućnostima pomaže SKeH, - da podnese ostavku na funkciju i da istupi iz članstva SKeH.


TIJELA I ODNOSI U SKeH

Članak 7.

Tijela SKeH po hijerarhiji su: Generalni sekretar, Politbiro, Izvršni komitet SKeH, Centralni komitet SKeH i Agitprop.

Članak 8.

Generalni sekretar je predsjednik SKH i kao najviše tijelo SKeH predstavlja i zastupa SKeH. U njegovoj odsutnosti SKeH predstavlja i zastupa predsjednik Centralnog komiteta SKeH.

Članak 9.

Politbiro je tijelo od najmanje tri (3) do najviše devet (9) članova. Politbiro razmatra rad SKH, zauzima političke stavove i oblikuje političku platformu i zadatke o najvažnijim pitanjima, te potiče plenarne rasprave Centralnog komiteta SKeH. Sastav politbiroa čine: Generalni sekretar, predsjednik Izvršnog komiteta SKeH, predsjednik Centralnog komiteta SKH, do 4 člana koje bira Generalni sekretar, 1 član koji bira predsjednik Izvršnog komiteta SKeH, te 1 član koji bira predsjednik Centralnog komiteta SKeH.

Članak 10.

Izvršni komitet SKeH (skraćeni naziv: IK SKeH) je tijelo od najmanje tri (3) do najviše devet (9) članova. IK SKeH provodi odluke Generalnog sekretara i Politbiroa i brine o sveoćem radu SKeH. Sastav IK SKeH čine: predsjednik IK SKeH kojeg bira Generalni sekretar i do 8 članova koje bira predsjednik IK SKeH.

Članak 11.

Centralni komitet SKeH (skraćeni naziv: CK SKeH) je plenarno tijelo koje čine svi članovi SKeH koji pristupe registracijom službenom forumu SKeH. Predsjednika CK SKeH bira Generalni sekretar.

Članak 12.

Agitprop ima za cilj širenje komunističkih ideja preko svoje osnovne djelatnosti – publicistike. Agitprop može odrediti i druge oblike svog djelovanja u skladu s Programom i Statutom SKeH i poštujući odnose utvrđene ovim Statutom. Predsjednika Agitpropa bira Generalni sekretar, a ostale članove (bez ograničenja u broju) bira predsjednik Agitpropa.

Članak 13.

Demokratsko jedinstvo izražava suštinu i sustav odnosa u SKH koje se zasniva na: – demokratskoj metodi u pripremanju i donošenju odluka, stavova i zaključaka kroz ravnopravnu i argumentiranu raspravu, – obaveznosti odluka tijela SKeH koje usvoji većina i na organiziranom jedinstvenom djelovanju na njihovom provodenju, – obavezi članova i tijela SKeH da se pridržavaju odluka, stavova i zaključaka viših tijela SKeH, – samostalnosti tijela SKeH u akcijama, ovisno o uvjetima i prilikama, pridržavajući se Programa i Statuta SKeH.

Članak 14.

Kritika i samokritika pravo su i dužnost svakog člana i tijela SKeH. Pravo je i dužnost člana SKeH da iznosi svoje kritičko mišljenje o stavovima i političkom ponašanju drugih komunista, svakog tijela i njihovih članova. Svoje tvrdnje član je dužan argumentirano obrazložiti. Za mišljenje i kritiku koje je iznio član ne može snositi političku odgovornost.

Članak 15.

Izbori za Generalnog sekretara SKeH provode se svakog 15. dana u mjesecu. Izbore za sva druga tijela SKeH raspisuje Generalni sekretar izborom članova koje je ovlašten po Statutu birati.